วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา

วัดสวนสันติธรรม ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลาแสดงธรรม ๗.๐๐-๙.๓๐ น. ตรวจสอบวันเปิด-ปิดของวัดสวนสันติธรรม และวันที่หลวงพ่อแสดงธรรมนอกสถานที่ได้ที่หน้าปฏิทินธรรม หรือโทรศัพท์ 096 935 6359 ทั้งนี้ไม่ควรสอบถามก่อนวันเดินทางนานเกินไป เพราะพระอาจารย์อาจมีกิจฉุกเฉินได้เสมอ

ประกาศวัดสวนสันติธรรม ๗ เมษายน ๒๕๖๓
(ลงวันที่ 7 เมษายน 2563) ตามที่วัดสวนสันติธรรม ได้ตอบสนองมาตรการของรัฐ ในการแก้ปัญหาโรคระบาด ตามประกาศวัดสวนสันติธรรมตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น สาธุชนทั้งหลายได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตา ...
อ่านต่อ
ประกาศวัดสวนสันติธรรม (เพิ่มเติม)
(ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓) จากประกาศวัดสวนสันติธรรม ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๓.ซึ่งระบุว่า กรณีผู้ใดประสงค์จะถวายทานต่างๆ ให้กระทำได้ดังนี้ ๓.๑ การถวายอาหาร ให้นำไปมอบให้ผู้ปฏิบัติงานของวัดที่โรงอาห ...
อ่านต่อ
ประกาศวัดสวนสันติธรรม
(ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓) ตามที่วัดสวนสันติธรรมได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่า หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จะงดการแสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนอกและในวัดสวนสันติธรรม เนื่องจากมีสาธุชนให้ความสนใจไปร่วมชุมนุมฟังธรรมเป็นจ ...
อ่านต่อ
แผนที่ภาษาไทยพร้อมคำอธิบาย (แก้ไขล่าสุด ตุลาคม ๒๕๖๑)
กรณีมาจากพัทยา แนะนำให้เข้าจากทางสวนเสือศรีราชาแทน (เลี้ยวซ้ายเข้าเจปาร์คแล้วกลับรถไปสวนเสือ ถึงสวนเสือแล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าซอย) เนื่องจากมีการทดลองปิดทางแยกแม่กิมบ๊วยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา จะไม่สามารถเลี้ยวขวาเข้าวัดสวนสันติธรรมได้ กรณีมาจากกรุงเทพ เลี้ยวซ้ายเข้าปากทางเข้าวัดสวนสันติธรรมได้ตามปกติ

ญาติธรรมที่ใช้ Google Maps เพื่อนำทาง สามารถพิมพ์คำว่า วัดสวนสันติธรรม เพื่อให้ระบบนำทางได้เลย  

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ Google Maps บนหน้าต่างใหม่

  • สวนสันติธรรมเปิดให้เข้าฟังธรรมตามวันที่กำหนด ประตูเปิดประมาณ ๖.๓๐ น. แสดงธรรมช่วงแรกเวลา ๗.๓๐-๘.๐๐ น. และตอบคำถามธรรมระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. หลังจากพระสงฆ์ภัตตาหารเช้า ทางสวนสันติธรรมมีกิจของสงฆ์ที่จะต้องกระทำ จึงขอความกรุณาให้มาในช่วงเวลา ๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. เท่านั้น (หมายถึงพระอาคันตุกะที่ไม่ได้นัดหมายและญาติโยมที่ไม่มีหน้าที่ด้านภารกิจกับทางสวนฯ)
  • โปรดงดรอตักบาตรหน้าประตูสวนสันติธรรม หากมีความประสงค์จะร่วมถวายภัตตาหาร ควรไปถึงก่อนเวลา ๗.๑๕ น. เพื่อเตรียมจัดภัตตาหารให้ทัน
  • ควรไปเพื่อศึกษาการเจริญภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ หรือตามหลักการดูจิตเป็นสำคัญ
  • ขอให้รักษาเวลาในการอยู่ฟังธรรมตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • โปรดระวังเรื่องการรบกวนระหว่างการแสดงธรรมและขอความกรุณาอย่าบันทึกภาพในขณะแสดงธรรม
quotes (1)
นานๆมาทำไม่ได้ผล