อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

"เดิมทีไม่ว่าตัวเองจะทำอย่างไรก็ไม่อาจรู้จักกับการรู้-ตื่น-เบิกบานระหว่างวันได้เลย จนอีกราวๆ ๑๒ ปีต่อมาจึงได้รู้จักกับครูปราโมทย์ สันตยากร (ครูสันตินันท์) ครั้งแรกที่เจอครู ครูก็บอกว่า สุรวัฒน์ยังรู้ตัวไม่เป็นนะ ต้องหัดรู้ตัวให้เป็นก่อน สิ้นเสียงครูก็รู้สึกว่าใจมันตื่นขึ้นเล็กน้อย แล้วก็ได้เริ่มฝึกรู้ตัวกับครูมาตั้งแต่วินาทีนั้นนั่นเอง

มาถึงวันนี้ วันที่ตัวเองก็ยังต้องพากเพียรเดินตามร่องรอยที่ครูได้สอนให้เดินตาม แต่ก็มีความมั่นใจมากๆ ว่า นี่แหละคือร่องรอยที่เรียบง่าย ลัดตรง และร่มรื่น จึงขอตะโกนบอกดังๆ ว่า

การที่จะ รู้-ตื่น-เบิกบานระหว่างวันได้นั้น มีร่องรอยให้ตามไปได้ตั้งมากมายหลายร่องรอย บางร่องรอยก็ทอดผ่านหนทางที่ยากลำบากเกินกว่าหลายคนจะทนไหว บางร่องรอยแม้อาจตามไปได้อย่างสบายๆ แต่ก็ทอดผ่านหนทางที่ยาวไกล แต่บางร่องรอยกลับเป็นร่องรอยที่เรียบง่าย ลัดตรง และร่มรื่น..."

คำนำจากหนังสือรู้-ตื่น-เบิกบานระหว่างวัน โดยอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

 

หนังสือโดยอาจารย์สุรวัฒน์
เชิญอ่านและ download เก็บไว้ในรูปแบบ PDF

หนังสือของอาจารย์สุรวัฒน์ ทุกเล่มแจกจ่ายให้ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านที่สนใจสามารถขอรับหนังสือของอาจารย์ได้ทาง Facebook ของกลุ่มธรรมทาน facebook.com/DhammadhanaGroup/ หรือติดต่อ 081-8456352

 


