คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
  • Version 1.0.0
  • Download 21749
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 636
  • Create Date 24 มกราคม 2014
  • Last Updated 11 มิถุนายน 2020
  • Download

"ธรรมที่หลวงพ่อเทศน์มีหลากหลายมาก ครอบคลุมมาก
ทำตามคำสอนก็ไม่เนิ่นช้า
ไม่ทำตามคำสอนนะ ยังไงก็เนิ่นช้า
ให้ฟังซีดีครบทุกแผ่นด้วย ให้ท่องได้ด้วย พูดได้ด้วย มันก็เนิ่นช้าอยู่ดี

อะไรที่ท่านห้าม แนะนำว่าไม่ควรทำ ก็อย่าทำ
อะไรที่ท่านบอกว่านี่ดี นี่ควรทำ จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้น ก็ทำ
ก็ไม่เนิ่นช้าเอง

งั้นพวกเนิ่นช้า คือพวกดื้อด้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า
สอนกรรมฐานสอนยาก เหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา
เข็นครกยังไม่เท่าไหร่ เพราะครกแค่หนัก
ควายเนี่ย ไม่แน่นะ มันหันกลับมาขวิดได้

เราก็พิจารณาตัวเองว่า เรามีปกติอ่อนน้อมต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจาย์มั้ย
ผู้ที่มีปกติอ่อนน้อมต่อคำสอนนะ ก็รับธรรมได้ง่ายหน่อย
พร้อมที่จะถูกทุบ ถูกตำหนิ ไม่รักหน้า
มันก็มีโอกาสได้รับฟังธรรม หรือได้รับการขัดเกลาที่จะทำให้การภาวนาของตนเองก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
ถ้ารักหน้า ครูบาอาจารย์แนะนำ ก็โกรธบ้าง
ใครจะไปแนะนำ
ท่านก็แนะนำไปพอสมควรกับใจของเราว่า ใจเรารับได้แค่ไหน

คนที่พร้อมที่จะถูกครูบาอาจารย์ทุบนะ ท่านก็ทุบแรง ท่านก็ไม่ปล่อยไว้
คนที่ยังไม่พร้อมถูกทุบ ท่านก็ยังไม่ทุบหรอก
ถ้าปกติ ใจของพวกเราอ่อนน้อมต่อคำสอน รักที่จะได้ธรรม
ไม่รักหน้า ไม่รักเกียรติ ไม่อายที่จะถูกตำหนิ มันก็ก้าวหน้าง่าย
ถ้าเรารักหน้ามาก ครูบาอาจารย์ตำหนินิดๆ หน่อยก็ไม่ได้
ท่านก็สอนไปตามความสามารถของใจที่จะพร้อมรับ
เราก็ดูตัวเราเอง"

-- อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ บ้านสติ ขอนแก่น 25 กันยายน 2559 (psn590925A)


FileAction
อ.ประสาน สอนคนจีน #๒๐ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๓ (psn630314B)Download 
สอนคนจีน #๒๐ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๓ (psn630314A)Download 
สอนคนจีน #๑๙ ๗ มี.ค. ๒๕๖๓ (psn630307)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630225B)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630225A)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630224D)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630224C)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630224B)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630224A)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630223C)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630223B)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630223A)Download 
สอนคนจีน #๑๘-๓ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630215C)Download 
สอนคนจีน #๑๘-๒ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630215B)Download 
สอนคนจีน #๑๘-๑ ๑๕ ก.พ.63 (psn630215A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630205)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630204E)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630204D)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630204C)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630204A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630204B)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630203C)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630203B)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630203A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๒ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630202C)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๒ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630202B)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๒ ก.พ.63 (psn630202A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630201B)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630201A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630131B)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630131A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630130)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630110)Download 
คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630118)Download 
อ.ประสาน - สอนคนจีน #๑๖ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621214B)Download 
สอนคนจีน #๑๗ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630111)Download 
สอนคนจีน #๑๖ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621214A)Download 
สอนคนจีน #๑๕ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๒ (psn621123)Download 
ต้องพึ่งตัวเอง - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621203B)Download 
มีศีลเป็นฐาน ฝึกจิตให้ถูกต้อง - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621203A)Download 
กรอบของการปฏิบัติธรรม - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621202B)Download 
ภพต่างๆ หมุนเวียนในใจเรา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621202A)Download 
คอร์ส ก.ล.ต. ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621207)Download 
หัวใจอยู่ที่เคล็ดวิชาไม่ใช่กระบวนท่า - คอร์สจีน ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621228)Download 
ร้อยเรียงธรรม ย้ำลงใจ - คอร์สจีน (psn621227C)Download 
เพราะเป้าไม่ชัด จึงถูกซัดออกนอกทาง - คอร์สจีน ๒๗ ธ.ค.62 (psn621227B)Download 
พักจิตบ้างก็ได้ - คอร์สจีน ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621227A)Download 
ฉีกความยึดในรูปแบบการปฏิบัติ - คอร์สจีน ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621226C)Download 
กิเลสเล็กๆ น้อยๆ อย่าไว้ใจมัน - คอร์สจีน ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621226B)Download 
ยึดมากทุกข์มาก - คอร์สจีน ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621226A)Download 
คนตัวเบา - คอร์สจีน ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621225B)Download 
กิเลสหรือกุศลสั่งใจ - คอร์สจีน ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621225A)Download 
ทุกสิ่งยุติธรรมตามกรรม - คอร์สจีน ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621224C)Download 
ใช้ใจธรรมดารู้สิ่งที่ธรรมดา - คอร์สจีน ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621224B)Download 
เรียนรู้จิตจากการทำงาน - คอร์สจีน ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621224A)Download 
คุยเรื่องบริกรรม ๒ - คอร์สจีน ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621223D)Download 
คุยเรื่องบริกรรม ๑ - คอร์สจีน 23 ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn621223C)Download 
การดำรงชีพในผ้าเหลือง - คอร์สจีน ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621223B)Download 
เรียนรู้จากกิเลสเพราะกิเลสเกิดบ่อยที่สุด - คอร์สจีน ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621223A)Download 
เรียนรู้กิเลสตัวเองให้มาก - คอร์สจีน#๑๒ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621222B)Download 
หัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่การเจริญสติในชีวิตประจำวัน - คอร์สจีน ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621222A)Download 
สิ่งที่ต้องพิจารณาเนืองๆ - คอร์สจีน#๑๒ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621221B)Download 
ที่จริงชีวิตเราไม่เคยเป็นอิสระเลย - คอร์สจีน#๑๒ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621221A)Download 
ฟังน้อยลง ถามน้อยลง ปฏิบัติมากให้มาก - คอร์สจีน#๑๒ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621220)Download 
สอนคนจีน #๑๔ ๙ พ.ย. ๒๕๖๒ (psn621109 )Download 
สอนคนจีน #๑๓ ๒ พ.ย. ๒๕๖๒ (psn621102)Download 
สอนคนจีน #๑๒ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621026)Download 
ทุกความเกาะเกี่ยวนำความทุกข์มาให้ - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621019B)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621019A)Download 
ความผิดผู้อื่นเท่าภูเขา ความผิดเราเท่าเมล็ดงา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018F)Download 
ส่งการบ้านสนองเซลฟ์ - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018E)Download 
ทุกสภาวะถ้าดูก็ได้แต้ม - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018D)Download 
ภาวนาชิวชิว - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018C)Download 
ต้องรู้ว่าผิดถึงจะมีโอกาสถูก - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018B)Download 
สัมมาวายามะ - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018A)Download 
อย่าประมาท - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621017D)Download 
ทำไปเถอะอย่ากลัวผิด - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621017C)Download 
วิธีทำสมาธิของนักดูจิต - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๗ ต.ค.62 (psn621017B)Download 
ภาวนาด้วยใจที่เป็นธรรมดา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621017A)Download 
เรียนรู้อะไรได้บ้างจากการกระทบผัสสะ - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621016D)Download 
ภาวนาให้มากแล้วจะสิ้นสงสัย - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621016C)Download 
วางแผนชีวิตให้เกื้อกูลกับการภาวนา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621016B)Download 
ใครมีมรรคผลเป็นแก่นสารจะทนได้ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621016A)Download 
