คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

ถ้าเห็นสภาวะบ่อยๆ ตัวสติก็สามารถเกิดขึ้นได้กับสภาวะนั้นๆ พอจำสภาวะได้แม่นยำแล้ว เราก็จะมี Database ที่เริ่มสะสมตัวสติเข้ามา ทีละครั้ง ทีละเล็กทีละน้อย วิธีการ ก็ใช้รู้สึกๆเอา เรื่อยๆ ทีละเล็กทีละน้อย ไม่ต้องรีบ มีเวลาทั้งชีวิตในการที่จะศึกษา ค่อยๆ สะสมไป"

-- ฆราวาสธรรม คุณวรรณพ จันทร์สว่าง เชฟรอน ประเทศไทย "ฐานข้อมูล (database) สติ


FileAction
wjs600728 คุณวรรณพ คอร์สตั้งใจธรรม 28 ก.ค. 60Download 
wjs600520 คุณวรรณพ -เราจะภาวนาจนภพน้อยลง การปรุงน้อยลง- คอร์สเพื่อธรรม 20 มิ.ย. 60Download 
wjs590915 คุณวรรณพ -ฐานข้อมูล (database) สติ- เชฟรอน ประเทศไทย 15 ก.ย. 59Download 
X