แผนที่ วัดสวนสันติธรรม

มกราคม

21ม.ค.9:00 am- 10:00 amหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช9.00 - 10.00 น. แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม

22ม.ค.9:00 am- 10:00 amหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช9.00 - 10.00 น. แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม

28ม.ค.9:00 am- 10:00 amหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช9.00 - 10.00 น. แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม

29ม.ค.9:00 am- 10:00 amหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช9.00 - 10.00 น. แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม

วัดสวนสันติธรรม ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลาแสดงธรรม ๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ตรวจสอบวันเปิด-ปิดของวัดสวนสันติธรรม และวันที่หลวงพ่อแสดงธรรมนอกสถานที่ได้ที่หน้าปฏิทินธรรม หรือโทรศัพท์ 081-557-9878 ทั้งนี้ไม่ควรสอบถามก่อนวันเดินทางนานเกินไป เพราะพระอาจารย์อาจมีกิจฉุกเฉินได้เสมอ

ข้อแนะนำ

  • สวนสันติธรรมเปิดให้เข้าฟังธรรมตามวันที่กำหนด ประตูเปิดประมาณ ๖.๓๐ น. เริ่มเทศน์หลังจากฉันเช้าเวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ทางสวนสันติธรรมมีกิจของสงฆ์ที่จะต้องกระทำ จึงขอความกรุณาให้มาในช่วงเวลา ๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. เท่านั้น (หมายถึงพระอาคันตุกะที่ไม่ได้นัดหมายและญาติโยมที่ไม่มีหน้าที่ด้านภารกิจกับทางสวนฯ)
  • โปรดงดรอตักบาตรหน้าประตูสวนสันติธรรม หากมีความประสงค์จะร่วมถวายภัตตาหาร ควรไปถึงก่อนเวลา ๗.๑๕ น. เพื่อเตรียมจัดภัตตาหารให้ทัน
  • ควรไปเพื่อศึกษาการเจริญภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ หรือตามหลักการดูจิตเป็นสำคัญ
  • ขอให้รักษาเวลาในการอยู่ฟังธรรมตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • โปรดระวังเรื่องการรบกวนระหว่างการแสดงธรรมและขอความกรุณาอย่าบันทึกภาพในขณะแสดงธรรม

แผนที่ภาษาไทยพร้อมคำอธิบาย (แก้ไขเดือน ต.ค. ๒๕๕๘) คลิกที่ภาพแผนที่เพื่อเปิดแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่วัดสวนสันติธรรมบน Google Maps

X