ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน จาก podcast ฆราวาสธรรม
 • คุณมาลี - คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ เชียงราย 7 พ.ย. 62 (mle621107A)
  "ตรงที่เราเห็นจิตใจเคลื่อน ขยับ จิตไหลไปแล้วรู้ เคลื่อนไปแล้วรู้ ตรงนี้เรากำลังปฏิบัติธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน" --คุณมาลี ปาละวงศ์ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ เชียงราย ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 • คุณมาลี - คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ เชียงราย 6 พ.ย. 62 (mle621106)
  "เราเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริง เราศรัทธา เราเชื่อว่าเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้เราเดิน เราเดินแล้ว เราพ้นทุกข์จริง เมื่อเราศรัทธา เราลงมือปฏิบัติ แล้วเราเห็นผลแล้ว ในระดับ1 ไปเรื่อยๆ จนถึง 100 ในวันนึง เมื่อเราเข้าใจในระดับนึง มีความรู้ในระดับนึงแล้ว สิ่งนึงที่เป็นหน้าที่เลยของเราชาวพุทธคือ รู้แล้ว ต้องบอกต่อ" --คุณมาลี ปาละวงศ์ คอร […]
 • คุณมาลี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 24 พ.ย. 62 (mle621124)
  "ในทุกๆ วันที่เรานั่ง มันจะเป็นการเอาจิตไปพักบ้าง ซึ่งเราเรียกว่าสมถะ หรือเราเรียกว่าอารัมณูปนิฌาน แต่วันไหนพักพอแล้วต้องให้จิตขึ้นมาทำงาน ตรงสภาวะตรงนี้เราเรียกว่าลักขนูปณิฌาน มันเป็นสมถะอยู่นะยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนา แต่มันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยความตั้งมั่น เมื่อความตั้งมั่นเกิดขึ้น สมาธิลักษณะแบบนี้เราถึงเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง" --คุณมาลี ปา […]
 • คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง (nks621031)
  "ไม่ว่าอารมณ์อยู่ในสมาธิขนาดไหนก็ตาม หรืออยู่ในชีวิตประจำวัน ถ้าเราไม่มีจิตเป็นผู้รู้ ผู้ดู เราจะต่อยอดขั้นเจริญปัญญาไม่ได้" --คุณณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 • คุณนิติยา - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง 31 ต.ค. 62 (nit621031)
  "การเห็นสภาวะคือ พาจิตไปเห็นของจริงที่แสดงอยู่ในกายในใจ คือสภาวะที่มันปรากฎอยู่ในกายในใจ นั่นแหละถึงจะเกิดสติจริง รู้เนื้อรู้ตัวจริง อันนี้ต้องฝึก เพราะที่ผ่านมา เราคือฝึกให้มันออกไปข้างนอก หลงอยู่ตลอดเวลา คือปล่อยให้เค้าไป นั่นไม่ต้องฝึก มันไปอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นช่วงแรกจะต้องฝึกในการที่จะใส่ใจที่จะมาเรียนรู้ ใส่ใจย้อนกลับมาดูตัวเองบ่อยๆ สิ่งที่เรามาฝึก […]
 • คุณหมอณัฎฐ์ - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง (nat621103)
