ฆราวาสธรรม ธรรมะจากนักปฏิบัติ ด้วยวิธีเจริญสติ

 

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน จาก podcast ฆราวาสธรรม
 • มายา - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติ ขอนแก่น 27 ธ.ค. 61 (psn611227C)
  "มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปบ้าง ไม่มี! ของที่มา แล้วก็ไป ไม่มีแก่นสาร ไม่มีสาระ ยึดถือไม่ได้ ไม่ใช่ของจริง เหมือนความฝัน เหมือนพยับแดด" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติ ในขั้นพื้นฐาน บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
 • เรียนรู้ตัวเองเข้าไว้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติ ในขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค. 61 (psn611227B)
  "เพราะว่าวิบากหนีไม่ได้ จะเป็นวิบากดี หรือเป็นวิบากไม่ดี เราก็หนีไม่ได้ทั้งสิ้น แต่ว่าพอได้รับวิบากดี หรือได้รับวิบากที่ไม่ดีแล้ว กิเลสอะไรปรุงขึ้นมา เรามีสติรู้ทันมั้ย? เช่น เรามีความสุข บุญให้ผลเรามีความสุข เวลาที่จิตยินดีในความสุข ตัวนี้คือกิเลส เรามีสติ รู้ทันมั้ย? หรือว่ากรรมชั่วให้ผล เรามีความทุกข์ เวลาที่ต้องเสวยวิบากของกรรมชั่ว ความทุกข์เกิดขึ้น […]
 • ทางที่เลือกเอง - อ.ประสาน งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๓๑ 23 ธ.ค. 61 (psn611223A)
  "คนที่จะเรียกตัวเองว่าชาวพุทธได้ ต้องรู้วัตถุประสงค์ของพุทธศาสนา ต้องพอจะมีความรู้ความเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนอะไร ต้องประกอบด้วยศีล ประกอบด้วยศรัทธา ต้องมีจาคะ มีปัญญา มีคุณสมบัติที่เรียกตัวเองได้ว่าเป็นอุบาสก เช่น เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๓๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
 • ความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ 15 ธ.ค. 61 (psn611215A)
  "ครูบาอาจารย์บอกว่า สมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจ เราจงใจทำให้ดีเมื่อไหร่ ก็เสียแล้ว เพราะอะไร ตั้งใจทำให้ดี มันก็ถูกกิเลสครอบงำแล้ว เวลาพูดว่า ตั้งใจทำให้ดี ฟังดูดีนะ พูดอีกประโยคนึงก็คือ มันโลภ สมาธิที่ดี จะไม่เจือด้วยราคะ โทสะ โมหะ เราอยากให้จิตดี เราโลภ เราบังคับจิต จิตเครียด จิตมีโทสะ ทุกขเวทนา มาพร้อมจิตที่มีโทสะเสมอ จิตไม่มีความสุข จิตจะไม่มีสมาธิ เพ […]
 • หัวใจของการปฏิบัติ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ 14 ธ.ค. 61 (psn611214C)
  "หัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่การศึกษาตัวเอง ไม่ใช่อยู่ที่การมุ่งเอามรรคผลเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยังมีเรื่องที่ต้องเรียนอีกเยอะเกี่ยวกับตัวเอง กิเลสเล็ก กิเลสน้อย กิเลสอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างปราณีตก็มีไว้ให้เราเรียน กระบวนการทำงานของใจเรา ก็รอให้เราเรียน แล้วเราจะได้เข้าใจ มีความสุขกับการภาวนาให้ได้ มรรคผลจะได้ชาตินี้หรือชาติไหนๆไม่ได้สำคัญ ต้องกล้าหาญพอที่จะ […]
