ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

"เจริญสติใหม่ๆ ยังไม่ต้องดูเรื่องปัญญานะ
ทำยังไงให้เราดูได้ว่า วันนี้เรามีสติรึเปล่า มีความรู้สึกตัวไหม
ทำไปทีละขั้นตอน
หัดใหม่ๆ ก็ดูว่า วันนี้เราลืมดูไปรึเปล่า
ลืมดู ก็หากระดาษมาแปะข้างฝาไว้
เขียนไว้ "เจริญสติ ดูจิต ดูจิต" แปะไว้ปลายเท้าเลย
ตื่นมาจะได้เห็น ทำแบบนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ นิสัยที่จะดู
พอดูเป็นแล้ว ก็มาย้อนดูว่า วันนี้ความรู้สึกตัวเราเกิดบ่อยไหม"

สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 (nat590402B)


FileAction
nat600710 คุณหมอณัฏฐ์ สวนโยคะธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 ก.ค. 60Download 
nat600708 คุณหมอณัฏฐ์ สวนโยคะธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8 ก.ค. 60Download 
nat600709 คุณหมอณัฏฐ์ สวนโยคะธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 9 ก.ค. 60Download 
nat600617B คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สสติกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 17 มิ.ย. 60 BDownload 
nat600617A คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สสติกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 17 มิ.ย. 60 ADownload 
nat600611 คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ 11 มิ.ย. 60Download 
nat600610B คุณหมอณัฏฐ์ -ทุกอย่างมันมี สมดุล ของมัน- คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ 10 มิ.ย. 60 BDownload 
nat600610A คุณหมอณัฏฐ์ -ขันธ์ห้า ก็อยู่ของมัน แต่ทุกข์เพราะใจไปยึดมัน- คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ 10 มิ.ย. 60 ADownload 
nat600609 คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ 9 มิ.ย. 60Download 
nat600527 คุณหมอณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 27 พ.ค. 60Download 
nat600513B คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สกฟผ. 13 พ.ค. 60 BDownload 
nat600513A คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สกฟผ. 13 พ.ค. 60 ADownload 
nat600402 คุณหมอณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น 2 เม.ย. 60Download 
nat591211 คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สเนยยะ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. 11 ธ.ค. 59Download 
nat591210B หมอณัฏฐ์ คอร์สเนยยะ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. 10 ธ.ค. 59 BDownload 
nat591210A หมอณัฏฐ์ คอร์สเนยยะ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ 10 ธ.ค. 59 ADownload 
nat591112 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 12 พ.ย. 59Download 
nat591002 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา กฟผ. 2 ต.ค. 59Download 
nat591001B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา กฟผ. 1 ต.ค. 59 BDownload 
nat591001A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา กฟผ. 1 ต.ค. 59 ADownload 
nat590925B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 BDownload 
nat590925A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 ADownload 
nat590903B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สสติกับการทำรูปแบบต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน 3 ก.ย. 59 BDownload 
nat590903A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สสติกับการทำรูปแบบต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน 3 ก.ย. 59 ADownload 
nat590709B คุณหมอณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 9 ก.ค. 59 BDownload 
nat590709A คุณหมอณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 9 ก.ค. 59 ADownload 
nat590605 คุณหมอณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ 5 มิ.ย. 59Download 
nat590604 คุณหมอณัฎฐ์ หลักสูตรรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ 4 มิ.ย. 59Download 
nat590702B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง 2 ก.ค. 59 BDownload 
nat590702A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง 2 ก.ค. 59 ADownload 
nat590514B คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 14 พ.ค. 59 BDownload 
nat590514A คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 14 พ.ค. 59 ADownload 
nat590424 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น 24 เม.ย. 59Download 
nat590402B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 BDownload 
nat590402A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 ADownload 
nat590213 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 13 ก.พ. 59Download 
nat590130 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ พระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 ม.ค. 59Download 
nat581212 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 12 ธ.ค. 58Download 
nat581128B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง กฟผ. 28 พ.ย. 58 BDownload 
nat581128A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง กฟผ. 28 พ.ย. 58 ADownload 
nat581121 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 21 พ.ย. 58Download 
nat581101 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 1 พ.ย. 58Download 
nat581004 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น 4 ต.ค. 58Download 
nat580919B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 5 19 ก.ย. 58 BDownload 
nat580919A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 5 19 ก.ย. 58 ADownload 
nat580912 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 12 ก.ย. 58Download 
nat580829 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟฝ. 29 ส.ค. 58Download 
nat580808 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 8 ส.ค. 58Download 
nat580516B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 4 16 พ.ค. 58 BDownload 
nat580516A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 4 16 พ.ค. 58 ADownload 
nat580515 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 4 15 พ.ค. 58Download 
nat580321 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 มี.ค. 58Download 
nat580314B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 14 มี.ค. 58 BDownload 
nat580314A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 14 มี.ค.​58 ADownload 
nat571213 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 13 ธ.ค. 57Download 
nat571204B คอร์สคนจีน 3/2557 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 4 ธ.ค. 57 BDownload 
nat571204A คอร์สคนจีน 3/2557 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 4 ธ.ค. 57 ADownload 
nat571108 ศูนย์ฝึกอบรมเขื่อนท่าทุ่งนา กฟฝ. ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 8 พ.ย. 57Download 
nat571107 ศูนย์ฝึกอบรม เขื่อนท่าทุ่งนา กฟฝ. 7 พ.ย. 57Download 
nat571102 บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 2 พ.ย. 57Download 
nat571011 บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 11 ต.ค. 57Download 
nat570913 คอร์สคนจีน 2/2557 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 13 ก.ย. 57Download 
nat570907 บ้านสติ ขอนแก่น ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 7 ก.ย. 57Download 
nat570823 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 23 ส.ค. 57Download 
nat570803 บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 3 ส.ค. 57Download 
nat570504 บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 4 พ.ค. 57Download 
nat570322 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 22 มี.ค. 57Download 
nat570208 บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 28 ก.พ. 57Download 
nat561201 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 1 ธ.ค. 56Download 
nat561012 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 12 ต.ค. 56Download 
nat560901 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ก.ย. 56Download 
nat560824 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 24 ส.ค. 56Download 
nat560601 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 1 มิ.ย. 56Download 
nat560209 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 9 ก.พ. 56Download 
nat560126 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 26 ม.ค. 56Download 
nat560112 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 12 ม.ค. 56Download 
nat550915 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 15 ก.ย. 55Download 
nat550908 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 8 ก.ย. 55Download 
nat550114 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 14 ม.ค. 55Download 
nat531002 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ กฟผ. บางปะกง 2 ต.ค. 53Download 
X