พระธรรมเทศนา mp3 และบันทึกวิดีโอ

นอกจากการ download ไฟล์เสียงธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเว็บ หรือผ่านทาง podcast แล้ว ไฟล์เสียงต่างๆ ยังมีการแจกจ่ายในรูปแบบซีดี MP3 เกือบทุกแผ่น ผู้ที่สนใจสามารถขอรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากที่วัดสวนสันติธรรมทุกวันที่มีการแสดงธรรม จากงานเทศน์นอกสถานที่ต่างๆ จากจุดแจกสื่อธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และจากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิฯ ทาง Facebook

ไฟล์เสียงล่าสุด

 • 601104A สวนสันติธรรม ๗๓ 4 พ.ย. 60 A
  "การปฏิบัติไม่ใช่ การหลับหู หลับตา ไปนั่งสมาธิ หรือการเคร่งเครียดเดินจงกรม แต่มันคือ ความมีสติ คอยรู้กาย คอยรู้ใจของเราไปเรื่อยๆ ตามองเห็น ร่างกายเป็นยังไงรู้สึก จิตใจเป็นยังไงรู้สึก จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายกระทบสัมผัส ใจเราคิดนึก ร่างกายเราเป็นยังไงรู้สึก จิตใจเราเป็นยังไงรู้สึก" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗ […]
 • 601029B สวนสันติธรรม ๗๓ 29 ต.ค. 60 B
  "กรรมฐานอะไรดีที่สุด ไม่มีนะ กรรมฐานที่ดีที่สุด กรรมฐานที่ดีที่สุดต้องมีเติมว่า สำหรับเรา แต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น ไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูป หลวงพ่อเลยไม่ได้สอนนั่งสมาธิพร้อมกัน เดินจงกรมพร้อมกัน ทำอะไรพร้อมๆกัน ไม่ได้สอนอย่างนั้น ทำไมไม่สอน เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน เวลาคนเข้าไปเรียน หรือพระเข้าไปเรียนกับพระพุทธเจ้า ฟังอย่างเดียว ฟังเสร็จแล้วแยกย้ายปฏิบ […]
 • 601029A สวนสันติธรรม ๗๓ 29 ต.ค. 60 A
  “ข้อ 1 ของการดูจิตนะ อย่าดักดู ให้สภาวะเกิด แล้วค่อยรู้เอา ข้อ 2 ระหว่างที่รู้ อย่ากระโจนลงไปรู้ ดูห่างๆ ดูแบบไม่มีส่วนได้เสีย ข้อ 3 ดูแล้ว แต่ใจต้องเป็นกลาง ปกติพอเรารู้สภาวะอันใดอันหนึ่ง จิตจะไม่เป็นกลางหรอก โดยธรรมชาติ มันจะยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง อย่างความสุขเกิด หรือกุศลเกิด จิตเรายินดีพอใจ กิเลสเกิด หรือความทุกข์เกิด จิตเราไม่พอใจ ให้รู้ทันจิตที่พอใจ จิต […]
 • 601028B สวนสันติธรรม ๗๓ 28 ต.ค. 60 B
  "จิตเกิดแล้วจิตวิ่งไปวิ่งมาไหม จิตไม่วิ่งไปวิ่งมา จิตเกิดตรงไหน จิตก็ดับตรงนั้นแหละ เพราะฉะนั้น จิตที่ดู กับจิตที่ฟัง เป็นจิตคนละดวงกัน จิตที่คิด ก็เป็นอีกดวงหนึ่ง คนละแบบกัน ทั้งหมดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย จิตเกิดที่ตาก็ดับ เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับ เกิดที่จมูก ที่ลิ้น ที่กาย ที่ใจ เกิดแล้วดับทั้งสิ้น จิตไม่ได้มีดวงเดียว แล้วก็เที่ยววิ่งไปวิ่งมา" -- พร […]
 • 601028A สวนสันติธรรม ๗๓ 28 ต.ค. 60 A
  "เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้เรียกว่า มีความเพียรนะ ถ้าเดินไปด้วยใจโลภ อยากดี ไม่ได้ละอกุศล อย่างเรานอนอยู่นะ นอนอยู่ ถ้าเราเห็นกิเลส เห็นอะไรของเรานะ เรามีสติรู้ลงไป กิเลสดับลงไป นั่นเราทำความเพียรอยู่ ทั้งๆ ที่นอนอยู่ หลวงปู่มั่น พูดชัดเลยบอกว่า เมื่อไรมีสติ เมื่อนั้นมีความเพียร เมื่อไรขาดสติ เมื่อนั้นขาดความเพียร ความเพียร ไม่ใช่นั่งสมาธิหามรุ่งหาม […]

