ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน จาก podcast ฆราวาสธรรม
 • พระอาจารย์สมชาย - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. 11 ต.ค. 62 (sci621011)
  "จิตที่ไหลไป เกิดแล้วก็ดับ จิตที่เป็นคนรู้คนดู เกิดแล้วก็ดับ ถ้าเรียนรู้ไปบ่อยๆ จะค่อยๆ เข้าใจ ค่อยๆ สะสมปัญญา เห็นเองว่า จิตเกิดแล้วก็ดับ จิตไม่ใช่ตัวเรา จิตไม่ใช่ตัวเรา บังคับก็ไม่ได้ เราฝึกไปแบบนี้ ฝึกไปบ่อยๆ จะเห็นเลยว่า จิตที่เกิด ดับ บังคับไม่ได้ จะเป็นตัวเราได้ยังไง" --พระอาจารย์สมชาย คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๑๑ พฤศจิกายน […]
 • คุณนิติยา - "อดทนที่จะไม่ตามใจกิเลส" คอร์สเรียนรู้ตัวเองในภาคปฏิบัติ บ้านสติ 16 ต.ค. 62 (nit621016)
  "ธรรมะสุดท้ายที่จะต้องใช้คือ อดทน อดทนที่จะไม่ตามใจกิเลส อดทนที่จะแสวงหาธรรมะ มันไม่มีอะไรแน่นอนเลย เราไม่รู้นะ ว่าเราจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอีกสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมก็มาฟังเถอะ แล้วเวลาที่เรามา มาเจอกับคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ใจมันจะมีกำลัง มีความฮีกเหิม ที่จะมุ่งมั่นที่จะพ้นออกจากโลก แล้วมันรู้สึกว่า มันมีสติได้ง่าย ถ้ […]
 • คุณนิติยา - "วางใจผิดกรรมฐานใดใดก็ผิด" คอร์สเรียนรู้ตัวเองในภาคปฏิบัติ บ้านสติ 15 ต.ค. 62 (nit621015)
  "เครื่องอยู่ของจิตควรเป็นเครื่องอยู่ที่เราสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวัน เพื่อที่จะไม่ให้มันหลงนาน เราจะได้มีสติเนืองๆ ไม่ใช่ว่าแค่ช่วงเวลาที่เราตั้งใจจะปฏิบัติในรูปแบบครึ่งชั่วโมง แล้วเราอยู่กับเครื่องอยู่แค่ครึ่งชั่วโมง เวลาที่เหลือ 23 ชั่วโมงกว่าหลงตลอด เครื่องอยู่ที่ว่าควรเป็นเครื่องอยู่ที่เราใช้เจริญสติในชีวิตประจำวันได้ เพราะทุกครั้งที่ลืมเครื่องอยู่ก […]
 • คุณมาลี - ค่ายหมอน้องใหม่ใส่ใจธรรมะ ม.แม่ฟ้าหลวง 15 พ.ค. 62 (mle620915B)
  "เวลาที่เรานั่งทำสมาธิหรือเดินจงกรม อย่าเพิ่งรู้กรรมฐานที่เราทำ เช่น เราดูร่างกายหายใจ อย่าเพิ่งเริ่ม ใช้คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก่อน นั่งให้สบาย รู้ตัวก่อนว่าตัว(ร่างกาย)นี้นั่งอยู่ ทำสบายๆ รู้เล่นๆ เราทำเล่นๆ แต่เราได้ของจริงนะ เพราะเมื่อไหร่เราทำเล่นๆ เรามีความสุข เพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ เราทำเหตุของสมาธิคือความสุข เมื่อเรานั่งแล้วเรารู้ตัวท […]
 • คุณมาลี - ค่ายหมอน้องใหม่ใส่ใจธรรมะ ม.แม่ฟ้าหลวง 15 พ.ค. 62 (mle620915A)
  "คนในโลกใบนี้แก้ทุกข์ด้วยวิธีต่างๆ โดยไม่ได้กลับมาเรียนรู้ทุกข์(ในกายในใจเรา)เลย เพราะลืมกายลืมใจทั้งวัน ในเมื่อเราลืมกายลืมใจ เราจะแยกรูปแยกนามไม่ได้ เราจะไม่มีโอกาสเรียนรู้ความจริงเลยว่า ตัวเราจริงๆมีหรือเปล่า จนกว่าเราจะเข้ามาดูมัน แต่เราต้องดูด้วยหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเรา คือมีสติจากนั้นทำสมาธิที่ประกอบด้วยความตั้งมั่น" --คุณมาลี ปาละวงศ์ ค่า […]