กามกับการปฏิบัติธรรม - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621019C)Download 
ไปที่ชอบที่ชอบ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621015E)Download 
คนขี้เกียจไปไม่รอด - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621015D)Download 
เราเลือกผัสสะไม่ได้ - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621015C)Download 
ใจที่ผ่อนคลายภาวนาง่าย - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621015B)Download 
กรรมฐานเดินทำอย่างไร - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621015A)Download 
สอนคนจีน#๑๑ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621012)Download 
สอนคนจีน #๑๐ ๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621005)Download 
สอนคนจีน#๙ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒ (PSN620921)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620929)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620928D)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620928C)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620928B)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620928A)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620927C)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620927B)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620927A)Download 
บาปทั้งปวงต้องละ - อ. ประสาน สวนธรรมประสานสุข สอนคนจีน ๑ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๒ (psn620714)Download 
การปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัว - อ. ประสาน ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ (psn620712)Download 
ทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้น ไม่ทำผิดยิ่งกว่า - อ.ประสาน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620113A)Download 
ธรรมะสำหรับการใช้ชีวิตทางโลก - อ.ประสาน นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (psn620609C)Download 
อ.ประสาน นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (psn620609B)Download 
อ.ประสาน นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (psn620609A)Download 
อ.ประสาน - นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ (psn620608B)Download 
จุดตั้งต้นของการปฏิบัติ - อ.ประสาน นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ (psn620608A)Download 
อ.ประสาน - วัดเขาดินวนาราม ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620526B)Download 
จิตไม่ถูก เดินปัญญาไม่ได้จริง - อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620526A)Download 
อย่าให้ใจว่างงาน - อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620525B)Download 
ไม่มีใครช่วยใครได้จริง - อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๕ พ.ค.๒๕๖๒ (psn620525A)Download 
ไม่ผิดก็ถูกเองแหละ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620511C)Download 
ตัณหาเป็นผู้สร้างภพ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620511B)Download 
อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620511A)Download 
ถามตอบ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620510F)Download 
ลอกเปลือกตัวเอง - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620510E)Download 
ธรรมะเพื่อการทำงานร่วมกัน - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620510D)Download 
เก่งไม่กลัว กลัวไม่อดทน - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620510B)Download 
เจริญหรือเสื่อมก็ต้องอดทนภาวนา - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620510A)Download 
อย่าประมาทในชีวิต - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๙ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620509C)Download 
เจริญสติต่อเนื่องด้วยจิตธรรมดา - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๙ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620509B)Download 
สิ่งที่ผิดไม่เกินหลงกับเพ่ง - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๙ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620509A)Download 
จิตที่จะรับธรรมะได้ดีต้องอ่อน - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๘ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620508C)Download 
ความรู้สึกตัวสำคัญที่สุด - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๘ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620508B)Download 
การภาวนาไม่ต่อเนื่องส่งเสริมความเห็นผิด - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๘ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620508A)Download 
ทุกกรรมฐานล้วนใช้แล้วเสื่อมทั้งสิ้น - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620507C)Download 
คนฉลาดอยู่ในเปลือกไหนก็ภาวนาได้ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620507B)Download 
เรียนรู้ตัวเอง - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620507A)Download 
ทำกรรมฐานด้วยการสวดมนต์ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620506B)Download 
จุดอ่อนของฆราวาสคือไม่ต่อเนื่อง - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620506A)Download 
ความทุกข์เป็นแรงผลักดันให้เราออกจากโลก - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620408B)Download 
ถ้ายังทุกข์อยู่ ยังทิ้งกรรมฐานไม่ได้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620408A)Download 
เจริญสติต่อเนื่องทำให้เกิดสมาธิ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620407B)Download 
ฝึกสติจนเป็นอัตโนมัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620407A)Download 
หัดดูสภาวะ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๖ เม.ย ๒๕๖๒ (psn620406)Download 
ต้องมีวินัยในการปฏิบัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620405D)Download 
การภาวนาเป็นศิลปะ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620405C)Download 
ไม่เผลอไม่เพ่ง - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620405A)Download 
พุทโธใจรู้ พุทโธรู้ใจ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620405B)Download 
อย่าประมาท - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620217C)Download 
ความจำเป็นในการทำรูปแบบ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620217B)Download 
หลวงปู่ดูลย์สอนว่า การดูจิตจะได้สมาธิอัตโนมัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง 1Download 
รู้ทันจิตแล้วจะได้สมาธิที่ถูกต้อง - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620216D)Download 
อย่าหนีทุกข์ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620216C)Download 
ธรรมทั้งปวงเป็นไปเพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้น - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒Download 
มีความเพียรแผดเผากิเลส - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620216A)Download 
ฝึกจนจิตเป็นกลางด้วยปัญญา - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620215B)Download 
สิ่งใดถูกรู้ถูกดู สิ่งนั้นไม่ใช่เรา - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620215A)Download 
ภาวนาไม่ได้เอาจิตที่นิ่ง - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ จิตหนึ่ง ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620214C)Download 
จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620214B)Download 
รู้ทันจิตแล้วจะได้สมาธิ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง​ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620214A)Download 
อ.ประสาน - ธรรมราชิกสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อินเดีย ๒ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620202B)Download 
อ.ประสาน - ธรรมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อินเดีย ๒ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620202A)Download 
อ.ประสาน - พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn620131)Download 
อ.ประสาน - พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620130B)Download 
อ.ประสาน - พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620130A)Download 
อ.ประสาน - พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620129B)Download 
ถามตอบ - อ.ประสาน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620113B)Download 
ยังทุกข์ไม่พอ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611229C)Download 
มีความเพียรแผดเผากิเลส - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611228B)Download 
รู้ซื่อๆไม่ต้องคิดมาก - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611228A)Download 
ธัมมวิจยะ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611227A)Download 
อ.ประสาน - พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620129A)Download 
สั่งไม่ได้ - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งความรู้แจ้ง ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620120)Download 
ความรู้ส่งเสริมกิเลส - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งความรู้แจ้ง ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620119)Download 
ตอบคำถามผู้ปฎิบัติ - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620118B)Download 
เครื่องอยู่ไม่ใช่เครื่องจองจำ - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620118A )Download 
ธรรมะภาคสนาม - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611229D)Download 
