ฆราวาสธรรม ธรรมะจากนักปฏิบัติ ด้วยวิธีเจริญสติ

 

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน จาก podcast ฆราวาสธรรม
 • คุณมาลี - คอร์สเจริญสติในภาคปฎิบัติ ภูเก็ต 22 มี.ค. 62 (mle620322A)
  "เราจะปฏิบัติโดยรู้ทันความอยาก ความอยากนั่นจะไม่ครอบ พอไม่ครอบ เราไม่คาดหวัง เรารู้แต่ว่าเราทำถวายบูชาพระพุทธเจ้าทุกวัน แต่ถ้าเรารู้ไม่ทัน เราจะเซิร์ฟตัวเรา ภาวนาเพื่อเอาดี" --คุณมาลี ปาละวงศ์ คอร์สเจริญสติในภาคปฎิบัติ ภูเก็ต ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
 • คุณมาลี - คอร์สเจริญสติในภาคปฎิบัติ ภูเก็ต 21 มี.ค. 62 (mle620321D)
  "วิธีรู้สึกตัว ไม่ได้ทำอะไรนะ แค่รู้ทันว่าขณะนี้ จิตมันเคลิ้มออกไป จิตมันไม่รู้สึกตัว การเคลิ้ม การไม่รู้สึกตัว จะดับ ความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้น จิตจะตั้งมั่นขึ้นมา ในขณะนั้น มีทั้งสติ มีทั้งสมาธิ ที่ประกอบด้วยความตั้งมั่นเสร็จ แค่เรารู้ลงปัจจุบันขณะ ที่จิตเขาทำงานอย่างที่เขาเป็น การนั่งสมาธิ ไม่ได้ทำอะไรขึ้นมา แค่มาเห็นตามความเป็นจริง ที่กายเขาเป็น ที่ใจเ […]
 • คุณมาลี - คอร์สเจริญสติในภาคปฎิบัติ ภูเก็ต (mle620321C)
  "เวลาที่เราเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่า สงสัย หรือว่ามันผิดปกติ อันดับแรก จุดแรกที่ควรจะสังเกต คือ หัวจงกรม กับ ท้ายจงกรม ว่าเรารู้ตัวทั่วพร้อม จริงไหม? ส่วนใหญ่ จะพลาด จากตรงนั้น" --คุณมาลี ปาละวงศ์ คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ ภูเก็ต ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 • คุณมาลี - คอร์สเจริญสติในภาคปฎิบัติ ภูเก็ต 21 มี.ค. 62 (mle620321B)
  "อนึ่งธรรมชาติของจิต ย่อมส่งออก พอเราจะเอารู้สึกตัวเพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่านออกไป อันนี้เรายังไม่เข้าใจหลัก มีสติก่อน มีสติรู้ว่าอันนี้บังคับ แต่ตอนนี้เราบังคับเราก็ไม่รู้ ข้อเท็จจริงคือ จิตจะบังคับก็ได้ ไม่บังคับก็ได้ ข้อเท็จจริงคือเรารู้ตามนั้นได้มั้ย อันนี้คือเราไม่รู้ เราเลยทำทุกอย่างที่ให้มันรู้สึกตัวขึ้นมา เราก็เลยต้องบังคับ รู้ทันก่อน รู้ว่าแน่นก็ได […]
 • คุณมาลี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 เม.ย. 62 (mle620428)
  "ทุกครั้งที่เปิดฟังธรรมะ จิตจะค่อยๆ ซึมซับธรรมะมาเล็กๆ น้อยๆ ถึงแม้ธรรมะจะไม่เข้าสมองหรือหู แต่เข้าจิต เวลาที่จิตมันฟัง จิตเค้าเรียนในภาคปริยัติ เราไม่รู้เรื่องหรอก แต่จิตจะค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ ตามสิ่งที่เค้าฟัง แล้วจะพัฒนาได้มากตอนลงมือปฏิบัติ จิตจะเห็นของจริงจากที่ได้ฟังมาแล้ว มันจะรู้เลยว่าที่เราเดินอยู่เป็นอย่างไร" --คุณมาลี ปาละวงศ์ จุฬาลงกรณ์ […]
