ตารางเวลาและระเบียบปฏิบัติระหว่างเวลาอยู่ภาวนาที่วัดสวนสันติธรรม

การสำรวมอินทรีย์

 • สำรวมอินทรีย์ทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 • งดการคลุกคลี ชวนกันพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ และหมั่นเจริญสติระลึกรู้กายใจของตนเอง
 • งดการใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
 • งดการสูบบุหรี่และการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • งดการออกไปนอกสวนสันติธรรมหรือการรับแขกจากภายนอก
 • ไม่ชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาในเขตผู้ปฏิบัติธรรม
 • ไม่ชักชวนผู้ปฏิบัติอื่น ๆ เข้ามาในกุฎิหรือไปคุยเล่นตามกุฏิอื่น ๆ

ข้อวัตร

 • สวนสันติธรรมไม่มีข้อวัตรประจำวัน เช่น การทำวัตรสวดมนต์รวม นอกจากการเข้าฟังธรรมตามเวลาที่กำหนด ผู้ปฏิบัติสามารถทำข้อวัตรด้วยตนเอง และเลือกรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ ได้ตามสัปปายะ
 • ในระหว่างวันผู้ปฏิบัติสามารถทำกิจใด ๆ ที่เอื้อต่อการเจริญสติในกุฏิของตน บริเวณเขตผู้ปฏิบัติธรรม ศาลารับประทานอาหาร ศาลาใหญ่ ลานหลวงปู่ดูลย์ และลานจอดรถด้านหน้าเท่านั้น โดยงดการเข้าไปในเขตสงฆ์ในทุกกรณี
 • การเดินจงกรมในศาลาใหญ่ ให้เดินในแนวขวาง (จากหน้าต่างถึงหน้าต่าง) เพื่อเอื้อเฟื้อให้ผู้อื่นได้มีที่เดินด้วย

การรักษาเสนาสนะ

 • งดการนำอาหารเข้ามารับประทานในกุฏิ
 • รักษาเสนาสนะโดยทำความสะอาดภายในและรอบบริเวณกุฏิ รวมทั้งเติมน้ำในรางน้ำกันมดรอบเสากุฏิด้วย
 • ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงของสวนสันติธรรมเข้ามาในกุฏิ
 • ปิดประตูมุ้งลวดทันทีที่เข้า – ออกกุฏิ และงดการเปิดบานมุ้งลวดและหน้าต่างทิ้งไว้ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์ต่าง ๆ เข้ากุฏิ
 • หากต้องการเปิดไฟทิ้งไว้ตอนกลางคืน ให้เปิดไฟที่เสาหน้ากุฏิ เพื่อป้องกันแมลงเข้ากุฏิ
 • งดการทิ้งเศษขยะลงในอ่างล้างมือ โถส้วม หรือท่อน้ำใด ๆ

ในวันกลับ

 • นำขยะออกจากกุฏิ พร้อมทั้งทำความสะอาดกุฏิให้เรียบร้อย
 • ซักผ้าของสวนสันติธรรมเท่าที่สามารถทำได้ เช่น ปลอกหมอน ผ้าขี้ริ้ว ส่วนผ้าอื่น ๆ กรุณาวางไว้ที่พื้นตรงประตูทางออกกุฏิ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปซัก
 • นำหมอนและเสื่อปูนอนมาผึ่งลมที่ระเบียงในกรณีที่ฝนไม่ตก

อื่น ๆ

 • งดการทำอาหาร การฝากอาหารส่วนตัว และการเข้าไปในครัว หากต้องการฝากอาหารสดเพื่อถวายพระในช่วงเช้า กรุณามอบไว้กับเจ้าหน้าที่
 • นำรถไปจอดบริเวณที่จอดรถในร่มสำหรับผู้ปฏิบัติ
 • งดการจองที่นั่งเผื่อญาติโยมที่มาฟังธรรมจากภายนอกในช่วงเช้า
 • หากมีสิ่งใดชำรุด บกพร่อง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

 


ตารางเวลา

 

วันที่มีการแสดงธรรม

ก่อนเวลาฟังธรรม กรุณามาจัดเตรียมอาสนะ อุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารเช้า และปิ่นโตสำหรับเก็บอาหารไว้มื้อถัดไป วางเป็นแถวต่อไปจากพระภิกษุและอุบาสิกาในศาลาใหญ่
๗.๒๐ น.  เข้าฟังธรรมรอบแรก โดยนั่งในแถวหน้าสุดที่มีป้าย “อยู่วัด” จัดวางไว้ให้ หากไม่สะดวกนั่งพื้น สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่และนั่งบนเก้าอี้ได้
๘.๐๐ น.  เมื่อจบการแสดงธรรมรอบแรก กรุณาไปนั่งรอที่ที่นั่งรับประทานอาหารที่เตรียมไว้ทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลำเลียงอาหารไปนอกศาลา โดยไม่ต้องช่วยประเคนอาหารหรือทำกิจอื่น
กรุณาตักอาหารให้เสร็จก่อน ๘.๒๐ น. และรับประทานให้เสร็จภายใน ๘.๔๐ น. แล้วนำอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากศาลาเพื่อทำความสะอาด
๘.๔๕ น.  เข้าฟังธรรมรอบที่ ๒ โดยนั่งที่เดิม
๑๐.๐๐ น.  เมื่อจบการแสดงธรรม ผู้ปฏิบัติสามารถปลีกตัวไปภาวนาได้เลยโดยไม่ต้องอยู่ช่วยงานที่ศาลา

วันที่ไม่มีการแสดงธรรม

๗.๔๕ น.  พร้อมกันที่ศาลาใหญ่เพื่อประเคนอาหารเช้าและรับพร เสร็จแล้วออกไปรับประทานอาหารเช้าที่ศาลาอาหารตามปกติ

*กรณีที่ผู้ปฏิบัติมีการสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหรือพระอื่น ๆ กรุณางดอัดเสียงในทุกกรณี

วันสุดท้ายของการเข้าพัก

รับประทานอาหารที่ศาลาอาหาร เพราะไม่จำเป็นต้องตักอาหารเผื่อมื้อใด ๆ แล้ว และให้นำสัมภาระออกจากกุฏิก่อน ๑๐.๐๐ น.

กรุณาตรงต่อเวลา เนื่องจากจะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งเตือน
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปจากตารางนี้จึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า