ฆราวาสธรรม ธรรมะจากนักปฏิบัติ ด้วยวิธีเจริญสติ

 

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน จาก podcast ฆราวาสธรรม
 • พุทโธใจรู้ พุทโธรู้ใจ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ 5 เม.ย. 62 (psn620405B )
  "พุทโธแล้วใจเป็นอย่างไรรู้ทันไปเรื่อย จนในที่สุดความชำนาญจะค่อยๆมากขึ้น เราจะเป็นผู้ชำนาญการในการพุทโธมากขึ้น ไม่ใช่พุทโธแบบนกแก้วนกขุนทองอีกต่อไป พุทโธเพื่อให้ได้จิตที่เป็นพุทโธ ไม่ใช่พุทโธเล่นๆ พุทโธเพื่อวันหนึ่งเราจะพุทโธขึ้นมา เราจะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานขึ้นมา ถ้าพุทโธเอาใจนิ่งๆ จะไม่มีวันที่เราจะเป็นพุทโธได้ พอได้ใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิ […]
 • คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคการปฏิบัติ ๑ 24 มี.ค. 62 (nat620324)
  "ต้องมีความสม่ำเสมอ ทำทุกวันต่อเนื่อง ให้เกิดความเคยชิน พอชิน ก็ไม่เป็นภาระ พอทำให้มันเคยชิน ถ้าวันไหนไม่ทำ มันก็ รู้สึกขาดอะไรไปสักอย่าง พอมันชินที่จะทำแล้ว พอทำต่อเนื่อง มันก็สะสมกำลัง สะสมปริมาณและคุณภาพ จิตก็จะค่อยพัฒนาขึ้น ความรู้ความเข้าใจ มันก็จะเยอะขึ้น" --คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคการปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ๒๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ […]
 • คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิฯ ครั้งที่ ๑ 22 มี.ค. 62 (nat620322C )
  "เวลาถูนิ้วมือ เห็นการสัมผัสไหม ในสัมผัสใช้ความรู้สึกรับรู้ รู้ไปที่รู้สึก อย่าไปรู้ที่นิ้ว เวลาสัมผัสมันมีรู้สึก ถ้าคนเข้าใจจะรู้สึกเลยว่า รู้สึกกับสัมผัสมันคนละตัวกัน ทำไมถึงสัมผัสได้เพราะมันมีรู้สึก เห็นไปที่รู้สึกได้ไหม มีแว๊บเดียวแล้วก็ดับไป รู้สึกไปที่รู้สึก อย่าไปเพ่ง รู้สึกหนึ่งครั้งรู้สึกไปเรื่อยๆ รู้สึกสิบครั้งก็อยู่ที่รู้สึกสิบที มันก็ได้ความ […]
 • คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิฯ ครั้งที่ ๑ 23 มี.ค. 62 (nat620322B)
  "การบริกรรมก็เป็นสมถะ แต่ย้อนมาดูจิตด้วยจะได้สมาธิ ถ้ารู้ลมอย่างเดียวเห็นลมเข้าออกตลอดสาย จิตอยู่กับลม ลมไปไหนจิตไปด้วย อันนี้สมถะล้วน เพ่งลมจะได้สมถะแต่ถ้ารู้ว่าเพ่งจะได้สมาธิ ถ้ารู้ว่าเพ่งเรารู้จิตด้วย ถ้ารู้ว่าเพ่งจิตก็จะไม่ไหลไปแนบกับลม" --คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิฯ ครั้งที่ 1 ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
 • คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิฯ ๑ 22 มี.ค. 62 (nat620322A)
  "ถ้าจับหลักเบื้องต้นได้ เริ่มต้นถูกก็จะถูกไปเรื่อยๆ เพราะว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น การภาวนาหลักการมันมีนิดเดียว ไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็น แต่เมื่อทำถูก ความเห็นความเข้าใจจะค่อยๆ ลึกซึ้งแตกแขนงออกไปเอง ไม่ใช่ว่ามีกระบวนท่าพิสดารไปกว่านี้ ทำไปอีกสิบปีก็ทำไปแบบนี้ ไม่มีอะไรมากกว่านี้ แต่ความรู้ความเข้าใจความชำนาญ ความเห็นแยบยลของใจจะค่อยๆ พัฒนา จะเห็นละเอียดลงไ […]