 • ความทุกข์เป็นแรงผลักดันให้เราออกจากโลก - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. 8 เม.ย. 62 (psn620408B)
  "ความรู้ของใจจะเกิดขึ้นจากการภาวนา จากการเห็นของจริงและลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ธรรมะไม่ได้เรียนไปด้วยการฟังไปเรื่อยๆ แล้วก็จำเอา แล้วก็คิดวิเคราะห์ ธรรมะเรียนด้วยการเห็นสภาวะ เห็นของจริงไปเรื่อยๆ รู้สึกๆ เอา รู้สึกร่างกาย รู้สึกจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ไม่ยากหรอก เพียงแต่จับหลักให้ได้แล้วกันว่า พวกเราจะไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้โดยผ่านการคิดเอา มีแต่เห็น […]
 • ถ้ายังทุกข์อยู่ ยังทิ้งกรรมฐานไม่ได้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. 8 เม.ย. 62 (psn620408A)
  "ยังทุกข์อยู่ไม่มีคำว่าอยู่เฉยๆ อยู่เฉยๆ ไม่ได้ มีแต่ว่าต้องทำกรรมฐาน ต้องเจริญสติ ใครใช้คำบริกรรม ก็บริกรรมไป ใครใช้ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องอยู่ก็ทำไป ยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกไป ให้จิตมีงานทำเนืองๆ อย่าให้จิตหลงๆ เพลินๆ ไปในโลก เดี๋ยวมันก็เพลินเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้น กับดักของโลกมันเป็นอย่างนั้น พูดอย่างนี้เพื่อให้เรามีความใส่ใจไม่ทิ้งอารมณ์ก […]
 • เจริญสติต่อเนื่องทำให้เกิดสมาธิ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. 7 เม.ย. 62 (psn620407B)
  "การเจริญสติอย่างต่อเนื่อง พลังของจิตจะค่อยๆมากขึ้นๆแล้วมั่นคงหนักแน่น พอสติเราเฉียบคม เราจะรู้ทันสภาวะจำนวนมาก การทำสมาธิที่ถูกต้องจะเริ่มง่ายขึ้นๆ เพราะเราจะจำวิถีของจิตได้เยอะ เช่น อันนี้เคลื่อนไปเพ่ง อันนี้ไปจดจ่อ อันนี้สบาย อันนี้แน่น มุ่งที่สติ ถ้าเราเจริญสติทั้งวันเราไม่นั่งสมาธิเลยก็ยังไม่มีปัญหา ถ้าทำได้ทั้งวัน แต่ว่าปกติเราทำไม่ได้ทั้งวัน เพรา […]
 • ฝึกสติจนเป็นอัตโนมัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. 7 เม.ย. 62(psn620407A)
  "ที่จริงการภาวนา มันใช้จิตที่เป็นธรรมชาติ ธรรมดา จิตของคนปกตินี่แหละ แล้วมีสติ ไม่ได้เป็นจิตที่มันเกินธรรมดา หรือ เป็นจิตที่อัศจรรย์ เป็นจิตที่ธรรมดามากๆ เราแค่มีสติรู้เนื้อ รู้ตัว ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด มีสติไปเรื่อย เคลื่อนไหว รู้สึก หายใจออกหายใจเข้า รู้สึกตัว หรือว่า ใครมีเครื่องอยู่อะไร ก็อยู่กับเครื่องอยู่ไป ด้วยใจที่เป็นปกติ ทำไปต่ […]
 • หัดดูสภาวะ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. 6 เม.ย 62 (psn620406)
  "เราเห็นสภาวะต่างๆ ไม่ใช่เพื่อจะเห็นสภาวะ เราเห็นสภาวะต่างๆ เพื่อจะเห็นลักษณะร่วม คือไตรลักษณ์ที่เเฝงอยู่ในสภาวะธรรม ล้วนแต่ไม่เที่ยง การภาวนาต้องขมวดลงตรงนี้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๖ เมษายน ๒๕๖๒