ถามตอบ - อ.ประสาน งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๓๑ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611223B)Download 
ความสุขจากการปฎิบัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611229B)Download 
กิเลสไม่กลัวความรู้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611229A)Download 
อะไรก็ได้ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611214B)Download 
มายา - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติ ขอนแก่น ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611227C)Download 
เรียนรู้ตัวเองเข้าไว้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติ ในขั้นพื้นฐาน ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611227B)Download 
ทางที่เลือกเอง - อ.ประสาน งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๓๑ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611223A)Download 
ความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611215A)Download 
หัวใจของการปฏิบัติ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611214C)Download 
เป้าหมายของพระพุทธศาสนา - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611214A)Download 
โลกว่างเปล่า - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611213C)Download 
อ.ประสาน - คอร์สอินเตอร์ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611213A)Download 
คุณประสาน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611209C)Download 
คุณประสาน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611209A)Download 
อ.ประสาน - งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๓๐ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ (psn611118B)Download 
คุณประสาน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611209B)Download 
สัมมาวายามะ - อ.ประสาน งานสนทนาธรรมตามกาลฯ 30 ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ (psn611118A)Download 
เมื่อไหร่มีสติ เมื่อนั้นมีการปฏิบัติ - อ.ประสาน ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610510A)Download 
ยาพิษของความสุข - อ.ประสาน ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610509A)Download 
เรียนจนเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610707A)Download 
อยู่ยอดตึกหรือสี่แยก - อ.ประสาน งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๒๖ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610722B)Download 
ความเข้าใจผิดของนักภาวนาส่วนใหญ่ - อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลฯ ๒๖ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610722A)Download 
เห็นสภาวะอย่างที่มันเป็น - อ.ประสาน คอร์สจีน ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610510B)Download 
อย่าประมาท - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610714D)Download 
สติกับสมาธิต่างกันอย่างไร - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610714C)Download 
ดีขึ้น แต่ยังไม่ใช่ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610714A)Download 
ยุ่งกับคนอื่นมาก วัฏฏะยิ่งยาว - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ ขอนแก่น ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610714B)Download 
ความสามารถในการออกรู้ออกเห็นเป็นคนละเรื่องกับความฉลาดของจิต - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610713C)Download 
พ่อสอนลูก - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610713B)Download 
นั่งสมาธิอย่างไร- อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610713A)Download 
ใส่ใจ : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610712A)Download 
ภายใต้ร่มเงาพระศาสนา - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610708)Download 
ถามตอบ - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610701C)Download 
วิปัสสนาปัญญา - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610701B)Download 
เรียนจนเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610707A)Download 
ในสภาวะนั้นไม่มีตัวเราแม้ซักนิดเดียว - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn61070)Download 
ธรรมะและวินัยคือตัวแทนของพระพุทธองค์ - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๖ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610706B)Download 
ขอบอกตรงๆ - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๖ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610706A)Download 
วิถีแห่งธรรม- อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610701A)Download 
เจตนารู้สึกเมื่อไหร่ ผิดเมื่อนั้น - คุณประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610630C)Download 
ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิต ทำอย่างไร - คุณประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610630B)Download 
สำรวมไม่ได้แปลว่าบังคับ - คุณประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610630A)Download 
อย่าขี้เกียจไปวัด : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610625)Download 
อย่ากลัวผิด : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610624C)Download 
สติเป็นฐานของคุณธรรมทั้งปวง - อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610624B)Download 
พยายามทำให้ถูกเมื่อไร ผิดเมื่อนั้น : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610624A)Download 
จัดสรรเวลาในชีวิตให้คุ้มค่า : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610623B)Download 
จะภาวนาได้ต้องเห็นสภาวะ : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610623A)Download 
โง่เข้าไว้ : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610622B)Download 
อย่ากลัวกิเลสมากไป : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610622A)Download 
อย่านึกว่าภาวนาดีแล้ว ดีกว่านี้ยังมี - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610616B)Download 
ปฏิบัติบูชา - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610616A)Download 
ความสุขในโลกเจือด้วยภาระและทุกข์อยู่เสมอ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610615D)Download 
ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง- อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610615C)Download 
อ.ประสาน - คอร์สอินเตอร์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610615B)Download 
นั่งรู้สึกตัว - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610615A)Download 
เอาใจมาแลกใจ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610614C)Download 
เรียนแค่นี้ก็พอ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610614B)Download 
จิตธรรมดา - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610614A)Download 
ธรรมดาที่สุดดีที่สุด - อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลฯ 24 ณ M Academy ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610527)Download 
ธรรมะจากขอนไม้ - อ.ประสาน ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610512)Download 
ธรรมทั้งปวงถูกรู้ถูกดู - อ.ประสาน ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610511B)Download 
ปัญหาที่ควรถาม - อ.ประสาน ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610511A)Download 
ทำทีละนิดแต่ถูก ดีกว่าทำนานๆ แต่ผิด - อ.ประสาน ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610509B )Download 
การภาวนาต้องเห็นสภาวะ - อ.ประสาน ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610508B)Download 
พักเพื่อที่จะเดินต่อ - อ.ประสาน ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610508A)Download 
หัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่การเจริญสติในชีวิตประจำวัน - อ.ประสาน ๗ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610507B)Download 
คนดี VS คนมีปัญญา - อ.ประสาน ๗ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610507A)Download 
ปัญหาของนักปฏิบัติ - อ.ประสาน ๖ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610506B)Download 
เรียนรู้ตัวเอง - อ.ประสาน ๖ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610506A)Download 
จิตที่พร้อมเจริญปัญญาต้องมีสติและสมาธิที่ถูกต้อง - อ.ประสาน ๕ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610505B)Download 
ภาวนาในทุกอิริยาบถ - อ.ประสาน ๕ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610505A )Download 
วัฒนธรรมกับธรรมะ - อ.ประสาน ๔ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610504)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑ (psn610429B)Download 
ธรรมะสำหรับคนยุคนี้ : อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑ (psn610429A)Download 
อ.ประสาน - คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ (psn610422)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน บ้านสติ ขอนแก่น ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ ( psn610408)Download 
ชีวิตเลือกได้ : อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ (psn610401)Download 
กระทั่งความดีก็ไม่ยอมให้ย้อมจิต : อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610331C)Download 
หลักของการรู้สึกตัว : อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610331B)Download 
มิจฉาทิฐิเป็นอกุศลที่ร้ายแรงที่สุด : อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610331A)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ ๒๒ ณ M Academy ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610325B)Download 