 • คุณมาลี - ค่ายหมอน้องใหม่ใส่ใจธรรมะ ม.แม่ฟ้าหลวง 14 พ.ค. 62 (mle620914B)
  "สติเกิดเองไม่ได้ บังคับให้เกิดก็ไม่ได้ แต่เรามีหน้าที่ฝึกมัน วิธีฝึกอันดับแรก คือคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆ ศัตรูที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้คือเผลอไป เราจะเผลอไปบ่อยๆทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ คือหกช่องทางที่ทำให้เราขาดสติ ทำให้เราลืมรู้ทันความรู้สึกตัวเรา" --คุณมาลี ปาละวงศ์ ค่ายหมอน้องใหม่ใส่ใจธรรมะ ม.แม่ฟ้าหลวง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 • คุณมาลี - ค่ายหมอน้องใหม่ใส่ใจธรรมะ ม.แม่ฟ้าหลวง 14 พ.ค. 62 (mle620914A)
  "คำว่าสติง่ายไหม แค่เรากลับมารู้กาย กลับมารู้ใจเราได้ นี่คือเครื่องมืออันแรกในพุทธศาสนาที่จำเป็นต้องมี หลวงปู่หลวงตาเราสอนไว้ สติจำเป็นทุกที่สถานในกาลทุกเมื่อ จิตทุกดวงที่เป็นกุศลต้องประกอบสติ ถ้าเมื่อไหร่จิตดวงนั้นไม่มีสติ จิตดวงนั้นเป็นอกุศลแล้ว เช่น เมื่อสักครู่เพื่อนอยู่ข้างหลัง พวกเราเป็นห่วงเค้า ส่งทุกกำลังใจไปดู ใจที่ไหลไปตอนนั้นเราขาดสติเรียบร้อ […]
 • คุณมาลี - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน เชียงราย 12 พ.ค. 62 (mle620512E)
  "ในสมาธิทั้งหมดมี 3 ตัว คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ ในอุปจารสมาธิ กับ อัปปนาสมาธิ เป็นเรื่องของท่านที่ทำสมถะด้วยการทำฌาน ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่เป็นจริตชอบคิด เราใช้ความคิดอยู่กับโลก ใช้ความคิดในการทำมาหากิน โอกาสที่ทำสมาธิ 2 ตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าไม่ทิ้งพวกเราซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะครั้งพุทธกาลก็ดี หรือ ครั้งปัจจุบัน […]
 • คุณมาลี - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน เชียงราย 12 พ.ค. 62 (mle620512D)
  "เส้นทางนี้สำหรับคนกล้าและเข้มแข็งที่จะเดินไป ล้มแล้วต้องลุก คลุกฝุ่นก็ต้องคลาน แล้วไม่มีเวลาเหลือให้พวกเราแล้ว ทุกคนใช้เวลาแลกชีวิตของเราสั้นไปทุกวันๆ โลงศพไม่ได้ใส่คนแก่ โลงศพใส่คนตาย ตายเมื่อไรไม่รู้ แต่ถ้าเราเห็นการเกิดดับๆ ตลอดเวลา เราจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์ ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ" --คุณมาลี ปาละวงศ์ คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวั […]
 • คุณมาลี - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน เชียงราย 12 พ.ค. 62 (mle620512C)
  "ในสมาธิ บางครั้งจิตจะไหลไปที่กาย เช่น เราดูร่างกายนี้หายใจเข้า ร่างกายนี้หายใจออก จิตก็จะมาอยู่ตรงนี้ ให้รู้ทัน ส่วนใหญ่เราจะมาติดอยู่ตรงนี้ พอเราไม่รู้ทัน ว่าจิตมันถลำไปที่กายแล้ว ต่อไปสภาวะมันจะเริ่มนิ่ง ถ้าเรารู้ทันปุ๊บ จิตจะไม่นิ่ง เราเห็นเลยว่าจิตมันไหลมาที่กาย เรารู้ทันว่า อ้อ ไหลมาที่กาย สักพักจิตไหลไปคิด เรารู้ว่าไหลไปคิด จิตก็จะขึ้นวิถีการทำงา […]

