ฆราวาสธรรม ธรรมะจากนักปฏิบัติ ด้วยวิธีเจริญสติ

 

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน จาก podcast ฆราวาสธรรม
 • เรียนจนเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ 7 ก.ค. 61 (psn610707A)
  "ตัวชี้วัดว่าเรายังอยู่ในทางปฏิบัติภาวนา หรือเปล่า คือ สัมมาวายะมะ คือมีความเพียรแผดเผากิเลส มีความเพียรที่จะทำให้กิเลสที่มีอยู่หมดไป อกุศลที่มีอยู่ในดับไป อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิด กุศลที่ยังไม่เกิด ทำให้มันเกิด กุศลที่มีอยู่แล้วทำให้งอกงามไพบูลย์มากขึ้น นอกเหนือจากขอบเขตนี้ บอกตามตรงผิดทั้งสิ้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิธีสู่ความรู้แ […]
 • หมอม่อน - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ 28 ก.ค. 61 (tns610728)
  "ในชีวิตประจำวัน มีสภาวะอะไรเกิดขึ้น คอยรู้ทันใจ รู้ทันกายเอา รู้ทันใจเอา แค่นั้นเอง มันง่ายมากกว่าที่เราคิด" --คุณหมอม่อน คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • พระอาจารย์สมชาย - ค่ายธรรมเข้าพรรษา 31 ส.ค. 61 (sci610831)
  "ศีลห้า จำเป็น สำคัญนะ ถ้าเราภาวนาเพื่อหวังให้บรรลุมรรคผล เพราะว่า ถ้าเราศีลห้าไม่ดี โอกาสที่บรรลุมรรคผลไม่มี เพราะว่า ศีลห้าก็เป็นคุณสมบัติข้อนึงของพระโสดาบัน" --พระอาจารย์สมชาย คอร์สมหาวิทยาลัยหอการค้า วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • อยู่ยอดตึกหรือสี่แยก - อ.ประสาน งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๒๖ 22 ก.ค. 61 (psn610722B)
  "รักษาจิตไว้ภายในมันจะดูจิตไม่ได้ มันต้องออกมาข้างนอก ออกมากระทบรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส แล้วให้มันปรุงสุขทุกข์ดีชั่วกุศลอกุศล แล้วรู้ทัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๒๖ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค.๖๑ 13 ต.ค. 61 (nat611013)
  "ถ้าเราฟังคำสอนที่หลวงพ่อสรุป มีสติ รู้กายรู้ใจตามความจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ฟังง่ายไหม ฟังแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย แต่โคตรยาก มันยากตรงไหน ยากตรงว่า ทำยังไงให้สามารถรู้ตามความเป็นจริง เพราะเราจะไม่ยอมรู้ตามความเป็นจริง เราชอบไปดัดแปลงการรู้ ชอบดัดแปลงว่า อย่างนี้ดีมั้ย ทำอย่างนี้ไม่ดี เอาอย่างนี้ละกัน อะไรอย่างนี้ ทั้งๆ ที่ของอยู่ตรงหน้า เค้าเร […]
 • คุณนิติยา - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ 28 ก.ค. 61 (nit610728)
  "เมื่อไหร่ที่รู้ว่า จิตคิด เมื่อนั้นเป็นต้นทางของการปฏิบัติ จะเห็นเลยว่า มันไหลไป มันเคลื่อนไป มันก็เคลื่อนของมันเอง ตัวที่ไปรู้ว่า ตัวนี้ ไหลไปคิด ก็รู้ของมันเอง" --คุณนิติยา คอร์ตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • พระอาจารย์สมชาย - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ 28 ก.ค. 61 (sci610728)
  หลักการนี้ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา อยู่ในองค์มรรค ถ้าหลักการอันนี้หายไป ศาสนาพุทธ ก็จะไม่มีแล้ว ถ้าองค์มรรคยังอยู่ ศาสนาพุทธ ก็ยังอยู่ ถ้าไม่มีมรรค ศาสนาพุทธ ก็ไม่มี ถ้ายังมีคนเดินมรรคอยู่ พระโสดาบัน พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต์ ก็ยังอยู่ ตราบใดที่คนปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่ถูก โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์" --พระอาจารย์สมชาย คอร์ตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม […]
 • ความเข้าใจผิดของนักภาวนาส่วนใหญ่ - อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลฯ ๒๖ 22 ก.ค. 61 (psn610722A)
  "จะได้ธรรมะต้องภาวนาเยอะๆ ภาวนาเยอะไม่ได้แปลว่า เดินจงกลมวันละกี่ชั่วโมงหรือว่านั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมง ภาวนาเยอะๆแปลว่า ต้องสนใจร่างกายจิตใจตัวเองให้เยอะๆ คือมีความใส่ใจรูปนามกายใจของตัวเองให้มาก" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมตามกาลฯ ๒๖ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คุณมาลี - บ้านสติขอนแก่น 26 ส.ค. 61 (mle610826B)
  "การภาวนาสำคัญคือรู้ทันความรู้สึก การเจริญสติในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่กลับไปเดินจงกรม 15 นาที สวดมนต์ไหว้พระ แล้วนี้คือการภาวนา ถ้าคิดอย่างนี้ แล้วยังแบ่งชีวิตอย่างนี้ หรือรีบๆ ทำงานให้เสร็จ เดี๋ยวจะกลับไปเดินจงกรม อันนี้ยังภาวนาไม่เป็นเลย เพราะการภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันเรา" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านสติ จ.ขอนแก่น วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • คุณวรรณพ - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ 29 ก.ค. 61 (wjs610729)
  "หลวงพ่อก็จะเน้นอยู่เรื่อยๆ ว่า เวลาที่เราภาวนา มีเพื่อนเป็นกำลังใจกัน โอเคดี แต่ว่าอย่าไปถึงกับขนาดที่ว่า ไปใช้เวลาในการคุยกันเยอะเกินไป เพราะว่าสุดท้าย การภาวนาต้องอาศัยตัวเอง ครูบาอาจารย์ ก็แค่บอกทาง เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอน แค่บอกทาง การศึกษาธรรมะ สิ่งที่สำคัญเลยคือ ความอดทน และเข้มแข็งของตัวเอง ถึงจะผ่านได้ --คุณวรรณพ คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ […]

