นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

ถ้าทำรูปแบบเพื่อให้ได้สมาธิ ถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ผิดแล้ว
เพราะว่าเราทำรูปแบบเหมือนการซ้อมมวย
คือเราไม่ได้ทำรูปแบบเพื่อให้เกิดสมาธิ สมาธิจะเกิดทีหลัง สมาธิจะเกิดได้เมื่อมีความสุข.......
คือทำในรูปแบบ เราไม่ต้องวาดฝันว่าเราจะต้องได้อะไร เราทำปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไป
ถ้าเพื่อความสงบ ก็มีความสุขก่อน ต้องแบ่งก่อนว่าทำเพื่อสมาธิ หรือเพื่อวิปัสสนา
นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี - คอร์ส อบจ.นครสวรรค์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


FileAction
tns600624 หมอม่อน -ภาวนาให้ได้ผล ต้องกลมกลืนในชีวิตประจำวัน- 24 มิ.ย. 60Download 
tns600520 หมอม่อน คอร์สเพื่อธรรม 20 พ.ค. 60Download 
tns600519 หมอม่อน -อุดรอยรั่ว- คอร์สเพื่อธรรม 19 พ.ค. 60Download 
tns600505 หมอม่อน -การภาวนาไม่ยากอย่างที่คิด- คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น 5 พ.ค. 60Download 
tns600318 หมอม่อน -ถามตอบปัญหาธรรมะ- วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 18 มี.ค. 60Download 
tns600311 หมอม่อน -โยนิโสมนสิการและกัลยาณมิตร- คอร์สกลุ่มธรรมทาน 11 มี.ค. 60Download 
tns600219 หมอม่อน -ทำกรรมฐานต้องอดทน- คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ 19 ก.พ. 60Download 
tns591224 หมอม่อน -ปัญญานำสมาธิ- คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น 24 ธ.ค. 59Download 
tns591212 หมอม่อน -แรงขับในการภาวนาของหมอม่อน- คอร์สเนยยะ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. 12 ธ.ค. 59Download 
tns591204 หมอม่อน -วัคซีนกันทุกข์- คอร์ส​รู้กายรู้ใจฯ นครสวรรค์ 4 ธ.ค. 59Download 
tns591120 หมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 20 พ.ย. 59Download 
tns590813 หมอม่อน คอร์สรินรสธรรม 13 ส.ค. 59Download 
tns590812 หมอม่อน คอร์สรินรสธรรม 12 ส.ค.​59Download 
tns590730 หมอม่อน คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง 30 ก.ค. 59Download 
tns590508 หมอม่อน - มายาของใจ - คอร์สจีน 8 พ.ค. 59Download 
tns590227 หมอม่อน คอร์สรู้กายรู้ใจฯ 27 ก.พ. 59Download 
tns590212 หมอม่อน - ให้การภาวนากลมกลืนกับชีวิต - คอร์ส อบจ.นครสวรรค์ 12 ก.พ. 59Download 
tns580913 หมอม่อน 13 ก.ย. 58Download 
tns580510 หมอม่อน - ความรู้ที่จิตสรุปเอง - คอร์สคนจีน 4 10 พ.ค. 58Download 
tns571130 หมอม่อน คอร์สคนจีน 3/2557 30 พ.ย. 57Download 
X