 • อดทนและสม่ำเสมอ - คุณแม่ชีอรนุช คอร์สจีน ๑๑ 12 มี.ค. 62 (orn620312)
  "กว่าที่เราจะเห็นความจริงจนเบื่อหน่ายจะต้องใช้เวลา เหมือนเราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วน เห็นผิดมามากมาย กว่าจะเห็นถูกได้ ต้องอดทน อดทนภาวนาสม่ำเสมอ เห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เห็นกิเลสตัวเดิมที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ เห็นมันแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆ เห็นซ้ำๆ ไปตลอดชีวิต แต่ทุกครั้งที่เราเห็นเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม ภาวนาซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ ก […]
 • คุณมาลี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 24 ก.พ. 62 (mle620224)
  "แนะนำวิธีการฟังซีดีหลวงพ่อ ไม่ต้องฟังให้รู้เรื่อง ฟังแล้วเห็นใจไหลไปฟัง ฟังแล้วตอนที่หลวงพ่อเทศน์ตลก เราเห็นใจที่ขำ เห็นใจที่มีความสุข ฟังแล้วตอนนี้หลวงพ่อเทศน์อะไร ไม่รู้เรื่องเลย ย้อนมาดูใจ ตอนนี้เราฟังไม่รู้เรื่องเลยงงไปหมดเลย... จากนั้นจิตจะค่อยๆเข้าใจ จิตจะซึมซับธรรมะไปเรื่อยๆ เราฟังซีดีธรรมะไปเรื่อยๆ วันนึงธรรมะตรงที่เราฟัง กับจิตของเราภูมิธรรมใน […]
 • อย่าประมาท - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง 17 ก.พ. 62 (psn620217C)
  "ให้ขยันภาวนาตามหน้าที่ อย่านึกว่าจะเอาอะไร ภาวนาไปทุกวัน ต้องภาวนาไปจนรู้สึกว่า ทำใจว่า ชาตินี้ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่ได้ แต่ฉันจะภาวนาทุกวัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 • คุณมาลี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 17 ก.พ. 62 (mle620217)
  "ทำกรรมฐานขึ้นมาอย่างนึง ใช้อะไรก็ได้ แล้วจะเห็นจิตไหล จิตเคลื่อน เคลื่อนไปแล้วรู้ การที่รู้ว่า จะทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่น แล้วรู้ทันว่าจิตขณะนั้นไม่ตั้งมั่น การที่เรารู้ว่าขณะที่จิตไม่ตั้งมั่น คือตอนที่จิตมันไหลไป มันเคลื่อนไป ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ สิ่งที่ได้ในขณะที่จิตไหลไป คือสติ เพราะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง" --คุณมาลี ปาละวงศ์ มหาวิทยาลัย […]
 • ความจำเป็นในการทำรูปแบบ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง 17 ก.พ. 62 (psn620217B)
  "การภาวนายังไงก็ต้องมีความจงใจในเบื้องต้นก่อน แต่ถ้าจงใจแรงมากแล้วเรารู้ไม่ทัน ก็คือโลภมากแล้วก็จะเพ่งมาก ไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าเราจงใจ แล้วเราก็ไม่ต้องภาวนา เพราะเรายังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องภาวนา พอเรารู้ว่าเรามีความจงใจ เรารู้ทันความจงใจ ความจงใจหรือความโลภนี้จะคลายไป กิเลสที่เข้าครอบงำจิตอย่างรุนแรงจะสลายไป จิตจะเข้าสู่กระบวนการของจิตที่เป็นธรรมชาต […]

