พระธรรมเทศนา mp3 และบันทึกวิดีโอ

นอกจากการ download ไฟล์เสียงธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเว็บ หรือผ่านทาง podcast แล้ว ไฟล์เสียงต่างๆ ยังมีการแจกจ่ายในรูปแบบซีดี MP3 เกือบทุกแผ่น ผู้ที่สนใจสามารถขอรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากที่วัดสวนสันติธรรมทุกวันที่มีการแสดงธรรม จากงานเทศน์นอกสถานที่ต่างๆ จากจุดแจกสื่อธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และจากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิฯ ทาง Facebook

ไฟล์เสียงล่าสุด

 • 600510B สวนสันติธรรม ๗๐ 10 พ.ค. 60 B
  "อย่าประมาทนะ อย่าประมาท คนประมาทก็คือ คนตายแล้ว ตายจากคุณงามความดี หมายถึง ไม่พัฒนาแล้ว เราต้องสำรวจตัวเองไป ศีล สมาธิ ปัญญา เรามีหรือยัง อันไหนยังอ่อนอยู่ ก็พัฒนาขึ้นมา ศีลข้อไหนยังบกพร่อง ก็พัฒนาขึ้นมา วันๆ ฟุ้งซ่านเยอะ หรือว่า รู้ตัวเยอะ ยังฟุ้งเยอะอยู่ ก็ค่อยๆ หัดรู้สึกไป รู้ตัวไป จิตไหลแล้วรู้ จิตไหลแล้วรู้ ฝึกไปเรื่อยๆ จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัว […]
 • 600510A สวนสันติธรรม ๗๐ 10 พ.ค. 60 A
  “ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพาน ท่านบอกให้พวกเราไม่ประมาท ใช่ไหม ให้ทำความเพียรให้ถึงพร้อม ใช่ไหม ด้วยความไม่ประมาท ทำความเพียร ทำความดีไป บางคนไปขยายหน่อยเป็น ทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท... ...การทำประโยชน์ตัวเอง ประโยชน์ผู้อื่น ให้ถึงพร้อม ทำยังไง ตัวเองถึงพร้อมด้วยศีล ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล ตัวเองถึงพร้อมด้วยสมาธิ ชักชวนคนอื่ […]
 • 600507B สวนสันติธรรม ๗๐ 7 พ.ค. 60 B
  "เวลาเราได้ข้อมูลเนี่ย อย่าเพิ่งเชื่อ อย่าเพิ่งปฏิเสธ ไปดูว่าจริงๆเป็นยังไงก่อน เวลาภาวนาเนี่ย ตรงนี้ สำคัญมากเลย ภาวนาบางครั้ง เกิดสภาวะแปลกๆ ขึ้นมาแล้วเราคิดว่าบรรลุมรรคผลละ ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นพระอริยะละ ทั้งๆ ที่ไม่เป็นเชื่อง่าย คราวนี้เสร็จเลย ภาวนาต่อไม่ถูก เพราะคิดว่าเป็นพระอริยะแล้ว เดินทางที่ผิด แต่ว่าคิดว่าถูกแล้ว จะไม่มีการแก้ไขตัวเองแล้ว เว […]
 • 600507A สวนสันติธรรม ๗๐ 7 พ.ค. 60 A
  “จิตกับร่างกายต่างกัน ร่างกายจะแข็งแรง ต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆ จิตที่มีแรง ต้องนิ่ง จิตที่เดินปัญญา ไม่ใช่จิตที่มีแรง นิ่งๆ อยู่อย่างเดียว จิตต้องตั้งมั่นด้วย ตัวนี้สำคัญ สมถะกรรมฐาน จะให้เราได้สมาธิ 2 ชนิด ชนิดที่ 1 ฝึกให้จิตตั้งมั่น ชนิดที่ 2 ฝึกให้จิตมีกำลัง ฝึกให้จิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานไปเจริญปัญญาได้ เรียกว่า ลักขณูปนิชฌาน ชนิดที่สงบอยู่ใน […]
 • 600506B สวนสันติธรรม ๗๐ 6 พ.ค. 60 B
  "ที่เรามาภาวนานะ เพื่อลดละกิเลส โดยเฉพาะ ความโง่ เรามีวัตถุมงคลแล้วฉลาดขึ้นก็ดี เช่น ไม่ยอมทำผิดศีล อย่างนี้ดี เอาไว้นั่งทำสมาธิ ทุกวันจะต้องนั่งสมาธิ อย่างนี้ดีมาก ห้อยติดตัวไว้ เวลาจะทำชั่วมีสติรู้ทัน ไม่ชั่วละ ไม่ทำ มันดีที่สุดเลย งั้นฝึกไปเรื่อยๆ นะ แล้ววันนึงเราพบว่า อันนี้พระปลอม ที่หลวงพ่อแจกเนี่ยพระปลอม พระจริงก็คือ จิตที่บริสุทธิ์ของพวกเราเองนั […]

download ไฟล์ mp3 เรียงลำดับตามซีดี

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ (ต้องมี Facebook Account) หรือส่งอีเมล์ไปที่ lptf2557 @ gmail.com

