สื่อธรรมะสำหรับดาวน์โหลด

Venerable Pramote Pamojjo Podcasts ฟังเสียงเทศน์ของหลวงพ่อสะดวกขึ้นด้วย podcast บนโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่เพื่อ Subscribe ผ่าน iTunes Store หรือผ่าน RSS Feed โดยใช้ feed address http://podcast.dhamma.com/luangpor

เมื่อ subscribe หรือ save RSS Feed เก็บไว้แล้ว โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์ใหม่

ไฟล์เสียงธรรมเทศนา สวนสันติธรรม

ไฟล์เสียงล่าสุด ธรรมเทศนา ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

คลิกที่นี่เพื่อดูไฟล์เสียงทั้งหมดที่ศาลาลุงชิน

ไฟล์เสียงล่าสุด ธรรมเทศนานอกสถานที่

คลิกที่นี่เพื่อดูไฟล์เสียงเทศน์นอกสถานที่ทั้งหมด

ไฟล์เสียงชุด เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง

ไฟล์เสียง ฆราวาสธรรม