ฆราวาสธรรม ธรรมะจากนักปฏิบัติ ด้วยวิธีเจริญสติ

 

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน จาก podcast ฆราวาสธรรม
 • คุณนิติยา - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ 29 ก.ค. 61 (nit610729)
  "เครื่องมือตัวแรก คือสติ เครื่องมือตัวที่ 2 คือ สัมมาสมาธิ หรือ จิตตั้งมั่น เมื่อไหร่ที่รู้ว่าหลง เมื่อนั่นคือตั้งมั่นขึ้นมาทันที จิตตั้งมั่นคือจิตที่ได้เรียนรู้ของกายของใจจริงๆ ว่ามันเกิดมันดับทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง มันบังคับไม่ได้ ตรงนี้จะเกิดปัญญาขึ้นมา" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คุณนิติยา - บ้านสติขอนแก่น 26 ส.ค. 61 (nit610826A)
  "ให้จิตเห็นความจริง เครื่องมือมี 2 ตัว ตัวแรก คือ สติ ตัวที่ 2 คือ จิตตั้งมั่น หรือ สัมมาสมาธิ จะมีจิตตั้งมั่นได้ต้องมีสติมาก่อน จะมีสติได้ ก็ต้องจำได้ ต้องไม่ลืมกายลืมใจตัวเอง ต้องรู้กายรู้ใจบ่อย ๆ ตอนที่หลงไป รู้ว่าหลงไปคิด ไม่คิดเรื่องอดีตก็คิดเรื่องอนาคต ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริง ขณะนั้นกำลังหลงคิดอยู่นั่นหละ นั่นคือสภาวะธรรม ปัจจุบัน" --คุณนิติย […]
 • คุณมาลี - บ้านสติขอนแก่น 26 ส.ค. 61 (mle610826C)
  "ปัญหาหลายๆ อย่างมันไม่มีข้อสรุป บางทีเรากังวลแทบตาย เครียดแทบตาย พอถึงเวลามันจบ มันไม่เห็นมีอะไรเลย แล้วทุกปัญหามันก็ผ่านไป ในโลกใบนี้ ไม่มีปัญหาไม่จบ จบช้า จบเร็ว จบด้วยวิธีไหนอันนี้แล้วแต่ แต่นั้นคือปัญหาไม่ใช่ความทุกข์" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านสติขอนแก่น ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา - งานสนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ 28 23 ก.ย. 61 (swt610923)
  "หลงแล้วรู้ว่าหลงใช้ได้ ไม่ใช่ปฏิบัติเพิ่อให้หลงน้อย ปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าหลง หน้าที่เราก็คือปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้นี้หลง มันจะได้สักกี่ครั้งช่างมัน อย่าไปหาวิธีให้มันหลงสั้นๆ อย่าไปหา อย่าไปดิ้นร้น เพราะดิ้นรนเมื่อไร มันเจตนาปฏิบัติขึ้นมาแล้ว มันจะได้ของปลอม" -- อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา งานสนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ […]
 • คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ - ค่ายธรรมเข้าพรรษา 1 ก.ย. 61 (nks610901)
  "เราต้องระลึกไว้เหมือนกันว่า ความทุกข์ไล่หลังเราตลอด และก็ไม่ใช่ ชาตินี้ ขาติเดียวที่เรามาเจอ เราเกิดตาย เกิดตาย มากี่ชาติแล้ว ถ้าวันนี้ เราไม่เริ่มเดิน ถ้าเราไม่เริ่ม ตระหนักรู้ว่า ต้องทำอะไรบางอย่าง ต้องเรียนรู้อะไรบางอย่าง เพื่อที่จะให้ไปจากวัฏสงสาร เราก็จะทุกข์ เหมือนกับสัตว์ทั่วๆไป เกิดมา แล้วก็จะอยู่กับโลกไปอย่างนี้ วันหนี่งก็ตายไป เหมือนคนอื่น […]
