Trang chủ

Phật pháp thực ra lại rất dễ dàng, là chuyện rất đơn giản và gần gũi với chúng ta vì là chuyện của riêng bản thân ta, chuyện về thân và tâm. Chúng ta hay hình dung Phật pháp với sự rối rắm, ta cứ nghĩ rằng việc thực hành pháp là phải làm gì đó thật phi thường rồi sẽ đến một ngày ta sẽ đạt được điều phi thường. Như thế là hiểu biết sai lầm.

Thực hành pháp thực ra là việc nghiên cứu pháp. Pháp là thân, là tâm. Thân được gọi là Sắc (rupa), Tâm được gọi là Danh (nama). Chúng ta hãy nghiên cứu thân, nghiên cứu tâm, thường xuyên rèn luyện, theo dõi bản chất thực tế của thân và tâm là như thế nào? Cái bản chất thực tế ấy chính là pháp. Nếu hiểu được sự thật của thân và tâm tức là hiểu được pháp”

“… Nếu một ngày hiểu được pháp, ta sẽ thấy rằng thân và tâm này không phải “ta”. Đó được gọi là có con mắt nhìn thấy chân lí. Vị Nhập lưu (Tu đà hoàn, Sotapanna) có con mắt nhìn thấy được chân lí, thấy được sự thật rằng thân và tâm không phải là ta. Không có cái “ta”…”

Sư Luangpor Pramote Pamojjo

  

Một câu chuyện giản dị và thông thường của pháp

Rất khó cho chúng ta để có thể thấy rằng, giáo pháp là một điều vô cùng bình thường và đơn giản. Bởi vì từ hình thức của tôn giáo cho đến các giáo lý mà chúng ta đã biết thì cho dù như thế nào cũng có vẻ như không hề dễ dàng. Trước…

Continue reading

Posted in tmp | Comments Off on Một câu chuyện giản dị và thông thường của pháp

Hướng dẫn ngắn gọn trong việc thực hành pháp

Nhiều người bạn cùng khổ đã đến học thực hành pháp với tôi và sau đó tôi nhận thấy có một số vấn đề phát sinh như có một số người sợ rằng khi không được ở gần tôi thì sẽ không thực hành được hay thực hành không đúng cách. Nếu là người ở…

Continue reading

Posted in tmp | Comments Off on Hướng dẫn ngắn gọn trong việc thực hành pháp
Tất cả những quyển sách của Sư Luangpor Pramote Pamojjo đều được Ngài viết bằng tiếng Thái, được xuất bản và chia sẻ như là một món quà từ Phật Pháp với ý định truyền bá Phật giáo để lưu truyền cho những thế hệ mai sau. Những quyển sách đó đều được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau với sự cho phép của Sư Luangpor Pramote Pamojjo. Tuy nhiên, tất cả các bản dịch đều được dịch theo sự hiểu biết riêng của nhà xuất bản và dịch giả. Sư Luangpor Pramote không thể hiểu biết hết những ngôn ngữ đó một cách sâu sắc, vì vậy Ngài không thể kiểm tra các bản dịch đó được. Thế nên xin lưu ý rằng dù với tất cả những cố gắng và nỗ lực của phiên dịch viên thì việc mắc lỗi hay có sai sót trong việc giải thích là điều khó tránh khỏi
X