คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

"ธรรมที่หลวงพ่อเทศน์มีหลากหลายมาก ครอบคลุมมาก
ทำตามคำสอนก็ไม่เนิ่นช้า
ไม่ทำตามคำสอนนะ ยังไงก็เนิ่นช้า
ให้ฟังซีดีครบทุกแผ่นด้วย ให้ท่องได้ด้วย พูดได้ด้วย มันก็เนิ่นช้าอยู่ดี

อะไรที่ท่านห้าม แนะนำว่าไม่ควรทำ ก็อย่าทำ
อะไรที่ท่านบอกว่านี่ดี นี่ควรทำ จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้น ก็ทำ
ก็ไม่เนิ่นช้าเอง

งั้นพวกเนิ่นช้า คือพวกดื้อด้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า
สอนกรรมฐานสอนยาก เหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา
เข็นครกยังไม่เท่าไหร่ เพราะครกแค่หนัก
ควายเนี่ย ไม่แน่นะ มันหันกลับมาขวิดได้

เราก็พิจารณาตัวเองว่า เรามีปกติอ่อนน้อมต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจาย์มั้ย
ผู้ที่มีปกติอ่อนน้อมต่อคำสอนนะ ก็รับธรรมได้ง่ายหน่อย
พร้อมที่จะถูกทุบ ถูกตำหนิ ไม่รักหน้า
มันก็มีโอกาสได้รับฟังธรรม หรือได้รับการขัดเกลาที่จะทำให้การภาวนาของตนเองก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
ถ้ารักหน้า ครูบาอาจารย์แนะนำ ก็โกรธบ้าง
ใครจะไปแนะนำ
ท่านก็แนะนำไปพอสมควรกับใจของเราว่า ใจเรารับได้แค่ไหน

คนที่พร้อมที่จะถูกครูบาอาจารย์ทุบนะ ท่านก็ทุบแรง ท่านก็ไม่ปล่อยไว้
คนที่ยังไม่พร้อมถูกทุบ ท่านก็ยังไม่ทุบหรอก
ถ้าปกติ ใจของพวกเราอ่อนน้อมต่อคำสอน รักที่จะได้ธรรม
ไม่รักหน้า ไม่รักเกียรติ ไม่อายที่จะถูกตำหนิ มันก็ก้าวหน้าง่าย
ถ้าเรารักหน้ามาก ครูบาอาจารย์ตำหนินิดๆ หน่อยก็ไม่ได้
ท่านก็สอนไปตามความสามารถของใจที่จะพร้อมรับ
เราก็ดูตัวเราเอง"

-- อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ บ้านสติ ขอนแก่น 25 กันยายน 2559 (psn590925A)


FileAction
psn591127 คุณประสาน -อุบายกระตุ้นใจให้ตื่นตัว สนทนาธรรมตามกาล ๖ 21 พ.ย. 59  Download  
psn590925C อาจารย์ประสาน บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 C  Download  
psn590925B อาจารย์ประสาน บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 B  Download  
psn590925A อาจารย์ประสาน บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 A  Download  
psn590910B คุณประสาน -จิตที่นอบน้อมต่อธรรมะถึงจะรับธรรมะได้ง่าย- กลุ่มธรรมทาน 10 ก.ย.​59 B  Download  
psn590911 อ.ประสาน -ย้อนดูตัวเอง- คอร์สกลุ่มธรรมทาน 11 ก.ย. 59  Download  
psn590910A คุณประสาน -นี่คือทาง นี่คือหัวใจ- คอร์สกลุ่มธรรมทาน 10 ก.ย. 59 A  Download  
psn590909D คุณประสาน -ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น- 9 ก.ย. 59 D  Download  
psn590909C คุณประสาน -การทำกรรมฐานด้วยการสวดมนต์- กลุ่มธรรมทาน 9 ก.ย. 59 C  Download  
psn590909B คุณประสาน -จิตมีธรรมชาติประภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมา- กลุ่มธรรมทาน 9 ก.ย. 59 B  Download  
psn590909A คุณประสาน -อย่าประมาทในกุศลและอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย- คอร์สกลุ่มธรรมทาน 9 ก.ย. 59 A  Download  