 • คุณหมอม่อน - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ 29 ก.ค. 61 (tns610729)
  "ถ้าเราตั้งใจอะไรแล้วต้องทำให้ได้ทุกวัน อย่ากลัวว่าทำแล้วมันจะเพ่ง อย่ากังวลก่อน ถ้าเรากังวลไปก่อนเราจะไม่ได้ภาวนาสักที คือทำทั้งวันมีเวลาก็ทำ มีเวลาก็ทำ รู้ตรงๆ ไปเลย ไม่ได้เอาจิตที่ดีไม่ได้เอาจิตที่สงบ จะคลายก็ได้ไม่คลายก็ได้ ไม่ใช่เรื่องของเรา ทำไปเถอะ ทำผิดบ้าง ถูกบ้าง อยากให้จิตดีบ้าง อะไรบ้าง รู้ทันจิตที่อยาก ถ้ารู้ทันความอยากก็ได้ภาวนาต่อแล้ว เรา […]
 • คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ - ค่ายธรรมเข้าพรรษา 31ส.ค. 61 (nks610831)
  "บางคนชอบบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ จริงๆ แล้วไม่ใช่ เราภาวนาและปฏิบัติได้ตลอดเวลา เราจะยืนเดินนั่งนอน ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ถ้าเรามีสติตามรู้มันไปตลอด นั่นคือเราปฏิบัติ นั่นคือเราภาวนา มันไม่ใช่การที่เรานั่งสมาธิ แล้วเราบอกว่านั่งภาวนา ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่ถูก นั่นไม่เรียกว่าภาวนา" --คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศร […]
 • คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ - คอร์สตั้งใจธรรม 29 ก.ค. 61 (nks610729)
  "เราขาดสติ เท่ากับเราไม่ภาวนา สภาวะอะไรไม่สำคัญเลย สำคัญที่เราทันกิเลสเราหรือเปล่า รู้ทันสภาวะเราหรือเปล่า แค่นั้นแหละ หลักก็มีอยู่แค่นี้" --คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค.๖๑ 15 ต.ค. 61 (nat611015A)
  "รู้ปัจจุบันขณะ ปัจจุบันขณะที่สุด รู้เท่าที่รู้ได้ รู้แล้ว ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ไม่ต้องเสียดายมัน พอหลังจากนั้นแล้ว เลยปัจจุบันไปแล้ว มันก็กลายเป็นอดีต ไม่ต้องไปตามดูมัน เพราะตัวใหม่จะโผล่มา เราก็ดูอีก แต่ก็ไม่ใช่ไปคอยจ้องดูตลอดเวลา ถ้าจ้องดูตลอดเวลา จะเกิดจิตที่เพ่งขึ้น ถ้าเกิดแล้วทำยังไง ก็ให้รู้ว่ามันเพ่ง แต่ถ้ายังไม่เกิด เพราะว่าเข้าใจหลักการดี ก็แค่ […]
 • คุณวรรณพ - คอร์ส กลต. 20 พ.ย. 61 (wjs611020)
  "เวลาที่เราพูดถึง สติ หลวงพ่อจะสอนลูกศิษย์อยู่เรื่อยๆ ว่า หลักการสำคัญในการเจริญสติปัฎฐาน หรือว่าเจริญภาวนา ท่านจะใช้คำว่า มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลาง อันนี้จะเป็นเวลาที่ภาวนาไปแล้วติดขัด นึกอะไรไม่ออก ก็กลับมาอยู่ที่ประโยคนี้ แล้วเราก็ค่อยๆ มาดูว่า เราสามารถรู้ตามอันนี้หรือเปล่า" --คุณวรรณพ คอร์สกลต. ต.ค. ๖๑ ว […]

