ฟังพระธรรมเทศนา

 

ไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ไฟล์ล่าสุด จาก podcast หลวงพ่อปราโมทย์
 • สมาธิที่ถูกต้อง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 9 มิ.ย. 62 A (620609A)
  เรื่องสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องเรียนรู้ วันนี้จะเน้นเรื่องสมาธิ ถ้าพวกเราทำตัวนี้ได้ จิตเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานขึ้นมาแล้ว เรามีสติรู้กาย มีสติรู้ใจ ด้วยจิตที่ตั้งมั่น มีสมาธิถูกต้อง ตัวปัญญา สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้น ถ้าปัญญาเราแก่รอบแล้ว อริยมรรคจะเกิดขึ้น ไม่อย่างนั้นอริยมรรคไม่เกิด -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 9 มิถุนา […]
 • ภาพรวมของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 8 มิ.ย. 62 B (620608B)
  ก่อนจะถึงขั้นการเจริญปัญญาอย่างแท้จริง มีบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ 3 บทเรียน บทเรียนที่หนึ่ง ชื่ออธิศีลสิกขา เรียนว่าทำยังไงจะเกิดศีล บทเรียนที่สอง ชื่ออธิจิตตสิกขา เรียนจิตตัวเอง สิ่งที่ได้มาคือสมาธิที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น เราต้องเข้ามาที่จิตนี้ให้ได้ก่อน เป็นอธิจิตตสิกขา พอเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แล้ว มันถึงบทเรียนที่สาม คืออธิปัญญาสิกขา เรียนให้เกิดปัญญา คือ […]
 • ความดีสูงสุดคือการเจริญปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ 8 มิ.ย. 62 A (620608A)
  การเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ เรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐาน ถ้าพวกเรารู้จักศาสนาพุทธแค่ประเพณี ไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญทำทาน เรายังได้ประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เต็มที่ คล้ายๆ ท่านให้มรดกมาเป็นหมื่นๆ ล้าน เราได้ไม่กี่บาทไม่กี่กีบ ฉะนั้นเราต้องพยายามมาเรียน สิ่งที่ท่านสอนให้ได้มากที่สุด -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 มิถุน […]
 • เรียนรู้ความจริงของกาย ของจิตใจให้ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 7 มิ.ย. 62 (620607)
  พวกเรายังไม่หลุดพ้น พวกเรายังติด ยังยึดถือกาย ยึดถือใจอยู่ อย่างพวกเราจะรู้สึกว่า ร่างกายนี้คือตัวเรา ร่างกายนี้เป็นของเรา จิตใจ ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย ก็เป็นตัวเรา เป็นของเรา เราจะต้องมาเรียนรู้ความจริงของร่างกาย เรียนรู้ความจริงของจิตใจให้ได้ การเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจตนเองนั้น เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโ […]
 • สะสมอินทรีย์ให้แก่กล้า : หลวงพ่อปราโมทย์​ 3 มิ.ย. 62 (620603)
  ทำชั่วมามาก ก็ปฏิบัติลำบาก เพราะต้องสู้กับกิเลสอย่างแรง ทำดีมาเยอะ กิเลสเบาบาง ก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้กิเลสมากนัก ก็สบาย ถ้าเราอยากสบาย เราก็อย่าตามใจกิเลส เรียนรู้จิตใจตัวเองไป ขยันภาวนา ความชั่วต้องละ ความดีต้องทำ ฝึกจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วมากขึ้นๆ พัฒนาศีล สมาธิ ปัญญาให้เจริญขึ้นไป เป็นการสะสมอินทรีย์ของเราให้แก่กล้า -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ […]
 • วิปัสสนา ต้องเห็นสภาวะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 2 มิ.ย. 62 (620602)
  วิปัสสนา ต้องดูสภาวะ อย่างความเศร้าใจเกิดขึ้น เราดูที่ตัวความเศร้าใจ ใจไม่ถลำลงไปดู ใจเป็นคนดูอยู่ห่างๆ ดูแบบคนวงนอก มันจะเห็นว่า ความเศร้าใจเกิดแล้วดับ อย่างนี้เป็นวิปัสสนา แต่ถ้ามันเศร้า เราไปคิดว่าจะแก้ไขอย่างไร อันนี้ไม่ใช่วิปัสสนา เป็นสมถะ จิตไม่ดี ทำให้ดี จิตไม่สุข ทำให้สุข จิตไม่สงบ ทำให้สงบ คือการทำสมถกรรมฐาน ได้แต่ความสงบ ไม่ได้ปัญญา วิปัสสนาไม่ได้ด […]
 • ตายไปไม่ตกต่ำ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 27 พ.ค. 62 (620527)
  คนที่กลัวตาย เพราะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่แน่ใจ ว่าตายแล้วจะไปที่ไหน จะเลวลงกว่าปัจจุบันหรือเปล่า เราเป็นนักภาวนา เรามีศีล เรามีสมาธิ เราเจริญปัญญา เราก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่า อนาคตถึงเราตายไป อนาคตก็ไม่ตกต่ำ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 27 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620527 ซีดีแผ่นที่ 82
 • ลงทุนให้กับชีวิตตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 26 พ.ค. 62 (620526)
  มันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตตัวเอง จิตใจที่มันสนใจธรรมะ เคล้าเคลียอยู่กับธรรมะ สิ่งที่ได้มา ก็คือธรรมะ ถ้าใจเราสนใจกับอธรรม สิ่งที่ได้มา ก็คืออธรรม -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 26 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620526 ซีดีแผ่นที่ 82
 • ให้จิตได้เรียนรู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 25 พ.ค. 62 B (620525B)
  สิ่งที่จิตควรจะเรียนรู้ก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ เกิดแล้วดับทั้งสิ้น ตัวนี้เป็นของสำคัญ ที่จิตควรจะเรียนรู้ ถ้าจิตได้เรียนรู้ว่า สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นก็ดับ ถึงจุดหนึ่ง จิตจะได้ธรรมะ จะได้ดวงตาเห็นธรรม ส่วนการบังคับจิตให้นิ่ง จิตจะไม่เห็นธรรมะ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 25 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620525B ซีดีแผ่นที่ […]
 • พัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไป : หลวงพ่อปราโมทย์​ 25 พ.ค. 62 A (620525A)
  เราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ คนที่เรารักอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ เพราะชีวิตเป็นของไม่แน่นอน แต่ความตายเป็นของแน่นอน วิธีที่จะเตรียมตัวก่อนตายนั้นคือ ถ้าพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไปได้ ก็ทำ ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา สะสมไป ยิ่งได้มรรคผลยิ่งดี จะปลอดภัย -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 25 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620525A ซีดีแผ่นที่ 82

ขอรับสื่อธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