psn590908C อ.ประสาน -วิธีการดูกายเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ - คอร์สกลุ่มธรรมทาน 8 ก.ย.​59 C  Download  
psn590908B คุณประสาน -ความผิดพลาดในการปฏิบัติ ไม่เกินความสุดโต่งทั้งสองด้าน- กลุ่มธรรมทาน 8 ก.ย. 59 B  Download  
psn590908A คุณประสาน -ฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิของวิธีการปฏิบัติ- คอร์สกลุ่มธรรมทาน 8 ก.ย. 59 A  Download  
psn590907B อาจารย์ประสาน -กิเลสไม่ใช่ของสู้ง่าย- คอร์สกลุ่มธรรมทาน 7 ก.ย. 59 B  Download  
psn590907A คุณประสาน -ทำเหตุเข้าไว้ ผลจะดีเอง- คอร์สกลุ่มธรรมทาน 7 ก.ย. 59 A  Download  
psn590827B คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 27 ส.ค. 59 B  Download  
psn590827A คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 27 ส.ค. 59 A  Download  
psn590814 คุณประสาน -จิตที่มีสัมมาทิฐิจะมีกระแสโน้มเอียงสู่พระนิพพาน- คอร์สรินรสธรรม 14 ส.ค. 59  Download  
psn590813 คุณประสาน - ธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับ - คอร์สรินรสธรรม 13 ส.ค. 59  Download  
psn590812 คุณประสาน - ใหม่ๆ ไม่โลภภาวนาง่าย - คอร์สรินรสธรรม 12 ส.ค. 59  Download  
psn590811คุณประสาน - ผู้ฟังธรรมจะได้ประโยชน์จากธรรมะตามภูมิธรรมของตน - คอร์สรินรสธรรม 11 ส.ค.​59  Download  
psn590731 คุณประสาน - ชาตินี้ขั้นต่ำต้องเป็นพระโสดาบัน - 31ก.ค. 59  Download  
psn590730C คุณประสาน - ธรรมะเพื่อความไม่เนิ่นช้า - 30 ก.ค. 59 C  Download  
psn590730B คุณประสาน - วิธีการทำสมาธิ - คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ 30 ก.ค. 59 B  Download  
psn590730A คุณประสาน - จิตตสิกขาภาคปฏิบัติ - คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ 30 ก.ค.  Download  
psn590918 คุณประสาน -อย่าอยากเป็นพระโสดาบันเพื่อจะเป็นคนพิเศษ- สนทนาธรรมตามกาล ๔ 18 ก.ย. 59  Download  
psn590724 คุณประสาน - นกน้อยกับช้างศึก - สนทนาธรรมตามกาล ๒ 24 ก.ค. 59  Download  
psn590625 คุณประสาน - ถ้าเข้าใจหลัก การทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยาก - ประเทศจีน 25 มิ.ย. 59  Download  
psn590624B คุณประสาน - การดูจิตเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน - ประเทศจีน 24 มิ.ย. 59 B  Download  
psn590624A คุณประสาน - กฏแห่งกรรม - ประเทศจีน 24 มิ.ย. 59 A  Download  
psn590620 คุณประสาน - ลักษณะของจิตที่เดินปัญญาถูกต้อง - ประเทศจีน 20 มิ.ย. 59  Download  
psn590619C คุณประสาน - ถามตอบปัญหาธรรมะ - ประเทศจีน 19 มิ.ย. 59 C  Download  
psn590619B คุณประสาน - หลักการเจริญวิปัสสนา - 19 มิ.ย. 59 B  Download  
psn590619A คุณประสาน - ทางสายกลาง - ประเทศจีน 19 มิ.ย. 59 A  Download  
psn590614 คุณประสาน - แก่นสารสาระของการปฏิบัติ - 14 มิ.ย. 59  Download  
psn590613C คุณประสาน - ถามตอบปัญหาธรรมะ - ประเทศจีน 13 มิ.ย. 59 C  Download  
psn160613B คุณประสาน - วิธีปฏิบัติธรรม - ประเทศจีน 13 มิ.ย. 59 B  Download  
psn160613A คุณประสาน - ธรรมเพื่อความพ้นโลก - ประเทศจีน 13 มิ.ย. 59 A  Download  
