วิธีลงทะเบียนเข้าพักภาวนาที่วัดสวนสันติธรรม

วัดสวนสันติธรรม เปิดให้ลงชื่อเข้าพักภาวนาที่วัด ช่วงครึ่งปีหลัง (ก.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๓) สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าพักภาวนาที่วัดสวนสันติธรรมมาก่อน

การมาพักภาวนาที่วัดสวนสันติธรรมนั้น ไม่ใช่การเข้าคอร์ส ทางวัดมีกุฏิให้พักเพื่อภาวนาด้วยตนเองได้เต็มที่ ควรเป็นคนที่ดูแลตนเองได้ และเคยศึกษาธรรมะที่หลวงพ่อปราโมทย์สอนมาสักระยะหนึ่งแล้ว ระหว่างเข้าพักภาวนาไม่มีการนำปฏิบัติเป็นหมู่คณะ หรือสอนปฏิบัติเพิ่มเติม มีเพียงการฟังธรรมในเวลาที่หลวงพ่อแสดงธรรม พร้อมกับญาติธรรมที่มาฟังธรรมในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ท่านแสดงธรรมเท่านั้น

วิธีการลงชื่อดังนี้

  • ผู้ที่มีสิทธิ์ลงชื่อคือ ผู้ที่ไม่เคยเข้าพักภาวนาที่วัดสวนสันติธรรมมาก่อนเลยในทุกกรณี และผู้ที่ไม่เคยลงชื่อในปีก่อนๆ แล้วสละสิทธิ์ไป
  • นำบัตรประชาชนมาลงชื่อ เพื่อเลือกวันเข้าพักภาวนาในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ ด้วยตัวเอง กับพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบที่วัดสวนสันติธรรม
  • เปิดให้ลงชื่อในวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น” หลังจบการแสดงธรรมของหลวงพ่อ
  • สามารถเลือกวันมาพักภาวนาได้ ในวันจันทร์ – ศุกร์ (๕ วัน) หรือ ศุกร์ – อาทิตย์ (๓ วัน) เพียง ๑ รอบเท่านั้น
  • ขอให้ลงชื่อในช่วงวันที่ที่สามารถมาพักภาวนาได้แน่นอน เพื่อป้องกันการลงชื่อแล้วมาไม่ได้ เพื่อไม่ให้เป็นการเบียดบังสิทธิ์ของผู้อื่น และเป็นการตัดสิทธิ์ของตนเองในการลงชื่อครั้งต่อไป

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ☎️ ๐๙๖-๙๓๕๖๓๕๙