คุณมาลี ปาละวงศ์

"ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า
ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น เพื่อให้มันพ้นทุกข์
เพื่อให้เราได้ ได้เป็นพระอริยะ เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์
เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย
เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่
มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้
เพราะมันจะเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ทั้งหมด ดีก็ไม่เที่ยง ไม่ดีก็ไม่เที่ยง
ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง มีสติก็ไม่เที่ยง
เพราะถ้าสติมีแล้วเที่ยงมันก็คือเพ่งนั้นแหละ
เพราะงั้นเราต้องกลับมารู้ความเป็นจริงของหลักมันก่อน
ว่าการภาวนาสายอย่างนี้ที่เราต้องการ การพ้นทุกข์นี่มันเอาออกหมดเลย"

สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ 24 เม.ย. 59 (mle590424B)


FileAction
mle600527C คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 27 พ.ค. 60 CDownload 
mle600527B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 27 พ.ค. 60 BDownload 
mle600527A คุณมาลี -มองโลกตามความเป็นจริง- วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 27 พ.ค. 60 ADownload 
mle600507B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 7 พ.ค. 60 BDownload 
mle600507A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 7 พ.ค. 60 ADownload 
mle600402B คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 2 เม.ย. 60 BDownload 
mle600402A คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 2 เม.ย. 60 ADownload 
mle600311B คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 11 มี.ค. 60 BDownload 
mle600311A คุณมาลี -สิ่งที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติ- โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 11 มี.ค. 60 ADownload 
mle600225B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 25 ก.พ. 60 BDownload 
mle600225A คุณมาลี -ทางพ้นทุกข์- วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 25 ก.พ. 60 ADownload 
mle591127 คุณมาลี ธรรมสถานว่องวานิช 27 พ.ย. 59Download 
mle591126B คุณมาลี -การภาวนาไม่ยาก- ธรรมสถานว่องวานิช 26 พ.ย. 59 BDownload 
mle591126A คุณมาลี -การภาวนาไม่ยาก- ธรรมสถานว่องวานิช 26 พ.ย. 59 ADownload 
mle591120B คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม 20 พ.ย. 59 BDownload 
mle591120A คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม 20 พ.ย. 59 ADownload 
mle591113 คุณมาลี คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติขอนแก่น 13 พ.ย. 59Download 
mle591112B คุณมาลี คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติขอนแก่น 12 พ.ย. 59 BDownload 
mle591112A คุณมาลี คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติขอนแก่น 12 พ.ย. 59 ADownload 
mle591111 คุณมาลี คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติขอนแก่น 11 พ.ย. 59Download 
mle591106B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 6 พ.ย. 59 BDownload 
mle591106A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 6 พ.ย. 59 ADownload 
mle591015C - คุณมาลี - โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.ภูเก็ต 15 ต.ค. 59 CDownload 
mle591015B คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.ภูเก็ต 15 ต.ค. 59 BDownload 
mle591015A คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต 15 ต.ค.​59 ADownload 
mle590925B คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 BDownload 
mle590925A คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 ADownload 
mle590918B คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม 18 ก.ย. 59 BDownload 
mle590918A คุณมาลี สวนสันติธรรม 18 ก.ย. 59 ADownload 
mle590910B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ก.ย. 59 BDownload 
mle590910A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ก.ย. 59 ADownload 
mle590827B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 27 ส.ค. 59 BDownload 
mle590827A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 27 ส.ค. 59 ADownload 
mle590821 คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม 21 ส.ค. 59Download 
mle590807B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 7 ส.ค. 59 BDownload 
mle590807A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 7 ส.ค. 59 ADownload 
mle590719B คุณมาลี สวนสันติธรรม 19 ก.ค. 59 BDownload 
mle590719A คุณมาลี สวนสันติธรรม 19 ก.ค. 59 ADownload 
mle590717B คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม 17 ก.ค. 59 BDownload 
mle590717A คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม 17 ก.ค. 59 ADownload 
mle590625B คุณมาลี โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต 25 มิ.ย. 59 BDownload 
mle590625A คุณมาลี โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต 25 มิ.ย. 59 ADownload 
mle590501B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 1 พ.ค. 59 BDownload 
mle590501A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 1 พ.ค. 59 ADownload 
mle590424B คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 24 เม.ย. 59 BDownload 
mle590424A คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 24 เม.ย. 59 ADownload 
mle590402B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 2 เม.ย. 59 BDownload 
mle590402A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 2 เม.ย. 59 ADownload 
mle590417 คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชDownload 
