วิธีลงทะเบียนเข้าพักภาวนาที่วัดสวนสันติธรรม

วัดสวนสันติธรรม เปิดให้ลงชื่อการเข้าพักภาวนาที่วัด ในปี 2562 สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าพักภาวนาที่วัดสวนสันติธรรมมาก่อน (มีกุฏิให้พัก ฟังธรรมจากหลวงพ่อพร้อมบุคคลภายนอกในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่หลวงพ่อแสดงธรรม ไม่มีการนำหรือสอนปฏิบัติเพิ่มเติม)

โดยมีวิธีการดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าพักภาวนาที่วัดสวนสันติธรรมมาก่อน
  2. นำเลขที่บัตรประชาชนมาลงชื่อเลือกวันเข้าพักภาวนาในปี 2562 ด้วยตัวเอง กับพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบที่วัดสวนสันติธรรม ใน
    วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. หลังจบการแสดงธรรมของหลวงพ่อ
    – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันทอดกฐินของวัด จึงไม่สะดวกให้ลงชื่อ
    – หากยังมีที่เหลือจะเปิดให้ลงชื่อในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป (รอฟังประกาศ)
  3. เลือกวันที่สามารถมาพักภาวนาได้ 1 รอบ ในวันจันทร์ – ศุกร์ (5 วัน) หรือ ศุกร์ – อาทิตย์ (3 วัน) ในปี 2562

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 096-9356359