ไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ไฟล์ล่าสุด จาก podcast หลวงพ่อปราโมทย์
 • ตัวแตกหักในการปฏิบัติ คือสมาธิที่ถูกต้อง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 7 ก.พ. 63 (630207)
  พวกเราก็ต้องเริ่มฝึก ที่เราฟังหลวงพ่อพูดทั้งหลายนี่ เพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้น มีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแล้ว ก็สังเกตใจตัวเอง อย่าทำอะไร อย่าคิดอะไรด้วยอำนาจของกิเลส กิเลสอยู่เบื้องหลังความคิด รู้ทันไป แล้วต่อไปจะเห็นกิเลสอยู่เบื้องหลังคำพูด กิเลสอยู่เบื้องหลังการกระทำ แล้วต่อไป การที่เรารู้ทันกิเลส นั่นแหละสัมมาวายามะ รู้เนืองๆ สติเราจะแหลมคมขึ้นเรื่อยๆ […]
 • สอนตามใจผู้เรียน : หลวงพ่อปราโมทย์​ 2 ก.พ. 63 B (630202B)
  หลักการสอนธรรมะ สอนตามใจผู้เรียน ถ้าใจผู้เรียนไม่เอา ใจปิด พอใจอยู่แค่นี้ พอใจแค่นี้ก็เอาไปแค่นี้ ต้องการพัฒนา ก็ต้องมาต่อสู้ ต่อสู้ใหม่ ต่อสู้กับความเห็นผิดของตัวเอง ต่อสู้กับความเซลฟ์จัด บางทีเรารู้สึก กูเก่งๆ มาว่าเราไม่ถูกอย่างนี้ โมโห เราก็ต้องสู้ แล้วสังเกตเอา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 2 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630202B ซีดีแผ่นที่ 86
 • ทนได้ ก็ได้แก่น : หลวงพ่อปราโมทย์​ 2 ก.พ. 63 A (630202A)
  ฆราวาสก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ โดยเฉพาะมรรคผลขั้นต้นๆ ฆราวาสไม่แพ้พระหรอก มันอยู่ที่เราทำถูกไหม ทำมากพอไหม จะทำได้มากพอ ก็ต้องอดทน จะทำให้ถูก ก็ต้องอดทน สองตัวนี้ ทนคนละแบบ จะทำให้ถูก ก็ต้องอดทนต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ โดนโขก โดนสับ โดนจิก โดนตี ถ้าทนได้ ก็ได้แก่น พระพุทธเจ้าบอก เราจะทุบพวกเธอเหมือนช่างปั้นหม้อทุบดิน ทุบๆๆ ไป ใครทนได้ ก็ได้แก่น ฉะนั้น เราต้องทน […]
 • ต้องภาวนาทุกวัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ 1 ก.พ. 63 B (630201B)
  อย่าไปหลงกับโลกมาก สอนตัวเองไปเรื่อยๆ ว่าเราเริ่มแก่ลงทุกวันแล้ว ต่อไปเดี๋ยวเราไม่มีกำลัง ฉะนั้น การภาวนาต้องทำทุกวัน เว้นวรรคไม่ได้ เว้นวรรคแล้วมันก็เจริญแล้วเสื่อม วนอยู่เท่านั้น อดทนเอา ภาวนารู้หลักแล้ว ก็ต้องอดทนเอา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630201B ซีดีแผ่นที่ 86
 • คุ้มครองรักษาจิตได้ จะพ้นจากบ่วงแห่งมาร : หลวงพ่อปราโมทย์​ 1 ก.พ. 63 A (630201A)
  สติเป็นตัวรู้ทัน รู้ทันว่าจิตไหล โมหะก็ดับ ราคะ-โทสะถึงมีขึ้นมาก็ดับด้วย ถ้ารู้ได้เร็ว ราคะ-โทสะยังไม่เกิด จิตเคลื่อนปุ๊บ รู้ปั๊บ ยังไม่ได้ไปจับอารมณ์ได้ชัดเจน ถ้าจับอารมณ์แล้ว คราวนี้ราคะ โทสะ โมหะมันจะเกิด เกิดด้วยกันหมดเลย ราคะก็เกิดกับโมหะ โทสะก็เกิดกับโมหะ ถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ต้นทาง จิตหลงแล้วรู้ปั๊บ ราคะ-โทสะก็ไม่มี โมหะก็ดับ เมื่อจิตไม่มีกิเลส ศีลอัตโน […]
 • ฝึกจนกระทั่งใจไม่ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 31 ม.ค. 63 (630131)