  "ทำงานทุกวัน ถ้ามีปัญหาต้องแก้ไขใช่ไหม อันนี้แก้ไขไม่ได้ ถ้าแก้ไข ผิดเลย! เป็นกฎธรรมชาติของมัน แบบนั้น เป็นเรื่องของพลังงาน ต้องรู้ตามความเป็นจริง ให้มันเลิกทำเอง เห็นความเคยชิน ว่ามันทำแบบนี้ สุดท้ายพอเลิก พวกพลังงานที่เหลือ มันก็ค่อยๆ เสื่อมไปตามธรรมชาติ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป พลังงานก็ค่อยๆ หมดไป เติมพลังงานใหม่ที่ดีเข้าไป เท่านั้นเอง" […]
 • คุณหมอณัฎฐ์ - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง 2 พ.ย. 62 (nat621102)
  "อย่าไปแยกว่าอันนี้เดินธรรมดา อันนี้เดินปฏิบัติ อย่างนี้จะเครียด ต้องให้เป็นอันเดียวกันไปเลย เดินไปห้องน้ำก็เดินจงกรม เดินไปทำงานก็เดินจงกรม ถ้าเราไปแยกว่าเดินจงกรม นี่คือเดินพิเศษ อันนี้เสร็จเลยจะเครียด เพราะพิเศษปุ๊บก็จะควบคุมใจทันทีเลย จะแน่น ฉะนั้นทำใจสบายๆ ไม่เครียด" --คุณหมอณัฎฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง ๒ พฤศจิ […]
 • คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง 1 พ.ย. 62 (nks621101)
  "ความก้าวหน้ามันไม่ได้อยู่ที่ว่า เราภาวนาแล้ว จะเห็นสภาวะมากขนาดไหน ความก้าวหน้าของเราคือ ไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเรารู้ทัน เราเป็นกลางกับมันหรือไม่ ถ้าเราเป็นกลาง จิตเราจะเดินต่อได้ เดินต่อในที่นี้หมายความว่า เห็นว่า มันก็เท่านั้น เข้ามาก็เท่านั้น เวทนาง่วงก็เท่านั้น เดินแล้วรู้สึกไม่ได้อะไรก็เท่านั้น เราไม่ได้ทำเพื่อจะเอาอะไร เราทำเพื่อเรียนรู้กิเลสต […]
 • คุณนิติยา - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง 1 พ.ย. 62 (nit621101)
  "ในเส้นทางนี้ เราต้องเลือก ถ้าเราสามารถเลือกเดินทางกับผู้ที่มีศีลสูงกว่า แต่ถ้าไม่มีศีลสูงกว่า ก็ต้องศีลเสมอกัน ถ้าศีลอ่อนกว่า เดินคนเดียวดีกว่า เพราะไม่เช่นนั้น เราจะถูกกิเลสลากไป ปกติโดยทั่วไปจะรวมกันด้วยธาตุ คนที่ชอบกินเหล้าจะมีวงเหล้า พวกที่ชอบเล่นไพ่ก็จะกลุ่มเล่นไพ่ พวกช็อปปิ้งก็จะไปกลุ่มช็อปปิ้ง พวกชอบเม้าท์ ชอบนินทาคนก็มีกลุ่ม เราไม่ได้เลือกพวกนี […]
 • คุณแม่ชีอรนุช - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง 1 พ.ย. 62 (orn621101)
  "การทำในรูปแบบจำเป็นกับพวกเราทุกคน จำเป็นไปจนกระทั่งถึงเราภาวนาจนจบกิจได้ หลวงตาท่านพระอาจารย์มหาบัว ท่านบอกเองว่า ท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลย คือท่านมีเครื่องอยู่ของท่านไปเรื่อยๆ เครื่องอยู่ของเราฝึกไป" --คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ติดตามไฟล์เสียงหมวดฆราวาสธรรมได้อีกช่องทางหนึ่งผ่าน podcast ฆราวาสธรรม โดย search ด้วยคีย์เวิร์ด "dhamma.com" แล้ว Subscribe ผ่าน iTunes Store หรือใช้ feed address http://karavas.libsyn.com/ajahn เมื่อ subscribe หรือ save RSS Feed เก็บไว้แล้ว โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์ใหม่
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน iPhone, iPad
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน Android

