ฟังพระธรรมเทศนา

 

ไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ไฟล์ล่าสุด จาก podcast หลวงพ่อปราโมทย์
 • วิธีฝึกสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 29 ก.ย. 62 A (620929A)
  ธรรมะเป็นของประณีต เป็นของละเอียดอ่อน ค่อยๆ ฝึก สิ่งที่เราควรจะฝึกวันนี้คือ หากรรมฐานที่เรารู้แล้วสบายใจสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ หลวงพ่อให้การบ้านแล้วนะ หากรรมฐานที่เหมาะกับตัวเอง อยู่แล้วไม่เครียด ถ้าต้องการความสงบ ก็เอาอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นตัวหลัก ให้ความสำคัญให้ความสนใจที่ตัวอารมณ์กรรมฐาน ... หรือถ้าเราจะทำวิปัสสนา เราก็ใช้อารมณ์กรรมฐานอันเดิม แต่แทนที่ […]
 • วิธีดูจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ 28 ก.ย. 62 B (620928B)
  จิตนี้โดยตัวมันเอง ไม่มีร่องรอยที่จะให้เราเห็น เราก็มีสิ่งที่เติมลงไปในจิต เช่น ความสุข จิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์มันก็ไม่เหมือนกัน จิตที่ดีกับจิตที่ชั่วก็ไม่เหมือนกัน จิตที่โลภ โกรธ หลง ก็ไม่เหมือนกัน มันจะทำให้เราสามารถแยกจิตออกเป็นดวงๆ ได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 28 กันยายน 2562 ไฟล์ 620928B ซีดีแผ่นที่ 84
 • ที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 28 ก.ย. 62 A (620928A)
  สิ่งที่คนในโลกปรารถนาคือความสุข แต่เขาไม่ฉลาด เขาคิดว่าความสุขนี้อิงอาศัยคนอื่น อิงอาศัยสิ่งอื่น มีเงินเยอะๆ แล้วจะมีความสุข มีเงินเยอะก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไร มีชื่อเสียงเยอะ ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีก ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมา แต่มีกรรมดีของเรา อย่างเราตั้งใจรักษาศีลห้าให้เด็ดเดี่ยว ตั้งใจไว้ รักษาไว้ ทุกครั้งที่เรานึกถึงมันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมา มีปีติขึ้นมา ใจ […]
 • ฉีกหน้ากากตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 26 ก.ย. 62 (620926)
  อยากทำตัวเป็นคนดีเป็นภาระไหม เป็นภาระมากเลย แต่ไม่ใช่ให้ชั่ว ชั่วมันก็ปรุงชั่วอีก แค่รู้ทันเท่านั้น คล้ายๆ เราลอกเปลือกตัวเอง ฉีกหน้ากากตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาฉีก ฉีกของเราเอง ลอกเป็นชั้นๆ ไป นี่ของปลอม นั่นก็ของปลอม รู้ไปเรื่อย มันปรุงแต่งทั้งนั้น มันจะมีภาวะเหมือนที่เราลอกต้นกล้วย ลอกๆๆ ดึงออกมาเป็นชิ้นๆ จนถึงกาบสุดท้าย จะพบว่าจริงๆ แล้วมันว่างเปล่า มันเหมื […]
 • กรรมฐานเพื่อล้างความเห็นผิด : หลวงพ่อปราโมทย์​ 22 ก.ย. 62 (620922)
  กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็เพื่อให้เราละความเห็นผิด ความเห็นผิดในเบื้องต้นก็คือ กายนี้ใจนี้คือตัวเราของเรา ตัวเรามีจริงๆ ถ้าละความเห็นผิดตัวนี้ได้ ก็ได้พระโสดาบัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 22 กันยายน 2562 ไฟล์ 620922 ซีดีแผ่นที่ 84
 • ใจออกนอกตลอด จะเอาดีได้อย่างไร : หลวงพ่อปราโมทย์​ 21 ก.ย. 62 B (620921B)
  พวกเราแทบจะเอามือถือเป็นสรณะอยู่แล้ว เฝ้ากันทั้งวัน ใจออกนอกตลอด มันจะเอาดีได้ยังไง ถ้าสนใจเรียนรู้ตัวเอง ไม่ย่อท้อ ดูแล้วดูอีก ไม่นานก็แจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ ใจนี้ไม่ใช่เรา เห็นแจ้งตรงนี้ก็ปิดอบายได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 21 กันยายน 2562 ไฟล์ 620921B ซีดีแผ่นที่ 84
 • แก่นอยู่ที่จิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ 21 ก.ย. 62 A (620921A)
  พวกเรารุ่นหลัง เรียนแล้วไม่ได้แก่น เรียนเข้าไม่ถึงแก่นคำสอนของครูบาอาจารย์ เราก็เริ่มงง ว่าเราจะพุทโธดี หรือเราจะหายใจดี หรือเราจะขยับมือดี หรือเราจะดูท้องพองยุบดี สิ่งเหล่านี้คือเปลือกของการปฏิบัติ คือรูปแบบ เป็นเครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเอง ถ้าได้จิต ก็ใช้ได้ ใช้กรรมวิธีอะไรก็เหมือนกันหมดเลย ถ้าไม่ได้จิต ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ได้แต่ความสงบเฉยๆ เพราะอย่างนั้นไม […]
 • ถามให้น้อย ดูให้มาก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 15 ก.ย. 62 B (620915B)
  ความสงสัยกับความคิดมันหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน ยิ่งสงสัยก็ยิ่งคิด ยิ่งคิดยิ่งสงสัย ดูเข้าไปตรงๆ ไม่เห็นมีอะไรต้องคิดเลย อย่างความสุขเกิดขึ้น ต้องคิดไหม ไม่เห็นจะต้องคิดเลยว่านี่คือความสุขหรือเปล่า ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้อย่างที่มันกำลังปรากฏเท่านั้น แล้วมันจะสอนธรรมะเรา ว่ามีแต่ความไม่เที่ยง มีแต่ของที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลาย มีแต่ของที่ไม่ใช่ตัวเรา บังคั […]
 • จุดสำคัญคือจิตต้องถูก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 15 ก.ย. 62 A (620915A)
  ความยากที่สุดในการฝึกกรรมฐาน ก็คือการฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา จุดนี้จุดตาย จุดแตกหัก สำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่ว่าจิตถูกไหม ส่วนเรื่องรูปแบบของการปฏิบัติเป็นเรื่องรอง จุดสำคัญที่ต้องถูก คือจิตต้องถูก จิตต้องทรงสมาธิที่ถูกต้อง ถ้าผิดที่จิตดวงเดียว จะไปทำรูปแบบอะไรก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน ถ้าจิตถูก ใช้กรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมด ใช้ได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺ […]
 • ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 14 ก.ย. 62 B (620914B)
  การแยกผม ขน เล็บ ฟัน หนังไม่ใช่เรื่องเล่นๆ พระพุทธเจ้ากำหนดเรื่องของอาบัติไว้อันหนึ่ง ถ้าอุปัชฌาย์ไม่สอนในขณะวันบวช ไม่สอนลูกศิษย์ที่มาบวช ให้พิจารณากายเป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อุปัชฌาย์อาบัติ บกพร่อง เพราะอย่างนั้นเรื่องผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ถ้าเรื่องเล็กๆ พระพุทธเจ้าไม่กำหนดขนาดนั้น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 14 กันยายน 2562 ไฟ […]

ขอรับสื่อธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