ติดตามไฟล์เสียงหมวดฆราวาสธรรมได้อีกช่องทางหนึ่งผ่าน podcast ฆราวาสธรรม โดย search ด้วยคีย์เวิร์ด "dhamma.com" แล้ว Subscribe ผ่าน iTunes Store หรือใช้ feed address http://karavas.libsyn.com/ajahn เมื่อ subscribe หรือ save RSS Feed เก็บไว้แล้ว โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์ใหม่
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน iPhone, iPad
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน Android

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน แยกตามบุคคล

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

(๑) พอหลวงพ่อสอน เราเข้าใจทฤษฏี แต่พอถึงเวลาเริ่มลงมือปฏิบัติ เราก็ไปทำ ทำแบบที่เราคิด สมุมติหลวงพ่อสอนเรื่องที่ให้เรามีสติ เราก็คิดว่าเรามีสติ แท้ที่จริง ที่เราทำอยู่มันไม่มีสติ (๒) เวลามีคนมาถาม บางทีมาถามว่า “เค้าภาวนาถูกไหม” เราก็บอกว่า “ให้หัดมีสติไป” พอได้ยินว่าให้หัดมีสติ ก็ตกใจ ตกใจว่า “เอ๊ะ ทำไม ให้หัดสติใหม่หรอ?” จริงๆ ไม่เข้าใจ สตินะ ถ้าจิตมันจำสภาวะได้ สติตัวจริงก็จะเกิด แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำสภาวะได้ทั้งหมด สมมติอย่างบางคนเวลามีราคะแรงๆ โทสะแรงๆ เห ...
ฟังธรรม
คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

พวกเรากลับไปบ้าน ไปจัดสรรเวลาของเราในชีวิต ว่าเวลาไหน ควรจะทำมาหากิน เวลาไหน ควรจะพักผ่อน เวลาไหน ที่เราควรจะแบ่งเวลามาภาวนา ถ้าเราไม่จัดการชีวิตของเรา เราแค่เข้าใจหลักการภาวนา แล้วเราคิดว่า เราจะเรียนรู้เอาในชีวิตประจำวันของเรานี้ มันไม่พอ การที่เราแบ่งเวลาไว้ ทำงานส่วนหนึ่ง พักผ่อนให้พอส่วนหนึ่ง พักผ่อนไม่พอ เราก็ภาวนายาก ใครนอนหลับไม่พอ มันไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ กำลังมันไม่พอ พักให้พอ แบ่งเวลา แล้วเราก็มาภาวนา เวลาที่มาภาวนา เราก็หากรรมฐานที่เราชอบสักอันนึง ที่ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คน ...
ฟังธรรม
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

“เจริญสติใหม่ๆ ยังไม่ต้องดูเรื่องปัญญานะ ทำยังไงให้เราดูได้ว่า วันนี้เรามีสติรึเปล่า มีความรู้สึกตัวไหม ทำไปทีละขั้นตอน หัดใหม่ๆ ก็ดูว่า วันนี้เราลืมดูไปรึเปล่า ลืมดู ก็หากระดาษมาแปะข้างฝาไว้ เขียนไว้ “เจริญสติ ดูจิต ดูจิต” แปะไว้ปลายเท้าเลย ตื่นมาจะได้เห็น ทำแบบนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ นิสัยที่จะดู พอดูเป็นแล้ว ก็มาย้อนดูว่า วันนี้ความรู้สึกตัวเราเกิดบ่อยไหม” สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 (nat590402B) ...
ฟังธรรม
คุณมาลี ปาละวงศ์

คุณมาลี ปาละวงศ์

“ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น เพื่อให้มันพ้นทุกข์ เพื่อให้เราได้ ได้เป็นพระอริยะ เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์ เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่ มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้ เพราะมันจะเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ทั้งหมด ดีก็ไม่เที่ยง ไม่ดีก็ไม่เที่ยง ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง มีสติก็ไม่เที่ยง เพราะถ้าสติมีแล้วเที่ยงมันก็คือเพ่งนั้นแหละ เพราะงั้นเราต้องกลับมารู้ควา ...
ฟังธรรม
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