ฟังธรรมะจากครูอาจารย์ท่านอื่นๆ

รายการไฟล์ mp3 ล่าสุดจาก podcast ฆราวาสธรรม

 • psn600512C อ.ประสาน - อนุปุพพิกถา - คอร์ส กฟผ ๑๒ พ.ค. ๖๐
  "คนที่มีอินทรีย์อ่อนนะ (พระพุทธเจ้า) ท่านก็สอนให้รู้จักทำทาน รู้จักรักษาศีล ให้สร้างสมคุณงามความดีนะ ในระดับต้นๆ ก่อน เอาบุญนี้เป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องอาศัย ที่จะท่องเที่ยวไปในวัฏฏะนี้ แล้วอาศัยการเวียนในวัฏฏะนี้ ค่อยๆ สร้างสมบารมีไป สร้างสมคุณงามความดีต่างๆ ไป หลายๆ ชาติ ได้ฟังธรรมะแท้ๆ สักครั้งหนึ่ง อินทรีย์ยังไม่แก่กล้า ฟังแล้วก็ลืมไปอีก อาศัยเวลา […]
 • psn600512A อ.ประสาน - ธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส - คอร์ส กฟผ ๑๒ พ.ค. ๖๐
  "พวกเราคอยรู้ทันกิเลสของตัวเองเรื่อยๆ กิเลสนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เรานะ ต้องเกิดแล้วเกิดอีก ทุกข์แล้วทุกข์อีก เกิดแล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตาย อยู่ร่ำไป แล้วก็เจอสิ่งที่ไม่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่รัก มีความทุกข์เนืองๆ อยู่ร่ำไป และอย่ายอมเป็นทาสของมัน มีหน้าที่รู้เท่าทันมันเรื่อย รู้เท่าทันมันเรื่อย ใจมีกิเลสอะไรนะ คอยรู้ทัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิร […]
 • psn600506A อ.ประสาน - วิธีการสวดมนต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด - คอร์สบ้านสติขอนแก่น ๖ พ.ค. ๖๐
  "อย่าดูถูกการสวดมนต์นะ การสวดมนต์นะ ทำให้คนจำนวนมากได้ดิบได้ดีมาแล้ว ขณะที่สวดมนต์ เห็นร่างกายขยับ เห็นปากพงาบอยู่ ใจระลึกลงที่ร่างกายที่ตั้งอยู่ จิตนะ เดี๋ยวก็ลงไปจับที่ร่างกาย เดี๋ยวก็หนีไป เดี๋ยวก็หลงไปคิด ขณะที่มันแช่อยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นช่วงๆ มันก็ได้อะไร ได้สมถะ จิตหลงไปคิด เรารู้ทัน เราก็ได้ฝึกลักขณูปนิฌาน พอภาวนา พอสวดมนต์ไปช่วงหนึ่ง จิต […]
 • psn600505B อ.ประสาน - วิธีการทำสมาธิ - คอร์สบ้านสติขอนแก่น ๕ พ.ค. ๖๐
  "สิ่งที่สอนมะกี้นี้ เราไปซ้อมเรื่อยๆ ไม่จำเป็นจะต้อง ปลีกตัวไปอยู่ที่ไหนแล้วก็นั่งทำสมาธิทีนึง 20 นาที นั่งอยู่ในร้านกาแฟนะ 5 นาที นั่งทำแบบเนี้ย นึกออกป่ะ กินข้าว กินข้าวเสร็จ ไม่คุยกับเพื่อนเราก็นั่งรู้สึกไป วันนึงนะทำได้หลายๆ รอบ รอบละ 5 นาที 3 นาที ก็เอา อีกหน่อยจะชำนาญ ปกติพวกเราไม่อย่างนี้ 5 นาที เราก็เพลิน 10 นาที เราก็หลงไป หลงไปเรื่อยๆ ใช้รูรั่ […]
 • psn600505A อ.ประสาน - ความหวังของพระศาสนา - คอร์สบ้านสติขอนแก่น ๕ พ.ค. ๖๐