download ไฟล์ mp3 เรียงลำดับตามซีดี

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ (ต้องมี Facebook Account) หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ

ฟังธรรมะจากครูอาจารย์ท่านอื่นๆ

รายการไฟล์ mp3 ล่าสุดจาก podcast ฆราวาสธรรม

 • tns600901 หมอม่อน - ถามตอบ - คอร์สเพื่อธรรม 1 ก.ย. 60
  "ถ้าเรารู้เอง เราจะสามารถไปได้ด้วยตัวเอง เพราะไม่มีใครที่จะพาเราไปได้ จริงๆ เราต้องไปได้ด้วยตัวเอง เราต้องเข้มแข็งได้ด้วยตัวเอง ถ้าเรามาพึ่งครูบาอาจารย์ ว่าให้นำเดินให้หน่อย เค้าก็ใช้แรงของครูบาอาจารย์ เราไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงของเรา ถ้าเราเห็นของเราเอง เราจะแข็งแกร่งด้วยตัวเอง" --หมอม่อน คอร์สเพื่อธรรม วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
 • psn600818A อ.ประสาน - อิติปิโส 108 - คอร์สจีน 7 วันที่ 18 ส.ค. 60
  "เวลาสวดมนต์ ปากขยับ ร่างกายนั่งอยู่ ปากสวดมนต์ ใจรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งอยู่ รู้สึกถึงปากที่ขยับ รู้สึกถึงร่างกาย เดี๋ยวก็ปรากฏเดี๋ยวก็หายไป บางช่วง ใจก็ไปอยู่ที่บทสวดมนต์ บางช่วงขณะที่สวดมนต์อยู่ ใจก็คิดเรื่องอื่น เราก็มีหน้าที่ รู้ทันกายบ้าง รู้ทันจิตบ้าง เดี๋ยวตอนสวด ขณะที่สวด ขณะที่มันหลงไปคิด เราอย่าไปยุ่งกับมัน เราอย่าไปแทรกแซงมัน จิตคิด ก็เรื่อง […]
 • nat600819C - หมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 7 วันที่ 19 ส.ค. 60
  "วิธีที่ทำ เราไม่ได้ทำสมถะอย่างเดียว เราเจริญสติ ควบคู่กับ การทำความสงบ เราไม่ได้สนใจ นิมิต หรือ แสงสว่าง เรารู้กาย รู้ใจเรา เป็นหลัก ทำหลักการนี้ ไม่เคยมีใครทำแล้วเสียสติ" --หมอณัฏฐ์ คอร์สจีน ๗ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • swt600817B อ.สุรวัฒน์ - จับหลักให้แม่น ภาวนาให้มาก - คอร์สจีน 7 วันที่ 17 ส.ค. 60
  "วิธีที่หลวงพ่อสอนคนทั่วไป ท่านสอนให้มีสติ มีสติบ่อยๆ แล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเข้าฌาน พอมีจิตตั้งมั่นแล้ว ก็ใช้จิตตั้งมั่นนี้แหละ ดูให้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ ซึ่งก็คือการทำวิปัสสนานั่นเอง เพราะฉะนั้นฝึกมีสติ ให้เกิดจิตตั้งมั่น แล้วก็เจริญปัญญา อันนี้เป็นวิธีสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้ ถ้าคนเข้าฌานได้ ก็เข้าฌานให้เกิดจิต […]
 • psn600818B "ถามตอบ" - อ.ประสาน คอร์สจีน 7 วันที่ 18 ส.ค. 60