ฝึกให้ได้สติและสมาธิ : อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ ๒๒ ณ M Academy ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610325A)Download 
พระพุทธศาสนามีอะไรมากกว่าการนั่งสมาธิ - อ.ประสาน คอร์สชาวแคนาดา ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610321)Download 
ฉลาดรู้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติขอนแก่น ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610318)Download 
อย่าหยุดสร้างความดี - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610317B)Download 
หลักการปฏิบัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610317A)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610316B)Download 
ต้นทางการปฏิบัติ : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610316A)Download 
ธรรมะเปลี่ยนคน : อ.ประสาน คอร์สชัยรัชการ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610310B)Download 
สติตัวจริง : อ.ประสาน คอร์สชัยรัชการ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610310A)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สชัยรัชการ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610309B)Download 
พระพุทธศาสนาสอนอะไร : อ.ประสาน คอร์สชัยรัชการ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610309A)Download 
ความไม่ประมาท : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610224)Download 
ปุจฉาวิสัชนา : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610222B)Download 
มีเครื่องอยู่ไม่ใช่เพื่อจะอยู่กับเครื่องอยู่ : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610222A)Download 
ธรรมที่เป็นไปเพื่อความสามัคคี : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610221B)Download 
การมีเครื่องอยู่เป็นสาระสำคัญของวิธีการปฏิบัติ : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610221A)Download 
เรียนธรรมะด้วยใจนอบน้อม : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610210C)Download 
สำคัญที่สติ : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610210B)Download 
การปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเอง : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610210A)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610209C)Download 
ธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ สมถะและวิปัสสนา : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610209B)Download 
ทำจริงๆ ได้ของเล่น ทำเล่น ๆ ได้ของจริง : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610209A)Download 
บุคคลถึงความบริสุทธ์ได้ด้วยปัญญา : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๘ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610208)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน ณ เทือกเขานากาก๊อต ประเทศเนปาล ๓ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610203B)Download 
ปลิโพธ : อ.ประสาน ณ เทือกเขานากาก๊อต ประเทศเนปาล ๓ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610203A)Download 
ศรัทธากับความงมงาย : อ.ประสาน ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610129)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ ๒๐ ณ M Academy ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610121B)Download 
มรรคมีองค์แปด : อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ ๒๐ ณ M Academy ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610121A)Download 
สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนา : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610106)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๕ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610105)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๔ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610104B)Download 
ศรัทธาของชาวพุทธคืออะไร : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๔ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610104A)Download 
บุญใดประกอบด้วยสติด้วยปัญญา บุญนั้นเป็นบุญใหญ่ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๓ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610103)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๒ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610102C)Download 
สองสิ่งที่ต้องเรียน : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๒ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610102B)Download 
ฝึกใช้ประคำเจริญสติ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๒ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610102A)Download 
ไม่คล้อยตาม ไม่ต่อต้าน : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601231B)Download 
จริงจังแต่ไม่เคร่งเครียด : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601231A)Download 
เป็นผู้รู้ ผู้ดู ผู้เห็น : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601230B)Download 
กิเลส กรรม วิบาก : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601230A)Download 
เปิดใจเรียนสิ่งใหม่ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601229)Download 
ศีล สมาธิ ปัญญา เจริญในภพ : อ.ประสาน คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601223B)Download 
ชาตินี้เป็นชาติสำคัญ : อ.ประสาน คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601223A)Download 
การเจริญสติในชีวิตประจำวันจะช่วยให้การภาวนาในรูปแบบง่ายขึ้น - อ.ประสาน กองบุญอธิจิตฺต โพธิ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (psn601222B)Download 
ภาวนาเพื่อจะพ้นความปรุงแต่ง - อ.ประสาน คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601222A)Download 
ทุกคนแต่งจิตไปตามความคุ้นชินของตัวเอง : อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601207B)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601203B)Download 
เรือชีวิต : อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601203A)Download 
ถามตอบ สนทนาธรรมตามกาล ๑๘ : อ.ประสาน ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๐ (psn601126B)Download 
ภพของนักปฏิบัติ : อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาล 18 ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๐ (psn601126A)Download 
เหตุกับผล : อ.ประสาน คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐ (psn601119)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๐ (psn601118C)Download 
ธรรมะยามบ่าย : อ.ประสาน คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๐ (psn601118B)Download 
ภาวนาให้ตรงเป้า : อ.ประสาน คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๐ (psn601118A)Download 
โลกมีเท่านี้เอง : อ.ประสาน ธรรมสถานว่องวานิช ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐ (psn601112B)Download 
บุพภาคมรรค : อ.ประสาน ธรรมสถานว่องวานิช ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐ (psn601112A)Download 
เคล็ดวิชา : อ.ประสาน ธรรมสถานว่องวานิช ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ (psn601111)Download 
หลักการภาวนา : พระประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๔ พ.ย. ๒๕๖๐ (psn601104)Download 
ภาวนาให้ถูกจริต : อ.ประสาน คอร์สเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600929)Download 
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติขอนแก่น ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600924)Download 
รู้อย่างที่มันเป็น : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติขอนแก่น ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600923C)Download 
ทำสมาธิต้องมีสติ : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติขอนแก่น ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600923A)Download 
คำสอนของครูบาอาจารย์ทุกคำมีความหมาย : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติขอนแก่น ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600922B)Download 
รู้ส่วนน้อยเพื่อเข้าใจทั้งหมด : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติขอนแก่น ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600922A)Download 
ถามตอบ สนทนาธรรมตามกาล 16 : อ.ประสาน ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600917B)Download 
คุณประสาน จากจิตสู่จิต สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 16 ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600917A)Download 
ทุกคนมีความสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนา : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600909B)Download 
ถามตอบ คอร์สกลุ่มธรรมทาน : อ.ประสาน ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600909A)Download 
ถามตอบ คอร์สกลุ่มธรรมทาน : อ.ประสาน ๗ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600907)Download 
ถามตอบ คอร์สกลุ่มธรรมทาน : อ.ประสาน ๖ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600906)Download 
ถามตอบ คอร์สเพื่อธรรม : อ.ประสาน ๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600902C)Download 
สมาธิ : อ.ประสาน คอร์สเพื่อธรรม ๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600902B)Download 
คุณประสาน คำเตือนจากผู้ที่ผ่านมาก่อน คอร์สเพื่อธรรม ๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600902A)Download 
คุณประสาน ถามตอบ คอร์สเพื่อธรรม ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600901B)Download 
คุณประสาน เคลื่อนไหวแล้วรู้สึก คอร์สเพื่อธรรม ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ (psn600901A)Download 
อ.ประสาน บ้านสติขอนแก่น ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600827)Download 
