ฟังพระธรรมเทศนา

 

ไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ไฟล์ล่าสุด จาก podcast หลวงพ่อปราโมทย์
 • ปัญญานำสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 14 ต.ค. 62 (621014)
  พยายามดูจิตดูใจเราไป สิ่งที่มากระทบรุนแรงรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารที่พวกเรารับในวันสองวัน อย่างมากสามวัน เท่ากับข้อมูลข่าวสารที่คนสมัยอยุธยารับตลอดชีวิต เขาวิจัยกัน แต่หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไง ว่าคนอยุธยารับข้อมูลแค่นั้น ในขณะที่ข้อมูลมหาศาลทุ่มเข้ามา ใจจะไม่มีทางสงบ เพราะอย่างนั้น ทำในสิ่งที่เราทำได้ ใช้ปัญญานำสมาธิ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม […]
 • ระบบของพระพุทธเจ้า : หลวงพ่อปราโมทย์​ 13 ต.ค. 62 B (621013B)
  ระบบของพระนี้งามมาก ถามวิพากษ์กัน บอกผมเห็นว่าอย่างนี้มันไม่เหมาะ มันไม่ถูก บอกกันได้ ต้องบอกด้วย เป็นความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันตามพระธรรมวินัย แต่คนไทยจะรับไม่ได้ พระที่มาบวชก็พระไทย ไม่รับหรอก ขืนลองวิพากษ์กันเองลับหลังหลวงพ่อ เดี๋ยวก็ตีกัน ใจไม่ค่อยถึง อยากดีต้องกล้าหน่อย ไม่รักษาหน้า รักษาธรรมะ ไม่ต้องรักษาหน้า -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรร […]
 • ทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ 13 ต.ค. 62 A (621013A)
  เกิดมาทั้งที เรื่องอะไรจะต้องจมความทุกข์ตลอดชีวิต วิธีที่จะไม่ทุกข์ก็มีทางเดียวเท่านั้น เจริญสติปัฏฐานไป การเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียว เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น ไม่มีทางที่สอง ฉะนั้นเราอยากพ้นทุกข์ ก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 13 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621013A ซีดีแผ่นที่ 84
 • โยนิโสมนสิการสำคัญที่สุด : หลวงพ่อปราโมทย์​ 12 ต.ค. 62 B (621012B)
  เรียนหลักให้แม่น แล้ววัดใจตัวเองไป การภาวนามันถูกหรือมันผิด สังเกตเอา ถ้ามันผิดหลักที่พระพุทธเจ้าบอก ผิดแน่นอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621012B ซีดีแผ่นที่ 84
 • โจทย์คือต้องพ้นทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 12 ต.ค. 62 A (621012A)
  ทุกวันนี้ที่ดิ้นรนหาความสุข เพราะคิดว่าถ้ามีความสุขแล้วจะไม่ทุกข์ จริงๆ ไม่ใช่ มีความสุขแล้วความสุขมันก็อยู่ชั่วคราว เดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้ว ความสุขมันหาย สิ่งที่เราอยากได้จริงๆ คือความไม่ทุกข์ ไม่ใช่อยากได้ความสุข หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621012A ซีดีแผ่นที่ 84
 • มิจฉาทิฏฐิมาจากการหมายรู้ผิด : หลวงพ่อปราโมทย์​ 6 ต.ค. 62 B (621006B)
  หมายรู้ผิดก็นำไปสู่การคิดผิดๆ พอคิดผิดๆ ก็เชื่อผิดๆ มิจฉาทิฐิมันมาจากตรงนี้เอง มาจากคิดผิด มันก็เลยเชื่อผิด ถ้าหมายรู้ถูก ต่อไปก็คิดถูก ต่อไปก็เกิดสัมมาทิฐิขึ้น เกิดปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621006B ซีดีแผ่นที่ 84
 • หลวงพ่อพาฝึกรู้ลมหายใจ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 6 ต.ค. 62 A (621006A)
  ดูร่างกายหายใจ พอเรารู้สึกถึงร่างกายหายใจแล้ว เราก็เติมมุมมองลงไป ถนัดในมุมของอนิจจังก็ดูไป ร่างกายนี้ตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าถนัดในมุมทุกขังก็ดู ร่างกายนี้ถูกบีบคั้น กำลังก้าวไปสู่ความตายทีละน้อยๆ ถ้ามองในมุมของอนัตตา ร่างกายนี้เป็นเปลือกเป็นถ้ำ ไม่ใช่คน ใช่สัตว์ ใช่เรา ใช่เขา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621006A ซีดีแผ่นท […]
 • หลักสูตรการปฏิบัติธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ 5 ต.ค. 62 B (621005B)
  ธรรมะเรียนแล้วไม่ทำ ไม่ได้อะไรหรอก หลักสูตร เราก็ถือศีล 5 ไว้ก่อน สิ่งที่เราทุกคนต้องทำ ต้องมีศีล 5 อันที่สอง แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบ เป็นการฝึกซ้อมให้จิตมันชำนาญ อย่างเราจะทำสมถะ ทำยังไงจิตจะสงบ เราจะฝึกจิตให้ตั้งมั่น จะทำยังไงให้จิตตั้งมั่น ... ทำนะ มี 3 อัน 1) ถือศีล 2) ทำในรูปแบบ 3) เจริญสติในชีวิตประจำวัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 ตุ […]
 • การปฏิบัติภาคสนาม : หลวงพ่อปราโมทย์​ 5 ต.ค. 62 A (621005A)
  สิ่งที่สอนวันนี้เป็นการปฏิบัติในภาคสนาม เพราะไม่สอนว่า สมถะทำยังไงให้จิตสงบ ทำยังไงให้จิตตั้งมั่น จะเจริญปัญญาในการดูกายทำยังไง เจริญปัญญาในการดูนามธรรมจะทำยังไง อันนี้บรรยายมาเยอะแล้ว สอนมาเยอะแล้ว พวกเราพยายามรวมการปฏิบัติเข้าอยู่ในชีวิตจริงๆ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621005A ซีดีแผ่นที่ 84
 • อ่านใจตัวเองบ่อยๆ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 29 ก.ย. 62 B (620929B)
  อ่านใจตัวเองบ่อยๆ ใจเราอยากรู้ ใจเราอยากดี ใจเราอยากอันโน้น ใจเราอยากอันนี้ คอยรู้ทันใจที่มีความอยาก ใจที่อยากเกิดทั้งวัน เพราะอย่างนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเยอะ ใจมีความอยากเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆ คอยรู้เท่าทันใจที่อยากไว้ เราจะเห็นว่าความอยากจะเกิด เราก็ห้ามมันไม่ได้ มันเกิดได้เอง ต่อไปปัญญาก็เกิด เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 2 […]

ขอรับสื่อธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