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน แยกตามบุคคล

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

(๑) พอหลวงพ่อสอน เราเข้าใจทฤษฏี แต่พอถึงเวลาเริ่มลงมือปฏิบัติ เราก็ไปทำ ทำแบบที่เราคิด สมุมติหลวงพ่อสอนเรื่องที่ให้เรามีสติ เราก็คิดว่าเรามีสติ แท้ที่จริง ที่เราทำอยู่มันไม่มีสติ (๒) เวลามีคนมาถาม บางทีมาถามว่า “เค้าภาวนาถูกไหม” เราก็บอกว่า “ให้หัดมีสติไป” พอได้ยินว่าให้หัดมีสติ ก็ตกใจ ตกใจว่า “เอ๊ะ ทำไม ให้หัดสติใหม่หรอ?” จริงๆ ไม่เข้าใจ สตินะ ถ้าจิตมันจำสภาวะได้ สติตัวจริงก็จะเกิด แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำสภาวะได้ทั้งหมด สมมติอย่างบางคนเวลามีราคะแรงๆ โทสะแรงๆ เห ...
ฟังธรรม
คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

พวกเรากลับไปบ้าน ไปจัดสรรเวลาของเราในชีวิต ว่าเวลาไหน ควรจะทำมาหากิน เวลาไหน ควรจะพักผ่อน เวลาไหน ที่เราควรจะแบ่งเวลามาภาวนา ถ้าเราไม่จัดการชีวิตของเรา เราแค่เข้าใจหลักการภาวนา แล้วเราคิดว่า เราจะเรียนรู้เอาในชีวิตประจำวันของเรานี้ มันไม่พอ การที่เราแบ่งเวลาไว้ ทำงานส่วนหนึ่ง พักผ่อนให้พอส่วนหนึ่ง พักผ่อนไม่พอ เราก็ภาวนายาก ใครนอนหลับไม่พอ มันไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ กำลังมันไม่พอ พักให้พอ แบ่งเวลา แล้วเราก็มาภาวนา เวลาที่มาภาวนา เราก็หากรรมฐานที่เราชอบสักอันนึง ที่ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คน ...
ฟังธรรม
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

“เจริญสติใหม่ๆ ยังไม่ต้องดูเรื่องปัญญานะ ทำยังไงให้เราดูได้ว่า วันนี้เรามีสติรึเปล่า มีความรู้สึกตัวไหม ทำไปทีละขั้นตอน หัดใหม่ๆ ก็ดูว่า วันนี้เราลืมดูไปรึเปล่า ลืมดู ก็หากระดาษมาแปะข้างฝาไว้ เขียนไว้ “เจริญสติ ดูจิต ดูจิต” แปะไว้ปลายเท้าเลย ตื่นมาจะได้เห็น ทำแบบนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ นิสัยที่จะดู พอดูเป็นแล้ว ก็มาย้อนดูว่า วันนี้ความรู้สึกตัวเราเกิดบ่อยไหม” สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 (nat590402B) ...
ฟังธรรม
คุณมาลี ปาละวงศ์

คุณมาลี ปาละวงศ์

“ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น เพื่อให้มันพ้นทุกข์ เพื่อให้เราได้ ได้เป็นพระอริยะ เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์ เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่ มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้ เพราะมันจะเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ทั้งหมด ดีก็ไม่เที่ยง ไม่ดีก็ไม่เที่ยง ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง มีสติก็ไม่เที่ยง เพราะถ้าสติมีแล้วเที่ยงมันก็คือเพ่งนั้นแหละ เพราะงั้นเราต้องกลับมารู้ควา ...
ฟังธรรม
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

“ธรรมที่หลวงพ่อเทศน์มีหลากหลายมาก ครอบคลุมมาก ทำตามคำสอนก็ไม่เนิ่นช้า ไม่ทำตามคำสอนนะ ยังไงก็เนิ่นช้า ให้ฟังซีดีครบทุกแผ่นด้วย ให้ท่องได้ด้วย พูดได้ด้วย มันก็เนิ่นช้าอยู่ดี อะไรที่ท่านห้าม แนะนำว่าไม่ควรทำ ก็อย่าทำ อะไรที่ท่านบอกว่านี่ดี นี่ควรทำ จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้น ก็ทำ ก็ไม่เนิ่นช้าเอง งั้นพวกเนิ่นช้า คือพวกดื้อด้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า สอนกรรมฐานสอนยาก เหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา เข็นครกยังไม่เท่าไหร่ เพราะครกแค่หนัก ควายเนี่ย ไม่แน่นะ มันหันกลับมาขวิดได้ เราก็พิจารณาตัวเองว่า เรามีปกติ ...
ฟังธรรม
นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