คุณประสาน จับปูใส่กระด้ง คอร์สจีน 7 ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600819)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- คอร์สจีน 7 ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600818B)Download 
คุณประสาน -อิติปิโส ๑๐๘- คอร์สจีน 7 ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600818A)Download 
คุณประสาน -ต้นไม้ที่โตเร็วมักเปราะ- คอร์สจีน 7 ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600817)Download 
คุณประสาน กรรมฐานเคลื่อนไหว คอร์สจีน 7 ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600816)Download 
คุณประสาน ดีที่ตัวเรากลับมาแล้ว คอร์สจีน 7 ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600815B)Download 
คุณประสาน หัวใจของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวัน คอร์สจีน 7 ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600815A)Download 
คุณประสาน ถามตอบ คอร์สจีน 7 ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600814B)Download 
คุณประสาน โศกนาฏกรรมของวัฏฏะ คอร์สจีน 7 ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600814A )Download 
คุณประสาน ธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนน้ำในมหาสมุทร คอร์สจีน 7 ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600813B)Download 
คุณประสาน รสของธรรมะ คอร์สจีน 7 ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600813A)Download 
คุณประสาน จิตตั้งมั่น คอร์สจีน 7 ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600812B)Download 
คุณประสาน ม้าตัวไหนฝึกไม่ได้ให้ฆ่าเสีย คอร์สจีน 7 ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600812A)Download 
คุณประสาน -รู้มาก ยากนาน- คอร์สพี่เลี้ยง ๔ ส.ค. ๒๕๖๐ (psn600804)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- คอร์สตั้งใจธรรม ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๐ (psn600729C)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- คอร์สตั้งใจธรรม ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๐ (psn600729B)Download 
คุณประสาน -ดื้อยา- คอร์สตั้งใจธรรม ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๐ (psn600729A)Download 
คุณประสาน -จิตธรรมดาของมนุษย์เป็นจิตที่เหมาะกับการเจริญวิปัสสนา- วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ (psn600722A)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 14 ณ M Academy ๙ ก.ค. ๒๕๖๐ (psn600709B)Download 
คุณประสาน -ธรรมะขูดกิเลส- สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 14 ณ M Academy ๙ ก.ค. ๒๕๖๐ (psn600709A)Download 
คุณประสาน -กับดักของกิเลส- คอร์สรู้กายรู้ใจ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ (psn600702)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- คอร์สรู้กายรู้ใจ ๑ ก.ค. ๒๕๖๐ (psn600701C)Download 
คุณประสาน -ดูกายเป็นก็เห็นจิต- คอร์สรู้กายรู้ใจ ๑ ก.ค. ๒๕๖๐ (psn600701B)Download 
คุณประสาน -ปรับทัศนคติในการเรียนธรรมะ- คอร์สรู้กายรู้ใจ ๑ ก.ค. ๒๕๖๐ (psn600701A)Download 
คุณประสาน -จากปุถุชนสู่ความเป็นพระโสดาบัน- คอร์สรินรสธรรม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600624)Download 
คุณประสาน -ภาวนาตามนิสัย- คอร์สรินรสธรรม ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600623B)Download 
คุณประสาน -วิธีเดินให้ตลอดรอดฝั่ง- คอร์สรินรสธรรม ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600623A)Download 
คุณประสาน -โดนกันทั่วๆ- คอร์สรินรสธรรม ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600622)Download 
คุณประสาน -ต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือหลัก อะไรคืออุบาย ในการปฏิบัติ- ประเทศจีน ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600614)Download 
คุณประสาน - เหล่าซือเป็นกำลังใจให้- ประเทศจีน ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600613B)Download 
คุณประสาน - วิธีการฟังธรรมให้ได้ประโยชน์สูงสุด- ประเทศจีน ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600613A)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- ประเทศจีน ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600609B)Download 
คุณประสาน -ที่พึ่งที่ปลอดภัย- ประเทศจีน ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600609A)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- ประเทศจีน ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600608C)Download 
คุณประสาน -สติเป็นฐานของคุณธรรมทั้งปวง- ประเทศจีน ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600608B)Download 
คุณประสาน -สูงสุดคืนสู่สามัญ- ประเทศจีน ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600608A)Download 
คุณประสาน -อย่าเรียนแต่เปลือก ให้เรียนแก่น- ประเทศจีน ๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600604B)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- คอร์สจีน ประเทศจีน ๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600603C)Download 
คุณประสาน -ความมีตัวตนเป็นของที่ปรุงขึ้นมาชั่วคราว- คอร์สจีน ประเทศจีน ๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600603B)Download 
คุณประสาน -วิธีการเจริญวิปัสสนา- คอร์สจีน ประเทศจีน ๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600603A)Download 
คุณประสาน -วันนี้เราเป็นเต่าตัวนั้นแล้ว- คอร์สจีน ประเทศจีน ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600602D)Download 
คุณประสาน -ต้นทางของการปฏิบัติ- คอร์สจีน ประเทศจีน ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600602C)Download 
คุณประสาน -แพ้ได้ แต่ห้ามชั่ว- คอร์สจีน ประเทศจีน ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600602B)Download 
คุณประสาน -อนุปุพพิกถา- คอร์สจีน ประเทศจีน ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ (psn600602A)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- สนทนาธรรมตามกาล 12 ณ M Academy ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600521B)Download 
คุณประสาน -ธรรมะเป็นอกาลิโก- สนทนาธรรมตามกาล 12 ณ M Academy ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600521A)Download 
คุณประสาน -ตอบเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์- ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600519B)Download 
คุณประสาน -ธรรมะสบายสบาย- ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600519A)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- คอร์ส กฟผ. ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600512B)Download 
คุณประสาน -ถามตอบ- คอร์สบ้านสติขอนแก่น ๖ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600506B)Download 
คุณประสาน -เวลาที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ เป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุด- ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐ (psn600311)Download 
คุณประสาน -อนุปุพพิกถา- คอร์สกฟผ. ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600512C)Download 
คุณประสาน -ธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส- คอร์สกฟผ. ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600512A)Download 
คุณประสาน -วิธีการสวดมนต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด- คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น ๖ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600506A)Download 
คุณประสาน -วิธีการทำสมาธิ- คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600505B)Download 
คุณประสาน -ความหวังของพระศาสนา- คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ (psn600505A)Download 
คุณประสาน -ทำดี ดีกว่าขอพร- ชมรมสารธรรมล้านนา เชียงใหม่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๐ (psn600423)Download 
คุณประสาน -ภาพรวมของการปฏิบัติ- คอร์สเนยยะ ๗ เม.ย. ๒๕๖๐ (psn600407B)Download 
คุณประสาน -ควันหลงวันเกิด- คอร์สเนยยะ ๗ เม.ย. ๒๕๖๐ (psn600407A)Download 
คุณประสาน -ทำอะไรไม่ได้ ให้รักษาศีล- คอร์สเนยยะ ๖ เม.ย. ๒๕๖๐ (psn600406)Download 
คุณประสาน -ถามตอบปัญหาธรรมะ- บ้านสติ ขอนแก่น ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ (psn600402)Download 
คุณประสาน -สภาวะอัศจรรย์แค่ไหน ก็ไม่สู้รู้ทันจิต- สนทนาธรรมตามกาล 10 ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐ (psn600326)Download 
คุณประสาน -รสแห่งธรรม- คอร์สชาวแคนาดา ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐ (psn600322)Download 
คุณประสาน -ถามตอบปัญหาธรรมะ- วัดพระธาติโกฏิแก้ว เชียงราย ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐ (psn600318B)Download 
คุณประสาน -องค์ธรรมที่ทำให้เป็นพระโสดาบัน- วัดพระธาติโกฏิแก้ว เชียงราย ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐ (psn600318A)Download 
คุณประสาน -อย่าประมาท- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐ (psn600310B)Download 
คุณประสาน -วิหารธรรมเป็นสิ่งจำเป็น- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐ (psn600310A)Download 
คุณประสาน -พาภาวนา- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๙ มี.ค. ๒๕๖๐ (psn600309C)Download 
คุณประสาน -ปรับทิฐิในการทำกรรมฐาน- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๙ มี.ค. ๒๕๖๐ (psn600309B)Download 
คุณประสาน -ธรรมทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๙ มี.ค. ๒๕๖๐ (psn600309A)Download 
คุณประสาน -พละ ๕- คอร์สนานาชาติ ชลบุรี ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600225)Download 
คุณประสาน -ถามตอบปัญหาธรรมะ- คอร์สนานาชาติ ชลบุรี ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600223D)Download 