psn590609 อาจารย์ประสาน - พระโสดาบันเห็นอะไร - ประเทศจีน 9 มิ.ย. 59  Download  
psn590608C คุณประสาน - ถามตอบปัญหาธรรมะ - ประเทศจีน 8 มิ.ย. 59 C  Download  
psn590608B คุณประสาน - เคล็ดลับในการทำสมาธิ - ประเทศจีน 8 มิ.ย. 59 B  Download  
psn590608A คุณประสาน - ฟังให้เข้าใจก่อนปฏิบัติ จะได้ไม่ต้องงมเข็มในมหาสมุทร - ประเทศจีน 8 มิ.ย. 59 A  Download  
psn590703 คุณประสาน คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง 3 ก.ค. 59  Download  
psn590529 คุณประสาน ธรรมะกลางเมือง 4 ณ ราชกรีฑาสโมสร 29 พ.ค. 59  Download  
psn590514 คุณประสาน - ชาตินี้ขั้นต่ำต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ - คอร์สจีน 14 พ.ค. 59  Download  
psn590513 คุณประสาน - องค์แปดแห่งมรรค - คอร์สจีน 13 พ.ค. 59  Download  
psn590512B คุณประสาน - ศัตรูเบอร์หนึ่งของการภาวนาในยุคนี้ - คอร์สจีน 12 พ.ค. 59 B  Download  
psn590512A คุณประสาน - การภาวนา 1. ง่าย 2. ไม่ยาก - คอร์สจีน 12 พ.ค. 59 A  Download  
psn590511C คุณประสาน - ถ้าภาวนาเพื่อจะเอา การภาวนาจะยาก - คอร์สจีน 11 พ.ค. 59 C  Download  
psn590511B คุณประสาน - วิธีการสร้างบุญบารมี - คอร์สจีน 11 พ.ค. 59 B  Download  
psn590511A คุณประสาน - สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ - คอร์สจีน 11 พ.ค. 59 A  Download  
psn590510 คุณประสาน - การเรียนธรรมะไม่เหมือนกับการเรียนวิชาทางโลก - คอร์สจีน 10 พ.ค. 59  Download  
psn590509C คุณประสาน - อาจารย์ก็หลากหลายจริต - คอร์สจีน 9 พ.ค. 59 C  Download  
psn590509B คุณประสาน - ผลของการเรียนธรรมะหลายสำนัก คอร์สจีน 9 พ.ค. 59 B  Download  
psn590509A คุณประสาน - กลับมาเป็นคนธรรมดาให้ได้ - คอร์สจีน 9 พ.ค. 59 A  Download  
psn590508B คุณประสาน - ความเป็นกลางเจตนาทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ - คอร์สจีน 8 พ.ค. 59 B  Download  
psn590508A คุณประสาน - ความเป็นพระโสดาบันมีค่ามากกว่าสมบัติพระจักรพรรดิ - คอร์สจีน 8 พ.ค. 59  Download  
psn590507B คุณประสาน - ถามตอบปัญหาธรรมะ - คอร์สจีน 7 พ.ค. 59 B  Download  
psn590507A คุณประสาน - สมาธิสองแบบ - คอร์สจีน 7 พ.ค. 59 A  Download  
psn590506C คุณประสาน - อย่าเป็นนักปฏิบัติ - คอร์สจีน 6 พ.ค. 59 C  Download  
psn590506B คุณประสาน - เรื่องศีลอย่าคิดว่าง่าย - คอร์สจีน 6 พ.ค. 59 B  Download  
psn590506A คุณประสาน - ชาติหน้ายังมี - คอร์สจีน 6 พ.ค. 59 A  Download  
psn590505 คุณประสาน - ไหว้ครูก่อนเรียน - คอร์สจีนครั้งที่ 6 - 5 พ.ค. 59  Download  
psn590424 คุณประสาน บ้านสติ ขอนแก่น 24 เม.ย. 59  Download  
psn590312 คุณประสาน - สมาธิที่ดีที่สุดเป็นผลของการเจริญปัญญา - คอร์สอังกฤษ 12 มี.ค. 59  Download  
psn590311B คุณประสาน - การทำสมาธิแบบลักขณูปนิชฌาน (ภาคปฏิบัติ) - คอร์สอังกฤษ 11 มี.ค. 59 B  Download  
psn590311A คุณประสาน - หน้าที่ต่ออริยสัจ - คอร์สอังกฤษ 11 มี.ค. 59 A  Download  