ติดตามไฟล์เสียงหมวดฆราวาสธรรมได้อีกช่องทางหนึ่งผ่าน podcast ฆราวาสธรรม โดย search ด้วยคีย์เวิร์ด "dhamma.com" แล้ว Subscribe ผ่าน iTunes Store หรือใช้ feed address http://karavas.libsyn.com/ajahn เมื่อ subscribe หรือ save RSS Feed เก็บไว้แล้ว โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์ใหม่
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน iPhone, iPad
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน Android

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน แยกตามบุคคล

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

(๑) พอหลวงพ่อสอน เราเข้าใจทฤษฏี แต่พอถึงเวลาเริ่มลงมือปฏิบัติ เราก็ไปทำ ทำแบบที่เราคิด สมุมติหลวงพ่อสอนเรื่องที่ให้เรามีสติ เราก็คิดว่าเรามีสติ แท้ที่จริง ที่เราทำอยู่มันไม่มีสติ (๒) เวลามีคนมาถาม บางทีมาถามว่า “เค้าภาวนาถูกไหม” เราก็บอกว่า “ให้หัดมีสติไป” พอได้ยินว่าให้หัดมีสติ ก็ตกใจ ตกใจว่า “เอ๊ะ ทำไม ให้หัดสติใหม่หรอ?” จริงๆ ไม่เข้าใจ สตินะ ถ้าจิตมันจำสภาวะได้ สติตัวจริงก็จะเกิด แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำสภาวะได้ทั้งหมด สมมติอย่างบางคนเวลามีราคะแรงๆ โทสะแรงๆ เห ...
ฟังธรรม
คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

พวกเรากลับไปบ้าน ไปจัดสรรเวลาของเราในชีวิต ว่าเวลาไหน ควรจะทำมาหากิน เวลาไหน ควรจะพักผ่อน เวลาไหน ที่เราควรจะแบ่งเวลามาภาวนา ถ้าเราไม่จัดการชีวิตของเรา เราแค่เข้าใจหลักการภาวนา แล้วเราคิดว่า เราจะเรียนรู้เอาในชีวิตประจำวันของเรานี้ มันไม่พอ การที่เราแบ่งเวลาไว้ ทำงานส่วนหนึ่ง พักผ่อนให้พอส่วนหนึ่ง พักผ่อนไม่พอ เราก็ภาวนายาก ใครนอนหลับไม่พอ มันไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ กำลังมันไม่พอ พักให้พอ แบ่งเวลา แล้วเราก็มาภาวนา เวลาที่มาภาวนา เราก็หากรรมฐานที่เราชอบสักอันนึง ที่ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คน ...
ฟังธรรม
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

“เจริญสติใหม่ๆ ยังไม่ต้องดูเรื่องปัญญานะ ทำยังไงให้เราดูได้ว่า วันนี้เรามีสติรึเปล่า มีความรู้สึกตัวไหม ทำไปทีละขั้นตอน หัดใหม่ๆ ก็ดูว่า วันนี้เราลืมดูไปรึเปล่า ลืมดู ก็หากระดาษมาแปะข้างฝาไว้ เขียนไว้ “เจริญสติ ดูจิต ดูจิต” แปะไว้ปลายเท้าเลย ตื่นมาจะได้เห็น ทำแบบนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ นิสัยที่จะดู พอดูเป็นแล้ว ก็มาย้อนดูว่า วันนี้ความรู้สึกตัวเราเกิดบ่อยไหม” สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 (nat590402B) ...
ฟังธรรม
คุณมาลี ปาละวงศ์

คุณมาลี ปาละวงศ์

“ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น เพื่อให้มันพ้นทุกข์ เพื่อให้เราได้ ได้เป็นพระอริยะ เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์ เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่ มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้ เพราะมันจะเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ทั้งหมด ดีก็ไม่เที่ยง ไม่ดีก็ไม่เที่ยง ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง มีสติก็ไม่เที่ยง เพราะถ้าสติมีแล้วเที่ยงมันก็คือเพ่งนั้นแหละ เพราะงั้นเราต้องกลับมารู้ควา ...
ฟังธรรม
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