คุณประสาน -วิเวกเป็นสิ่งจำเป็น- คอร์สนานาชาติ ชลบุรี ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600223C)Download 
คุณประสาน -ความสำเร็จขึ้นอยู่กับว่าใครอดทนมากกว่ากัน- คอร์สนานาชาติ ชลบุรี ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600223B)Download 
คุณประสาน -ร่างกายจิตใจสอนอะไร- คอร์สนานาชาติ ชลบุรี ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600223A)Download 
คุณประสาน -ธรรมะที่เกื้อกูลต่อการเกิดอริยมรรค- คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600219)Download 
คุณประสาน -ถามตอบปัญหาธรรมะ- คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600218C)Download 
คุณประสาน -ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา- คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600218B)Download 
คุณประสาน -กรรมฐานเป็นเรื่องเฉพาะตน- คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600218A)Download 
คุณประสาน -ปลูกโพธิ์ในใจตน- ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พาราณสี ประเทศอินเดีย ๓ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600203)Download 
คุณประสาน -พาภาวนา- พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๒ ก.พ. ๒๕๖๐ (psn600202)Download 
คุณประสาน -พาภาวนา- วัดเวฬุวันมหาวิหาร ราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐ (psn600131B)Download 
คุณประสาน -พาภาวนา ณ ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร)- ราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ๓๑ ม.ค.​ ๒๕๖๐ (psn600131A)Download 
คุณประสาน -ฝึกจนศีล สมาธิ ปัญญา เป็นอัตโนมัติ- อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๐ (psn600122)Download 
คุณประสาน - ก้อนกรวดกับภูเขาหิมาลัย- สนทนาธรรมตามกาล 8 ๘ ม.ค. ๒๕๖๐ (psn600108)Download 
คุณประสาน คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591225)Download 
คุณประสาน คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591224B)Download 
คุณประสาน คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591224A)Download 
คุณประสาน คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591223B)Download 
คุณประสาน คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591223A)Download 
คุณประสาน -ถ้าจิตไม่ตั้งมั่น จะเดินปัญญาไม่ได้จริง- ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591223A)Download 
คุณประสาน คอร์สเนยยะ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591212)Download 
คุณประสาน -มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง- ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591212)Download 
คุณประสาน -โรงเรียนในการเรียนธรรมะคือกายกับใจนี้- ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591211)Download 
คุณประสาน คอร์สเนยยะ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591211)Download 
คุณประสาน -ชีวิตเลือกได้- คอร์สรู้กายรู้ใจฯ นครสวรรค์ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591204)Download 
คุณประสาน -ช่วงถามตอบ- คอร์สรู้กายรู้ใจฯ นครสวรรค์ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591203B)Download 
คุณประสาน -การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในสังสารวัฏ- คอร์สรู้กาย รู้ใจฯ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ (psn591203A)Download 
คุณประสาน -อุบายกระตุ้นใจให้ตื่นตัว สนทนาธรรมตามกาล 6 ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙ (psn591127)Download 
คุณประสาน -สู้เอา ของฟรีไม่มี- วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙ (psn591120)Download 
พระประสาน - สารพันปัญหาของนักภาวนา - คอร์สรู้กายรู้ใจฯ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๙ (psn591112)Download 
พระประสาน -จิตที่คู่ควรต่อการเจริญปัญญาคือจิตธรรมดา- คอร์สรู้กายรู้ใจฯ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙ (psn591111)Download 
อาจารย์ประสาน บ้านสติ ขอนแก่น ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590925C)Download 
อาจารย์ประสาน บ้านสติ ขอนแก่น ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590925B)Download 
อาจารย์ประสาน บ้านสติ ขอนแก่น ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590925A)Download 
คุณประสาน -อย่าอยากเป็นพระโสดาบันเพื่อจะเป็นคนพิเศษ- สนทนาธรรมตามกาล 4 ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590918)Download 
อ.ประสาน -ย้อนดูตัวเอง- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590911)Download 
คุณประสาน -จิตที่นอบน้อมต่อธรรมะถึงจะรับธรรมะได้ง่าย- กลุ่มธรรมทาน ๑๐ ก.ย.​ ๒๕๕๙ (psn590910B)Download 
คุณประสาน -นี่คือทาง นี่คือหัวใจ- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590910A)Download 
คุณประสาน -ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น- ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590909D)Download 
คุณประสาน -การทำกรรมฐานด้วยการสวดมนต์- กลุ่มธรรมทาน ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590909C)Download 
คุณประสาน -จิตมีธรรมชาติประภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมา- กลุ่มธรรมทาน ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590909B)Download 
คุณประสาน -อย่าประมาทในกุศลและอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590909A)Download 
อ.ประสาน -วิธีการดูกายเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ - คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๘ ก.ย.​ ๒๕๕๙ (psn590908C)Download 
คุณประสาน -ความผิดพลาดในการปฏิบัติ ไม่เกินความสุดโต่งทั้งสองด้าน- กลุ่มธรรมทาน ๘ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590908B)Download 
คุณประสาน -ฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิของวิธีการปฏิบัติ- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๘ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590908A)Download 
อาจารย์ประสาน -กิเลสไม่ใช่ของสู้ง่าย- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๗ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590907B)Download 
คุณประสาน -ทำเหตุเข้าไว้ ผลจะดีเอง- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๗ ก.ย. ๒๕๕๙ (psn590907A)Download 
คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๙ (psn590827B)Download 
คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๙ (psn590827A)Download 
คุณประสาน -จิตที่มีสัมมาทิฐิจะมีกระแสโน้มเอียงสู่พระนิพพาน- คอร์สรินรสธรรม ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๙ (psn590814)Download 
คุณประสาน - ธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับ - คอร์สรินรสธรรม ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๙ (psn590813)Download 
คุณประสาน - ใหม่ๆ ไม่โลภภาวนาง่าย - คอร์สรินรสธรรม ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙ (psn590812)Download 
คุณประสาน - ผู้ฟังธรรมจะได้ประโยชน์จากธรรมะตามภูมิธรรมของตน - คอร์สรินรสธรรม ๑๑ ส.ค.​ ๒๕๕๙ (psn590811)Download 
คุณประสาน - ชาตินี้ขั้นต่ำต้องเป็นพระโสดาบัน - ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ (psn590731)Download 
คุณประสาน - ธรรมะเพื่อความไม่เนิ่นช้า - ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๙ (psn590730C)Download 
คุณประสาน - วิธีการทำสมาธิ - คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๙ (psn590730B)Download 
คุณประสาน - จิตตสิกขาภาคปฏิบัติ - คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๙ (psn590730A)Download 
คุณประสาน - นกน้อยกับช้างศึก - สนทนาธรรมตามกาล 2 ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๙ (psn590724)Download 
คุณประสาน - ถ้าเข้าใจหลัก การทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยาก - ประเทศจีน ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590625)Download 
คุณประสาน - การดูจิตเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน - ประเทศจีน ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590624B)Download 
คุณประสาน - กฏแห่งกรรม - ประเทศจีน ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590624A)Download 
คุณประสาน - ลักษณะของจิตที่เดินปัญญาถูกต้อง - ประเทศจีน ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590620)Download 
คุณประสาน - ถามตอบปัญหาธรรมะ - ประเทศจีน ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590619C)Download 
คุณประสาน - หลักการเจริญวิปัสสนา - ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590619B)Download 
คุณประสาน - ทางสายกลาง - ประเทศจีน ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590619A)Download 
คุณประสาน - แก่นสารสาระของการปฏิบัติ - ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590614)Download 
คุณประสาน - ถามตอบปัญหาธรรมะ - ประเทศจีน ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590613C)Download 
คุณประสาน - วิธีปฏิบัติธรรม - ประเทศจีน ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn160613B)Download 
คุณประสาน - ธรรมเพื่อความพ้นโลก - ประเทศจีน ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn160613A)Download 
อาจารย์ประสาน - พระโสดาบันเห็นอะไร - ประเทศจีน ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590609)Download 
คุณประสาน - ถามตอบปัญหาธรรมะ - ประเทศจีน ๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590608C)Download 
คุณประสาน - เคล็ดลับในการทำสมาธิ - ประเทศจีน ๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590608B)Download 
