คุณมาลี ปาละวงศ์

"ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า
ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น เพื่อให้มันพ้นทุกข์
เพื่อให้เราได้ ได้เป็นพระอริยะ เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์
เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย
เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่
มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้
เพราะมันจะเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ทั้งหมด ดีก็ไม่เที่ยง ไม่ดีก็ไม่เที่ยง
ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง มีสติก็ไม่เที่ยง
เพราะถ้าสติมีแล้วเที่ยงมันก็คือเพ่งนั้นแหละ
เพราะงั้นเราต้องกลับมารู้ความเป็นจริงของหลักมันก่อน
ว่าการภาวนาสายอย่างนี้ที่เราต้องการ การพ้นทุกข์นี่มันเอาออกหมดเลย"

สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ 24 เม.ย. 59 (mle590424B)


FileAction
คุณมาลี - บ้านสติ ขอนแก่น ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ (mle610408A)Download 
คุณมาลี - คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ 1 กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600923B)Download 
หัวใจของการปฏิบัติ - คุณมาลี โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (mle610311B)Download 
หลักในการปฎิบัติวิหารธรรม - คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๕ พ.ย. ๒๕๖๐ (mle601105C)Download 
ปฎิบัติเพื่อพ้นทุกข์ : คุณมาลี งานธรรมะ@เชียงราย ครั้งที่ 1 โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (mle610311A)Download 
หัวใจการปฎิบัติ : คุณมาลี กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑ ( mle610225B)Download 
หัวใจกรรมฐาน : คุณมาลี กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑ (mle610225A)Download 
ปฏิบัติให้ตรงหลักได้อย่างไร : คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๑ (mle610113C)Download 
mle610113B คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๑ Download 
หลักการปฎิบัติสำหรับผู้เริ่มใหม่ : คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๑ (mle610113A)Download 
ปฎิบัติให้ถูกหลักแล้วจะง่าย : คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๕ พ.ย. ๒๕๖๑ (mle601105B)Download 
พื้นฐานของการปฎิบัติวิปัสสนา : คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๕ พ.ย. ๒๕๖๐ (mle601105A)Download 
คุณมาลี คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๑ ภูเก็ต ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600924)Download 
คุณมาลี คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๑ ภูเก็ต ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600923D)Download 
คุณมาลี คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๑ ภูเก็ต ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600923C)Download 
คุณมาลี คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๑ ภูเก็ต ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600923A)Download 
คุณมาลี คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๑ ภูเก็ต ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600922D)Download 
คุณมาลี คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๑ ภูเก็ต ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600922B)Download 
คุณมาลี คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๑ ภูเก็ต ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600922A)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600903C)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600903B)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓ ก.ย. ๒๕๖๐ (mle600903A)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐ (mle600827B)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐ (mle600827A)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ (mle600722B)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ (mle600722A)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ (mle600610B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ (mle600610A)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐ (mle600527C)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐ (mle600527B)Download 
คุณมาลี -มองโลกตามความเป็นจริง- วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐ (mle600527A)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๗ พ.ค. ๒๕๖๐ (mle600507B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๗ พ.ค. ๒๕๖๐ (mle600507A)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ (mle600402B)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ (mle600402A)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐ (mle600311B)Download 
คุณมาลี -สิ่งที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติ- โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐ (mle600311A)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐ (mle600225B)Download 
คุณมาลี -ทางพ้นทุกข์- วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐ (mle600225A)Download 
คุณมาลี ธรรมสถานว่องวานิช ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591127)Download 
คุณมาลี -การภาวนาไม่ยาก- ธรรมสถานว่องวานิช ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591126B)Download 
คุณมาลี -การภาวนาไม่ยาก- ธรรมสถานว่องวานิช ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591126A)Download 
คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591120B)Download 
คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591120A)Download 
คุณมาลี คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติขอนแก่น ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591113)Download 
คุณมาลี คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติขอนแก่น ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591112B)Download 
คุณมาลี คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติขอนแก่น ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591112A)Download 
คุณมาลี คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติขอนแก่น ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591111)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๖ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591106B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๖ พ.ย. ๒๕๕๙ (mle591106A)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.ภูเก็ต ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ (mle591015C)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.ภูเก็ต ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ (mle591015B)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ (mle591015A)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙ (mle590925B)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙ (mle590925A)Download 
คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๙ (mle590918B)Download 
คุณมาลี สวนสันติธรรม ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๙ (mle590918A)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๙ (mle590910B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๙ (mle590910A)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๙ (mle590827B)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๙ (mle590827A)Download 
คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙ (mle590821)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ (mle590807B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ (mle590807A)Download 
คุณมาลี สวนสันติธรรม ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๙ (mle590719B)Download 
คุณมาลี สวนสันติธรรม ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๙ (mle590719A)Download 
คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๙ (mle590717B)Download 
คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๙ (mle590717A)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ (mle590625B)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ (mle590625A)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ (mle590501B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ (mle590501A)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙ (mle590424B)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙ (mle590424A)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒ เม.ย. ๒๕๕๙ (mle590402B)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒ เม.ย. ๒๕๕๙ (mle590402A)Download 
คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ (mle590417)Download 
คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๙ (mle590320)Download 
คุณมาลี คอร์สโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙ (mle590318)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙ (mle590312C)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙ (mle590312B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙ (mle590312A)Download 
คุณมาลี โรงเรียนรุ่งอรุณ ๒ มี.ค. ๒๕๕๙ (mle590302)Download 
คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ (mle590221)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๗ ก.พ. ๒๕๕๙ (mle590207)Download 
คุณมาลี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา ๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ (mle581206)Download 
คุณมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๙ (mle590110)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙ (mle590130B)Download 
คุณมาลี พระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙ (mle590130A)Download 
คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๙ (mle590117)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘ (mle581121B)Download 
คุณมาลี โรงเรียนรุ่งอรุณ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๘ (mle580429B)Download 
คุณมาลี โรงเรียนรุ่งอรุณ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๘ (mle580429A)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘ (mle581121A)Download 
คุณมาลี ช่วงถามตอบธรรมะ คอร์สอังกฤษ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ (mle581210B)Download 
คุณมาลี เป้าหมายในการปฏิบัติธรรม คอร์สอังกฤษ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ (mle151210A)Download 
คุณมาลี ราชกรีฑาสโมสร ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘ (mle581115)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ (mle581101)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘ (mle581010B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘ (mle581010A)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ (mle581004B)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ (mle581004A)Download 
คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๘ (mle580920)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลสมุทรปราการ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๘ (mle580830B)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลสมุทรปราการ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๘ (mle580830A)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว ๘ ส.ค. ๒๕๕๘ (mle580808C)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว ๘ ส.ค. ๒๕๕๘ (mle580808B)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว ๘ ส.ค. ๒๕๕๘ (mle580808A)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๘ (mle580719)Download 
คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๕ ก.ค. ๒๕๕๘ (mle580705)Download 
คุณมาลี โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ (mle580628)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ (mle580621)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๘ (mle580517)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๙ พ.ค. ๒๕๕๘ (mle580509B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๙ พ.ค. ๒๕๕๘ (mle580509A)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๓ พ.ค. ๒๕๕๘ (mle580503B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๓ พ.ค. ๒๕๕๘ (mle580503A)Download 
คุณมาลี คอร์สภาษาอังกฤษ581๐ เม.ย. ๒๕๕๘ (mle580410B)Download 
คุณมาลี คอร์สภาษาอังกฤษ581๐ เม.ย. ๒๕๕๘ (mle580410A)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๕ เม.ย.​ ๒๕๕๘ (mle580405)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๘ (mle580321B)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๘ (mle580321A)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๘ (mle580315)Download 
คุณมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๘ (mle580222B)Download 
คุณมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๘ (mle580222A)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๘ (mle580215B)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๘ (mle580215A)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๘ (mle580118)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๘ (mle580110B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๘ (mle580110A)Download 
