วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา

วัดสวนสันติธรรม ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตรวจสอบวันเปิด-ปิดของวัดสวนสันติธรรม และวันที่หลวงพ่อแสดงธรรมนอกสถานที่ได้ที่หน้าปฏิทินธรรม หรือโทรศัพท์ 096 935 6359 ทั้งนี้ไม่ควรสอบถามก่อนวันเดินทางนานเกินไป เพราะพระอาจารย์อาจมีกิจฉุกเฉินได้เสมอ

แผนที่ภาษาไทยพร้อมคำอธิบาย (แก้ไขล่าสุด ตุลาคม ๒๕๖๑)
กรณีมาจากพัทยา แนะนำให้เข้าจากทางสวนเสือศรีราชาแทน (เลี้ยวซ้ายเข้าเจปาร์คแล้วกลับรถไปสวนเสือ ถึงสวนเสือแล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าซอย) เนื่องจากมีการทดลองปิดทางแยกแม่กิมบ๊วยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา จะไม่สามารถเลี้ยวขวาเข้าวัดสวนสันติธรรมได้ กรณีมาจากกรุงเทพ เลี้ยวซ้ายเข้าปากทางเข้าวัดสวนสันติธรรมได้ตามปกติ

  • ควรไปเพื่อศึกษาการเจริญภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ หรือตามหลักการดูจิตเป็นสำคัญ
  • ขอให้รักษาเวลาในการอยู่ฟังธรรมตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • โปรดระวังเรื่องการรบกวนระหว่างการแสดงธรรมและขอความกรุณาอย่าบันทึกภาพในขณะแสดงธรรม
ไม่พบเรื่อง