นอกสถานที่ ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔


FileAction
541225 วัดสามพระยา ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๔Download 
541207 โรงพยาบาลราชบุรี ๗ ธ.ค. ๒๕๕๔Download 
541130 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔Download 
541101 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ๑ พ.ย. ๒๕๕๔Download 
541031 นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จ.เชียงใหม่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔Download 
541023 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๔Download 
541002 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๒ ต.ค. ๒๕๕๔Download 
540913 ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๔Download 
540904 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ๔ ก.ย. ๒๕๕๔Download 
540828 บ้านจิตสบาย ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๔Download 
540816 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๔Download 
540810B วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔Download 
540810A มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔Download 
540731 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๔Download 
540727 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๔Download 
540706 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๖ ก.ค. ๒๕๕๔Download 
540620 วัดหนองขาม จ.ชลบุรี ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๔Download 
540612 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๔Download 
540607 สนามบินสุวรรณภูมิ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๔Download 
540530 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔Download 
540522 บ้านจิตสบาย ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๔Download 
540511 ESSO ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๔Download 
540426 วัดป่าเขวาสินรินทร์ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๔Download 
540420 AIA ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๔Download 
540409B วัดโสมนัสวรวิหาร ๙ เม.ย. ๒๕๕๔Download 
540409A บริษัทดอกบัวคู่ ถนนศรีนครินทร์ ๙ เม.ย. ๒๕๕๔Download 
540330 โรงพยาบาลตำรวจ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๔Download 
540326 วัดโสมนัสวรวหาร ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๔Download 
540306 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖ มี.ค. ๒๕๕๔Download 
540216 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔Download 
540213 วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๔Download 
540202 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔Download 
540129 วัดยานนาวา ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๔Download 
540123 วัดประชาสันติ จ.พังงา ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๔Download 
531029 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๓Download 
530830 ค่ายคุณธรรมเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๓Download 
530810 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๓Download 
530711 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๓Download 
530308 เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ๘ มี.ค. ๒๕๕๓Download 
530111 สนามบินสุวรรณภูมิ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๓Download 
521223 พุทธสถาน จ.เชียงใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๒Download 
521221 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๒Download 
521109 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๙ พ.ย. ๒๕๕๒Download 
521104 ศาลากลาง จ.ชลบุรี ๔ พ.ย. ๒๕๕๒Download 
521018 ยุวพุทธิกสมาคม ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๒Download 
521014B วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๒Download 
521014A ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๒Download 
521005 การประปานครหลวง ๕ ต.ค. ๒๕๕๒Download 
520913 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๒Download 
520911 คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๒Download 
520906 เสถียรธรรมสถาน ๖ ก.ย. ๒๕๕๒Download 
520824 โรงพยาบาลบางบ่อ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๒Download 
520803 ธนาคารแห่งประเทศไทย ๓ ส.ค. ๒๕๕๒Download 
520727 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๒Download 
520724 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๒Download 
520712 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๒Download 
520628 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๒Download 
520429 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๒Download 
520407 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๗ เม.ย. ๒๕๕๒Download 
520324 สโมสรพุทธธรรมนำทอง เอไอเอ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๒Download 
520309 โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา ๙ มี.ค. ๒๕๕๒Download 
520303 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓ มี.ค. ๒๕๕๒Download 
520204 โรงพยาบาลกลาง ๔ ก.พ. ๒๕๕๒Download 
520117 วัดป่าเขวาสินรินทร์ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๒Download 
520111 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๒Download 
520107 สถาบันกวดวิชา Sup k Center ๗ ม.ค. ๒๕๕๒Download 
511117 วัดป่าเขวาสินรินทร์ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๑Download 
511027 โรงพยาบาลนครปฐม ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๑Download 
511005 สถาบันวิมุตตยาลัย ๕ ต.ค. ๒๕๕๑Download 
510820 ศาลากลาง จ.ชลบุรี ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๑Download