  "พวกเราก็เป็นความหวังของครูบาอาจารย์นะ เป็นความหวังของพระศาสนา แต่ละคนสำคัญนะ ในโลกนี้มีคนตั้งกี่พันล้านคน คนสนใจธรรมมีนิดเดียว ในบรรดาคนที่สนใจธรรม ก็มีน้อยนักที่ได้ฟังธรรมที่ลัดสั้น ตัดตรงสู่ความพ้นทุกข์ ธรรมที่หลวงพ่อสอนเนี่ย ที่แสดงอยู่ทุกวันนี้ ไม่ค่อยมีเปลือก ไม่มีพิธีกรรม ไม่มีพิธีรีตรองอะไร มีหลักล้วนๆเลย ไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ไม่มีอะไรรุ่มร่าม […]
 • psn600423 อ.ประสาน - ทำดีดีกว่าขอพร- ชมรมสารธรรมล้านนา เชียงใหม่ 23 เม.ย. 60
  "จริงๆ เวลาครูบาอาจารย์ให้พร ก็มีอานิสงค์อยู่ เพราะจิตครูบาอาจารย์สะอาด เจตนาที่ท่านให้เนี่ย ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และท่านมีสมาธิ เวลาท่านให้พรก็มีอานิสงค์ เป็นผลของสมาธิ เป็นผลของคุณงามความดีที่ท่านให้ แต่ว่า พรที่ประเสริฐที่สุดคือ ความดีที่พวกเราทำเอง พวกเราก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ ตัวเราจะเป็นพร ตัวเราจะประเสริฐ ถึงเวลานะ เราก็เอาคุณงามความ […]
 • psn600407B อ.ประสาน - ภาพรวมของการปฏิบัติ - คอร์สเนยยะ ๗ เม.ย. ๖๐
  "สมถะกรรมฐาน เป็นไปเพื่อให้ใจมีความสุข มีความร่มเย็น มีความดี ให้จิตได้พักผ่อน วิปัสสนากรรมฐาน ทำให้จิตนี้ฉลาด เข้าใจความเป็นจริงของโลก เมื่อใจฉลาด มันจะยึดโลกน้อยลง ยึดสิ่งต่างๆ น้อยลง เมื่อมันยึดน้อยลง มันก็มีความสุขมากขึ้น คือมันสบายมากขึ้น มีภาระน้อยลง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเนยยะ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
 • psn600407A อ.ประสาน - ควันหลงวันเกิด - คอร์สเนยยะ ๗ เม.ย. ๖๐
  "พวกเราอย่าทิ้งกรรมฐาน อยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ เพราะอะไร? อยู่ที่ไหนก็มีกายมีใจ จะมาบอกว่าอยู่ที่นั้น ภาวนาไม่ได้ อยู่ที่นี่ภาวนาไม่ได้ ถ้าภาวนาอยากให้สภาวะเป็นอย่างงั้นอย่างงี้เนี่ย ภาวนายาก อยู่ในที่ๆไม่ชอบ ก็มีโทสะให้ดู ก็มีทุกขเวทนาให้ดู อยู่ในที่ๆ ชอบ ก็มีราคะ มีความเผลอเพลินให้ดู กายใจอยู่ที่ไหน กรรมฐานก็อยู่ที่นั้นแหละ งานเยอะแค่ไหนนะ ก็ภาวนาได้ อยู […]
 • psn600406 อ.ประสาน - ทำอะไรไม่ได้ ให้รักษาศีล - คอร์สเนยยะ ๖ เม.ย. ๒๕๖๐
  "หนึ่งในธรรมที่ทำให้กล้าหาญ คือ "ศีล" หนึ่งในธรรมที่ทำให้มีสมาธิ ก็คือ "ศีล" หนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็คือ"ศีล" งั้นทุกวัน นับแต่นี้เป็นต้นไป ให้คอยเตือนตนเองเรื่อยๆ ว่า "เราจะมีเจตนารักษาศีล" เมื่อใดก็ตามที่พลาดพลั้ง ทำผิดไปแล้ว ให้ตั้งใจรักษาเอาใหม่...... หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยว่า เช้า กลางวัน เ […]
 • swt600402 อ.สุรวัฒน์ - สนทนาธรรมตามกาล 11- M Academy 2 เม.ย. 60
