ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

"เจริญสติใหม่ๆ ยังไม่ต้องดูเรื่องปัญญานะ
ทำยังไงให้เราดูได้ว่า วันนี้เรามีสติรึเปล่า มีความรู้สึกตัวไหม
ทำไปทีละขั้นตอน
หัดใหม่ๆ ก็ดูว่า วันนี้เราลืมดูไปรึเปล่า
ลืมดู ก็หากระดาษมาแปะข้างฝาไว้
เขียนไว้ "เจริญสติ ดูจิต ดูจิต" แปะไว้ปลายเท้าเลย
ตื่นมาจะได้เห็น ทำแบบนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ นิสัยที่จะดู
พอดูเป็นแล้ว ก็มาย้อนดูว่า วันนี้ความรู้สึกตัวเราเกิดบ่อยไหม"

สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 (nat590402B)


FileAction
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๓ (nat631024)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๓ (nat631023B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๓ (nat631023A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคปฏิบัติ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (nat630211)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคปฏิบัติ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๓ (nat630210B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคปฏิบัติ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๓ (nat630210A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคปฏิบัติ ๙ ก.พ. ๒๕๖๓ (nat630209B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคปฏิบัติ ๙ ก.พ. ๒๕๖๓ (nat630209A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สจีนครั้งที่12 ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ (nat621228B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สจีนครั้งที่ ๑๒ 28 ธ.ค. ๒๕๖๒ (nat621228A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สเนยยะ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (nat621214)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สจิตเกษม ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๒ (nat621123)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สจิตเกษม ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ (nat621122)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - บ้านจิตสบาย ๙ พ.ย. ๒๕๖๒ (nat621109B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - บ้านจิตสบาย ๙ พ.ย. ๒๕๖๒ (nat621109A)Download 
คุณหมอณัฎฐ์ - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง ๓ พ.ย. ๒๕๖๒ (nat621103)Download 
คุณหมอณัฎฐ์ - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง ๒ พ.ย. ๒๕๖๒ (nat621102)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (nat621015)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๒ (nat621014B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๒ (nat621014A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒ (nat621013B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒ (nat621013A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๒ (nat621012B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๒ (nat621012A)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติสัมมาสมาธิในภาคการปฏิบัติ2 ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๒ (nat620825)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติสัมมาสมาธิในภาคการปฏิบัติ2 ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๒ (nat620824B)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติสัมมาสมาธิในภาคการปฏิบัติ2 ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๒ (nat620824A)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติสัมมาสมาธิในภาคการปฏิบัติ2 ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ (nat620823B)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติสัมมาสมาธิในภาคการปฏิบัติ2 ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ (nat620823A)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติสัมมาสมาธิในภาคการปฏิบัติ2 ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ (nat620822B)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติสัมมาสมาธิในภาคการปฏิบัติ2 ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ (nat620822A)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์ส กฟผ. ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ (nat620701)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์ส กฟผ. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ (nat620630B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์ส กฟผ. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ (nat620630A)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์ส กฟผ. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (nat620629C)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์ส กฟผ. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (nat620629B)Download 
หมอณัฏฐ์ - คอร์ส กฟผ. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (nat620629A)Download 
คุณหมอณัฎฐ์ - บ้านจิตสบาย ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ (nat620608B)Download 
คุณหมอณัฎฐ์ - บ้านจิตสบาย ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ (nat620608A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคการปฏิบัติ ๑ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒ (nat620323C)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคการปฏิบัติ ๑ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒ (nat620323B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคการปฏิบัติ ๑ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒ (nat620323A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในภาคการปฏิบัติ ๑ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒ (nat620324)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิฯ ครั้งที่ ๑ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ (nat620322C)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิฯ ครั้งที่ ๑ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒ (nat620322B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ - คอร์สสัมมาสติ สัมมาสมาธิฯ ๑ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ (nat620322A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน พ.ย.๖๑ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ (nat611110)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค.๖๑ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑ (nat611016)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค.๖๑ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑ (nat611015B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค.๖๑ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑ (nat611015A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค.๖๑ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๑ (nat611014)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค.๖๑ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑ (nat611013)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (nat610630B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (nat610630A)Download 
อ. สุรวัฒน์และ ท.พ. ณัฎฐ์ - คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (swtnat610610)Download 
ทันตแพทย์ณัฎฐ์ - คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ (nat610609B)Download 
ทันตแพทย์ณัฎฐ์ - คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ (nat610609A)Download 