 • เป้าหมายของพระพุทธศาสนา - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ 14 ธ.ค. 61 (psn611214A)
  "เมื่อใดก็ตามที่จิตตั้งมั่นอยู่ แล้วสติระลึกรู้สภาวะธรรม มันมีโอกาสที่จะเห็นสภาวะธรรมต่างๆ แสดงไตรลักษณ์ ขณะที่จิตตั้งมั่น และเห็นสภาวะธรรมต่างๆ มันก็เหมือนกับเรายืนอยู่บนยอดตึก แล้วมองลงมาเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนถนน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 • คุณแม่ชีอรนุช - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน 9 พ.ย. 61 (orn611109)
  "ดู รู้ลงปัจุบัน ทำกรรมฐานไป ความรู้ความเข้าใจของเรา มันจะเพิ่มขึ้นจากการเห็นของจริง อ่านหนังสือ หรือฟัง ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ ต้องเห็นธรรมะของเราจริงๆ เห็นสภาวะจริงๆ ของเรา ให้ตั้งใจพากเพียรกัน ทำกันไปนะ เพื่อประโยชน์ ของพวกเราเอง ทุกคน" --คุณแม่ชีอรนุช คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน พ.ย ๖๑ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 • โลกว่างเปล่า - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ 13 ธ.ค. 61 (psn611213C)
  "สมาธิแท้ๆ ไม่ได้เกิดจากการบังคับเอา เราแบ่งสมาธิออกเป็นสองอย่าง คือสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิ สมาธิที่ถูกต้องจะไม่เจือด้วยการบังคับให้จิตสงบ มีแต่ว่าพาใจเข้าไปอยู้ในอารมณ์อันเดียวด้วยใจที่สบาย สมาธิที่ถูกต้องแบ่งออกเป็นสองอย่าง คือ สมาธิเพื่อการพักผ่อนกับสมาธิที่ทำให้จิตเป็นผู้รู้ ทั้งสองอย่างนี้เจือด้วยการบังคับเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้น" --อ.ประสาน พุทธ […]
 • อ.ประสาน - คอร์สอินเตอร์ 13 ธ.ค. 61 (psn611213A)
  "หัวใจของการภาวนาคือคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อน หัวใจไม่ได้อยู่ที่การรักษาความรู้สึกตัว ไม่ใช่พยายามมีสติ พยายามรู้สึกตัว พยายามรักษา คอยรู้ทันว่าจิตหลงไปที่นั่น ที่นี่ ไม่ได้สนใจว่าไปที่ไหน สนใจว่ามันไป ถ้าเราบังคับ เราจะไม่ค่อยเห็น ถ้าเราปล่อย มันจะทำงาน แล้วเราคอยรู้ทัน ไม่ใช่รักษาไว้กลางๆ ไหลไปตรงไหน แล้วคอยรู้ นี่คือ หัวใจของมัน ฉะนั้น หัวใจไม่ได้อยู่ที […]
 • คุณประสาน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 9 ธ.ค. 61 (psn611209C)
  "เมื่อไรก็ตาม ที่เราไม่ขวนขวายทำอะไร ดิ้นรนทำอะไร ตัวจิตเอง มีความสุข มีความสบายอยู่แล้ว มันมีแรง เมื่อไรก็ตาม ที่เราดิ้นรน ทำโน่น ทำนี่ ให้วุ่นวาย สร้างภาระให้จิต จิตเครียด จิตเหนื่อย จิตไม่ค่อยมีแรง เมื่อไรก็ตาม ที่ใจเราไม่สบาย และใจเราเป็นกลาง แป๊บเดียว ก็มีแรง หัวใจของมันก็คือ สภาวะอะไรเกิดขึ้น ใจไม่เป็นกลาง ให้รู้ทัน เรี่อยๆ เมื่อไรก็ตาม ที่จิตมันเ […]