ติดตามไฟล์เสียงหมวดฆราวาสธรรมได้อีกช่องทางหนึ่งผ่าน podcast ฆราวาสธรรม โดย search ด้วยคีย์เวิร์ด "dhamma.com" แล้ว Subscribe ผ่าน iTunes Store หรือใช้ feed address http://karavas.libsyn.com/ajahn เมื่อ subscribe หรือ save RSS Feed เก็บไว้แล้ว โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์ใหม่
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน iPhone, iPad
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน Android

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน แยกตามบุคคล

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

(๑) พอหลวงพ่อสอน เราเข้าใจทฤษฏี แต่พอถึงเวลาเริ่มลงมือปฏิบัติ เราก็ไปทำ ทำแบบที่เราคิด สมุมติหลวงพ่อสอนเรื่องที่ให้เรามีสติ เราก็คิดว่าเรามีสติ แท้ที่จริง ที่เราทำอยู่มันไม่มีสติ (๒) เวลามีคนมาถาม บางทีมาถามว่า “เค้าภาวนาถูกไหม” เราก็บอกว่า “ให้หัดมีสติไป” พอได้ยินว่าให้หัดมีสติ ก็ตกใจ ตกใจว่า “เอ๊ะ ทำไม ให้หัดสติใหม่หรอ?” จริงๆ ไม่เข้าใจ สตินะ ถ้าจิตมันจำสภาวะได้ สติตัวจริงก็จะเกิด แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำสภาวะได้ทั้งหมด สมมติอย่างบางคนเวลามีราคะแรงๆ โทสะแรงๆ เห ...
ฟังธรรม
คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

พวกเรากลับไปบ้าน ไปจัดสรรเวลาของเราในชีวิต ว่าเวลาไหน ควรจะทำมาหากิน เวลาไหน ควรจะพักผ่อน เวลาไหน ที่เราควรจะแบ่งเวลามาภาวนา ถ้าเราไม่จัดการชีวิตของเรา เราแค่เข้าใจหลักการภาวนา แล้วเราคิดว่า เราจะเรียนรู้เอาในชีวิตประจำวันของเรานี้ มันไม่พอ การที่เราแบ่งเวลาไว้ ทำงานส่วนหนึ่ง พักผ่อนให้พอส่วนหนึ่ง พักผ่อนไม่พอ เราก็ภาวนายาก ใครนอนหลับไม่พอ มันไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ กำลังมันไม่พอ พักให้พอ แบ่งเวลา แล้วเราก็มาภาวนา เวลาที่มาภาวนา เราก็หากรรมฐานที่เราชอบสักอันนึง ที่ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คน ...
ฟังธรรม
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

“เจริญสติใหม่ๆ ยังไม่ต้องดูเรื่องปัญญานะ ทำยังไงให้เราดูได้ว่า วันนี้เรามีสติรึเปล่า มีความรู้สึกตัวไหม ทำไปทีละขั้นตอน หัดใหม่ๆ ก็ดูว่า วันนี้เราลืมดูไปรึเปล่า ลืมดู ก็หากระดาษมาแปะข้างฝาไว้ เขียนไว้ “เจริญสติ ดูจิต ดูจิต” แปะไว้ปลายเท้าเลย ตื่นมาจะได้เห็น ทำแบบนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ นิสัยที่จะดู พอดูเป็นแล้ว ก็มาย้อนดูว่า วันนี้ความรู้สึกตัวเราเกิดบ่อยไหม” สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 (nat590402B) ...
ฟังธรรม
คุณมาลี ปาละวงศ์

คุณมาลี ปาละวงศ์

“ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น เพื่อให้มันพ้นทุกข์ เพื่อให้เราได้ ได้เป็นพระอริยะ เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์ เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่ มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้ เพราะมันจะเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ทั้งหมด ดีก็ไม่เที่ยง ไม่ดีก็ไม่เที่ยง ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง มีสติก็ไม่เที่ยง เพราะถ้าสติมีแล้วเที่ยงมันก็คือเพ่งนั้นแหละ เพราะงั้นเราต้องกลับมารู้ควา ...
ฟังธรรม
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