FileAction
อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา - งานสนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ 28 ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๑ (swt610923)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สจีน ๙ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ (swt610510)Download 
อ.สุรวัฒน์ - งานสนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ ๒๗ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑ (swt610826)Download 
อ.สุรวัฒน์ - งานสนทนาธรรมตามกาล 25 ณ M Academy ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (swt610624)Download 
อ. สุรวัฒน์และ ท.พ. ณัฎฐ์ - คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (swtnat610610)Download 
อ.สุรวัฒน์ - คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ. กระบี่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ (swt610608)Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาธรรมตามกาล 23 ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑ (swt610429) Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาธรรมตามกาล 21 ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑ (swt610225)Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาธรรมตามกาล 19 ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ (swt601217)Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาธรรมตามกาล 17 ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐ (swt601029)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ (swt600929)Download 
อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ (swt600909)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๗ ก.ย. ๒๕๖๐ (swt600907)Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาธรรมตามกาล 15 ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๐ (swt600820)Download 
อ.สุรวัฒน์ -จับหลักให้แม่น ภาวนาให้มาก- คอร์สจีน 7 ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ (swt600817B)Download 
อ.สุรวัฒน์ -ดูให้เห็นไตรลักษณ์- คอร์สจีน 7 ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ (swt600817A)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.นครสวรรค์ ๑ ก.ค. ๒๕๖๐ (swt600701A)Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาตามกาล 13 ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ (swt600625)Download 
อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐ (swt600513)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สกฟผ. ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๐ (swt600512)Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาธรรมตามกาล 11 ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ (swt600402)Download 
อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐ (swt600311)Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาธรรมตามกาล 9 ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๐ (swt600226)Download 
อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ (swt600211)Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาธรรมตามกาล 7 ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ (swt591218)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.ชลบุรี ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙ (swt591113)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.ชลบุรี ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๙ (swt591112)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.ชลบุรี ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙ (swt591111D)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.ชลบุรี ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙ (swt591111C)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.ชลบุรี ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙ (swt591111B)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง ชลบุรี ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙ (swt591111A)Download 
อ.สุรวัฒน์ ชมรมสารธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๙ (swt591106C)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ชมรมสารธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๙ (swt591106B)Download 
อ.สุรวัฒน์ ชมรมสารธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๙ (swt591106A)Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาธรรมตามกาล 5 M Academy ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๙ (swt591016)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๘ ต.ค. ๒๕๕๙ (swt591008)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๙ (swt590910B)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๐ ก.ย.​ ๒๕๕๙ (swt590910A)Download 
อ.สุรวัฒน์ สนทนาธรรมตามกาล 3 ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙ (swt590821)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรินรสธรรม ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙ (swt590812C)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรินรสธรรม ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙ (swt590812B)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง ๓๐ ก.ค.​ ๒๕๕๙ (swt590730)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.นครสวรรค์ ๒๙ ก.ค.​ ๒๕๕๙ (swt590729C)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙ (swt590729B)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙ (swt590729A)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง ๑ ก.ค. ๒๕๕๙ (swt590701A)Download 
อ.สุรวัฒน์ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ (swt590626)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ (swt590611)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สสติสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ (swt590610)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ (swt590605)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ (swt590604)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ (swt590603)Download 
อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๙ (swt590514)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สจีน ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ (swt590510B)Download 
สนทนากับอ.สุรวัฒน์ คอร์สจีน ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ (swt590510A)Download 
อ.สุรวัฒน์ - นับหนึ่ง ตอนที่ 2 - คอร์สอังกฤษ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙ (swt590312B)Download 
อ.สุรวัฒน์ - นับหนึ่ง ตอนที่ 1 - คอร์สอังกฤษ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙ (swt590312A)Download 
อ.สุรวัฒน์ ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๕ มี.ค. ๒๕๕๙ (swt590305B)Download 
อ.สุรวัฒน์ ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๕ มี.ค. ๒๕๕๙ (swt590305A)Download 
ถั่วรู้หลง อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจฯ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙ (swt590227B)Download 
มาร ๕ อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจฯ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙ (swt59027A)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจฯ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ (swt590226C)Download 
กระจกส่องจิต อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจฯ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ (swt590226B)Download 
เปิดกิจกรรม อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กายรู้ใจฯ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ (swt590226A)Download 
อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๙ ม.ค. ๒๕๕๙ (swt590109)Download 
อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๘ (swt581114)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สคนจีน ๕ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘ (swt580912B)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สคนจีน ๕ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘ (swt580912A)Download 
อ.สุรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟฝ. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๘ (swt580830)Download 
อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๘ (swt580711)Download 
อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ (swt580613)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สคนจีน ๔ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘ (swt580514)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สภาษาอังกฤษ ๙ เม.ย. ๒๕๕๘ (swt580409B)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สภาษาอังกฤษ ๙ เม.ย. ๒๕๕๘ (swt580409A)Download 
อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘ (swt580214)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สคนจีน 3/2557 ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ (swt571205B)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สคนจีน 3/2557 ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ (swt571205A)Download 
บ้านจิตสบาย อ.สุรวัฒน์ ๘ พ.ย. ๒๕๕๗ (swt571108)Download 
คอร์สคนจีน อ.สุรวัฒน์ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ (swt570718)Download 
นับหนึ่ง อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ (swt570718)Download 
คอร์สคนจีน 1/57 ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๗ (swt570713)Download 
คอร์สคนจีน อ.สุรวัฒน์ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๗ (swt570711)Download 
บ้านจิตสบาย อ.สุรวัฒน์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๖ (swt561214)Download 
บ้านจิตสบาย อ.สุรวัฒน์ ๙ พ.ย. ๒๕๕๖ (swt561109)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๖ (swt560914)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๘ มิ.ย. ๒๕๕๖ (swt560608)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๕ (swt551110)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๕ (swt550818)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ (swt550609)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๕ (swt550526)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑ เม.ย. ๒๕๕๕ (swt550401)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๔ (swt540910)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ สนทนาประสาฆราวาสครั้งที่ 11 ๖ ส.ค. ๒๕๕๔ (swt540806)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ๒ ก.ค. ๒๕๕๔ (swt540702)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๔ (swt540604)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ๗ พ.ค. ๒๕๕๔ (swt540507)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ๒ เม.ย. ๒๕๕๔ (swt540402)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ๕ มี.ค. ๒๕๕๔ (swt540305)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ๕ ก.พ. ๒๕๕๔ (swt540205)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ (swt531204)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ๖ พ.ย. ๒๕๕๓ (swt531106)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ และ ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ๒ ต.ค. ๒๕๕๓ (swt531002)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ๔ ก.ย. ๒๕๕๓ (swt530904)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ ๑ ก.ค. ๒๕๕๓ (swt530701)Download 
รู้กายรู้ใจให้เกิดปัญญาDownload 
รู้กายรู้ใจให้เกิดสมาธิDownload 
รู้กายรู้ใจให้เกิดศีลDownload 
อาจารย์สุรวัฒน์ กรมสรรพากร นครราชสีมา ๒ ก.ค. ๒๕๕๑ (swt510702B)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ กรมสรรพากร นครราชสีมา ๒ ก.ค. ๒๕๕๑ (swt510702A)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ สนทนาธรรมที่สมาคมศิษย์เก่าลาดกระบัง ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๑ (swt510222)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ สัมภาษณ์ สถานีวิทยุสังฆทานธรรม รายการธรรมะจัดสรร ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๐ (swt500912)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ สัมภาษณ์ สถานีวิทยุสังฆทานธรรม รายการธรรมะจัดสรร ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๐ (swt500911)Download 
อาจารย์สุรวัฒน์ สัมภาษณ์ สถานีวิทยุสังฆทานธรรม รายการธรรมะจัดสรร ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๐ (swt500910)Download 
อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง ๒ ก.ค. ๒๕๕๙ (swt590702)Download 
อ.สุรวัฒน์ & พระอาจารย์กฤช คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง ๑ ก.ค. ๒๕๕๙ (swt590701B)Download 
อ.สุรวัฒน์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ (swt590624)Download