ติดตามไฟล์เสียงหมวดฆราวาสธรรมได้อีกช่องทางหนึ่งผ่าน podcast ฆราวาสธรรม โดย search ด้วยคีย์เวิร์ด "dhamma.com" แล้ว Subscribe ผ่าน iTunes Store หรือใช้ feed address http://karavas.libsyn.com/ajahn เมื่อ subscribe หรือ save RSS Feed เก็บไว้แล้ว โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์ใหม่
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน iPhone, iPad
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน Android

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน แยกตามบุคคล

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

(๑) พอหลวงพ่อสอน เราเข้าใจทฤษฏี แต่พอถึงเวลาเริ่มลงมือปฏิบัติ เราก็ไปทำ ทำแบบที่เราคิด สมุมติหลวงพ่อสอนเรื่องที่ให้เรามีสติ เราก็คิดว่าเรามีสติ แท้ที่จริง ที่เราทำอยู่มันไม่มีสติ (๒) เวลามีคนมาถาม บางทีมาถามว่า “เค้าภาวนาถูกไหม” เราก็บอกว่า “ให้หัดมีสติไป” พอได้ยินว่าให้หัดมีสติ ก็ตกใจ ตกใจว่า “เอ๊ะ ทำไม ให้หัดสติใหม่หรอ?” จริงๆ ไม่เข้าใจ สตินะ ถ้าจิตมันจำสภาวะได้ สติตัวจริงก็จะเกิด แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำสภาวะได้ทั้งหมด สมมติอย่างบางคนเวลามีราคะแรงๆ โทสะแรงๆ เห ...
ฟังธรรม
คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

พวกเรากลับไปบ้าน ไปจัดสรรเวลาของเราในชีวิต ว่าเวลาไหน ควรจะทำมาหากิน เวลาไหน ควรจะพักผ่อน เวลาไหน ที่เราควรจะแบ่งเวลามาภาวนา ถ้าเราไม่จัดการชีวิตของเรา เราแค่เข้าใจหลักการภาวนา แล้วเราคิดว่า เราจะเรียนรู้เอาในชีวิตประจำวันของเรานี้ มันไม่พอ การที่เราแบ่งเวลาไว้ ทำงานส่วนหนึ่ง พักผ่อนให้พอส่วนหนึ่ง พักผ่อนไม่พอ เราก็ภาวนายาก ใครนอนหลับไม่พอ มันไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ กำลังมันไม่พอ พักให้พอ แบ่งเวลา แล้วเราก็มาภาวนา เวลาที่มาภาวนา เราก็หากรรมฐานที่เราชอบสักอันนึง ที่ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คน ...
ฟังธรรม
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

“เดิมทีไม่ว่าตัวเองจะทำอย่างไรก็ไม่อาจรู้จักกับการรู้-ตื่น-เบิกบานระหว่างวันได้เลย จนอีกราวๆ ๑๒ ปีต่อมาจึงได้รู้จักกับครูปราโมทย์ สันตยากร (ครูสันตินันท์) ครั้งแรกที่เจอครู ครูก็บอกว่า สุรวัฒน์ยังรู้ตัวไม่เป็นนะ ต้องหัดรู้ตัวให้เป็นก่อน สิ้นเสียงครูก็รู้สึกว่าใจมันตื่นขึ้นเล็กน้อย แล้วก็ได้เริ่มฝึกรู้ตัวกับครูมาตั้งแต่วินาทีนั้นนั่นเอง มาถึงวันนี้ วันที่ตัวเองก็ยังต้องพากเพียรเดินตามร่องรอยที่ครูได้สอนให้เดินตาม แต่ก็มีความมั่นใจมากๆ ว่า นี่แหละคือร่องรอยที่เรียบง่าย ลัดตรง และร่มรื่น จึงข ...
ฟังธรรม
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

“เจริญสติใหม่ๆ ยังไม่ต้องดูเรื่องปัญญานะ ทำยังไงให้เราดูได้ว่า วันนี้เรามีสติรึเปล่า มีความรู้สึกตัวไหม ทำไปทีละขั้นตอน หัดใหม่ๆ ก็ดูว่า วันนี้เราลืมดูไปรึเปล่า ลืมดู ก็หากระดาษมาแปะข้างฝาไว้ เขียนไว้ “เจริญสติ ดูจิต ดูจิต” แปะไว้ปลายเท้าเลย ตื่นมาจะได้เห็น ทำแบบนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ นิสัยที่จะดู พอดูเป็นแล้ว ก็มาย้อนดูว่า วันนี้ความรู้สึกตัวเราเกิดบ่อยไหม” สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 (nat590402B) ...
ฟังธรรม
คุณมาลี ปาละวงศ์

คุณมาลี ปาละวงศ์

“ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น เพื่อให้มันพ้นทุกข์ เพื่อให้เราได้ ได้เป็นพระอริยะ เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์ เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่ มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้ เพราะมันจะเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ทั้งหมด ดีก็ไม่เที่ยง ไม่ดีก็ไม่เที่ยง ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง มีสติก็ไม่เที่ยง เพราะถ้าสติมีแล้วเที่ยงมันก็คือเพ่งนั้นแหละ เพราะงั้นเราต้องกลับมารู้ควา ...
ฟังธรรม
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