วิธีติดตั้ง podcast ฆราวาสธรรมบนโทรศัพท์

ติดตามไฟล์เสียงหมวดฆราวาสธรรมได้อีกช่องทางหนึ่งผ่าน podcast ฆราวาสธรรม โดย search ด้วยคีย์เวิร์ด "dhamma.com" แล้ว Subscribe ผ่าน iTunes Store หรือใช้ feed address http://karavas.libsyn.com/ajahn เมื่อ subscribe หรือ save RSS Feed เก็บไว้แล้ว โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์ใหม่
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน iPhone, iPad
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน Android

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน แยกตามบุคคล

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

(๑) พอหลวงพ่อสอน เราเข้าใจทฤษฏี แต่พอถึงเวลาเริ่มลงมือปฏิบัติ เราก็ไปทำ ทำแบบที่เราคิด สมุมติหลวงพ่อสอนเรื่องที่ให้เรามีสติ เราก็คิดว่าเรามีสติ แท้ที่จริง ที่เราทำอยู่มันไม่มีสติ (๒) เวลามีคนมาถาม บางทีมาถามว่า “เค้าภาวนาถูกไหม” เราก็บอกว่า “ให้หัดมีสติไป” พอได้ยินว่าให้หัดมีสติ ก็ตกใจ ตกใจว่า “เอ๊ะ ทำไม ให้หัดสติใหม่หรอ?” จริงๆ ไม่เข้าใจ สตินะ ถ้าจิตมันจำสภาวะได้ สติตัวจริงก็จะเกิด แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำสภาวะได้ทั้งหมด สมมติอย่างบางคนเวลามีราคะแรงๆ โทสะแรงๆ เห ...
ฟังธรรม
คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

พวกเรากลับไปบ้าน ไปจัดสรรเวลาของเราในชีวิต ว่าเวลาไหน ควรจะทำมาหากิน เวลาไหน ควรจะพักผ่อน เวลาไหน ที่เราควรจะแบ่งเวลามาภาวนา ถ้าเราไม่จัดการชีวิตของเรา เราแค่เข้าใจหลักการภาวนา แล้วเราคิดว่า เราจะเรียนรู้เอาในชีวิตประจำวันของเรานี้ มันไม่พอ การที่เราแบ่งเวลาไว้ ทำงานส่วนหนึ่ง พักผ่อนให้พอส่วนหนึ่ง พักผ่อนไม่พอ เราก็ภาวนายาก ใครนอนหลับไม่พอ มันไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ กำลังมันไม่พอ พักให้พอ แบ่งเวลา แล้วเราก็มาภาวนา เวลาที่มาภาวนา เราก็หากรรมฐานที่เราชอบสักอันนึง ที่ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คน ...
ฟังธรรม
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

“เดิมทีไม่ว่าตัวเองจะทำอย่างไรก็ไม่อาจรู้จักกับการรู้-ตื่น-เบิกบานระหว่างวันได้เลย จนอีกราวๆ ๑๒ ปีต่อมาจึงได้รู้จักกับครูปราโมทย์ สันตยากร (ครูสันตินันท์) ครั้งแรกที่เจอครู ครูก็บอกว่า สุรวัฒน์ยังรู้ตัวไม่เป็นนะ ต้องหัดรู้ตัวให้เป็นก่อน สิ้นเสียงครูก็รู้สึกว่าใจมันตื่นขึ้นเล็กน้อย แล้วก็ได้เริ่มฝึกรู้ตัวกับครูมาตั้งแต่วินาทีนั้นนั่นเอง มาถึงวันนี้ วันที่ตัวเองก็ยังต้องพากเพียรเดินตามร่องรอยที่ครูได้สอนให้เดินตาม แต่ก็มีความมั่นใจมากๆ ว่า นี่แหละคือร่องรอยที่เรียบง่าย ลัดตรง และร่มรื่น จึงข ...
ฟังธรรม
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

“เจริญสติใหม่ๆ ยังไม่ต้องดูเรื่องปัญญานะ ทำยังไงให้เราดูได้ว่า วันนี้เรามีสติรึเปล่า มีความรู้สึกตัวไหม ทำไปทีละขั้นตอน หัดใหม่ๆ ก็ดูว่า วันนี้เราลืมดูไปรึเปล่า ลืมดู ก็หากระดาษมาแปะข้างฝาไว้ เขียนไว้ “เจริญสติ ดูจิต ดูจิต” แปะไว้ปลายเท้าเลย ตื่นมาจะได้เห็น ทำแบบนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ นิสัยที่จะดู พอดูเป็นแล้ว ก็มาย้อนดูว่า วันนี้ความรู้สึกตัวเราเกิดบ่อยไหม” สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 (nat590402B) ...
ฟังธรรม
คุณมาลี ปาละวงศ์

คุณมาลี ปาละวงศ์

“ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น เพื่อให้มันพ้นทุกข์ เพื่อให้เราได้ ได้เป็นพระอริยะ เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์ เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่ มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้ เพราะมันจะเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ทั้งหมด ดีก็ไม่เที่ยง ไม่ดีก็ไม่เที่ยง ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง มีสติก็ไม่เที่ยง เพราะถ้าสติมีแล้วเที่ยงมันก็คือเพ่งนั้นแหละ เพราะงั้นเราต้องกลับมารู้ควา ...
ฟังธรรม
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