  เราต้องเข้าใจ เรียนศาสนาพุทธ ไม่ใช่เรียนให้เกิดความเฮง เรียนเพื่อจะร่ำรวย เรียนให้โชคดี แต่จะเรียนเพื่อจะไม่ทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ทุกข์ทางใจ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนแบบงมงาย ว่าอย่าทุกข์ทางใจ ท่านไม่พูดเฉยๆ ท่านชี้แจงว่าเหตุของความทุกข์ทางใจอยู่ที่ไหน เวลาเราจะละความทุกข์ทางใจ ละความทุกข์ทางใจโดยตรงไม่ได้ เราต้องละเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ เหตุที่ทำให้ใจทุกข […]
 • หัดดูจิตออกนอก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 28 ม.ค. 63 (630128)
  การปฏิบัติอย่าให้จิตออกนอก หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่ดูลย์ท่านก็สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอก จิตที่ส่งออกนอก คือจิตที่ไม่มีสมาธิ... เพราะอย่างนั้น เราต้องมาฝึก จิตออกนอกแล้วรู้ไวๆ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 28 มกราคม 2563 ไฟล์ 630126 ซีดีแผ่นที่ 86
 • วิธีอยู่เหนือโลก-เข้าถึงโลกุตระ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 26 ม.ค. 63 (630126)
  คำว่าเหนือโลกก็คือ “โลกุตระ” พวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงโลกุตรธรรมทุกคน เพราะเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่อเราได้ฟังธรรม เข้าใจวิธีปฏิบัติแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติไป ความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเอง อยู่ที่กาย อยู่ที่ใจ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราให้หนีความทุกข์ ท่านสอนเราให้เผชิญหน้ากับมัน เรียนรู้ความจริงของร่างกาย เรียนรู้ความจริงของจิตใจไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโ […]
 • ดำรงสติเฉพาะหน้า : หลวงพ่อปราโมทย์​ 25 ม.ค. 63 B (630125B)
  มันมีคำอยู่สองคำ คำว่าจิตกับคำว่าอารมณ์ อารมณ์ แปลว่า สิ่งที่ถูกรู้ ตัว object จิต คือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ คือตัว subject เพราะฉะนั้น มันมีจิตกับอารมณ์ ถ้าเราให้ความสำคัญกับอารมณ์ เราจะสงบ เพราะว่าจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียว ไม่วอกแวก จิตก็สงบ ถ้าเราให้ความสำคัญกับจิต เราจะได้เรียนรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิต เราจะได้ปัญญา เพราะฉะนั้น เราเอาจิตเป็นหลักไว้ […]
 • เจริญสติคือหัดอ่านสภาวธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ 25 ม.ค. 63 A (630125A)
  วิธีเจริญสติก็คือหัดอ่านสภาวธรรม คอยรู้สึกในตัวสภาวธรรมไปเรื่อยๆ อย่างรู้สึกในตัวร่างกาย ร่างกายมันหายใจ รู้สึก ร่างกายยืนเดินนั่งนอน รู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหว ร่างกายหยุดนิ่ง รู้สึก คอยรู้สึกไป... เฝ้ารู้เฝ้าดูไป ต่อไปก็ล้างความเห็นผิด กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเอง การปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ลึกลับอะไรเลย คอยรู้สึกตัวไว้ แล้วก็ร […]

ขอรับสื่อธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