วิธีติดตั้ง podcast ฆราวาสธรรมบนโทรศัพท์

ติดตามไฟล์เสียงหมวดฆราวาสธรรมได้อีกช่องทางหนึ่งผ่าน podcast ฆราวาสธรรม โดย search ด้วยคีย์เวิร์ด "dhamma.com" แล้ว Subscribe ผ่าน iTunes Store หรือใช้ feed address http://karavas.libsyn.com/ajahn เมื่อ subscribe หรือ save RSS Feed เก็บไว้แล้ว โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์ใหม่
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน iPhone, iPad
ดูวิธีการติดตั้ง podcast บน Android

ไฟล์เสียงอาจารย์ผู้ช่วยสอน แยกตามบุคคล

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

(๑) พอหลวงพ่อสอน เราเข้าใจทฤษฏี แต่พอถึงเวลาเริ่มลงมือปฏิบัติ เราก็ไปทำ ทำแบบที่เราคิด สมุมติหลวงพ่อสอนเรื่องที่ให้เรามีสติ เราก็คิดว่าเรามีสติ แท้ที่จริง ที่เราทำอยู่มันไม่มีสติ (๒) เวลามีคนมาถาม บางทีมาถามว่า “เค้าภาวนาถูกไหม” เราก็บอกว่า “ให้หัดมีสติไป” พอได้ยินว่าให้หัดมีสติ ก็ตกใจ ตกใจว่า “เอ๊ะ ทำไม ให้หัดสติใหม่หรอ?” จริงๆ ไม่เข้าใจ สตินะ ถ้าจิตมันจำสภาวะได้ สติตัวจริงก็จะเกิด แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำสภาวะได้ทั้งหมด สมมติอย่างบางคนเวลามีราคะแรงๆ โทสะแรงๆ เห ...
ฟังธรรม
คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