คุณประสาน - ฟังให้เข้าใจก่อนปฏิบัติ จะได้ไม่ต้องงมเข็มในมหาสมุทร - ประเทศจีน ๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ (psn590608A)Download 
คุณประสาน คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ (psn590703)Download 
คุณประสาน ธรรมะกลางเมือง 4 ณ ราชกรีฑาสโมสร ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590529)Download 
คุณประสาน - ชาตินี้ขั้นต่ำต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ - คอร์สจีน ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn59051)Download 
คุณประสาน - องค์แปดแห่งมรรค - คอร์สจีน ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590513)Download 
คุณประสาน - ศัตรูเบอร์หนึ่งของการภาวนาในยุคนี้ - คอร์สจีน ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590512B)Download 
คุณประสาน - การภาวนา 1. ง่าย 2. ไม่ยาก - คอร์สจีน ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590512A)Download 
คุณประสาน - ถ้าภาวนาเพื่อจะเอา การภาวนาจะยาก - คอร์สจีน ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590511C)Download 
คุณประสาน - วิธีการสร้างบุญบารมี - คอร์สจีน ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590511B)Download 
คุณประสาน - สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ - คอร์สจีน ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590511A)Download 
คุณประสาน - การเรียนธรรมะไม่เหมือนกับการเรียนวิชาทางโลก - คอร์สจีน ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590510)Download 
คุณประสาน - อาจารย์ก็หลากหลายจริต - คอร์สจีน ๙ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590509C)Download 
คุณประสาน - ผลของการเรียนธรรมะหลายสำนัก คอร์สจีน ๙ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590509B)Download 
คุณประสาน - กลับมาเป็นคนธรรมดาให้ได้ - คอร์สจีน ๙ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590509A)Download 
คุณประสาน - ความเป็นกลางเจตนาทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ - คอร์สจีน ๘ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590508B)Download 
คุณประสาน - ความเป็นพระโสดาบันมีค่ามากกว่าสมบัติพระจักรพรรดิ - คอร์สจีน ๘ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590508A )Download 
คุณประสาน - ถามตอบปัญหาธรรมะ - คอร์สจีน ๗ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590507B)Download 
คุณประสาน - สมาธิสองแบบ - คอร์สจีน ๗ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590507A)Download 
คุณประสาน - อย่าเป็นนักปฏิบัติ - คอร์สจีน ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590506C)Download 
คุณประสาน - เรื่องศีลอย่าคิดว่าง่าย - คอร์สจีน ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590506B)Download 
คุณประสาน - ชาติหน้ายังมี - คอร์สจีน ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590506A)Download 
คุณประสาน - ไหว้ครูก่อนเรียน - คอร์สจีนครั้งที่ 6 - ๕ พ.ค. ๒๕๕๙ (psn590505)Download 
คุณประสาน บ้านสติ ขอนแก่น ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙ (psn590424)Download 
คุณประสาน - สมาธิที่ดีที่สุดเป็นผลของการเจริญปัญญา - คอร์สอังกฤษ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙ (psn590312)Download 
คุณประสาน - การทำสมาธิแบบลักขณูปนิชฌาน (ภาคปฏิบัติ) - คอร์สอังกฤษ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙ (psn590311B)Download 
คุณประสาน - หน้าที่ต่ออริยสัจ - คอร์สอังกฤษ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙ (psn590311A)Download 
คุณประสาน - พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไร - คอร์สอังกฤษ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ (psn590310D)Download 
คุณประสาน - ไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้ จิตบรรลุของจิตเอง - คอร์สอังกฤษ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ (psn590310C)Download 
คุณประสาน - ภาวนาด้วยรูปแบใดก็ได้ สำคัญคือใจต้องถูก - คอร์สอังกฤษ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ (psn590310B)Download 
คุณประสาน - วิธีการทำสมาธิ - คอร์สอังกฤษ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ (psn590310A)Download 
คุณประสาน - เมื่อเห็นผลของการปฏิบัติ ศรัทธาจะไม่คลอนแคลน - คอร์สอังกฤษ ๙ มี.ค. ๒๕๕๙ (psn590309C)Download 
คุณประสาน - อะไรจะสู้ความจริงได้ - คอร์สอังกฤษ ๙ มี.ค. ๒๕๕๙ (psn590309B)Download 
คุณประสาน - เรียนจนฉลาดพอที่จะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกตลอดไป - คอร์สอังกฤษ ๙ มี.ค. ๒๕๕๙ (psn590309A)Download 
คุณประสาน คอร์สรู้กายรู้ใจฯ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙ (psn590227)Download 
คุณประสาน - สิ่งใดที่ทำให้เรามีความสุข เราจะมีความทุกข์เพราะสิ่งนั้น - คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ (psn590221B)Download 
คุณประสาน - ไม่ได้พูดธรรมะ แต่สภาวะแสดงธรรม - คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๑ ก.พ.​ ๒๕๕๙ (psn590221A)Download 
คุณประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ช่วงถามตอบ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙ (psn590219B)Download 
คุณประสาน - อย่าถูกโลกที่สวยงามหลอกให้เสียเวลาไปวันๆ - คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙ (psn590219A)Download 
คุณประสาน - ความรู้ของพระโสดาบัน - คอร์ส อบจ.นครสวรรค์ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๙ (psn590213)Download 
คุณประสาน สิ่งที่ควรเรียนแต่ไม่เคยได้เรียน คอร์ส อบจ.นครสวรรค์ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙ (psn590211)Download 
คุณประสาน - เจริญเพื่อที่จะเสื่อม - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙ (psn590130B)Download 
คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙ (psn590130A)Download 
คุณประสาน - ใจที่กระด้างไม่เหมาะต่อการรองรับธรรมะ - วัดสวนสันติธรรม ๘ ม.ค. ๒๕๕๙ (psn590108B)Download 
คุณประสาน วัดสวนสันติธรรม ๘ ม.ค. ๒๕๕๙ (psn590108A)Download 
คุณประสาน วัดสวนสันติธรรม ๓ ม.ค. ๒๕๕๙ (psn590103)Download 
คุณประสาน วัดสวนสันติธรรม ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581226)Download 
คุณประสาน หน้าที่ของชาวพุทธ คอร์สอังกฤษ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581212C)Download 
คุณประสาน เพราะเห็นความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย คอร์สอังกฤษ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581212B)Download 
คุณประสาน แผนที่ที่ใช้ในการภาวนา คอร์สอังกฤษ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581212A)Download 
คุณประสาน อย่าพยายามทำสิ่งที่ถูก คอร์สอังกฤษ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581211B)Download 
คุณประสาน คุณธรรมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ คอร์สอังกฤษ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581211C)Download 
คุณประสาน การภาวนาต้องกลมกลืนในชีวิตประจำวัน คอร์สอังกฤษ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581211A)Download 
คุณประสาน การภาวนาต้องแม่นหลัก คอร์สอังกฤษ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581210C)Download 
คุณประสาน หลักในการทำกรรมฐานเคลื่อนไหว คอร์สอังกฤษ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581210B)Download 
คุณประสาน ธรรมะเรียนด้วยใจ ไม่ใช่ด้วยสมอง คอร์สอังกฤษ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581210A)Download 
คุณประสาน นั่งด้วยความรู้สึกตัว คอร์สอังกฤษ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581209B)Download 
คุณประสาน ทางสายกลาง คอร์สอังกฤษ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ (psn581209A)Download 
คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘ (psn581121)Download 
คุณประสาน ค่ายเรียนรู้กายใจ ๑๘ ต.ค.​ ๒๕๕๘ (psn581018)Download 
คุณประสาน ค่ายเรียนรู้กายใจ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๘ (psn581017B)Download 
คุณประสาน ค่ายเรียนรู้กายใจ ๑๗ ต.ค.​ ๒๕๕๘ (psn581017A)Download 
คุณประสาน บ้านสติ ขอนแก่น ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ (psn581004)Download 
คุณประสาน ปัจฉิมโอวาท คอร์สคนจีน 5 ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580919)Download 
คุณประสาน ไม่มีใครเหมือนกัน แต่ธรรมเดียวกัน คอร์สคนจีน 5 ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580918C)Download 
คุณประสาน พระพุทธเจ้าไม่เคยหายไปไหน คอร์สคนจีน 5 ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580918B)Download 
คุณประสาน มุมมองในการสร้างบารมี คอร์สคนจีน 5 ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580918A)Download 
คุณประสาน การภาวนาต้องประเมินผลตัวเองได้ คอร์สคนจีน 5 ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580917B)Download 
คุณประสาน กล้องบันทึกภาพ จิตบันทึกธรรม คอร์สคนจีน 5 ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580917A)Download 
คุณประสาน ความน่ากลัวของวัฏฏะ คอร์สคนจีน 5 ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580916)Download 
คุณประสาน กรุณาของเหล่าซือ คอร์สคนจีน 5 ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580915C)Download 
คุณประสาน ปัญหาของนักภาวนา คอร์สคนจีน 5 ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580915B)Download 
คุณประสาน กำลังของจิต คอร์สคนจีน 5 ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580915A)Download 
คุณประสาน ความสำรวมระวังในพระรัตนตรัย คอร์สคนจีน 5 ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580914B)Download 
คุณประสาน ถ้าหลักไม่แม่นจะล้มลุกคลุกคลาน คอร์สคนจีน 5 ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580914A)Download 
