แผ่นที่ ๒๖ – ๓๑

รวมพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนถึง ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ (รวมแผ่นที่ ๒๖ ถึง แผ่นที่ ๓๑)


FileAction
520829B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520829A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520821B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520821A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520809B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520808B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520808A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520731B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520731A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520704B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520704A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520827 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520822 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520726 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520725 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520718 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520710 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520707 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520705 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31Download 
520618B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520618A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520604B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520604A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520528B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520528A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520426B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520426A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520625 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520620 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520612 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520611 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520531 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520516 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520514 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520508 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520503 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520502 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520501 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520425 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520424 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520418 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30Download 
520402B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520402A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520314B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520314A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520306B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520306A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520305B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520305A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520228B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520228A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520207B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520207A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520201B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520201A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520417 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520414 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520404 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520321 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520319 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520301 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29Download 
520130B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520130A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520117B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520117A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520114B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520114A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520103B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520103A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
511231B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
511231A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
511228B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
511228A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
511227B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
511227A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520220 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520208 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520131 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520129 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520125 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
520122 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28Download 
511123B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511123A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511108B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511108A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511031B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511031A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511018B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511018A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511220 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511204 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511120 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511115 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511109 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511107 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511106 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511101 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511023 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511019 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27Download 
511004B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
511004A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510718B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510718A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
511012 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
511009 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510912 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510911 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510907 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510906 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510905 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510831 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510830 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510823 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510821 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510810 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510808 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510807 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510801 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
510717 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26Download 
X