mle590320 คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 20 มี.ค. 59Download 
mle590318 คุณมาลี คอร์สโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 18 มี.ค. 59Download 
mle590312C คุณมาลี บ้านจิตสบาย 12 มี.ค. 59 CDownload 
mle590312B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 12 มี.ค. 59 BDownload 
mle590312A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 12 มี.ค. 59 ADownload 
mle590302 คุณมาลี โรงเรียนรุ่งอรุณ 2 มี.ค. 59Download 
mle590221 คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21 ก.พ. 59Download 
mle590207 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 7 ก.พ. 59Download 
mle581206 คุณมาลี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา 6 ธ.ค. 58Download 
mle590110 คุณมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 10 ม.ค. 59Download 
mle590130B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 ม.ค. 59 BDownload 
mle590130A คุณมาลี พระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 ม.ค. 59 ADownload 
mle590117 คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 17 ม.ค. 59Download 
mle581121B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 พ.ย. 58 BDownload 
mle580429B คุณมาลี โรงเรียนรุ่งอรุณ 29 เม.ย. 58 BDownload 
580429A คุณมาลี โรงเรียนรุ่งอรุณ 29 เม.ย. 58 ADownload 
mle581121A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 พ.ย. 58 ADownload 
mle581210B คุณมาลี ช่วงถามตอบธรรมะ คอร์สอังกฤษ 10 ธ.ค. 58 BDownload 
mle151210A คุณมาลี เป้าหมายในการปฏิบัติธรรม คอร์สอังกฤษ 10 ธ.ค. 58 ADownload 
mle581115 คุณมาลี ราชกรีฑาสโมสร 15 พ.ย. 58Download 
mle581101 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 1 พ.ย. 58Download 
mle581010B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ต.ค. 58 BDownload 
mle581010A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ต.ค. 58 ADownload 
mle581004B คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 4 ต.ค. 58 BDownload 
mle581004A คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 4 ต.ค. 58 ADownload 
mle580920 คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 20 ก.ย. 58Download 
mle580830B คุณมาลี โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30 ส.ค. 58 BDownload 
mle580830A คุณมาลี โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30 ส.ค. 58 ADownload 
mle580808C คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว 8 ส.ค. 58 CDownload 
mle580808B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว 8 ส.ค. 58 BDownload 
mle580808A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว 8 ส.ค. 58 ADownload 
mle580719 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 19 ก.ค. 58Download 
mle580705 คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต 5 ก.ค. 58Download 
mle580628 คุณมาลี โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก 28 มิ.ย. 58Download 
mle580621 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 21 มิ.ย. 58Download 
mle580517 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 17 พ.ค. 58Download 
mle580509B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 9 พ.ค. 58 BDownload 
mle580509A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 9 พ.ค. 58 ADownload 
mle580503B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 3 พ.ค. 58 BDownload 
mle580503A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 3 พ.ค. 58 ADownload 
mle580410B คุณมาลี คอร์สภาษาอังกฤษ 58 10 เม.ย. 58 BDownload 
mle580410A คุณมาลี คอร์สภาษาอังกฤษ 58 10 เม.ย. 58 ADownload 
mle580405 คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 5 เม.ย.​58Download 
mle580321B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 มี.ค. 58 BDownload 
mle580321A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 มี.ค. 58 ADownload 
mle580315 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 15 มี.ค. 58Download 
mle580222B คุณมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 22 ก.พ. 58 BDownload 
mle580222A คุณมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 22 ก.พ. 58 ADownload 
mle580215B คุณมาลี ศาลาลุงชิน 15 ก.พ. 58 BDownload 
mle580215A คุณมาลี ศาลาลุงชิน 15 ก.พ. 58 ADownload 
mle580118 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 18 ม.ค. 58Download 
mle580110B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ม.ค. 58 BDownload 
mle580110A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ม.ค. 58 ADownload 
mle571122 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว คุณมาลี 22 พ.ย. 57Download 
mle571116 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 16 พ.ย. 57Download 
mle571102B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 2 พ.ย. 57 BDownload 
mle571102 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 2 พ.ย. 57 ADownload 
mle570928 คุณมาลี อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต 28 ก.ย. 57Download 
mle570921 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 21 ก.ย. 57Download 
mle570913C บ้านจิตสบาย คุณมาลี 13 ก.ย. 57 CDownload 
mle570913B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 13 ก.ย. 57 BDownload 
mle570913A บ้านจิตสบาย คุณมาลี 13 ก.ย. 57 ADownload 
mle570907B คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 7 ก.ย. 57 BDownload 
mle570907A คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 7 ก.ย. 57 ADownload 
