ปี ๒๕๖๗


FileAction
ภาวนาเหมือนปลูกต้นไม้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
คอยรู้ทันความปรุงแต่ง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
กฎของการปฏิบัติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๙ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
ธรรมะคือความจริง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
ธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิด : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
การดูสภาวธรรม : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒ มีนาคม ๒๕๖๗Download 
การฝึกสติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
จากสังขตธรรมสู่อสังขตธรรม : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
วิธีปลดปล่อยใจให้พ้นจากอาสวะ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
คอยวัดใจตัวเองไว้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
พระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
หลักสูตรการฝึกสติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
เรียนรู้ความจริงของขันธ์ 5 : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
ฆราวาสธรรม : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
จิตที่เปิดรับธรรมะ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
อย่าให้นิวรณ์ครอบงำจิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
รู้ทุกข์จะละสมุทัย : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗Download 
เรียนรู้อยู่ที่จิตใจตัวเองให้ได้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗Download 
วิธีเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗Download 
การปฏิบัติเริ่มต้นที่จิตจบลงที่จิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗Download 
วิธีทดสอบเมื่อคิดว่าได้มรรคผล : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗Download 
ใช้รูปธรรมนามธรรมเป็นอารมณ์กรรมฐาน : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗Download 
รู้ทุกข์ไว้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗Download 
ทำบุญให้เป็น : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๘ มกราคม ๒๕๖๗Download 
รูปนามคือตัวทุกข์ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๗ มกราคม ๒๕๖๗Download 
กรรมใหม่เป็นตัวชี้ขาด : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ มกราคม ๒๕๖๗Download 
ธัมมวิจยะ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑ มกราคม ๒๕๖๗Download