psn590310D คุณประสาน - พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไร - คอร์สอังกฤษ 10 มี.ค. 59 D  Download  
psn590310C คุณประสาน - ไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้ จิตบรรลุของจิตเอง - คอร์สอังกฤษ 10 มี.ค. 59 C  Download  
psn590310B คุณประสาน - ภาวนาด้วยรูปแบใดก็ได้ สำคัญคือใจต้องถูก - คอร์สอังกฤษ 10 มี.ค. 59 B  Download  
psn590310A คุณประสาน - วิธีการทำสมาธิ - คอร์สอังกฤษ 10 มี.ค. 59 A  Download  
psn590309C คุณประสาน - เมื่อเห็นผลของการปฏิบัติ ศรัทธาจะไม่คลอนแคลน - คอร์สอังกฤษ 9 มี.ค. 59 C  Download  
psn590309B คุณประสาน - อะไรจะสู้ความจริงได้ - คอร์สอังกฤษ 9 มี.ค. 59  Download  
psn590309A คุณประสาน - เรียนจนฉลาดพอที่จะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกตลอดไป - คอร์สอังกฤษ 9 มี.ค. 59 A  Download  
psn590221B คุณประสาน - สิ่งใดที่ทำให้เรามีความสุข เราจะมีความทุกข์เพราะสิ่งนั้น - คอร์สกลุ่มธรรมทาน 21 ก.พ. 59 B  Download  
psn590221A คุณประสาน - ไม่ได้พูดธรรมะ แต่สภาวะแสดงธรรม - คอร์สกลุ่มธรรมทาน 21 ก.พ.​59 A  Download  
psn590219B คุณประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ช่วงถามตอบ 19 ก.พ. 59 B  Download  
psn590219A คุณประสาน - อย่าถูกโลกที่สวยงามหลอกให้เสียเวลาไปวันๆ - คอร์สกลุ่มธรรมทาน 19 ก.พ. 59 A  Download  
psn590227 คุณประสาน คอร์สรู้กายรู้ใจฯ 27 ก.พ. 59  Download  
psn590213 คุณประสาน - ความรู้ของพระโสดาบัน - คอร์ส อบจ.นครสวรรค์ 13 ก.พ. 59  Download  
psn590211คุณประสาน สิ่งที่ควรเรียนแต่ไม่เคยได้เรียน คอร์ส อบจ.นครสวรรค์ 11 ก.พ. 59  Download  
psn590130B คุณประสาน - เจริญเพื่อที่จะเสื่อม - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 ม.ค. 59 A  Download  
psn590130A คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 ม.ค. 59 A  Download  
psn590108B คุณประสาน - ใจที่กระด้างไม่เหมาะต่อการรองรับธรรมะ - วัดสวนสันติธรรม 8 ม.ค. 59 B  Download  
psn590108A คุณประสาน วัดสวนสันติธรรม 8 ม.ค. 59 A  Download  
psn590103 คุณประสาน วัดสวนสันติธรรม 3 ม.ค. 59  Download  
psn581226 คุณประสาน วัดสวนสันติธรรม 26 ธ.ค. 58  Download  
psn581212C คุณประสาน หน้าที่ของชาวพุทธ คอร์สอังกฤษ 12 ธ.ค. 58 C  Download  
psn581212B คุณประสาน เพราะเห็นความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย คอร์สอังกฤษ 12 ธ.ค. 58 B  Download  
psn581212A คุณประสาน แผนที่ที่ใช้ในการภาวนา คอร์สอังกฤษ 12 ธ.ค. 58 A  Download  
psn581211B คุณประสาน อย่าพยายามทำสิ่งที่ถูก คอร์สอังกฤษ 11 ธ.ค. 58 B  Download  
psn581211C คุณประสาน คุณธรรมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ คอร์สอังกฤษ 11 ธ.ค. 58 C  Download  
psn581211A คุณประสาน การภาวนาต้องกลมกลืนในชีวิตประจำวัน คอร์สอังกฤษ 11 ธ.ค. 58 A  Download  
psn581210C คุณประสาน การภาวนาต้องแม่นหลัก คอร์สอังกฤษ 10 ธ.ค. 58 C  Download  
psn581210B คุณประสาน หลักในการทำกรรมฐานเคลื่อนไหว คอร์สอังกฤษ 10 ธ.ค. 58 B  Download  
