คุณวรรณพ จันทร์สว่าง

นักปฏิบัติที่ดีควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเอง
เราจะไม่มานั่งถามครูบาอาจารย์
ว่าทำไมมันไม่ดี ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
เราควรจะรู้ตัวเอง
เพราะว่าการที่เรารู้ตัวเอง
เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เอง ยกเว้นว่าเราไม่อยากแก้
แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ เช่น เราผิดศีล เราย่อหย่อน
เราไม่ทำรูปแบบ เราไม่สังเกตกายใจ

คุณวรรณพ จันทร์สว่าง คอร์สเชฟรอนธรรมะ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

FileAction
คุณวรรณพ - บ้านจิตสบาย ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๒ (wjs620914)Download 
คุณวรรณพ - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน พ.ย.๖๑ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ (wjs611110)Download 
คุณวรรณพ - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๙ พ.ย. ๒๕๖๑ (wjs611109)Download 
คุณวรรณพ - คอร์ส กลต. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (wjs611021)Download 
คุณวรรณพ - คอร์ส กลต. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ (wjs611020)Download 
คุณวรรณพ - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๑ (wjs610729)Download 
คุณวรรณพ - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (wjs610728)Download 
คุณวรรณพ - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. ๗ เม.ย. ๒๕๖๑ (wjs610407)Download 
คุณวรรณพ - คอร์สชัยรัชการ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ (wjs610310)Download 
คุณวรรณพ - คอร์สชัยรัชการ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ (wjs610309)Download 
ฝึกสังเกต : คุณวรรณพ คอร์สจิตหนึ่ง ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐ (wjs601104)Download 
นักปฏิบัติที่ดี : คุณวรรณพ คอร์สเชฟรอนธรรมะ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐ (wjs601014)Download 
รู้สึกตัวด้วยความเป็นธรรมชาติ : คุณวรรณพ คอร์สเพื่อธรรม ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ (wjs600901)Download 
คุณวรรณพ คอร์สตั้งใจธรรม ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ (wjs600728)Download 
คุณวรรณพ -เราจะภาวนาจนภพน้อยลง การปรุงน้อยลง- คอร์สเพื่อธรรม ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ (wjs600520)Download 
คุณวรรณพ -ฐานข้อมูล (database) สติ- เชฟรอน ประเทศไทย ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙ (wjs590915)Download