พระธรรมเทศนา mp3 และบันทึกวิดีโอ

นอกจากการ download ไฟล์เสียงธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเว็บ หรือผ่านทาง podcast แล้ว ไฟล์เสียงต่างๆ ยังมีการแจกจ่ายในรูปแบบซีดี MP3 เกือบทุกแผ่น ผู้ที่สนใจสามารถขอรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากที่วัดสวนสันติธรรมทุกวันที่มีการแสดงธรรม จากงานเทศน์นอกสถานที่ต่างๆ จากจุดแจกสื่อธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และจากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิฯ ทาง Facebook

ไฟล์เสียงล่าสุด

 • ศีลที่พระอริยะชมเชย : หลวงพ่อปราโมทย์​ 27 ม.ค. 61 A (610127A)
  "พยายามมีสติคุ้มครองจิตไว้ แล้วศีลอันดีจะเกิดขึ้น เมื่อจิตใจเป็นปกติ ไม่ถูกกิเลสยั่วยวน จิตใจจะสงบง่าย จิตใจที่ไม่มีสมาธิ เพราะมันถูกกิเลสรบกวน อย่างกามราคะมารบกวนอย่างนี้ จิตใจก็ไม่สงบ ปฏิฆะ โทสะ พยาบาทเกิดขึ้น มันรบกวนจิต จิตใจก็ไม่สงบ ถ้าจิตใจมีสติคุ้มครองรักษาอยู่เรื่อยๆ กิเลสไม่เกิด จิตใจสงบเอง เพราะงั้นการที่เราคอยมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปเรื่อย จิต […]
 • สัมมาทิฏฐิ คือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา : หลวงพ่อปราโมทย์​ 21 ม.ค. 61 B (610121B)
  "เราเรียนธรรมะ เข้าถึงศาสนาพุทธ อะไรเป็นพุทธศาสนา สัมมาทิฏฐิ คือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา เราจะเรียนจนเราได้สัมมาทิฏฐิมา สัมมาทิฏฐิ คือ มีความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง เรื่องหลักๆ มีอยู่ ๒ เรื่อง ที่จริงก็เรื่องเดียวกัน คือ เรื่องเหตุกับผล ในเหตุกับผลนี่ มี ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งที่เป็นโลกียธรรม ส่วนหนึ่งที่เป็นโลกุตรธรรม เรื่องเหล่านี้ คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิ […]
 • กรรมเก่า กรรมใหม่ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 21 ม.ค. 61 A (610121A)
  "เจ้ากรรมนายเวรก็คือชนกกรรม กรรมที่ทำให้เราเกิดปรากฏการณ์อันนี้ เจออันนี้ เกิดมาในชีวิตนี้เป็นอย่างนี้ ต้องเจอสิ่งนี้สิ่งนี้ นี่แหละเจ้ากรรมนายเวร วิธีจัดการก็คือทำกรรมใหม่ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ล้างอิทธิพลกรรมเก่าที่เลว แล้วชีวิตจะดีขึ้น" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมฺชโช วัดสวนสันติธรรม ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610121A ซีดีแผ่นที่ ๗๔
 • อิทธิบาท ๔ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 14 ม.ค. 61 B (610114B)
  "อิทธิบาท เป็นองค์ธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ เอาไปใช้ทางโลกก็ได้ ถ้าเรามีความสุขมีความพอใจในการทำงานอย่าง มันจะเกิดความเพียรในการทำงานนั้น เกิดความตั้งใจในการทำงานนั้น เกิดการค้นคว้าใคร่ครวญอยู่ในงานนั้น งานนั้นก็จะสำเร็จ ถ้าเรามีฉันทะในการดูจิต มันก็จะเกิดความเพียรในการดูจิต จะขยันดูโดยไม่ต้องมีใครบังคับ จิตใจก็จะมีสมาธิคอยดูไปเรื่อย เพราะไม่สนใจสิ่งอ […]
 • เข้าใจจิตตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 14 ม.ค. 61 A (610114A)
  "ศึกษาเรื่องจิตของตัวเอง เรียนรู้จิต ก็คือ เรียนรู้ธรรม รู้แจ้งจิต ก็คือ รู้แจ้งธรรม รู้จักจิตอย่างถ่องแท้แล้ว ก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวง เพราะจิตนั่นแหละ เป็นตัวไปแบกรับความทุกข์ อย่างเวลาร่างกายเราไม่สบาย จิตเป็นตัวไปแบกรับความทุกข์ ร่างกายป่วย จิตไม่ได้ป่วย แต่จิตกลุ้มใจ จิตมีความทุกข์ เข้าใจจิตตัวเอง ก็เข้าใจธรรมะ ธรรมะทั้งหลายเกิดที่จิต" -- พระธรรมเ […]

download ไฟล์ mp3 เรียงลำดับตามซีดี

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ (ต้องมี Facebook Account) หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ

