คุณณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)

"บางคนชอบบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ
จริงๆ แล้วไม่ใช่ เราภาวนาและปฏิบัติได้ตลอดเวลา
เราจะยืนเดินนั่งนอน ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด
ถ้าเรามีสติตามรู้มันไปตลอด นั่นคือเราปฏิบัติ นั่นคือเราภาวนา
มันไม่ใช่การที่เรานั่งสมาธิ แล้วเราบอกว่านั่งภาวนา
ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่ถูก นั่นไม่เรียกว่าภาวนา"


FileAction
คุณซอง ณพัทธ์พล - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ (nks620525)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (nks620405)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน พ.ย. ๖๑ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ (nks611110)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน พ.ย.๖๑ ๙ พ.ย. ๒๕๖๑ (nks611109)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ - ค่ายธรรมเข้าพรรษา ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ (nks610901)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ - ค่ายธรรมเข้าพรรษา ๓๑ ส.ค. 61 (nks610831)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๑ (nks610729)Download 
คุณซอง ณพัทธ์พล - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (nks610728)Download 
ถามตอบ - คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ คอร์สชัยรัชการ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ (nks610309)Download