วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา

วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา 2018-04-09T22:18:46+00:00

เมษายน

28เม.ย.7:30 am10:00 amหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช7.30 - 10.00 น. แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม

29เม.ย.9:00 am10:30 amหลวงพ่อสอนทางไกล วัดพระธาตุโกฏิแก้ว9.00-10.30 น. แสดงธรรมและตอบคำถามธรรมด้วย Video Conference

พฤษภาคม

05พ.ค.7:30 am10:00 amหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช7.30 - 10.00 น. แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม

06พ.ค.7:30 am10:00 amหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช7.30 - 10.00 น. แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม

12พ.ค.7:30 am10:00 amหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช7.30 - 10.00 น. แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม

13พ.ค.7:30 am10:00 amหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช7.30 - 10.00 น. แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม

แสดงเพิ่มเติม

วัดสวนสันติธรรม ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลาแสดงธรรม ๗.๐๐-๙.๓๐ น. ตรวจสอบวันเปิด-ปิดของวัดสวนสันติธรรม และวันที่หลวงพ่อแสดงธรรมนอกสถานที่ได้ที่หน้าปฏิทินธรรม หรือโทรศัพท์ 096 935 6359 ทั้งนี้ไม่ควรสอบถามก่อนวันเดินทางนานเกินไป เพราะพระอาจารย์อาจมีกิจฉุกเฉินได้เสมอ

ข้อแนะนำ

  • สวนสันติธรรมเปิดให้เข้าฟังธรรมตามวันที่กำหนด ประตูเปิดประมาณ ๖.๓๐ น. แสดงธรรมช่วงแรกเวลา ๗.๓๐-๘.๐๐ น. และตอบคำถามธรรมระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. หลังจากพระสงฆ์ภัตตาหารเช้า ทางสวนสันติธรรมมีกิจของสงฆ์ที่จะต้องกระทำ จึงขอความกรุณาให้มาในช่วงเวลา ๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. เท่านั้น (หมายถึงพระอาคันตุกะที่ไม่ได้นัดหมายและญาติโยมที่ไม่มีหน้าที่ด้านภารกิจกับทางสวนฯ)
  • โปรดงดรอตักบาตรหน้าประตูสวนสันติธรรม หากมีความประสงค์จะร่วมถวายภัตตาหาร ควรไปถึงก่อนเวลา ๗.๑๕ น. เพื่อเตรียมจัดภัตตาหารให้ทัน
  • ควรไปเพื่อศึกษาการเจริญภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ หรือตามหลักการดูจิตเป็นสำคัญ
  • ขอให้รักษาเวลาในการอยู่ฟังธรรมตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • โปรดระวังเรื่องการรบกวนระหว่างการแสดงธรรมและขอความกรุณาอย่าบันทึกภาพในขณะแสดงธรรม

แผนที่ภาษาไทยพร้อมคำอธิบาย (แก้ไขล่าสุด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) คลิกที่ภาพแผนที่เพื่อเปิดแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่วัดสวนสันติธรรมบน Google Maps

X