ฟังพระธรรมเทศนา

 

ไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ไฟล์ล่าสุด จาก podcast หลวงพ่อปราโมทย์
 • จิตเคลื่อนแล้วรู้ทัน การปฏิบัติสบาย : หลวงพ่อปราโมทย์​ 1 ม.ค. 62 B (620101B)
  ถ้าเรามีสติว่องไว จิตเคลื่อนแล้วรู้ อันนี้ไวที่สุด เคลื่อนไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รู้ทันปุ๊บ การปฏิบัติเสร็จแล้ว จะเห็นเลย จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้ก็รักษาไม่ได้ จิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้ เดินปัญญาแล้ว หรือเคลื่อนแล้วรู้ ๆ จิตก็หยุดการเคลื่อน ได้สมาธิ ได้ปัญญา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไ […]
 • การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ 1 ม.ค. 62 A (620101A)
  การปฏิบัติไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติทำอะไรบ้าง ทำสมถะกับวิปัสสนา ทำวิปัสสนาอย่างเดียวได้ไหม - ได้ แต่แห้งแล้ง ปฏิบัติไปแบบแห้งแล้ง ล้มลุกคลุกคลาน ทำสมถะอย่างเดียวได้ไหม - ไม่ได้ ทำวิปัสสนาอย่างเดียว ยังได้ แต่ได้อย่างลำบาก ได้มรรคได้ผลอย่างลำบาก ถ้าทำสมถะอย่างเดียว ไม่ได้มรรคได้ผล คนละเรื่องกันเลย ทำสมาธิ จิตสงบสบาย จะไปได้มรรคผลได้ยังไง ไม่มีปั […]
 • สร้างพรให้ตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 31 ธ.ค. 61 B (611231B)
  การให้พรตามวาระปีใหม่ เป็นการให้กำลังใจเท่านั้นเอง คนในโลกไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่รู้ทางออกจากทุกข์ ขาดกำลังใจ ถ้าเรารู้ว่า เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ เราเป็นลูกพระพุทธเจ้า ธรรมะที่ท่านสอนไว้ ทิ้งเป็นมรดกให้พวกเราไว้ สามารถพาเราเดินทางตามท่านไปได้ ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ เพราะอย่างนั้น ไม่ต้องรอรับพรใครทั้งสิ้น สร้างพรให้ตัวเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัด […]
 • ชีวิตเป็นของที่เราไม่รู้จัก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 31 ธ.ค. 61 A (611231A)
  ชีวิตนี้เป็นของที่เราไม่รู้จัก เรารู้ไหม วันนี้เราจะเจอกับอะไร แค่นี้เราก็ไม่รู้แล้ว ไม่ต้องชาติหน้าจะไปเป็นยังไงหรอก กินข้าวตอนสายนี้ อาจจะมีคนสำลักข้าวตายก็ได้ หลวงพ่อเคยเจอ คนแข็งแรง สําลักอาหารเข้าไป อุดหลอดลม ๕ นาทีก็ตายแล้ว เราไม่รู้เลย ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา คือความน่ากลัวของสังสารวัฏ แต่เรากลับรู้สึกว่า เรามั่นคง ถาวร รู้สึกไหม เรายังไม่คิดว่าเร […]
 • ธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 19 ก.พ. 55 (550219)
  หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดุลย์ครั้งแรก ๖ กุมภาพันธ์ปี ๒๕๒๕ - ๓๐ ปีพอดี นึกถึงหลวงปู่ แล้วเหมือนหลวงปู่มาอยู่ด้วย วันนี้จะเทศน์ธรรมะของหลวงปู่ให้ฟัง ... ถ้าจะไปถามว่า หลวงปู่ดูลย์สอนอะไร ไปถามลูกศิษย์ทีละคน ตอบไม่เหมือนกัน ตรงที่ท่านสอนมาไม่เหมือนกัน ไม่มีใครรวบรวมเอาไว้ได้หมดด้วย ว่าท่านสอนใครยังไงบ้าง ที่ไปรวมเป็นหนังสือขึ้นมา ในประวัติท่านอะไรต่ออะไรนั้น ก็ไปให […]