ทันตแพทย์ณัฎฐ์ - คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ (nat610608)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - บ้านจิตสบาย ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ (nat601111)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สจีน ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ (nat610512C)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สจีน ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ (nat610512B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สจีน ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ (nat610512A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - บ้านจิตสบาย ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ (nat610210)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 8 ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ (nat610106C)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 8 ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ (nat610106B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 8 ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ (nat610106A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สเนยยะ 9 ธ.ค. ๒๕๖๐ (nat601209)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐ (nat601014)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ (nat600930B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ (nat600930A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓ ก.ย. ๒๕๖๐ (nat600903)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐ (nat600827)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 7 ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๐ (nat600819C)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 7 ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๐ (nat600819B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 7 ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๐ (nat600819A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ สวนโยคะธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๐ (nat600710)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ สวนโยคะธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๙ ก.ค. ๒๕๖๐ (nat600709)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ สวนโยคะธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๘ ก.ค. ๒๕๖๐ (nat600708)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สสติกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ (nat600617B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สสติกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ (nat600617A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ (nat600611)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ -ทุกอย่างมันมี สมดุล ของมัน- คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ (nat600610B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ -ขันธ์ห้า ก็อยู่ของมัน แต่ทุกข์เพราะใจไปยึดมัน- คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ (nat600610A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ (nat600609)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐ (nat600527)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สกฟผ. ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐ (nat600513B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สกฟผ. ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐ (nat600513A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ (nat600402)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สเนยยะ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ (nat591211)Download 
หมอณัฏฐ์ คอร์สเนยยะ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ (nat591210B)Download 
หมอณัฏฐ์ คอร์สเนยยะ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ (nat591210A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๙ (nat591112)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา กฟผ. ๒ ต.ค. ๒๕๕๙ (nat591002)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา กฟผ. ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ (nat591001B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา กฟผ. ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ (nat591001A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙ (nat590925B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙ (nat590925A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สสติกับการทำรูปแบบต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน ๓ ก.ย. ๒๕๕๙ (nat590903B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สสติกับการทำรูปแบบต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน ๓ ก.ย. ๒๕๕๙ (nat590903A)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๙ ก.ค. ๒๕๕๙ (nat590709B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๙ ก.ค. ๒๕๕๙ (nat590709A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง ๒ ก.ค. ๒๕๕๙ (nat590702B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง ๒ ก.ค. ๒๕๕๙ (nat590702A)Download 
คุณหมอณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ (nat590605)Download 
คุณหมอณัฎฐ์ หลักสูตรรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ (nat590604)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๙ (nat590514B)Download 
คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๙ (nat590514A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙ (nat590424)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง ๒ เม.ย. ๒๕๕๙ (nat590402B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง ๒ เม.ย. ๒๕๕๙ (nat590402A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๙ (nat590213)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ พระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙ (nat590130)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ (nat581212)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง กฟผ. ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๘ (nat581128B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง กฟผ. ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๘ (nat581128A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘ (nat581121)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ (nat581101)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ (nat581004)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 5 ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๘ (nat580919B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 5 ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๘ (nat580919A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘ (nat580912)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟฝ. ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘ (nat580829)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๘ ส.ค. ๒๕๕๘ (nat580808)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 4 ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๘ (nat580516B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 4 ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๘ (nat580516A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 4 ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘ (nat580515)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๘ (nat580321)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๘ (nat580314B)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๔ มี.ค.​ ๒๕๕๘ (nat580314A)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ (nat571213)Download 
คอร์สคนจีน 3/2557ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ (nat571204B)Download 
คอร์สคนจีน 3/2557ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ (nat571204A)Download 
ศูนย์ฝึกอบรมเขื่อนท่าทุ่งนา กฟฝ. ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๘ พ.ย. ๒๕๕๗ (nat571108)Download 
ศูนย์ฝึกอบรม เขื่อนท่าทุ่งนา กฟฝ. ๗ พ.ย. ๒๕๕๗ (nat571107)Download 
บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (nat571102)Download 
บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๗ (nat571011)Download 
คอร์สคนจีน 2/2557ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗ (nat570913)Download 
บ้านสติ ขอนแก่น ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๗ ก.ย. ๒๕๕๗ (nat570907)Download 
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๗ (nat570823)Download 
บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๓ ส.ค. ๒๕๕๗ (nat570803)Download 
บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๔ พ.ค. ๒๕๕๗ (nat570504)Download 
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๗ (nat570322)Download 
บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๗ (nat570208)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ (nat561201)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖ (nat561012)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ ก.ย. ๒๕๕๖ (nat560901)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๖ (nat560824)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ (nat560601)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๙ ก.พ. ๒๕๕๖ (nat560209)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๖ (nat560126)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๖ (nat560112)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕ (nat550915)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๘ ก.ย. ๒๕๕๕ (nat550908)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๕ (nat550114)Download 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ กฟผ. บางปะกง ๒ ต.ค. ๒๕๕๓ (nat531002)Download