แผ่นที่ ๖๕

กว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ ไม่ใช่ง่าย ยากเย็นแสนเข็ญ เราอ่านพุทธประวัติ มันก็ไม่ซาบซื้งเท่าไหร่ ถ้าลงมือภาวนาแล้วซาบซึ้งมากเลย ยากเหลือเกิน ขนาดท่านตรัสรู้แล้ว ท่านเอาทางมาบอกเรา ให้เราเดินตาม คนจำนวนน้อยที่เดินตามได้ คนส่วนใหญ่ไม่เดินตาม ไม่ใช่ว่าเดินตามไม่ได้นะ แต่ไม่เดินตาม เพราะคนส่วนใหญ่สู้กิเลสไม่ไหว จึงจมอยู่กับโลก วนเวียนอยู่กับโลก วัฏฏะมันถึงยาวมาก

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๕๙ (590401A)


FileAction
590513B สวนสันติธรรม ๖๕ 13 พ.ค. 59 B  Download  
590513A สวนสันติธรรม ๖๕ 13 พ.ค. 59 A  Download  
590508B สวนสันติธรรม ๖๕ 8 พ.ค. 59 B  Download  
590508A สวนสันติธรรม ๖๕ 8 พ.ค. 59 A  Download  
590507B สวนสันติธรรม ๖๕ 7 พ.ค. 59 B  Download  
590507A สวนสันติธรรม ๖๕ 7 พ.ค. 59 A  Download  
590506B สวนสันติธรรม ๖๕ 6 พ.ค. 59 B  Download  
590506A สวนสันติธรรม ๖๕ 6 พ.ค. 59 A  Download  
590430 สวนสันติธรรม ๖๕ 30 เม.ย. 59  Download  
590423 สวนสันติธรรม ๖๕ 23 เม.ย. 59  Download  
590422  สวนสันติธรรม ๖๕ 22 เม.ย. 59  Download  
590416B สวนสันติธรรม ๖๕ 16 เม.ย. 59 B  Download  
590416A สวนสันติธรรม ๖๕ 16 เม.ย. 59 A  Download  
590414B สวนสันติธรรม ๖๕ 14 เม.ย. 59 B  Download  
590414A สวนสันติธรรม ๖๕ 14 เม.ย. 59 A  Download  
590408B สวนสันติธรรม ๖๕ 8 เม.ย. 59 B  Download  
590408A สวนสันติธรรม ๖๕ 8 เม.ย. 59 A  Download  
590403B สวนสันติธรรม ๖๕ 3 เม.ย. 59 B  Download  
590403A สวนสันติธรรม ๖๕ 3 เม.ย. 59 A  Download  
590402B สวนสันติธรรม ๖๕ 2 เม.ย. 59 B  Download  
590402A สวนสันติธรรม ๖๕ 2 เม.ย. 59 A  Download  
590401B สวนสันติธรรม ๖๕ 1 เม.ย. 59 B  Download  
590401A สวนสันติธรรม ๖๕ 1 เม.ย. 59 A  Download  
X