วิธีลงทะเบียนเข้าพักภาวนาที่วัดสวนสันติธรรม

ตามที่ทางวัดได้เปิดให้ญาติธรรมมาลงชื่อวันเข้าพักภาวนาของปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

ขอเรียนให้ทราบว่า ญาติธรรมได้ลงชื่อเต็มหมดทั้งปี ๒๕๖๒ แล้ว ทางวัดสวนสันติธรรมจึงขอปิดการรับลงชื่อของปี ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ทางวัดเปิดให้จองเข้าพักภาวนาที่วัดปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยเป็นการเปิดลงชื่อของปีถัดไปทั้งปี ติดตามข่าวการลงชื่อเข้าพักได้ที่ www.dhamma.com, Facebook page Dhamma.com หรือ Line @dhammadotcom