ฟังพระธรรมเทศนา

 

ไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ไฟล์ล่าสุด จาก podcast หลวงพ่อปราโมทย์
 • อยากเมื่อไร ทุกข์เมื่อนั้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ 16 ก.พ. 62 (620216)
  ความอยากเกิดขึ้นทีไร ความทุกข์เกิดขึ้นทุกที ความอยากเกิดทั้งวัน ความดิ้นรนของใจก็เกิดทั้งวัน ความทุกข์ก็เกิดทั้งวัน ผู้มีสติ มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริง จะเบื่อ ชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลย มีแต่ความกระเพื่อมไหวของจิต ไม่ว่าอารมณ์จะดี จะวิเศษแค่ไหน ก็ทำให้จิตกระเพื่อมไหว -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620216 ซีดีแผ่นที่ 80 […]
 • คำบริกรรมไม่ทำให้แน่น : หลวงพ่อปราโมทย์​ 10 ก.พ. 62 B (620210B)
  การบริกรรม ไม่ใช่เพื่อบังคับจิต บริกรรม ไม่ทำให้ใครแน่นหรอก ความโลภของเราที่อยากจะดี มันทำให้แน่น กิเลสต่างหากที่ทำให้แน่น คำบริกรรมไม่ทำให้แน่น อย่างถ้าเราบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิต พุทโธ พุทโธ พุทโธไป จิตหนีไปคิด รู้ทัน จิตสงบ รู้ทัน จิตฟุ้งซ่าน รู้ทัน อย่างนี้จะไม่แน่น แต่ถ้าพุทโธ พุทโธ พุทโธ จิตจะต้องสงบ แน่นแน่นอน เพราะเราทำด้วยความโลภ -- หลวงพ่อปราโม […]
 • เรากำลังตายอยู่ตลอดเวลา : หลวงพ่อปราโมทย์​ 10 ก.พ. 62 A (620210A)
  ชีวิตในภาพรวมนั้น สั้นลงตลอดเวลา ลดลง ๆ ตลอดเวลา ไม่ใช่ของที่ควรจะประมาท ไม่ใช่ของที่ควรจะเพลิดเพลิน หลงโลก เรากำลังตายอยู่ตลอดเวลา อายุสั้นลงทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ไม่ควรจะประมาท ควรจะมายกระดับใจของเราให้มันเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมา ยิ่งให้เกิดปัญญาได้พ้นทุกข์ได้ดีที่สุด -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 6 […]
 • ทำอย่างไรจะไม่ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 9 ก.พ. 62 B (620209B)
  ศาสนาพุทธตอบอยู่เรื่องเดียว ว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์ ต้องการแค่นี้เอง มีชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์ มันดีไหม ถึงเปลือกนอกจะนับถือศาสนาอื่น แต่ถ้ารู้ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าแล้ว มันไม่ทุกข์หรอก คำสอนของพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธเป็นคำตอบโดยตรงเลยว่า เรามีวิธีปฏิบัติยังไง เราจึงจะไม่ทุกข์ เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ต้องเชื่อ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช […]
 • เรียนรู้โลก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 9 ก.พ. 62 A (620209A)
  เฝ้ารู้ เฝ้าดู จนจิตมันมีปัญญา มันรู้เลยว่า ทุกสิ่งที่เกิด ดับทั้งสิ้น คราวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้จิตใจเรารับรู้ จิตใจจะไม่หวั่นไหว เพราะจิตใจฉลาดเสียแล้ว รู้ว่าทุกอย่างชั่วคราว ทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับ เรื่องที่เสียใจ เกิดแล้วก็ดับ เรื่องที่ดีใจ เกิดแล้วก็ดับ สุข ทุกข์ ดี ชั่ว เกิดแล้วดับทั้งหมดเลย พอเรียนโลกภายในคือจิตใจของเราสำเร็จแล้ว เวลาเราไปรู้โลกภา […]
 • จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 3 ก.พ. 62 (620203)
  เราเห็นร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่ง เขาทำอะไร เขาทำมาที่ร่างกายได้ แต่มันทำเข้ามาที่จิตไม่ได้ พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่า จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้ เราอยู่ตรงไหน เราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นได้ ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่วัด ต้องอยู่ที่กุฏิของเราเอง ถึงจะมีความสุข ในยามคับขัน ยามจำเป็น อยู่ตรงไหนก็มีความสุข ร่างกายจะเจ็บป่วยขนาดไหน จิตใจก็ยังสงบสุขอยู่ การฝึกกรรมฐาน มันช่ […]
 • จิตดวงสุดท้าย : หลวงพ่อปราโมทย์​ 2 ก.พ. 62 B (620202B)
  กรรมดีจะเกิดขึ้น เมื่อจิตของเราดี จิตจะดี ถ้ามีสติ ถ้าจิตไม่มีสติ จิตไม่ดีหรอก เพราะฉะนั้น พยายามมีสติอยู่ตลอดเวลา วิธีช่วยให้จิตมีสติอยู่ตลอดก็คือ ทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่ง แล้วค่อยรู้เท่าทัน เวลาจิตมันหลงไปคิด -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620202B ซีดีแผ่นที่ 80
 • กรรมฐานในสภาวะที่ย่ำแย่ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 2 ก.พ. 62 A (620202A)
  “ในสภาวะที่ย่ำแย่ กรรมฐานที่เหมาะที่สุด คือการดูจิตของตัวเอง” จิตใจดูง่าย มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อากาศเป็นพิษ จิตใจก็ยังเป็นปกติ จิตใจไม่ได้ถูกพิษด้วย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จิตใจมันเป็นตัวรู้ มันไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนเพราะรูป เพราะเสียง เพราะกลิ่น เพราะรส เพราะสัมผัส ไม่เหมือนร่างกาย ถูกกระทบจนทรุดโทรมไป ถ้าเราค่อยๆ ฝึกจิตไปให้เป็นผู้รู้ ผู้ดู ไม่ว่าอะไรเกิดข […]
 • ดูกายเพื่อให้เห็นจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ 27 ม.ค. 62 (620127)
  หลวงปู่มั่นบอก ดูกายเพื่อให้เห็นจิต ไม่ใช่ดูกาย เพื่อเฝ้าอยู่ที่กาย ถ้าดูกาย จิตมีกำลังขึ้น ก็จะเห็นจิตได้ ดูจิตเพื่ออะไร ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม ดูกายเพื่อให้เห็นจิต ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรท 27 ม.ค. 2562 ไฟล์ 620127 ซีดีแผ่นที่ 80
 • ใจที่รองรับธรรมะได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 20 ม.ค. 62 B (620120B)
  ถ้าอยากได้มรรคได้ผล ฝึกจิตให้ดี ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่รองรับธรรมะได้เหมือนกับตัวจิต จิตที่จะรับธรรมะได้ ต้องทรงสมาธิอยู่ ... นิ่งและก็ตั้งมั่นอยู่ อันนี้ถึงจะรับธรรมะได้ การฝึกให้นิ่ง ก็คือทำอารัมณูปนิชฌาน ฝึกสมาธิให้จิตสงบ ความตั้งมั่น เกิดจากการฝึกลักขณูปนิชฌาน ฝึกให้จิตตั้งมั่น พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 20 มกราคม 2562 ไฟล […]

ไฟล์เสียงเทศน์ วัดสวนสันติธรรม แยกตามซีดี
ไฟล์เสียงเทศน์ นอกสถานที่และซีดีรวมพระธรรมเทศนา

ขอรับสื่อธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ

ฟังธรรมะจากครูอาจารย์ท่านอื่น ๆ