  "ถ้าจะแนะนำใครก็ตาม ให้แนะนำด้วยเมตตา อย่าแนะนำ เพื่อจะส่งเสริมกิเลสของตนเอง ว่าเราเก่ง เรารู้คนอื่นไม่รู้ อะไรไม่รู้ ต้องบอกว่าไม่รู้ ถ้าเราแนะนำผู้อื่นให้ภาวนาผิดๆ แนะนำผิด วันหนึ่งพอเราภาวนาสูงๆขึ้นไป การภาวนาของเราจะยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะกรรมนั้นจะให้ผล ก็ยุติธรรม เพราะเราแนะนำทางที่ผิดให้คนอื่น เราก็ได้รับสิ่งที่เราทำ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ ค […]
 • orn600815 - คุณแม่ชีอรนุช คอร์สจีน 7 วันที่ 15 ส.ค. 60
  "การซ้อมในรูปแบบ เป็นเรื่องจำเป็น ทุกอย่างเลย ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงปลายทาง ทุกวัน ต้องทำ แต่ว่าขณะที่เราทำกรรมฐาน จิตใจต้องสบาย ถ้าใจเคร่งเครียด ใจหนัก ใจแน่น ให้ผ่อนคลายออกมา แสดงว่าเราตั้งใจมากไปแล้ว" --คุณแม่ชีอรนุช คอร์สจีน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • mle600722B - คุณมาลี - โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต 22 ก.ค. 60
  "การที่เราอยากที่จะได้ธรรมะ ไม่แปลก แต่สำคัญว่าเรารู้ทันมันไหม นี่คือความปรารถนาที่เราตั้งไว้ เดินเส้นนี้เพื่ิอพ้นทุกข์ เพราะงั้นเราไม่ปฏิเสธเค้า แต่เรารู้ทันเค้า พอเรารู้ทันมันจะหลอกเราไม่ได้" --คุณมาลี ปาละวงศ์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 • mle600610B - คุณมาลี - บ้านจิตสบาย 10 มิ.ย. 60
  "เราดูร่างกายนี้หายใจเข้า ร่างกายนี้หายใจออก เราซ้อมแบบนี้ 15 นาที ครึ่งชั่วโมง คือการซ้อมสติให้เกิด เพราะว่าซักพักนึงมันไม่อยู่แต่ตรงนี้ ไม่อยู่ที่ร่างกาย มันไหลไปคิด เราเห็นใจที่มันไหลไปคิด จิตจะจำได้ ในชีวิตประจำวัน เดี๋ยวจิตมันก็ไหลไปคิด จิตจำได้ ทันทีที่รู้ว่าไหลไปคิด จิตตั้งมั่น สติเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราซ้อมอย่างนี้ทุกๆวัน จิตจำได้ ต่อไปจิตเคลื่อ […]
 • mle600610A - คุณมาลี - บ้านจิตสบาย 10 มิ.ย. 60
  "ทุกครั้งที่เราทำรูปแบบในแต่ละวัน ใจเรามุ่งไปสู่อะไรไหม เรายังมุ่งสู่ความสงบอยู่ไหม เรายังมุ่งให้จิตนี้ไม่ฟุ้งซ่านไหม เราจะมุ่งให้จิตนี้ดีไหม เราจะไปรู้ไหมวันนี้จะเรียนรู้กายและใจอย่างที่เค้าเป็นไหม นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธจำเป็นต้องมี ที่เราเรียกว่าโยนิโมนสิการ ถ้าเรายังขาดตัวนี้นะคะ บอกเลยว่าเรายาก" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒ […]
 • psn600815A อ.ประสาน - หัวใจของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวัน - คอร์สจีน 7 15 ส.ค. 60
  "จำไว้นะ หัวใจของการปฏิบัติ อยู่ที่การเจริญสติในชีวิตประจำวัน ทำได้ ธรรมจะก้าวหน้าไปด้วยความรวดเร็ว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • psn600814B อ.ประสาน - ถามตอบ - คอร์สจีน 7 วันที่ 14 ส.ค. 60