“ธรรมที่หลวงพ่อเทศน์มีหลากหลายมาก ครอบคลุมมาก ทำตามคำสอนก็ไม่เนิ่นช้า ไม่ทำตามคำสอนนะ ยังไงก็เนิ่นช้า ให้ฟังซีดีครบทุกแผ่นด้วย ให้ท่องได้ด้วย พูดได้ด้วย มันก็เนิ่นช้าอยู่ดี อะไรที่ท่านห้าม แนะนำว่าไม่ควรทำ ก็อย่าทำ อะไรที่ท่านบอกว่านี่ดี นี่ควรทำ จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้น ก็ทำ ก็ไม่เนิ่นช้าเอง งั้นพวกเนิ่นช้า คือพวกดื้อด้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า สอนกรรมฐานสอนยาก เหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา เข็นครกยังไม่เท่าไหร่ เพราะครกแค่หนัก ควายเนี่ย ไม่แน่นะ มันหันกลับมาขวิดได้ เราก็พิจารณาตัวเองว่า เรามีปกติ ...
ฟังธรรม
นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

เราต้องอดทน เหมือนเป็นน้ำถ้วยเปล่า คือ ครูบาอาจารย์ บอกอะไร เราไปทำตาม ถึงจะเจริญได้ ถ้าเราคิดเปรียบเทียบ มันเหมือนเอาน้ำมาผสมกัน แล้วลองดูว่า น้ำสีไหนดีกว่ากัน มันไม่ได้ของจริง มันได้จากการเปรียบเทียบ ต้องปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีอะไรเร็วกว่านี้ ธรรมะไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ด นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี คุณหมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

“อะไรจะเกิด เราเรียนรู้ความจริงตรงนั้น ไม่ได้ปล่อยตามยถากรรม แต่รู้และยอมรับความจริงว่า อะไรขณะนี้กำลังเกิดขึ้นกับกายกับใจเรา รู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไง รู้ด้วยสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด อย่าปล่อยให้โทสะลากเราไปอบายภูมิ ไปไหนต่อไหนที่เราไม่รู้ ความปวดเป็นสิ่งที่เหมือนครูคนหนึ่ง วันนี้ครูดุมากที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา แต่ครูก็ให้ประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน ประโยชน์อะไร ประโยชน์ที่ได้เรียน เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณครู วันนี้คุณครูกำลังเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลดสักที แต่กำลัง ...
ฟังธรรม
คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

นักปฏิบัติที่ดีควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเอง เราจะไม่มานั่งถามครูบาอาจารย์ ว่าทำไมมันไม่ดี ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราควรจะรู้ตัวเอง เพราะว่าการที่เรารู้ตัวเอง เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เอง ยกเว้นว่าเราไม่อยากแก้ แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ เช่น เราผิดศีล เราย่อหย่อน เราไม่ทำรูปแบบ เราไม่สังเกตกายใจ คุณวรรณพ จันทร์สว่าง คอร์สเชฟรอนธรรมะ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

ตัวที่ขวางการภาวนา ก็คือ ตัณหา ทิฐิ มานะ ๓ ตัวนี้ที่สำคัญ อะไรที่มันมากๆ คือกิเลสที่แรงๆ เราก็อย่าไปตามใจมัน แต่ก็ไม่ได้ห้ามฝืนใจ จนกระทั่งแห้งแล้ง จนแบบทุกข์ทรมานมาก เพราะถ้าทุกข์ก็ภาวนายากอีก เพราะฉะนั้น การภาวนาคือ อยู่กับมันอย่างที่เคยอยู่ แต่รู้ทันมัน และก็มีความสุข ในการที่จะต้องเดินไปกับมัน ไม่ใช่หมายความว่า วันนี้ฉันต้องหมดกิเลสเลย เป็นไปไม่ได้ กิเลสมันสะสมมาไม่รู้เท่าไหร่ มาภาวนาอยู่สักปีสองปี บอกว่าเธอต้องหมดทันที มันเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราอย่าให้มันครอบงำ คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพร ...
ฟังธรรม
คุณณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)

คุณณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)

“บางคนชอบบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ จริงๆ แล้วไม่ใช่ เราภาวนาและปฏิบัติได้ตลอดเวลา เราจะยืนเดินนั่งนอน ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ถ้าเรามีสติตามรู้มันไปตลอด นั่นคือเราปฏิบัติ นั่นคือเราภาวนา มันไม่ใช่การที่เรานั่งสมาธิ แล้วเราบอกว่านั่งภาวนา ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่ถูก นั่นไม่เรียกว่าภาวนา” ...
ฟังธรรม