พระธรรมเทศนา mp3 และบันทึกวิดีโอ

นอกจากการ download ไฟล์เสียงธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเว็บ หรือผ่านทาง podcast แล้ว ไฟล์เสียงต่างๆ ยังมีการแจกจ่ายในรูปแบบซีดี MP3 เกือบทุกแผ่น ผู้ที่สนใจสามารถขอรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากที่วัดสวนสันติธรรมทุกวันที่มีการแสดงธรรม จากงานเทศน์นอกสถานที่ต่างๆ จากจุดแจกสื่อธรรมะของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และจากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิฯ ทาง Facebook

ไฟล์เสียงล่าสุด

 • 590515 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 15 พ.ค. 59
  "เห็นร่างกายยืน เดิน นั่ง นอน เป็นอารมณ์ มีจิตเป็นคนไปรู้ อย่างนี้ใช้ได้ เริ่มแยกรูปนามได้แล้ว หรือบางคนเห็นความสุข ความทุกข์เกิดขึ้น จิตเป็นคนไปรู้ รู้เลยว่าความสุข ความทุกข์กับจิตเป็นคนละอันกัน อย่างนี้ก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามได้นะ แยกขันธ์ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • 590503 โรงพยาบาลรามาธิบดี 3 พ.ค. 59
  "ชาวพุทธ ไม่เป็นโดยการเกิด ไม่เป็นโดยการไปจดทะเบียนว่าเป็นชาวพุทธ เราจะเป็นชาวพุทธได้ เราต้องเรียน ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ศึกษาแล้วเข้าใจ รู้วิธีปฏิบัติแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติ จนเกิดสัมมาทิฏฐิ รู้ถูก เข้าใจถูก เราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริง เราเป็นชาวพุทธ เป้าหมายปลายทางของเรา ต้องดับทุกข์ ต้องพ้นทุกข์" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โรงพยาบาล […]
 • 590319 สวนสันติธรรม ๖๔ 19 มี.ค. 59
  "ความทุกข์ทั้งหลายแหล่ ที่เกิดขึ้นกับเรา เกิดจากจิตไม่ยอมรับความเป็นจริง อย่างร่างกายนี้ต้องแก่ จิตไม่ยอมรับความเป็นจริง พอแก่ขึ้นจิตก็เป็นทุกข์ ร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย จิตไม่ยอมรับความจริง พอเจ็บป่วยขึ้นมา จิตก็เป็นทุกข์ ร่างกายนี้ต้องตาย จิตไม่ยอมรับความจริง พอจะตายก็ทุกข์มากเลย รู้สึกสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมช […]
 • 590326B สวนสันติธรรม ๖๔ 26 มี.ค. 59 B
  พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ และสอนวิธีพ้นไปจากความทุกข์... เป็นการชี้ให้เราเห็นว่าปัญหาของเราจริงๆ อยู่ที่ไหน และทำอย่างไรเราจะพ้นจากปัญหาอันนั้นได้ ปัญหาของเราก็คือ เราจมอยู่กับความทุกข์นี่ เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องของการมองโลกแง่ร้าย เพราะมีทางออกให้ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ (590326B)
 • 590326A สวนสันติธรรม ๖๔ 26 มี.ค. 59 A
  "งานหลักของเราจริงๆ คือการเจริญปัญญา ทีนี้ การเจริญปัญญารวดเดียว มันทำไม่ไหว มันต้องมีการเตรียมจิตให้พร้อมก่อน ถ้าเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญา ทำไม่ได้จริง งานเตรียมจิตให้พร้อมนี่เราต้องเรียน เรียกว่า "จิตสิกขา" เรียนเรื่องจิต แล้วพัฒนาจากจิตที่ไม่มีคุณภาพ ไปสู่จิตที่มีคุณภาพ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นท […]

download ไฟล์ mp3 เรียงลำดับตามซีดี

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ (ต้องมี Facebook Account) หรือส่งอีเมล์ไปที่ lptf2557 @ gmail.com

ฟังธรรมะจากครูอาจารย์ท่านอื่นๆ

รายการไฟล์ mp3 ล่าสุดจาก podcast ฆราวาสธรรม