เราต้องอดทน เหมือนเป็นน้ำถ้วยเปล่า คือ ครูบาอาจารย์ บอกอะไร เราไปทำตาม ถึงจะเจริญได้ ถ้าเราคิดเปรียบเทียบ มันเหมือนเอาน้ำมาผสมกัน แล้วลองดูว่า น้ำสีไหนดีกว่ากัน มันไม่ได้ของจริง มันได้จากการเปรียบเทียบ ต้องปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีอะไรเร็วกว่านี้ ธรรมะไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ด นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี คุณหมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

“อะไรจะเกิด เราเรียนรู้ความจริงตรงนั้น ไม่ได้ปล่อยตามยถากรรม แต่รู้และยอมรับความจริงว่า อะไรขณะนี้กำลังเกิดขึ้นกับกายกับใจเรา รู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไง รู้ด้วยสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด อย่าปล่อยให้โทสะลากเราไปอบายภูมิ ไปไหนต่อไหนที่เราไม่รู้ ความปวดเป็นสิ่งที่เหมือนครูคนหนึ่ง วันนี้ครูดุมากที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา แต่ครูก็ให้ประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน ประโยชน์อะไร ประโยชน์ที่ได้เรียน เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณครู วันนี้คุณครูกำลังเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลดสักที แต่กำลัง ...
ฟังธรรม
คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

นักปฏิบัติที่ดีควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเอง เราจะไม่มานั่งถามครูบาอาจารย์ ว่าทำไมมันไม่ดี ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราควรจะรู้ตัวเอง เพราะว่าการที่เรารู้ตัวเอง เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เอง ยกเว้นว่าเราไม่อยากแก้ แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ เช่น เราผิดศีล เราย่อหย่อน เราไม่ทำรูปแบบ เราไม่สังเกตกายใจ คุณวรรณพ จันทร์สว่าง คอร์สเชฟรอนธรรมะ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

ตัวที่ขวางการภาวนา ก็คือ ตัณหา ทิฐิ มานะ ๓ ตัวนี้ที่สำคัญ อะไรที่มันมากๆ คือกิเลสที่แรงๆ เราก็อย่าไปตามใจมัน แต่ก็ไม่ได้ห้ามฝืนใจ จนกระทั่งแห้งแล้ง จนแบบทุกข์ทรมานมาก เพราะถ้าทุกข์ก็ภาวนายากอีก เพราะฉะนั้น การภาวนาคือ อยู่กับมันอย่างที่เคยอยู่ แต่รู้ทันมัน และก็มีความสุข ในการที่จะต้องเดินไปกับมัน ไม่ใช่หมายความว่า วันนี้ฉันต้องหมดกิเลสเลย เป็นไปไม่ได้ กิเลสมันสะสมมาไม่รู้เท่าไหร่ มาภาวนาอยู่สักปีสองปี บอกว่าเธอต้องหมดทันที มันเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราอย่าให้มันครอบงำ คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพร ...
ฟังธรรม
คุณณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)

คุณณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)

“บางคนชอบบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ จริงๆ แล้วไม่ใช่ เราภาวนาและปฏิบัติได้ตลอดเวลา เราจะยืนเดินนั่งนอน ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ถ้าเรามีสติตามรู้มันไปตลอด นั่นคือเราปฏิบัติ นั่นคือเราภาวนา มันไม่ใช่การที่เรานั่งสมาธิ แล้วเราบอกว่านั่งภาวนา ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่ถูก นั่นไม่เรียกว่าภาวนา” ...
ฟังธรรม