พวกเรากลับไปบ้าน ไปจัดสรรเวลาของเราในชีวิต ว่าเวลาไหน ควรจะทำมาหากิน เวลาไหน ควรจะพักผ่อน เวลาไหน ที่เราควรจะแบ่งเวลามาภาวนา ถ้าเราไม่จัดการชีวิตของเรา เราแค่เข้าใจหลักการภาวนา แล้วเราคิดว่า เราจะเรียนรู้เอาในชีวิตประจำวันของเรานี้ มันไม่พอ การที่เราแบ่งเวลาไว้ ทำงานส่วนหนึ่ง พักผ่อนให้พอส่วนหนึ่ง พักผ่อนไม่พอ เราก็ภาวนายาก ใครนอนหลับไม่พอ มันไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ กำลังมันไม่พอ พักให้พอ แบ่งเวลา แล้วเราก็มาภาวนา เวลาที่มาภาวนา เราก็หากรรมฐานที่เราชอบสักอันนึง ที่ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คน ...
ฟังธรรม
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

“เดิมทีไม่ว่าตัวเองจะทำอย่างไรก็ไม่อาจรู้จักกับการรู้-ตื่น-เบิกบานระหว่างวันได้เลย จนอีกราวๆ ๑๒ ปีต่อมาจึงได้รู้จักกับครูปราโมทย์ สันตยากร (ครูสันตินันท์) ครั้งแรกที่เจอครู ครูก็บอกว่า สุรวัฒน์ยังรู้ตัวไม่เป็นนะ ต้องหัดรู้ตัวให้เป็นก่อน สิ้นเสียงครูก็รู้สึกว่าใจมันตื่นขึ้นเล็กน้อย แล้วก็ได้เริ่มฝึกรู้ตัวกับครูมาตั้งแต่วินาทีนั้นนั่นเอง มาถึงวันนี้ วันที่ตัวเองก็ยังต้องพากเพียรเดินตามร่องรอยที่ครูได้สอนให้เดินตาม แต่ก็มีความมั่นใจมากๆ ว่า นี่แหละคือร่องรอยที่เรียบง่าย ลัดตรง และร่มรื่น จึงข ...
ฟังธรรม
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

“เจริญสติใหม่ๆ ยังไม่ต้องดูเรื่องปัญญานะ ทำยังไงให้เราดูได้ว่า วันนี้เรามีสติรึเปล่า มีความรู้สึกตัวไหม ทำไปทีละขั้นตอน หัดใหม่ๆ ก็ดูว่า วันนี้เราลืมดูไปรึเปล่า ลืมดู ก็หากระดาษมาแปะข้างฝาไว้ เขียนไว้ “เจริญสติ ดูจิต ดูจิต” แปะไว้ปลายเท้าเลย ตื่นมาจะได้เห็น ทำแบบนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ นิสัยที่จะดู พอดูเป็นแล้ว ก็มาย้อนดูว่า วันนี้ความรู้สึกตัวเราเกิดบ่อยไหม” สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 (nat590402B) ...
ฟังธรรม
คุณมาลี ปาละวงศ์

คุณมาลี ปาละวงศ์

“ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น เพื่อให้มันพ้นทุกข์ เพื่อให้เราได้ ได้เป็นพระอริยะ เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์ เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่ มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้ เพราะมันจะเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ทั้งหมด ดีก็ไม่เที่ยง ไม่ดีก็ไม่เที่ยง ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง มีสติก็ไม่เที่ยง เพราะถ้าสติมีแล้วเที่ยงมันก็คือเพ่งนั้นแหละ เพราะงั้นเราต้องกลับมารู้ควา ...
ฟังธรรม
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