  "เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ อย่าประมาท เพราะฉะนั้น มีโอกาสฝึกสติได้ตอนไหนก็ฝึกไป อย่าเอาเวลาไปเที่ยวเล่นหมด ไม่มีประโยชน์ มีสติทีละแว๊บ ทีละแว๊บ ไปเรื่อยๆ มันก็จะได้สั่งสมสติปัญญาขึ้นมา เมื่อไหร่สติอัตโนมัติ ก็พร้อมตายแล้ว" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา สนทนาธรรมตามกาล 11 วันที่ 2 เมษายน 2560
 • psn600402 อ.ประสาน - ถามตอบปัญหาธรรมะ - บ้านสติ ขอนแก่น 2 เม.ย. 60
  "ในความเป็นจริง "กัลยาณมิตร"และ"โยนิโสมนสิการ" คือทั้งหมดของพรหมจรรย์ "กัลยาณมิตร"ก็คือครูบาอาจารย์ที่แนะนำเรา ทีนี้ใครจะมาแนะนำเราได้ตลอด มันก็ต้องพึ่ง "โยนิโสมนสิการ"ให้มาก คือคิดเอา เปรียบเทียบตัวเองกับคำสอน สังเกตเอา ก็คือใช้สติปัญญานั่นเอง คือไม่อยากให้พวกเราอ่อนแอนะ ใครจะมาสอนพวกเราได้ตลอด ใครจะมาป้อนให้พวกเ […]
 • nat600402 หมอณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น 2 เม.ย. 60
  "เราดูใจ ไม่ต้องดูตลอดนะ ถ้าเพ่ง มันจะไปดูตลอดเวลา ดูใจ ไม่ต้องดูตลอดเวลานะ ดูแล้วรู้ไปสักพักนึงแล้วมีอะไรก็มารู้ใหม่ รู้บ่อยๆ ไม่ต้องไปตามดู ดูเหมือนกล้องถ่ายรูป ไม่ใช่เหมือนถ่ายวีดีโอ กล้องถ่ายรูปกดถ่ายทีนึงเดี๋ยวก็กดใหม่ถูกป่ะ มันมีช่องว่าง มันไม่ต้องดู วีดีโอมันถ่ายตลอด ถ่ายตลอดจะเพ่ง สภาวะมันเกิดเยอะแยะเลยทุกขณะจิตเดี๋ยวก็เกิด ไม่ต้องรู้ตลอด รู้เท่ […]
 • psn600326 อ.ประสาน - สภาวะอัศจรรย์แค่ไหน ก็ไม่สู้รู้ทันจิต - สนทนาธรรมตามกาล10 ณ M Academy 26 มี.ค. 60
  "ในชีวิตประจำวันของพวกเราส่วนใหญ่ พวกเราก็คิดสะเปะสะปะไปเรื่อย ใจไม่ได้อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันไม่คลอเคลียอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และก็ หลงไปแล้วก็รู้ทันว่ามันลืมไปอะไรอย่างนี้ ส่วนใหญ่จะคิดสะเปะสะปะ คิดเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สอง เรื่องที่สาม เรื่องที่สี่ คิดไปเรื่อยๆ ครึ่งวัน หรือครึ่งชั่วโมง ก็รู้สึกทีนึง มันก็ได้มรรคผลช้า ใจต้องคลอเคลียอยู่กับธรรมะ […]
 • enpsn170322 - Getting a Taste of Dhamma - Ajhan Prasan Canadian Course 22 Mar 2017
  Ajhan Prasan - Getting a Taste of Dhamma - Canadian Course 22 Mar 2017
 • psn600322 - รสแห่งธรรม - อ.ประสาน คอร์สชาวแคนาดา ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐
  "รู้สึกมั้ยว่า ใจนะมันมีความสุข ความสุขแบบนี้นะปราณีตกว่าความสุขไปกินอาหารอร่อย มีความสุขจากการไปเที่ยว ไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งอื่นด้วย มันมีความสุขได้ด้วยตัวเอง ไม่มีเพื่อนก็มีความสุข ใจผมกำลังพยายามถ่ายทอดความสุขให้พวกเราได้ชิม ความสุขแบนนี้นะ ในอากาศที่เย็นจะอุ่น ถ้าเราอยู่ในเมืองหนาว ความสุขแบบนี้จะทำให้ใจอุ่น อยู่ในเมืองร้อน ความสุขนี้จะทำให้ใจเย็น ทั้ง […]

X