“ธรรมที่หลวงพ่อเทศน์มีหลากหลายมาก ครอบคลุมมาก ทำตามคำสอนก็ไม่เนิ่นช้า ไม่ทำตามคำสอนนะ ยังไงก็เนิ่นช้า ให้ฟังซีดีครบทุกแผ่นด้วย ให้ท่องได้ด้วย พูดได้ด้วย มันก็เนิ่นช้าอยู่ดี อะไรที่ท่านห้าม แนะนำว่าไม่ควรทำ ก็อย่าทำ อะไรที่ท่านบอกว่านี่ดี นี่ควรทำ จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้น ก็ทำ ก็ไม่เนิ่นช้าเอง งั้นพวกเนิ่นช้า คือพวกดื้อด้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า สอนกรรมฐานสอนยาก เหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา เข็นครกยังไม่เท่าไหร่ เพราะครกแค่หนัก ควายเนี่ย ไม่แน่นะ มันหันกลับมาขวิดได้ เราก็พิจารณาตัวเองว่า เรามีปกติ ...
ฟังธรรม
นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

เราต้องอดทน เหมือนเป็นน้ำถ้วยเปล่า คือ ครูบาอาจารย์ บอกอะไร เราไปทำตาม ถึงจะเจริญได้ ถ้าเราคิดเปรียบเทียบ มันเหมือนเอาน้ำมาผสมกัน แล้วลองดูว่า น้ำสีไหนดีกว่ากัน มันไม่ได้ของจริง มันได้จากการเปรียบเทียบ ต้องปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีอะไรเร็วกว่านี้ ธรรมะไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ด นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี คุณหมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

“อะไรจะเกิด เราเรียนรู้ความจริงตรงนั้น ไม่ได้ปล่อยตามยถากรรม แต่รู้และยอมรับความจริงว่า อะไรขณะนี้กำลังเกิดขึ้นกับกายกับใจเรา รู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไง รู้ด้วยสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด อย่าปล่อยให้โทสะลากเราไปอบายภูมิ ไปไหนต่อไหนที่เราไม่รู้ ความปวดเป็นสิ่งที่เหมือนครูคนหนึ่ง วันนี้ครูดุมากที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา แต่ครูก็ให้ประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน ประโยชน์อะไร ประโยชน์ที่ได้เรียน เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณครู วันนี้คุณครูกำลังเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลดสักที แต่กำลัง ...
ฟังธรรม
คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

นักปฏิบัติที่ดีควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเอง เราจะไม่มานั่งถามครูบาอาจารย์ ว่าทำไมมันไม่ดี ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราควรจะรู้ตัวเอง เพราะว่าการที่เรารู้ตัวเอง เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เอง ยกเว้นว่าเราไม่อยากแก้ แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ เช่น เราผิดศีล เราย่อหย่อน เราไม่ทำรูปแบบ เราไม่สังเกตกายใจ คุณวรรณพ จันทร์สว่าง คอร์สเชฟรอนธรรมะ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

ตัวที่ขวางการภาวนา ก็คือ ตัณหา ทิฐิ มานะ ๓ ตัวนี้ที่สำคัญ อะไรที่มันมากๆ คือกิเลสที่แรงๆ เราก็อย่าไปตามใจมัน แต่ก็ไม่ได้ห้ามฝืนใจ จนกระทั่งแห้งแล้ง จนแบบทุกข์ทรมานมาก เพราะถ้าทุกข์ก็ภาวนายากอีก เพราะฉะนั้น การภาวนาคือ อยู่กับมันอย่างที่เคยอยู่ แต่รู้ทันมัน และก็มีความสุข ในการที่จะต้องเดินไปกับมัน ไม่ใช่หมายความว่า วันนี้ฉันต้องหมดกิเลสเลย เป็นไปไม่ได้ กิเลสมันสะสมมาไม่รู้เท่าไหร่ มาภาวนาอยู่สักปีสองปี บอกว่าเธอต้องหมดทันที มันเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราอย่าให้มันครอบงำ คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพร ...
ฟังธรรม
ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)

ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)

“บางคนชอบบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ จริงๆ แล้วไม่ใช่ เราภาวนาและปฏิบัติได้ตลอดเวลา เราจะยืนเดินนั่งนอน ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ถ้าเรามีสติตามรู้มันไปตลอด นั่นคือเราปฏิบัติ นั่นคือเราภาวนา มันไม่ใช่การที่เรานั่งสมาธิ แล้วเราบอกว่านั่งภาวนา ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่ถูก นั่นไม่เรียกว่าภาวนา” ...
ฟังธรรม