psn581210A คุณประสาน ธรรมะเรียนด้วยใจ ไม่ใช่ด้วยสมอง คอร์สอังกฤษ 10 ธ.ค. 58 A  Download  
psn581209B คุณประสาน นั่งด้วยความรู้สึกตัว คอร์สอังกฤษ 9 ธ.ค. 58 B  Download  
psn581209A คุณประสาน ทางสายกลาง คอร์สอังกฤษ 9 ธ.ค. 58 A  Download  
psn581121 คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 พ.ย. 58  Download  
psn581018 คุณประสาน ค่ายเรียนรู้กายใจ 18 ต.ค.​58  Download  
psn581017B คุณประสาน ค่ายเรียนรู้กายใจ 17 ต.ค.​58 B  Download  
psn581017A คุณประสาน ค่ายเรียนรู้กายใจ 17 ต.ค.​58 A  Download  
psn581004 คุณประสาน บ้านสติ ขอนแก่น 4 ต.ค. 58  Download  
psn580919 คุณประสาน ปัจฉิมโอวาท คอร์สคนจีน 5 19 ก.ย. 58  Download  
psn580918C คุณประสาน ไม่มีใครเหมือนกัน แต่ธรรมเดียวกัน คอร์สคนจีน 5 18 ก.ย. 58 C  Download  
psn580918B คุณประสาน พระพุทธเจ้าไม่เคยหายไปไหน คอร์สคนจีน 5 18 ก.ย. 58 B  Download  
psn580918A คุณประสาน มุมมองในการสร้างบารมี คอร์สคนจีน 5 18 ก.ย. 58 A  Download  
psn580917B คุณประสาน การภาวนาต้องประเมินผลตัวเองได้ คอร์สคนจีน 5 17 ก.ย. 58 B  Download  
psn580917A คุณประสาน กล้องบันทึกภาพ จิตบันทึกธรรม คอร์สคนจีน 5 17 ก.ย. 58 A  Download  
psn580916 คุณประสาน ความน่ากลัวของวัฏฏะ คอร์สคนจีน 5 16 ก.ย. 58  Download  
psn580915C คุณประสาน กรุณาของเหล่าซือ คอร์สคนจีน 5 15 ก.ย. 58 C  Download  
psn580915B คุณประสาน ปัญหาของนักภาวนา คอร์สคนจีน 5 15 ก.ย. 58 B  Download  
psn580915A คุณประสาน กำลังของจิต คอร์สคนจีน 5 15 ก.ย. 58 A  Download  
psn580914B คุณประสาน ความสำรวมระวังในพระรัตนตรัย คอร์สคนจีน 5 14 ก.ย. 58 B  Download  
psn580914A คุณประสาน ถ้าหลักไม่แม่นจะล้มลุกคลุกคลาน คอร์สคนจีน 5 14 ก.ย. 58 A  Download  
psn580913C คุณประสาน วิปัสสนาและบารมีล้วนจำเป็นต่ออริยมรรค คอร์สคนจีน 5 13 ก.ย. 58 C  Download  
psn580913B คุณประสาน วิธีเดินจงกรม คอร์สคนจีน 5 13 ก.ย. 58 B  Download  
psn580913A คุณประสาน จริตของคนเมือง คอร์สคนจีน 5 13 ก.ย. 58 A  Download  
psn580912 คุณประสาน ธัมมจักกัปปวัตนสูตร คอร์สคนจีน 5 12 ก.ย. 58  Download  
psn580911B คุณประสาน ปัญญาที่แท้จริงเกิดจากการภาวนา คอร์สคนจีน 5 วันที่ 11 ก.ย. 58 B  Download  
psn580911A คุณประสาน คอร์สคนจีน 5 11 ก.ย. 58 A  Download  
psn580910 คุณประสาน การภาวนาเลียนแบบกันไม่ได้ คอร์สคนจีน 5 - 10 ก.ย. 58  Download  
psn580905 คุณประสาน สุวรรณไดร์ฟวิ่งเร้นจ์ แอนด์ รีสอร์ท 5 ก.ย. 58  Download  
psn580628 คุณประสาน เมืองเซินเจิ้น 28 มิ.ย. 58  Download  
psn580627B คุณประสาน เส้นทางสู่ความเป็นพระโสดาบัน เมืองเซินเจิ้น 27 มิ.ย. 58 B  Download  
psn580627A คุณประสาน อริยสัจสี่ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน 27 มิ.ย. 58 A  Download  
psn580624 คุณประสาน เรียนธรรมะจากหลายที่อาจจะทำให้สับสน เมืองฝูติ้ง 24 มิ.ย. 58  Download  
psn580623C ถามตอบปัญหาธรรมะ เมืองฝูติ้ง 23 มิ.ย. 58 C  Download  