ฟังธรรมะจากครูอาจารย์ท่านอื่นๆ

รายการไฟล์ mp3 ล่าสุดจาก podcast ฆราวาสธรรม

 • อ.สุรวัฒน์ - สนทนาธรรมตามกาล 19 ณ M Academy 17 ธ.ค. 60 (swt601217)
  “ทำไมต้องมีความตั้งมั่นของจิต เพราะว่าจิตที่มีความตั้งมั่น หรือความตั้งมั่นของจิตนี้แหละ เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ การเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราเอง ความจริงที่ต้องเรียนรู้ มีอยู่ ๓ เรื่อง คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือที่เรียกว่า ไตรลักษณ์ จะเรียนไตรลักษณ์ได้ จะต้องเห็นกายเห็นใจด้วยจิตที่มีความตั้งมั่น หรือเห็นด้วยจิตที่มีสมาธิ” ... --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิว […]
 • ศีล สมาธิ ปัญญา เจริญในภพ - อ.ประสาน คอร์สเจริญสติฯ บ้านสติ กองบุญอธิจิตฺต โพธิ 23 ธ.ค. 60 (psn601223B)
  "อย่ากลัวที่ใจมันจะสร้างภพ หรือใจมันจะปรุงแต่ง มันต้องปรุงอยู่แล้ว มีหน้าที่ รู้ทันว่ามันปรุง มีหน้าที่ รู้ทันว่ามันแต่ง ไม่ใช่ว่า ภาวนาทีไรมันสร้างภพทุกที เลยไม่ต้องภาวนา ไม่ใช่ อันนั้นคือโดนกิเลสหลอกแล้ว เราไม่สร้างภพที่ดี เราไม่ปฏิบัติ มันก็สร้างภพที่เลว เพราะจิตมีธรรมชาติสร้างภพตลอดเวลา เรามีหน้าที่รู้ทันแค่ว่า จะภาวนาจิตมันก็สร้างภพ จิตมันก็ปรุงแต่ […]
 • คุณนิติยา - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 3 ธ.ค. 60 (nit601203)
  "ตัวที่ขวางการภาวนา ก็คือ ตัณหา ทิฐิ มานะ 3 ตัวนี้ที่สำคัญ อะไรที่มันมากๆ มันคือกิเลสที่แรงๆ เราก็อย่าไปตามใจมัน แต่ก็ไม่ได้ห้ามฝืนใจจนกระทั่งแห้งแล้งจนแบบทุกข์ทรมานมาก เพราะถ้าทุกข์ก็ภาวนายากอีก เพราะฉะนั้นการภาวนาคือ อยู่กับมันอย่างที่เคยอยู่ แต่รู้ทันมัน และก็มีความสุขในการที่จะต้องเดินไปกับมัน ไม่ใช่หมายความว่า วันนี้ฉันต้องหมดกิเลสเลย เป็นไปไม่ได้ […]
 • คุณมาลี - คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ 1 กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต 23 ก.ย. 60 (mle600923D)
  "วิธีซ้อมให้เกิดจิตตั้งมั่นคือ เอาจิตเป็นหลัก ไม่ได้เอากรรมฐานเป็นหลัก จิตไหลรู้ จิตเคลื่อนรู้ ไม่ว่ามันจะไหลออกไปคิดหรือไหลไปอยู่กับความสงบ หรือไหลไปอยู่กับความนิ่ง อันนี้คือจิตที่ไหล จิตที่เคลื่อนทั้งนั้น ถ้าเรารู้ทันบ่อยๆ สิ่งที่เราได้มาคือเกิดสภาวะความตั้งมั่นทีละขณะๆ ทุกครั้งที่เรารู้สึกขึ้นมาได้ คือสติเกิดขึ้น 1 ครั้งๆ ความตั้งมั่นเกิดขึ้น 1 ครั้ง […]
 • ภพของนักปฏิบัติ - อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาล 18 M Academy 26 ก.ย. 60 (psn601126A)
  "พอหลงไปคิดเรื่องการปฏิบัติ นักปฏิบัติก็จะไปแต่งจิตทันที หลงไปคิดเรื่องการปฏิบัติก็อยากปฏิบัติ พออยากปฏิบัติก็โลภ ตัณหา ตัณหาก็ทำหน้าที่สร้างภพ ภพก็แปลว่าการกระทำกรรมของใจ มีตัณหา จิตก็กระทำกรรม ดังนั้นแต่ละคนมักติดภพนึงอยู่เสมอ เรียกว่าภพของนักปฏิบัติ ดังนั้นเราต้องคอยรู้ทัน แต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน ให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ […]