 • กุญแจไขตู้พระไตรปิฏก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 30 ธ.ค. 61 B (611230B)
  เรียนมาลงมาที่จิตนี่เอง ก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมด เมื่อไรรู้ความจริง หยาบหน่อย ก็มีกาย มีขันธ์ ๕ ถ้าถึงขั้นละเอียดสุดท้ายเลย ก็คืออยู่ที่จิตดวงเดียว เห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา ก็เป็นพระโสดาบัน เห็นจิตไม่ใช่เรา ขันธ์ ๕ ก็ไม่เป็นเรา ก็เป็นพระโสดาบัน ปล่อยวางจิตได้ดวงเดียว ก็คือปล่อยวางขันธ์ ๕ ทั้งหมด ปล่อยวางโลกทั้งโลกทั้งหมด เป็นพระอรหันต์ กุญแจของการปฏิบัติ อยู่ที่จ […]
 • มิจฉาสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 30 ธ.ค. 61 A (611230A)
  มิจฉาสมาธิ ทำให้ตายไปก็ไม่เกิดปัญญา มีแต่ขวางการเจริญปัญญา ต้องรู้จัก ว่าสมาธิชนิดไหนเป็นสัมมาสมาธิ สมาธิชนิดไหนเป็นมิจฉาสมาธิ ที่หลวงพ่อสำรวจมา เรื่องที่พลาดที่สุด คือเรื่องของสมาธินี่เอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611230A ซีดีแผ่นที่ ๗๙
 • รู้สึกตัว จะได้ไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน : หลวงพ่อปราโมทย์​ 23 ธ.ค. 61 B (611223B)
  "เพราะหลงเก่ง ถึงได้เป็นสัตว์เดรัจฉาน พยายามรู้สึกตัวเรื่อย ๆ จะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน มีสติคุ้มครองรักษาจิตไป ได้เป็นเทวดา ได้เป็นมนุษย์ มีอยู่ ๒ ภูมิ ที่พวกเราจะไปอยู่ได้ คือ เป็นเทวดากับมนุษย์ ถ้ามีฌาน ก็มีโอกาสได้ ๓ ภูมิ คือเทวดา พรหม แล้วก็มนุษย์ เป็นได้ ถ้ามีแต่กิเลสเยอะแยะ ตายไปด้วยอำนาจกิเลส ก็ไปอบาย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช […]
 • สิ่งที่เหนือกว่าความสุข ความสงบ และความดี : หลวงพ่อปราโมทย์​ 18 ธ.ค. 61 (611218)
  "เป็นคนดี ยังไม่พ้นจากความทุกข์ ศาสนาพุทธ ไม่ได้หยุดตัวเองอยู่แค่การปฏิบัติเพื่อให้มีความสุข เพื่อให้ใจสงบ เพื่อให้มีความดี มันตื้นเกินไป เราปฏิบัติธรรม เราต้องการสัจจะ ต้องการความจริง ต้องการเห็นความจริง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ความสุขเป็นของตาย อยู่ได้ไม่ตลอด ความสงบก็เป็นของที่ตาย เกิดได้ก็ฟุ้งซ่านได้อีก ความดีก็ยังเป็นของตายอยู่ แต่ความจริงนั้นไม่ […]
 • ลีลาในการทำสมถะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 16 ธ.ค. 61 B (611216B)
  "เวลาเราทำสมถะ มีลีลาอยู่ ๔ กระบวนท่า คือ ข่มมัน ในเวลาที่ควรข่ม ประคองมันในเวลาที่ควรประคอง เชียร์มัน เร้าใจมัน ในเวลาที่ควรเร้า และทำให้เป็นอุเบกขา ในเวลาที่ควรจะเป็นอุเบกขา ซู่ซ่ามากตลอดเวลาไม่ไหว บอกเชื่อง ๆ บ้าง รู้จักสงบบ้าง ค่อย ๆ ฝึกไป จนชำนิชำนาญ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611216B ซีดีแผ่นที่ ๗ […]

ไฟล์เสียงเทศน์ วัดสวนสันติธรรม แยกตามซีดี
ไฟล์เสียงเทศน์ นอกสถานที่และซีดีรวมพระธรรมเทศนา

ขอรับสื่อธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ

ฟังธรรมะจากครูอาจารย์ท่านอื่น ๆ