psn580623B คุณประสาน ใช้ใจแบบเด็กในการภาวนา เมืองฝูติ้ง 23 มิ.ย. 58 B  Download  
psn580623A คุณประสาน ภาพรวมของการเรียนธรรมะ เมืองฝูติ้ง 23 มิ.ย. 58 A  Download  
psn580621 คุณประสาน เมืองเวินโจว ประเทศจีน 21 มิ.ย. 58  Download  
psn580620B คุณประสาน เมืองเวินโจว ประเทศจีน 20 มิ.ย. 58 B  Download  
psn580620A คุณประสาน เมืองเวินโจว ประเทศจีน 20 มิ.ย. 58 A  Download  
psn580516 คุณประสาน สิบวันที่มีค่าที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ คอร์สคนจีน 4 16 พ.ค. 58  Download  
psn580515 คุณประสาน ไม่ได้รับคำชมอย่าเสียใจ ได้รับคำชมอย่าเหลิง คอร์สคนจีน 4 15 พ.ค. 58  Download  
psn580514 คุณประสาน การขอขมาพระรัตนตรัย คอร์สคนจีน 4 14 พ.ค. 58  Download  
psn580513 คุณประสาน ธรรมะจากธรรมยาตรา คอร์สคนจีน 4 13 พ.ค. 58  Download  
psn580512B คุณประสาน การอุทิศบุญ คอร์สคนจีน 4 12 พ.ค. 58 B  Download  
psn580512A คุณประสาน การปฎิบัติต้องรู้ไม่เกินกายไม่เกินใจ คอร์สคนจีน 4 12 พ.ค. 58 A  Download  
psn580511B คุณประสาน สร้างพระในใจตน คอร์สคนจีน 4 11 พ.ค. 58 B  Download  
psn580511A คุณประสาน โทษภัยของสังสารวัฏ คอร์สคนจีน 4 11 พ.ค. 58 A  Download  
psn580510B คุณประสาน การภาวนาต้องกลมกลืนในชีวิตประจำวัน คอร์สคนจีน 4 10 พ.ค. 58 B  Download  
psn580510A คุณประสาน คนหลายคนกินน้ำบ่อเดียว คอร์สคนจีน 4 10 พ.ค.​58 A  Download  
psn580509C คุณประสาน ทางที่ต้องเดินคนเดียว คอร์สคนจีน 4 9 พ.ค. 58 C  Download  
psn580509B คุณประสาน เงินหนึ่งพันแลกถาดทองคำ คอร์สคนจีน 4 9 พ.ค. 58 B  Download  
psn580509A คุณประสาน ยังไม่ใช่พระโสดาบัน ยังไม่ปลอดภัย คอร์สคนจีน 4 9 พ.ค. 58 A  Download  
psn580508C คุณประสาน Happy Birthday คอร์สคนจีน 4 8 พ.ค. 58 C  Download  
psn580508B คุณประสาน สมาธิที่มีเฉพาะในพุทธศาสนา คอร์สคนจีน 4 8 พ.ค. 58 B  Download  
psn580508A คุณประสาน ความเข้าใจเรื่องศีล คอร์สคนจีน 4 8 พ.ค. 58 A  Download  
psn580507 คุณประสาน ทัศนคติและจุดประสงค์ของการเรียนพระพุทธศาสนา คอร์สคนจีน 4 7 พ.ค. 58  Download  
psn580411 คุณประสาน คอร์สภาษาอังกฤษ 11 เม.ย. 58  Download  
psn580405 คุณประสาน บ้านสติ ขอนแก่น 5 เม.ย. 58  Download  
psn580321B คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 มี.ค. 58 B  Download  
psn580321A คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 มี.ค. 58 A  Download  
psn580227 คุณประสาน ความสำคัญของศีล 27 ก.พ. 58  Download  
psn580207 คุณประสาน แรงบันดาลใจในการปฏิบัติ 7 ก.พ. 58  Download  
psn580201 คุณประสาน ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ 1 ก.พ. 58  Download  
psn580131 คุณประสาน ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ 31 ม.ค. 58  Download  
psn580114 คุณประสาน นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 14 ม.ค. 58  Download  
psn580103 คุณประสาน เงินหนึ่งพันแลกถาดทองคำ 3 ม.ค. 58  Download  