 • คุณมาลี - คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ 1 กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต 23 ก.ย. 60 (mle600923C)
  "ในโลกใบนี้้ มีมืดก็มีสว่าง จิต เดี๋ยวมันก็รู้ตัว เดี๋ยวมันก็ไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งสู่ความรู้สึกตัว เดี๋ยวมันก็เผลออีก คราวนี้ถ้าเราเข้าใจกฎของไตรลักษณ์ เราก็จะไม่รักษาอะไรเลย เพราะเรารู้ว่ามันมามันก็ไปๆ" --คุณมาลี ปาละวงศ์ กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
 • พระอาจารย์อ๊า - คอร์สเนยยะ 9 ธ.ค. 60 (sci601209)
  "ภาวนากันมานานๆ ทำไม ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเสียที หมายถึง ทำไม ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบัน ซะที คำตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ ก็คือ อินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าพอ อินทรีย์ ในที่นี้ก็คือ พละ 5 มันตัวเดียวกัน แต่ถ้าใช้คำว่า อินทรีย์ หมายถึงว่า ความเป็นใหญ่ในองค์ธรรมแต่ละตัว ใช้ พละ 5 คือ กำลัง กำลังที่เราต้องสั่งสมไปเพื่อความตรัสรู้ อินทรีย์ 5 มีอยู่ 5 ตัว ศรัทธา วิริยะ ส […]
 • ถามตอบ - อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 3 ธ.ค. 60 (psn601203B)
  "ภาวนามันไม่ยากหรอก คือ เราคอยเรียนรู้กาย เรียนรู้ใจตัวเองเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้จ้องไว้ ไม่ต้องรู้ตลอดเวลา ค่อยๆ เรียน ค่อยๆ ศึกษาไป แล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อย สิ่งที่หลวงพ่อเทศน์จะค่อยๆ นำร่องใจเรา" อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
 • ชาตินี้เป็นชาติสำคัญ - อ.ประสาน คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ 23 ธ.ค. 60 (psn601223A)
  "ชาตินี้เป็นชาติสำคัญนะ เป็นชาติที่ได้ฟังธรรมะที่ตัดตรงสู่การตรัสรู้ และจิตมันก็รับได้ตั้งเยอะแล้วด้วย ชาติไหนๆ ก็ไม่สำคัญเท่าชาตินี้ เป็น นาทีทองของชีวิตในสังสารวัฎ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เรายังแข็งแรงอยู่ ไม่แก่จนเกินไป ยังมีสติปัญญา มีหูมีตา ไม่บ้าใบ้บอดหนวก ได้ฟังธรรมะที่มัน ไม่มีเปลือกเลย ไม่ได้บอกว่า เราต้องไปจุดธูป หรือต้องไปทำพิธีกรรมอะไรเยอะแยะ […]
 • หมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 3 ธ.ค. 60 (tns601203)
  "กว่าเราจะพัฒนาขึ้นมา ได้เป็นคน ได้ฟังธรรมที่ถูกต้องด้วย ยากนะ ชีวิตนี้ ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า เป็นนาทีทองของสังสารวัฎแล้ว เรามีหน้าที่คือ เก็บเกี่ยว อดทนเอา ไม่ยากเกินหรอก คนที่เดินตามมาได้เรื่อยๆ มีมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปก็จะมีมากขึ้นอีก เราอย่าเป็นพวกตกขบวนแล้วกัน 'ตกขบวน' ก็คือ ไม่ได้สร้างคุณงามความดีไป มันก็ตกไปนะ --หมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ […]