“ธรรมที่หลวงพ่อเทศน์มีหลากหลายมาก ครอบคลุมมาก ทำตามคำสอนก็ไม่เนิ่นช้า ไม่ทำตามคำสอนนะ ยังไงก็เนิ่นช้า ให้ฟังซีดีครบทุกแผ่นด้วย ให้ท่องได้ด้วย พูดได้ด้วย มันก็เนิ่นช้าอยู่ดี อะไรที่ท่านห้าม แนะนำว่าไม่ควรทำ ก็อย่าทำ อะไรที่ท่านบอกว่านี่ดี นี่ควรทำ จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้น ก็ทำ ก็ไม่เนิ่นช้าเอง งั้นพวกเนิ่นช้า คือพวกดื้อด้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า สอนกรรมฐานสอนยาก เหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา เข็นครกยังไม่เท่าไหร่ เพราะครกแค่หนัก ควายเนี่ย ไม่แน่นะ มันหันกลับมาขวิดได้ เราก็พิจารณาตัวเองว่า เรามีปกติ ...
ฟังธรรม
นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

เราต้องอดทน เหมือนเป็นน้ำถ้วยเปล่า คือ ครูบาอาจารย์ บอกอะไร เราไปทำตาม ถึงจะเจริญได้ ถ้าเราคิดเปรียบเทียบ มันเหมือนเอาน้ำมาผสมกัน แล้วลองดูว่า น้ำสีไหนดีกว่ากัน มันไม่ได้ของจริง มันได้จากการเปรียบเทียบ ต้องปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีอะไรเร็วกว่านี้ ธรรมะไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ด นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี คุณหมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)

“อะไรจะเกิด เราเรียนรู้ความจริงตรงนั้น ไม่ได้ปล่อยตามยถากรรม แต่รู้และยอมรับความจริงว่า อะไรขณะนี้กำลังเกิดขึ้นกับกายกับใจเรา รู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไง รู้ด้วยสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด อย่าปล่อยให้โทสะลากเราไปอบายภูมิ ไปไหนต่อไหนที่เราไม่รู้ ความปวดเป็นสิ่งที่เหมือนครูคนหนึ่ง วันนี้ครูดุมากที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา แต่ครูก็ให้ประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน ประโยชน์อะไร ประโยชน์ที่ได้เรียน เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณครู วันนี้คุณครูกำลังเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลดสักที แต่กำลัง ...
ฟังธรรม
คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

นักปฏิบัติที่ดีควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเอง เราจะไม่มานั่งถามครูบาอาจารย์ ว่าทำไมมันไม่ดี ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราควรจะรู้ตัวเอง เพราะว่าการที่เรารู้ตัวเอง เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เอง ยกเว้นว่าเราไม่อยากแก้ แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ เช่น เราผิดศีล เราย่อหย่อน เราไม่ทำรูปแบบ เราไม่สังเกตกายใจ คุณวรรณพ จันทร์สว่าง คอร์สเชฟรอนธรรมะ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...
ฟังธรรม
คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

ตัวที่ขวางการภาวนา ก็คือ ตัณหา ทิฐิ มานะ ๓ ตัวนี้ที่สำคัญ อะไรที่มันมากๆ คือกิเลสที่แรงๆ เราก็อย่าไปตามใจมัน แต่ก็ไม่ได้ห้ามฝืนใจ จนกระทั่งแห้งแล้ง จนแบบทุกข์ทรมานมาก เพราะถ้าทุกข์ก็ภาวนายากอีก เพราะฉะนั้น การภาวนาคือ อยู่กับมันอย่างที่เคยอยู่ แต่รู้ทันมัน และก็มีความสุข ในการที่จะต้องเดินไปกับมัน ไม่ใช่หมายความว่า วันนี้ฉันต้องหมดกิเลสเลย เป็นไปไม่ได้ กิเลสมันสะสมมาไม่รู้เท่าไหร่ มาภาวนาอยู่สักปีสองปี บอกว่าเธอต้องหมดทันที มันเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราอย่าให้มันครอบงำ คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพร ...
ฟังธรรม