psn571206C คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 6 ธ.ค. 57 C  Download  
psn571206B คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 6 ธ.ค. 57 B  Download  
psn571206A คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 6 ธ.ค. 57 A  Download  
psn571205 คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 5 ธ.ค. 57  Download  
psn571204B คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 4 ธ.ค. 57 B  Download  
psn571204A คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 4 ธ.ค. 57 A  Download  
psn571202B คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 2 ธ.ค. 57 B  Download  
psn571202A คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 2 ธ.ค. 57 A  Download  
psn571201B คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 1 ธ.ค. 57 B  Download  
psn571201A คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 1 ธ.ค. 57  Download  
psn571130 คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน 30 พ.ย. 57  Download  
psn571129C คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน 29 พ.ย. 57 C  Download  
psn571129B คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน 29 พ.ย. 57 B  Download  
psn571129A คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน 29 พ.ย. 57 A  Download  
psn571128C คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน 28 พ.ย. 57 C  Download  
psn571128B คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน 28 พ.ย. 57 B  Download  
psn571128A คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน 28 พ.ย. 57 A  Download  
psn571122 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย คุณประสาน 22 พ.ย. 57  Download  
psn571011 โรงพยาบาลสมุทรปราการ คุณประสาน 11 ต.ค. 57  Download  
psn570920B คอร์สคนจีน คุณประสาน 20 ก.ย. 57 B  Download  
psn570920A คอร์สคนจีน คุณประสาน 20 ก.ย. 57 A  Download  
psn570919 คอร์สคนจีน คุณประสาน 19 ก.ย. 57  Download  
psn570918C คอร์สคนจีน คุณประสาน 18 ก.ย. 57 C  Download  
psn570918B คอร์สคนจีน คุณประสาน B 18 ก.ย. 57 B  Download  
psn570918A คอร์สคนจีน คุณประสาน 18 ก.ย. 57 A  Download  
psn570917 คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 17 ก.ย. 57  Download  
psn570916B คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 16 ก.ย. 57 B  Download  
psn570916A คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 16 ก.ย. 57 A  Download  
psn570915C คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 15 ก.ย. 57 C  Download  
psn570915B คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 15 ก.ย. 57 B  Download  
psn570915A คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 15 ก.ย. 57 A  Download  
psn570914C คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 14 ก.ย. 57 C  Download  