 • เรือชีวิต - อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 3 ธ.ค. 60 (psn601203A)
  "กิเลสในใจเรานี้ เหมือนกับเรือลำหนึ่งที่ทอดสมออยู่ คือเวลามี ราคะ โทสะ โมหะ มีกิเลสอะไรเข้ามาในใจนี้ คือ อย่าไปต้านมัน เรือที่ทอดสมออยู่นี้ มันห้อยตัวได้ มันเคลื่อนที่ได้ แต่ว่าเรามี ศีลเป็นกรอบ มีธรรมะ เป็นที่ยึดเหนี่ยว มีสมอต่อลงไป เรือมันจะไหว เมื่อใดก็ตามที่เราต้าน ความรู้สึกมันจะรุนแรงมาก แต่ถ้าเราไม่บังคับมัน เราแค่รู้สึก แค่เห็น แค่เห็นกิเลสจรมาแ […]
 • ถามตอบ - อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาล 18 M Academy 26 พ.ย. 60 (psn601126B)
  "การปฏิบัติขึ้นอยู่กับว่า ผู้ปฏิบัติหรือผู้ภาวนามีสติหรือไม่ อยู่กับเนื้อกับตัวหรือไม่ กายเคลื่อนไหว รู้สึกหรือไม่ เห็นหรือไม่ จิตใจเคลื่อนไหว เห็นหรือไม่ นี่เรียกว่า ปฏิบัติ เมื่อใดก็ตาม มีสติ เมื่อนั้น ปฏิบัติ ไม่ใช่ว่า นั่งสมาธิอยู่ถึงเรียกว่าปฏิบัติ หรือว่า เดินจงกรมอยู่ ถึงเรียกว่าปฏิบัติ เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติที่ถูกต้อง อยู่ในที่ไหน ก็ปฏิบัติได้ ถ […]
 • ความเพียรชอบ - หมอม่อน คอร์สรู้กายรู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ 19 พ.ย. 60 (tns601119)
  "หลายคนคิดว่า การที่เรามีความเพียรเยอะๆ คือการทำรูปแบบเยอะๆ เป็นการสร้างความเพียร แต่จริงๆ ถ้าเราไปดูความหมายของ สัมมาวายามะ จริงๆ เป็นการขัดเกลากิเลสเท่านั้นเอง ขัดเกลากิเลส หมายถึง สภาวะอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทัน สภาวะอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทัน ไม่ใช่ว่า เราจะต้องนั่งเยอะๆ เดินเยอะๆ มิฉะนั้น เราก็จะกลายเป็นผู้ที่เข้าใจผิดว่า การนั่งเยอะๆ เดินเยอะๆ เป็นการสร้างค […]
 • เหตุกับผล - อ.ประสาน คอร์สรู้กายรู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ 19 พ.ย. 60 (psn601119)
  "เราต้องฉลาดนะ ว่าทำเหตุให้ตรงกับผล ต้องเชื่อว่าผลที่ถูกต้องก็ต้องมาจากเหตุที่ถูกต้อง ทำเหตุอะไรก็ได้ผลอันนั้น และแต่ละคนก็มีกรรมเฉพาะตน ในทางธรรม มันก็มีเหตุเหมือนกันที่จะได้มรรคได้ผล ต้องเรียน ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ต้องหนีไม่พ้นหลักของอริยสัจ หนีไม่พ้นด้วยการ รู้ทุกข์ รู้รูปนามกายใจตนเอง รู้ทุกข์ ละสมุหทัย ถึงจะมีโอกาสแจ้งนิโรธ มีหน้าที่เจริญม […]
 • ถามตอบ - อ.ประสาน คอร์สรู้กายรู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ 18 พ.ย. 60 (psn601118C)
  "ถ้าเราวางใจไม่ถูก เครื่องกังวลใจต่างๆ มันจะขวางการภาวนาของเรา มันเป็นปลิโพธ มันเป็นเครื่องกังวลที่ทำให้ใจมันไม่โปร่งไม่สบาย ปลิโพธ มีหลายอย่าง อย่างเรากังวลเรื่องเพื่อนฝูง จะต้องพาคณะไป ต้องดูแลคณะเหล่านี้ที่เราต้องกะเตงไปด้วยความอุ้ยอ้าย เป็นเครื่องกังวลใจของจิตเราเอง ทำให้เราไม่โปร่งไม่สบาย มีภาระมาก อย่างวัด ครูบาอาจารย์บอกว่า ถ้าอยู่ในวัดที่อยู่ระห […]

X