คุณประสาน วิปัสสนาและบารมีล้วนจำเป็นต่ออริยมรรค คอร์สคนจีน 5 ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580913C)Download 
คุณประสาน วิธีเดินจงกรม คอร์สคนจีน 5 ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580913B)Download 
คุณประสาน จริตของคนเมือง คอร์สคนจีน 5 ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580913A)Download 
คุณประสาน ธัมมจักกัปปวัตนสูตร คอร์สคนจีน 5 ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580912)Download 
คุณประสาน ปัญญาที่แท้จริงเกิดจากการภาวนา คอร์สคนจีน 5 ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580911B)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 5 ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580911A)Download 
คุณประสาน การภาวนาเลียนแบบกันไม่ได้ คอร์สคนจีน 5 ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580910)Download 
คุณประสาน สุวรรณไดร์ฟวิ่งเร้นจ์ แอนด์ รีสอร์ท ๕ ก.ย. ๒๕๕๘ (psn580905)Download 
คุณประสาน เมืองเซินเจิ้น ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ (psn580628)Download 
คุณประสาน เส้นทางสู่ความเป็นพระโสดาบัน เมืองเซินเจิ้น ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ (psn580627B)Download 
คุณประสาน อริยสัจสี่ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ (psn580627A)Download 
คุณประสาน เรียนธรรมะจากหลายที่อาจจะทำให้สับสน เมืองฝูติ้ง ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ (psn580624)Download 
ถามตอบปัญหาธรรมะ เมืองฝูติ้ง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ (psn580623C)Download 
คุณประสาน ใช้ใจแบบเด็กในการภาวนา เมืองฝูติ้ง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ (psn580623B)Download 
คุณประสาน ภาพรวมของการเรียนธรรมะ เมืองฝูติ้ง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ (psn580623A)Download 
คุณประสาน เมืองเวินโจว ประเทศจีน ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ (psn580621)Download 
คุณประสาน เมืองเวินโจว ประเทศจีน ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ (psn580620B)Download 
คุณประสาน เมืองเวินโจว ประเทศจีน ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ (psn580620A)Download 
คุณประสาน สิบวันที่มีค่าที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ คอร์สคนจีน 4 ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580516)Download 
คุณประสาน ไม่ได้รับคำชมอย่าเสียใจ ได้รับคำชมอย่าเหลิง คอร์สคนจีน 4 ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580515)Download 
คุณประสาน การขอขมาพระรัตนตรัย คอร์สคนจีน 4 ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580514)Download 
คุณประสาน ธรรมะจากธรรมยาตรา คอร์สคนจีน 4 ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580513)Download 
คุณประสาน การอุทิศบุญ คอร์สคนจีน 4 ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580512B)Download 
คุณประสาน การปฎิบัติต้องรู้ไม่เกินกายไม่เกินใจ คอร์สคนจีน 4 ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580512A)Download 
คุณประสาน สร้างพระในใจตน คอร์สคนจีน 4 ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580511B)Download 
คุณประสาน โทษภัยของสังสารวัฏ คอร์สคนจีน 4 ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580511A)Download 
คุณประสาน การภาวนาต้องกลมกลืนในชีวิตประจำวัน คอร์สคนจีน 4 ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580510B)Download 
คุณประสาน คนหลายคนกินน้ำบ่อเดียว คอร์สคนจีน 4 ๑๐ พ.ค.​ ๒๕๕๘ (psn580510A)Download 
คุณประสาน ทางที่ต้องเดินคนเดียว คอร์สคนจีน 4 ๙ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580509C)Download 
คุณประสาน เงินหนึ่งพันแลกถาดทองคำ คอร์สคนจีน 4 ๙ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580509B)Download 
คุณประสาน ยังไม่ใช่พระโสดาบัน ยังไม่ปลอดภัย คอร์สคนจีน 4 ๙ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580509A)Download 
คุณประสาน Happy Birthday คอร์สคนจีน 4 ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580508C)Download 
คุณประสาน สมาธิที่มีเฉพาะในพุทธศาสนา คอร์สคนจีน 4 ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580508B)Download 
คุณประสาน ความเข้าใจเรื่องศีล คอร์สคนจีน 4 ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580508A)Download 
คุณประสาน ทัศนคติและจุดประสงค์ของการเรียนพระพุทธศาสนา คอร์สคนจีน 4 ๗ พ.ค. ๒๕๕๘ (psn580507)Download 
คุณประสาน คอร์สภาษาอังกฤษ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๘ (psn580411)Download 
คุณประสาน บ้านสติ ขอนแก่น ๕ เม.ย. ๒๕๕๘ (psn580405)Download 
คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๘ (psn580321B)Download 
คุณประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๘ (psn580321A)Download 
คุณประสาน ความสำคัญของศีล ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘ (psn580227)Download 
คุณประสาน แรงบันดาลใจในการปฏิบัติ ๗ ก.พ. ๒๕๕๘ (psn580207)Download 
คุณประสาน ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๑ ก.พ. ๒๕๕๘ (psn580201)Download 
คุณประสาน ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๘ (psn580131)Download 
คุณประสาน นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๘ (psn580114)Download 
คุณประสาน เงินหนึ่งพันแลกถาดทองคำ ๓ ม.ค. ๒๕๕๘ (psn580103)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 ๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ (psn571206C)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 ๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ (psn571206B)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 ๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ (psn571206A)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ (psn571205)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 ๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ (psn571204B)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 ๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ (psn571204A)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 ๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ (psn571202B)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 ๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ (psn571202A)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ (psn571201B)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 3/2557 ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ (psn571201A)Download 
คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗ (psn571130)Download 
คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๗ (psn571129C)Download 
คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๗ (psn571129B)Download 
คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๗ (psn571129A)Download 
คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗ (psn571128C)Download 
คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗ (psn571128B)Download 
คอร์สคนจีน 3/2557 คุณประสาน ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗ (psn571128A)Download 
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย คุณประสาน ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (psn571122)Download 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ คุณประสาน ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๗ (psn571011)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570920B)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570920A)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570919)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570918C)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570918B)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570918A)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570917)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570916B)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570916A)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570915C)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570915B)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570915A)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570914C)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570914B)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570914A)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570913B)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570913A)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570912C)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570912B)Download 
คุณประสาน คอร์สคนจีน 2/2557 ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570912A)Download 
บ้านสติ ขอนแก่น คุณประสาน ๗ ก.ย. ๒๕๕๗ (psn570907)Download 
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย คุณประสาน ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๗ (psn570823)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๗ (psn570719B)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๗ (psn570719A)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ (psn570718B)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ (psn570718A)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗ (psn570717C)Download 
คอร์สคนจีน คุณประสาน ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗ (psn570717B)Download