psn570914B คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 14 ก.ย. 57 B  Download  
psn570914A คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 14 ก.ย. 57 A  Download  
psn570913B คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 13 ก.ย. 57 B  Download  
psn570913A คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 13 ก.ย. 57 A  Download  
psn570912C คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 12 ก.ย. 57 C  Download  
psn570912B คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 12 ก.ย. 57 B  Download  
psn570912A คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 12 ก.ย. 57 A  Download  
psn570907 บ้านสติ ขอนแก่น คุณประสาน 7 ก.ย. 57  Download  
psn570823 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย คุณประสาน 23 ส.ค. 57  Download  
psn570719B คอร์สคนจีน คุณประสาน 19 ก.ค. 57 B  Download  
psn570719A คอร์สคนจีน คุณประสาน 19 ก.ค. 57 A  Download  
psn570718B คอร์สคนจีน คุณประสาน 18 ก.ค. 57 B  Download  
psn570718A คอร์สคนจีน คุณประสาน 18 ก.ค. 57 A  Download  
psn570717C คอร์สคนจีน คุณประสาน 17 ก.ค. 57 C  Download  
psn570717B คอร์สคนจีน คุณประสาน 17 ก.ค. 57 B  Download  
psn570717A คอร์สคนจีน คุณประสาน 17 ก.ค. 57 A  Download  
psn570716B คอร์สคนจีน คุณประสาน 16 ก.ค. 57 B  Download  
psn570716A คอร์สคนจีน คุณประสาน 16 ก.ค. 57 A  Download  
psn570715B คอร์สคนจีน คุณประสาน 15 ก.ค. 57 B  Download  
psn570715A คอร์สคนจีน คุณประสาน 15 ก.ค. 57 A  Download  
psn570714C คอร์สคนจีน คุณประสาน 14 ก.ค. 57 C  Download  
psn570714B คอร์สคนจีน คุณประสาน 14 ก.ค. 57 B  Download  
psn570714A คอร์สคนจีน คุณประสาน 14 ก.ค. 57 A  Download  
psn570713B คอร์สคนจีน คุณประสาน 13 ก.ค. 57 B  Download  
psn570713A คอร์สคนจีน คุณประสาน 13 ก.ค. 57 A  Download  
psn570712C คอร์สคนจีน คุณประสาน 12 ก.ค. 57 C  Download  
psn570712B คอร์สคนจีน คุณประสาน 12 ก.ค. 57 B  Download  
psn570712A คอร์สคนจีน คุณประสาน 12 ก.ค. 57 A  Download  
psn570322 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว คุณประสาน 22 มี.ค. 57  Download  
psn570222 ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางปะกง คุณประสาน 22 ก.พ. 57  Download  
psn561229 ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ คุณประสาน 29 ธ.ค. 56  Download  
psn561201 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว คุณประสาน 1 ธ.ค. 56  Download  
psn560901 คุณประสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ก.ย. 56  Download  
psn560824 คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 24 ส.ค. 56  Download  
psn560601 คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 1 มิ.ย. 56  Download  
psn560126 คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 26 ม.ค. 56  Download  
X