ไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ไฟล์ล่าสุด จาก podcast หลวงพ่อปราโมทย์
 • ปัญหาอยู่ที่ละเลย ไม่สนใจจะรู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 15 ธ.ค. 62 A (621215A)
  สภาวะทั้งหลายเราก็รู้จักอยู่แล้ว นามธรรมทั้งหลายที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมาให้ฟัง น้อยใจ เสียใจ รู้จักทั้งนั้น แต่ปัญหาก็คือ เราละเลยที่จะรู้ อย่างร่างกายนี้ เราจะรู้สึกก็รู้สึกได้ แต่เราละเลยที่จะรู้ จิตใจในส่วนของนามธรรม เราจะรู้สึก เราก็รู้สึกได้ทุกตัว แต่เราละเลยที่จะรู้ ปัญหาอยู่ที่ละเลย ไม่สนใจจะรู้ หลวงปู่ดูลย์บอกว่า การปฏิบัตินั้นไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบ […]
 • กรรมฐานใดที่ทำแล้วสติดี เอาอันนั้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ 14 ธ.ค. 62 B (621214B)
  กรรมฐานใดที่ทำแล้วสติดี ก็เอาอันนั้น สมาธิถูกต้อง สติดี สมาธิถูกต้อง เอาอันนั้น กรรมฐานอะไรทำแล้วสงบ มีแต่ความสุขอะไร เผลอๆ เพลินๆ ไม่เอา ใช้ไม่ได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 14 ธันวาคม 2562 ไฟล์ 621214B ซีดีแผ่นที่ 85
 • วิธีพัฒนาจิตให้พร้อมเจริญปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ 14 ธ.ค. 62 A (621214A)
  ถ้าจิตถูกเสียอย่างเดียว การเจริญปัญญาจะสั้นนิดเดียวเลย ใช้เวลาไม่มาก เพราะฉะนั้น เรามาฝึกจิตตัวเองให้ถูกต้องเสียก่อน ไม่เผลอกับไม่เพ่ง วิธีฝึกทำยังไง พัฒนาเครื่องมือสำคัญขึ้นมา คือสติ สตินี้จะเป็นตัวทำหน้าที่อารักขา คือเป็นเครื่องมือคุ้มครองรักษาจิต หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 14 ธันวาคม 2562 ไฟล์ 621214A ซีดีแผ่นที่ 85
 • เหตุกับผล : หลวงพ่อปราโมทย์​ 10 ธ.ค. 62 (621210)
  คำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นเรื่องเหตุกับผล เหตุกับผลมี 2 ระดับ ระดับที่อยู่กับโลก อย่างพวกเราเป็นชาวโลก เราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะดำรงชีวิตยังไง เลือกคบคนแบบไหน เราก็จะเป็นคนแบบนั้น ในส่วนของโลกุตรธรรม ธรรมะชั้นสูงก็มีเหตุกับผล ถ้าเรามีเหตุ คือ ตัณหา เราจะมีผล คือ ความทุกข์ ถ้าเรามีศีล มีสมาธิ มีปัญญา เรียนรู้ความจริงของตัวเองได้ ไม่ยึดถือกาย ไม่ยึดถือใจ เราจะพ้น […]
 • เดินรู้สึกตัว : หลวงพ่อปราโมทย์​ 8 ธ.ค. 62 B (621208B)
  การเดินจงกรม หมายถึงทุกก้าวที่เดิน เดินด้วยความมีสติ เดินจงกรมไม่ใช่เดินกลับไปกลับมา ถ้าเดินกลับไปกลับมาแล้วไม่มีสติ เรียกว่าเดินเรื่อยเปื่อย เดินทรมานตัวเอง อย่างชอบปิ้งอยู่ มีสติ เรียกเดินจงกรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 ธันวาคม 2562 ไฟล์ 621208B ซีดีแผ่นที่ 85
 • ทางแยก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 8 ธ.ค. 62 A (621208A)
  เวลาที่ภาวนา จนจิตมีปัญญาเข้าถึงความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงแล้ว มีทางแยก อันหนึ่งคือเสื่อม เสื่อมก็เริ่มต้นภาวนาไปอีก เจริญแล้วก็เสื่อม เจริญแล้วเสื่อมไป มันไม่ใช่เสียหาย เจริญแล้วเสื่อมมันคือการสะสมแต้ม สติ สมาธิ ปัญญา จะค่อยๆ แหลมคมขึ้นเรื่อยๆ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 ธันวาคม 2562 ไฟล์ 621208A ซีดีแผ่นที่ 85
 • ของขวัญให้หลวงพ่อ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 7 ธ.ค. 62 B (621207B)
  ถ้าอยากให้ของขวัญกับหลวงพ่อ ของขวัญที่ดีที่สุดคือภาวนา ภาวนาให้หลวงพ่อ รองลงไป อย่างจะทำทานทำอะไร อยากจะช่วยสงเคราะห์โรงพยาบาลไหนก็ตามสะดวก ไม่ต้องเอาเงินมาให้หลวงพ่อ ไปทำกันเอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 ธันวาคม 2562 ไฟล์ 621207B ซีดีแผ่นที่ 85
 • ปรับตัวได้จะรอด ปรับใจได้จะไม่ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 7 ธ.ค. 62 A (621207A)
  เรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองให้ดี ชีวิตจะได้มีความสุขในทุกๆ สถานการณ์ ช่วงที่ยังมีกำลังที่จะปรับตัวได้ ก็ปรับไป ช่วงที่หมดกำลังแล้ว ใจที่ฝึกไว้ดีแล้วจะทำให้เราไม่ทุกข์มากเท่าคนอื่น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 ธันวาคม 2562 ไฟล์ 621207A ซีดีแผ่นที่ 85
 • เหตุใกล้ให้กุศลทั้งหลายเกิด : หลวงพ่อปราโมทย์​ 6 ธ.ค. 62 (621206)
  ต้องพึ่งตัวเองให้มาก จะมาพึ่งครูบาอาจารย์ตลอดเวลาไม่ได้ ครูบาอาจารย์บอกทางให้เราได้เท่านั้นเอง ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่า ท่านเป็นแค่ผู้บอกทาง เราที่จะเดินในเส้นทางของท่าน เราต้องมีโยนิโสมนสิการ แยบคายในการสังเกตตัวเองว่า สิ่งที่เราทำอยู่นี้ อยู่ในลู่ทางที่พระพุทธเจ้าและที่ครูบาอาจารย์บอกหรือเปล่า ถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการเสียอย่างเดียว ไม่มีทางสำเร็จการปฏิบัต […]
 • เด็ดเดี่ยวในการฝึกตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 5 ธ.ค. 62 (621205)
  ภาวนา อย่างน้อยภาวนาให้ได้ ถ้าจะตายอยู่ลำพัง ไม่มีแรงกระทั่งจะกินข้าว ไม่มีแรงกระทั่งหาน้ำกิน จะอยู่ได้ยังไง อยู่ด้วยธรรมะได้ไหม ร่างกายทุกข์ แต่ใจไม่ทุกข์ ทำได้ไหม ยังทำไม่ได้ก็ไปฝึก ทำอย่างที่หลวงพ่อสอน ไปดูให้ดี โลกนี้มีแต่ความทุกข์ ความทุกข์กำลังรอเราอยู่ข้างหน้า อย่าหลงระเริง รีบภาวนาเข้า หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 ธันวาคม 2562 ไฟล์ 6212 […]

ขอรับสื่อธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