mle570823 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว คุณมาลี 23 ส.ค. 57Download 
mle570817 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 17 ส.ค. 57Download 
mle570803B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 3 ส.ค. 57 BDownload 
mle570803A บ้านจิตสบาย คุณมาลี 3 ส.ค. 57 ADownload 
mle570720 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 20 ก.ค. 57Download 
mle570615 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 15 มิ.ย. 57Download 
mle570614B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 14 มิ.ย. 57 BDownload 
mle570614A บ้านจิตสบาย คุณมาลี ช่วงแรก 14 มิ.ย. 57 ADownload 
mle570518 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 18 พ.ค. 57Download 
mle570510B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 10 พ.ค. 57 BDownload 
mle570510A บ้านจิตสบาย คุณมาลี 10 พ.ค. 57 ADownload 
mle570504 บ้านจิตสบาย คุณมาลี 4 พ.ค. 57Download 
mle570423 เอสโซ่ คุณมาลี 23 เม.ย. 57Download 
mle570316 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 16 มี.ค. 57Download 
mle570308B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 8 มี.ค. 57 BDownload 
mle570308A บ้านจิตสบาย คุณมาลี 8 มี.ค. 57 ADownload 
mle570111B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 11 ม.ค. 57 BDownload 
mle570111A บ้านจิตสบาย คุณมาลี 11 ม.ค. 57 ADownload 
mle561215B ศาลาลุงชิน คุณมาลี 15 ธ.ค. 56 BDownload 
mle561215A ศาลาลุงชิน คุณมาลี 15 ธ.ค. 56 ADownload 
mle561201 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว คุณมาลี 1 ธ.ค. 56Download 
mle561117 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 17 พ.ย. 56Download 
mle561103 บ้านจิตสบาย คุณมาลี 3 พ.ย. 56Download 
mle560925 สวนธรรมศรีปทุม คุณมาลี 25 ก.ย. 56Download 
mle560915 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 15 ก.ย. 56Download 
mle560901 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น คุณมาลี 1 ก.ย. 56Download 
mle560825 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 25 ส.ค. 56Download 
mle560824 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 24 ส.ค. 56Download 
mle560818 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 18 ส.ค. 56Download 
mle560804 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 4 ส.ค. 56Download 
mle560721 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 21 ก.ค. 56Download 
mle560713 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 13 ก.ค. 56Download 
mle560601 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 1 มิ.ย. 56Download 
mle560519 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 19 พ.ค. 56Download 
mle560511B คุณมาลี บ้านจิตสบาย B 11 พ.ค. 56Download 
mle560511A คุณมาลี บ้านจิตสบาย A 11 พ.ค. 56Download 
mle560428 คุณมาลี ราชาวดีรีสอร์ท จ.ขอนแก่น 28 เม.ย. 56Download 
mle560331 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 31 มี.ค. 56Download 
mle560330 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 มี.ค. 56Download 
mle560317 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 17 มี.ค. 56Download 
mle560309 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 9 มี.ค. 56Download 
mle560217 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 17 ก.พ. 56Download 
mle560126 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 26 ม.ค. 56Download 
mle560120 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 20 ม.ค. 56Download 
mle551223 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 23 ธ.ค. 55Download 
mle551222 คุณมาลี วัดพระแก้ว จ.เชียงราย 22 ธ.ค. 55Download 
mle551216 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 16 ธ.ค. 55Download 
mle551208 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 8 ธ.ค. 55Download 
mle551104 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 4 พ.ย. 55Download 
mle551103 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 3 พ.ย. 55Download 
mle551013 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 13 ต.ค. 55Download 
mle550915B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 15 ก.ย. 55 BDownload 
mle550915A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 15 ก.ย. 55 ADownload 
mle550819 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 19 ส.ค. 55Download 
mle550714 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 14 ก.ค. 55Download 
mle550701 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย 1 ก.ค. 55Download 
mle550630 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย 30 มิ.ย. 55Download 
mle550512 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 12 พ.ค. 55Download 
mle550414 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย 14 เม.ย. 55Download 
mle550324 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 มี.ค. 55Download 
mle550310 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย 24 มี.ค. 55Download 
mle550211 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 11 ก.พ. 55Download 
mle541231 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย 31 ธ.ค. 54Download 
mle541008 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 8 ต.ค. 54Download 
mle540828 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 28 ส.ค. 54Download 
mle540709 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 9 ก.ค. 54Download 
X