“ธรรมที่หลวงพ่อเทศน์มีหลากหลายมาก ครอบคลุมมาก ทำตามคำสอนก็ไม่เนิ่นช้า ไม่ทำตามคำสอนนะ ยังไงก็เนิ่นช้า ให้ฟังซีดีครบทุกแผ่นด้วย ให้ท่องได้ด้วย พูดได้ด้วย มันก็เนิ่นช้าอยู่ดี อะไรที่ท่านห้าม แนะนำว่าไม่ควรทำ ก็อย่าทำ อะไรที่ท่านบอกว่านี่ดี นี่ควรทำ จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้น ก็ทำ ก็ไม่เนิ่นช้าเอง งั้นพวกเนิ่นช้า คือพวกดื้อด้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า สอนกรรมฐานสอนยาก เหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา เข็นครกยังไม่เท่าไหร่ เพราะครกแค่หนัก ควายเนี่ย ไม่แน่นะ มันหันกลับมาขวิดได้ เราก็พิจารณาตัวเองว่า เรามีปกติ ...
ฟังธรรม
นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

เราต้องอดทน เหมือนเป็นน้ำถ้วยเปล่า คือ ครูบาอาจารย์ บอกอะไร เราไปทำตาม ถึงจะเจริญได้ ถ้าเราคิดเปรียบเทียบ มันเหมือนเอาน้ำมาผสมกัน แล้วลองดูว่า น้ำสีไหนดีกว่ากัน มันไม่ได้ของจริง มันได้จากการเปรียบเทียบ ต้องปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีอะไรเร็วกว่านี้ ธรรมะไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ด นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี คุณหมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

“อะไรจะเกิด เราเรียนรู้ความจริงตรงนั้น ไม่ได้ปล่อยตามยถากรรม แต่รู้และยอมรับความจริงว่า อะไรขณะนี้กำลังเกิดขึ้นกับกายกับใจเรา รู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไง รู้ด้วยสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด อย่าปล่อยให้โทสะลากเราไปอบายภูมิ ไปไหนต่อไหนที่เราไม่รู้ ความปวดเป็นสิ่งที่เหมือนครูคนหนึ่ง วันนี้ครูดุมากที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา แต่ครูก็ให้ประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน ประโยชน์อะไร ประโยชน์ที่ได้เรียน เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณครู วันนี้คุณครูกำลังเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลดสักที แต่กำลัง ...
ฟังธรรม
คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

นักปฏิบัติที่ดีควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเอง เราจะไม่มานั่งถามครูบาอาจารย์ ว่าทำไมมันไม่ดี ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราควรจะรู้ตัวเอง เพราะว่าการที่เรารู้ตัวเอง เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เอง ยกเว้นว่าเราไม่อยากแก้ แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ เช่น เราผิดศีล เราย่อหย่อน เราไม่ทำรูปแบบ เราไม่สังเกตกายใจ คุณวรรณพ จันทร์สว่าง คอร์สเชฟรอนธรรมะ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

ตัวที่ขวางการภาวนา ก็คือ ตัณหา ทิฐิ มานะ ๓ ตัวนี้ที่สำคัญ อะไรที่มันมากๆ คือกิเลสที่แรงๆ เราก็อย่าไปตามใจมัน แต่ก็ไม่ได้ห้ามฝืนใจ จนกระทั่งแห้งแล้ง จนแบบทุกข์ทรมานมาก เพราะถ้าทุกข์ก็ภาวนายากอีก เพราะฉะนั้น การภาวนาคือ อยู่กับมันอย่างที่เคยอยู่ แต่รู้ทันมัน และก็มีความสุข ในการที่จะต้องเดินไปกับมัน ไม่ใช่หมายความว่า วันนี้ฉันต้องหมดกิเลสเลย เป็นไปไม่ได้ กิเลสมันสะสมมาไม่รู้เท่าไหร่ มาภาวนาอยู่สักปีสองปี บอกว่าเธอต้องหมดทันที มันเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราอย่าให้มันครอบงำ คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพร ...
ฟังธรรม
ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)

ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)

“บางคนชอบบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ จริงๆ แล้วไม่ใช่ เราภาวนาและปฏิบัติได้ตลอดเวลา เราจะยืนเดินนั่งนอน ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ถ้าเรามีสติตามรู้มันไปตลอด นั่นคือเราปฏิบัติ นั่นคือเราภาวนา มันไม่ใช่การที่เรานั่งสมาธิ แล้วเราบอกว่านั่งภาวนา ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่ถูก นั่นไม่เรียกว่าภาวนา” ...
ฟังธรรม