ปี ๒๕๖๗


FileAction
ต้องปฏิบัติให้ครบทั้งศีล สมาธิ ปัญญา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗Download 
การทำสมาธิกับการเจริญปัญญา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
จิตตั้งมั่นทำให้เราเจริญปัญญาได้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
สัจฉิกิริยา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
หลักสูตรการฝึกสติคือสติปัฏฐาน : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
สมบัติ ๔ - วิบัติ ๔ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
ธรรมะเป็นของตรงไปตรงมา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
รถวินีตสูตร : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
สัมมาทิฏฐิ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
ดูกายเพื่อให้เห็นจิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
ชาวพุทธต้องศึกษาปฏิบัติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗Download 
รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗Download 
เราไม่ได้ภาวนาเพื่อสนองกิเลส : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗Download 
งานสืบทอดธรรมะเป็นงานสำคัญ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗Download 
อุปาทาน ๔ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗Download 
ความอดทนในการภาวนา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗Download 
เลิกหาความสุขแบบหมาขี้เรื้อน : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗Download 
ความกตัญญูทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗Download 
สิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้สึกตัว : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๗ เมษายน ๒๕๖๗Download 
เตรียมตัวตายอย่างคนมีปัญญา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ เมษายน ๒๕๖๗Download 
รู้แจ้งในกองทุกข์จึงสิ้นตัณหา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ เมษายน ๒๕๖๗Download 
รู้ทันความปรุงแต่งจนหลุดพ้น : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
การยกระดับความสุข : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
กฎแห่งกรรม : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
วิธีฝึกให้ได้ตัวรู้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
วิธีปล่อยวาง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
ภาวนาเหมือนปลูกต้นไม้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
คอยรู้ทันความปรุงแต่ง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
กฎของการปฏิบัติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๙ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
ธรรมะคือความจริง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
ธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิด : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
การดูสภาวธรรม : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
การฝึกสติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
จากสังขตธรรมสู่อสังขตธรรม : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
วิธีปลดปล่อยใจให้พ้นจากอาสวะ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
คอยวัดใจตัวเองไว้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
พระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
หลักสูตรการฝึกสติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
เรียนรู้ความจริงของขันธ์ 5 : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
ฆราวาสธรรม : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
จิตที่เปิดรับธรรมะ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
อย่าให้นิวรณ์ครอบงำจิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
รู้ทุกข์จะละสมุทัย : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
เรียนรู้อยู่ที่จิตใจตัวเองให้ได้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗Download 
วิธีเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗Download 
การปฏิบัติเริ่มต้นที่จิตจบลงที่จิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗Download 
วิธีทดสอบเมื่อคิดว่าได้มรรคผล : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗Download 
ใช้รูปธรรมนามธรรมเป็นอารมณ์กรรมฐาน : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗Download 
รู้ทุกข์ไว้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗Download 
ทำบุญให้เป็น : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๘ มกราคม ๒๕๖๗Download 
รูปนามคือตัวทุกข์ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๗ มกราคม ๒๕๖๗Download 
กรรมใหม่เป็นตัวชี้ขาด : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ มกราคม ๒๕๖๗Download 
ธัมมวิจยะ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑ มกราคม ๒๕๖๗Download