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว คุณมาลี ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (mle571122)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๗ (mle571116)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (mle571102B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (mle571102)Download 
คุณมาลี อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๗ (mle570928)Download 
ศาลาลุงชิน คุณมาลี ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๗ (mle570921)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗ (mle570913C)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗ (mle570913B)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗ (mle570913A)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๗ ก.ย. ๒๕๕๗ (mle570907B)Download 
คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น ๗ ก.ย. ๒๕๕๗ (mle570907A)Download 
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว คุณมาลี ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๗ (mle570823)Download 
ศาลาลุงชิน คุณมาลี ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๗ (mle570817)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๓ ส.ค. ๒๕๕๗ (mle570803B)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๓ ส.ค. ๒๕๕๗ (mle570803A)Download 
ศาลาลุงชิน คุณมาลี ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๗ (mle570720)Download 
ศาลาลุงชิน คุณมาลี ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๗ (mle570615)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๗ (mle570614B)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ช่วงแรก ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๗ (mle570614A)Download 
ศาลาลุงชิน คุณมาลี ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๗ (mle570518)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๗ (mle570510B)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๗ (mle570510A)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๔ พ.ค. ๒๕๕๗ (mle570504)Download 
เอสโซ่คุณ มาลี ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๗ (mle570423)Download 
ศาลาลุงชิน คุณมาลี ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๗ (mle570316)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๘ มี.ค. ๒๕๕๗ (mle570308B)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๘ มี.ค. ๒๕๕๗ (mle570308A)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๗ (mle570111B)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๗ (mle570111A)Download 
ศาลาลุงชิน คุณมาลี ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๖ (mle561215B)Download 
ศาลาลุงชิน คุณมาลี ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๖ (mle561215A)Download 
วัดพระธาตุโกฏิแก้วคุณมาลี ๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ (mle561201)Download 
ศาลาลุงชิน คุณมาลี ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๖ (mle561117)Download 
บ้านจิตสบาย คุณมาลี ๓ พ.ย. ๒๕๕๖ (mle561103)Download 
สวนธรรมศรีปทุมคุณมาลี ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๖ (mle560925)Download 
ศาลาลุงชิน คุณมาลี ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๖ (mle560915)Download 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นคุณมาลี ๑ ก.ย. ๒๕๕๖ (mle560901)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๖ (mle560825)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๖ (mle560824)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๖ (mle560818)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๔ ส.ค. ๒๕๕๖ (mle560804)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๖ (mle560721)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๖ (mle560713)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ (mle560601)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๖ (mle560519)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย1๑ พ.ค. ๒๕๕๖ (mle560511B)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย1๑ พ.ค. ๒๕๕๖ (mle560511A)Download 
คุณมาลี ราชาวดีรีสอร์ท จ.ขอนแก่น ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๖ (mle560428)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ (mle560331)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๖ (mle560330)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๖ (mle560317)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๙ มี.ค. ๒๕๕๖ (mle560309)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๖ (mle560217)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๖ (mle560126)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๖ (mle560120)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๕ (mle551223)Download 
คุณมาลี วัดพระแก้ว จ.เชียงราย ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๕ (mle551222)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๕ (mle551216)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ (mle551208)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๔ พ.ย. ๒๕๕๕ (mle551104)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓ พ.ย. ๒๕๕๕ (mle551103)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๕ (mle551013)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕ (mle550915B)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕ (mle550915A)Download 
คุณมาลี ศาลาลุงชิน ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๕ (mle550819)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๕ (mle550714)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย ๑ ก.ค. ๒๕๕๕ (mle550701)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ (mle550630)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๕ (mle550512)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๕ (mle550414)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๕ (mle550324)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๕ (mle550310)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๕ (mle550211)Download 
คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ (mle541231)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๘ ต.ค. ๒๕๕๔ (mle541008)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๔ (mle540828)Download 
คุณมาลี บ้านจิตสบาย ๙ ก.ค. ๒๕๕๔ (mle540709)Download