“ธรรมที่หลวงพ่อเทศน์มีหลากหลายมาก ครอบคลุมมาก ทำตามคำสอนก็ไม่เนิ่นช้า ไม่ทำตามคำสอนนะ ยังไงก็เนิ่นช้า ให้ฟังซีดีครบทุกแผ่นด้วย ให้ท่องได้ด้วย พูดได้ด้วย มันก็เนิ่นช้าอยู่ดี อะไรที่ท่านห้าม แนะนำว่าไม่ควรทำ ก็อย่าทำ อะไรที่ท่านบอกว่านี่ดี นี่ควรทำ จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้น ก็ทำ ก็ไม่เนิ่นช้าเอง งั้นพวกเนิ่นช้า คือพวกดื้อด้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า สอนกรรมฐานสอนยาก เหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา เข็นครกยังไม่เท่าไหร่ เพราะครกแค่หนัก ควายเนี่ย ไม่แน่นะ มันหันกลับมาขวิดได้ เราก็พิจารณาตัวเองว่า เรามีปกติ ...
ฟังธรรม
นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

เราต้องอดทน เหมือนเป็นน้ำถ้วยเปล่า คือ ครูบาอาจารย์ บอกอะไร เราไปทำตาม ถึงจะเจริญได้ ถ้าเราคิดเปรียบเทียบ มันเหมือนเอาน้ำมาผสมกัน แล้วลองดูว่า น้ำสีไหนดีกว่ากัน มันไม่ได้ของจริง มันได้จากการเปรียบเทียบ ต้องปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีอะไรเร็วกว่านี้ ธรรมะไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ด นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี คุณหมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

“อะไรจะเกิด เราเรียนรู้ความจริงตรงนั้น ไม่ได้ปล่อยตามยถากรรม แต่รู้และยอมรับความจริงว่า อะไรขณะนี้กำลังเกิดขึ้นกับกายกับใจเรา รู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไง รู้ด้วยสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด อย่าปล่อยให้โทสะลากเราไปอบายภูมิ ไปไหนต่อไหนที่เราไม่รู้ ความปวดเป็นสิ่งที่เหมือนครูคนหนึ่ง วันนี้ครูดุมากที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา แต่ครูก็ให้ประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน ประโยชน์อะไร ประโยชน์ที่ได้เรียน เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณครู วันนี้คุณครูกำลังเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลดสักที แต่กำลัง ...
ฟังธรรม
คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

นักปฏิบัติที่ดีควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเอง เราจะไม่มานั่งถามครูบาอาจารย์ ว่าทำไมมันไม่ดี ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราควรจะรู้ตัวเอง เพราะว่าการที่เรารู้ตัวเอง เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เอง ยกเว้นว่าเราไม่อยากแก้ แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ เช่น เราผิดศีล เราย่อหย่อน เราไม่ทำรูปแบบ เราไม่สังเกตกายใจ คุณวรรณพ จันทร์สว่าง คอร์สเชฟรอนธรรมะ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

ตัวที่ขวางการภาวนา ก็คือ ตัณหา ทิฐิ มานะ ๓ ตัวนี้ที่สำคัญ อะไรที่มันมากๆ คือกิเลสที่แรงๆ เราก็อย่าไปตามใจมัน แต่ก็ไม่ได้ห้ามฝืนใจ จนกระทั่งแห้งแล้ง จนแบบทุกข์ทรมานมาก เพราะถ้าทุกข์ก็ภาวนายากอีก เพราะฉะนั้น การภาวนาคือ อยู่กับมันอย่างที่เคยอยู่ แต่รู้ทันมัน และก็มีความสุข ในการที่จะต้องเดินไปกับมัน ไม่ใช่หมายความว่า วันนี้ฉันต้องหมดกิเลสเลย เป็นไปไม่ได้ กิเลสมันสะสมมาไม่รู้เท่าไหร่ มาภาวนาอยู่สักปีสองปี บอกว่าเธอต้องหมดทันที มันเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราอย่าให้มันครอบงำ คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพร ...
ฟังธรรม