คุณณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)

"บางคนชอบบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ
จริงๆ แล้วไม่ใช่ เราภาวนาและปฏิบัติได้ตลอดเวลา
เราจะยืนเดินนั่งนอน ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด
ถ้าเรามีสติตามรู้มันไปตลอด นั่นคือเราปฏิบัติ นั่นคือเราภาวนา
มันไม่ใช่การที่เรานั่งสมาธิ แล้วเราบอกว่านั่งภาวนา
ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่ถูก นั่นไม่เรียกว่าภาวนา"


FileAction
คุณณพัทธ์พล - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓ (nks630222)Download 
คุณณพัทธ์พล - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (nks630221)Download 
คุณณพัทธ์พล - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (nks630131)Download 
คุณณพัทธ์พล - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ (nks630130)Download 
คุณณพัทธ์พล - คอร์ส ก.ล.ต. ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ (nks621206)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์ส ก.ล.ต. ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (nks621205)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (nks621201)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ (nks621130)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ (nks621031)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง ๑ พ.ย. ๒๕๖๒ (nks621101)Download 
คุณซอง - คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (nks620928)Download 
คุณซอง - คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ (nks620927)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สค่ายธรรมเข้าพรรษา ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ (nks620913)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สค่ายธรรมเข้าพรรษา ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ (nks620912)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สชอบธรรม ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๒ (nks620720)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สชอบธรรม ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ (nks620719)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ (nks620525)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (nks620405)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน พ.ย. ๖๑ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ (nks611110)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน พ.ย.๖๑ ๙ พ.ย. ๒๕๖๑ (nks611109)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ - ค่ายธรรมเข้าพรรษา ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ (nks610901)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ - ค่ายธรรมเข้าพรรษา ๓๑ ส.ค. 61 (nks610831)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๑ (nks610729)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (nks610728)Download 
ถามตอบ - คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ คอร์สชัยรัชการ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ (nks610309)Download