  "นี่ขนาดทำผิดนะ พวกเราสังเกตมั้ยว่า เนี่ยคนนี้เวลาเค้าทำ ทำในรูปแบบผิด แต่ทำไมภาวนาเจริญขึ้นได้ คือทุกครั้งที่เราเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะ มันจะถูกมากขึ้น แล้วทำไมตอนนี้ ทำไมงวดนี้ถึงผิดแบบนี้อีก เพราะว่าไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิด แต่พยายามทำสิ่งที่ถูก ที่ถูกทำไม่ได้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๗ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • sci600814 - พระอาจารย์อ๊า คอร์สจีน 7 วันที่ 14 ส.ค. 60
  "ทำอย่างไร เราถึงจะไปถึงพระนิพพานได้ พระพุทธเจ้าท่านสอนทางเดินเอาไว้แล้ว ที่จะเดินไปถึงพระนิพพาน เรียกว่า มรรค มรรคมีหนึ่ง แต่ว่า มีองค์ประกอบ แปดประการ เหมือนแมงมุมมีตัวหนึ่ง แต่มีขาแปดขา มรรค 8 ย่อลงมาได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา ตัวมรรคเป็นธรรมที่สำคัญ ตราบใดที่ยังมีมรรค ทางเดินที่ไปถึงพระนิพพานอยู่ และก็มีคนปฏิบัติอยู่ ยังไงก็ไปถึงพระนิพพานแน่นอน" - […]
 • psn600816 อ.ประสาน - กรรมฐานเคลื่อนไหว - คอร์สจีน 7 วันที่ 16 ส.ค. 60
  "เดินเพื่อที่จะรู้ทันจิต การเคลื่อน การเดิน ร่างกายเป็นอะไร ร่างกายเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ทันเร็วขึ้น เวลาจิตมันหลงไปคิด ไม่ใช่เดินเพื่อจะเดินอย่างเดียวนะ เดินเพื่อให้มีสติ งั้นถ้าใครเดินจงกรม 15นาที เดินไปเรื่อยๆ ไม่มีสติ ไม่ถือว่า ทำความเพียรอยู่" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • psn600815B อ.ประสาน - ดีที่ตัวเรากลับมาแล้ว - คอร์สจีน 7 วันที่ 15 ส.ค. 60
  "เวลาที่พวกเรา เกิดสภาวะแปลกๆ อย่าเพิ่งน้อมใจเชื่อว่าเป็นมรรคผล ครูบาอาจารย์ทุกคนก็เห็นใจอยู่ ใครๆ ภาวนาก็อยากได้มรรคผลทั้งสิ้น เวลาเจอสภาวะแบบนี้ มันอดลุ้นไม่ได้ว่า ใช่มั้ย ดีแล้วที่เราไม่ปักใจเชื่อ 100% ขั้นต่ำ 3 เดือน ดูว่ามันกลับมามั้ย ไม่เกิน 3 เดือน ภพมันควรจะเปลี่ยน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน 7 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • sci600908 - พระอาจารย์อ๊า - คอร์สกลุ่มธรรมทาน 8 ก.ย. 60
  "วิธีที่ง่ายๆที่สุด เราก็สังเกตจิตใจเราไป อย่างเข่นเราจะพุทโธๆก็ได้ เราจะฝึกลักขณูปนิชฌาน เราก็พุทโธๆไป ถ้าพุทโธๆๆ แล้วใจหนีไป รู้ทัน พอใจหนี รู้ทันปุ๊บ ขณะที่รู้ทันปุ๊บ มันจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา เกิดที่ตั้งมั่นขึ้นมา แล้วจิตมันหนีไปแล้วก็รู้ทัน เราพุทโธๆๆ หนีไปรู้ทัน รู้ทันก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา หรือว่าเราพุทโธแล้วใจมันมีความสุข เราก็รู้ทัน พุ […]

X