“ธรรมที่หลวงพ่อเทศน์มีหลากหลายมาก ครอบคลุมมาก ทำตามคำสอนก็ไม่เนิ่นช้า ไม่ทำตามคำสอนนะ ยังไงก็เนิ่นช้า ให้ฟังซีดีครบทุกแผ่นด้วย ให้ท่องได้ด้วย พูดได้ด้วย มันก็เนิ่นช้าอยู่ดี อะไรที่ท่านห้าม แนะนำว่าไม่ควรทำ ก็อย่าทำ อะไรที่ท่านบอกว่านี่ดี นี่ควรทำ จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้น ก็ทำ ก็ไม่เนิ่นช้าเอง งั้นพวกเนิ่นช้า คือพวกดื้อด้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า สอนกรรมฐานสอนยาก เหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา เข็นครกยังไม่เท่าไหร่ เพราะครกแค่หนัก ควายเนี่ย ไม่แน่นะ มันหันกลับมาขวิดได้ เราก็พิจารณาตัวเองว่า เรามีปกติ ...
ฟังธรรม
นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

เราต้องอดทน เหมือนเป็นน้ำถ้วยเปล่า คือ ครูบาอาจารย์ บอกอะไร เราไปทำตาม ถึงจะเจริญได้ ถ้าเราคิดเปรียบเทียบ มันเหมือนเอาน้ำมาผสมกัน แล้วลองดูว่า น้ำสีไหนดีกว่ากัน มันไม่ได้ของจริง มันได้จากการเปรียบเทียบ ต้องปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีอะไรเร็วกว่านี้ ธรรมะไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ด นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี คุณหมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

“อะไรจะเกิด เราเรียนรู้ความจริงตรงนั้น ไม่ได้ปล่อยตามยถากรรม แต่รู้และยอมรับความจริงว่า อะไรขณะนี้กำลังเกิดขึ้นกับกายกับใจเรา รู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไง รู้ด้วยสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด อย่าปล่อยให้โทสะลากเราไปอบายภูมิ ไปไหนต่อไหนที่เราไม่รู้ ความปวดเป็นสิ่งที่เหมือนครูคนหนึ่ง วันนี้ครูดุมากที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา แต่ครูก็ให้ประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน ประโยชน์อะไร ประโยชน์ที่ได้เรียน เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณครู วันนี้คุณครูกำลังเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลดสักที แต่กำลัง ...
ฟังธรรม
คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

นักปฏิบัติที่ดีควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเอง เราจะไม่มานั่งถามครูบาอาจารย์ ว่าทำไมมันไม่ดี ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราควรจะรู้ตัวเอง เพราะว่าการที่เรารู้ตัวเอง เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เอง ยกเว้นว่าเราไม่อยากแก้ แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ เช่น เราผิดศีล เราย่อหย่อน เราไม่ทำรูปแบบ เราไม่สังเกตกายใจ คุณวรรณพ จันทร์สว่าง คอร์สเชฟรอนธรรมะ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

ตัวที่ขวางการภาวนา ก็คือ ตัณหา ทิฐิ มานะ ๓ ตัวนี้ที่สำคัญ อะไรที่มันมากๆ คือกิเลสที่แรงๆ เราก็อย่าไปตามใจมัน แต่ก็ไม่ได้ห้ามฝืนใจ จนกระทั่งแห้งแล้ง จนแบบทุกข์ทรมานมาก เพราะถ้าทุกข์ก็ภาวนายากอีก เพราะฉะนั้น การภาวนาคือ อยู่กับมันอย่างที่เคยอยู่ แต่รู้ทันมัน และก็มีความสุข ในการที่จะต้องเดินไปกับมัน ไม่ใช่หมายความว่า วันนี้ฉันต้องหมดกิเลสเลย เป็นไปไม่ได้ กิเลสมันสะสมมาไม่รู้เท่าไหร่ มาภาวนาอยู่สักปีสองปี บอกว่าเธอต้องหมดทันที มันเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราอย่าให้มันครอบงำ คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพร ...
ฟังธรรม