นอกจากการ download ไฟล์เสียงธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเว็บ หรือผ่านทาง podcast แล้ว ไฟล์เสียงต่างๆ ยังมีการแจกจ่ายในรูปแบบซีดี MP3 เกือบทุกแผ่น ผู้ที่สนใจสามารถขอรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากที่วัดสวนสันติธรรมทุกวันที่มีการแสดงธรรม จากงานเทศน์นอกสถานที่ต่างๆ จากจุดแจกสื่อธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และจากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิฯ ทาง Facebook

ไฟล์เสียงล่าสุด

 • โลกไม่มีอะไรด้านเดียว : หลวงพ่อปราโมทย์​ 13 เม.ย. 61 A (6104013A)
  "โลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน รู้จักมัน อย่าประมาท ว่าสิ่งดีๆ จะต้องอยู่กับเราตลอดไป อย่าท้อแท้ ว่าสิ่งเลวๆ จะอยู่กับเราตลอดไป ทุกอย่างชั่วคราว ไม่มีอะไรคงที่ พยายามเรียนรู้ชีวิตอย่างนี้ แล้วเราจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุข จะวันอะไร สงกรานต์หรือไม่ ก็มีความสุข" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610413A ซีดีแ […]
 • พร้อมจะตาย : หลวงพ่อปราโมทย์​ 8 เม.ย. 61 B (610408B)
  "เราจะพร้อมจะตาย ถ้าเรามีความมั่นใจในคุณธรรมของตัวเอง ถ้ากระทั่งตัวเองยังไม่มั่นใจ ก็ยังไม่พร้อม เวลาจะตายก็จะกลัว กลัวจะแย่กว่าเก่า แต่ถ้าเราภาวนา เรามั่นใจในคุณธรรมของเรา เวลาจะตาย ไม่กลัว ถ้าต้องเกิดอีก ก็ดีกว่านี้อีก ไม่แย่ลง เพราะอย่างนั้น เราต้องเตรียม ตั้งอกตั้งใจภาวนาไป อะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้ ไม่เสียเปล่าๆ มีสติทุกๆ อิริยาบถ มีสติอยู่ตลอดเวลา […]
 • ติดอยู่ในภพ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 8 เม.ย. 61 A (610408A)
  "สัตว์ทั้งหลายจะติดอยู่ในภพของตัวเอง มันคุ้นเคย จิตของเราเวลาไปคุ้นเคยกับอะไรแล้ว มันจะไม่ค่อยทิ้งสิ่งนั้น เหมือนถ้าเราไม่ได้ภาวนา เราก็จะคุ้นเคยกับการเป็นคนแบบนี้ เหมือนๆ กันไป ตามๆ กันไปทุกวันๆ ตอนเด็กๆ ก็ไปเรียนหนังสือ โตขึ้นไปก็ทำงาน มีครอบครัว เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน แล้วก็ตายไป ตามแบบกันตั้งแต่เกิดจนตาย ดูๆ ก็น่าสงสาร ไม่รู้ว่าทางรอดมันมี ชีวิตคนเราเก […]
 • ความเหมือนในความต่าง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 7 เม.ย. 61 B (610407B)
  "พอเราเห็นสภาวะแต่ละตัวๆ บ่อยๆ ต่อไปเราจะจับลักษณะร่วมของทุกตัวได้ ลักษณะร่วมของทุกๆ ตัวเรียกว่าสามัญญลักษณะ มีคำอยู่ ๒ คำ อันหนึ่งคือ วิเสสลักษณะ ลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้เราแยกได้ ว่าอันนี้คือสภาวะอย่างนี้ๆ แต่ทุกๆ ตัวมีลักษณะร่วมกัน เรียกว่า สามัญญลักษณะ ลักษณะร่วมกันคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติ […]
 • รู้สึกตัวทั่วพร้อม : หลวงพ่อปราโมทย์​ 7 เม.ย. 61 A (610407A)
  ”ขณะนี้ร่างกายเราหายใจอยู่ รู้สึกไหม รู้สึกมันทั้งตัว เห็นตัวนี้กำลังหายใจอยู่ ดูสบายๆ ตัวนี้หายใจออกก็รู้ ตัวนี้หายใจเข้าก็รู้ ดูไปสบายๆ รู้มันทั้งตัว รู้ตัวทั่วพร้อม ไม่ใช่รู้แต่ลม หรือจะดูอิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็เห็นทั้งตัว ยืน เดิน นั่ง นอน“ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610407A ซีดีแผ่นที่ ๗๕ […]

download ไฟล์ mp3 เรียงลำดับตามซีดี

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ (ต้องมี Facebook Account) หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ

ฟังธรรมะจากครูอาจารย์ท่านอื่นๆ

รายการไฟล์ mp3 ล่าสุดจาก podcast ฆราวาสธรรม

 • คุณมาลี - บ้านจิตสบาย 6 ส.ค. 60 (mle600806C)
  "ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงได้ มันจะมีความตั้งมั่นทีละขณะๆอยู่แล้ว ความเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นเอง" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนา - อ.ประสาน คอร์สจีน ๘ 6 ม.ค. 61 (psn610106)
  "ศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา ไม่มีบทเรียนไหนไม่สำคัญ ทำได้ไม่ครบ บารมีจะไม่เต็ม ไม่มีวันเกิดมรรคผล" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑
 • คุณมาลี - บ้านจิตสบาย 6 ส.ค. 60 (mle600806B)
  "ข้อเท็จจริงเวลาเราภาวนาไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกลม เราไม่ได้เน้นให้รู้สึกตัว แต่เราจะไปดูสภาวะว่า จิตขณะนี้มันเคลื่อนไป มันไหลไป สภาวะนี้จิตไม่รู้สึกตัว แต่ถ้าเราเน้นเอาความรู้สึกตัว ตัวเราจะไม่เห็นธรรมชาติของจิตของเราจริงๆ" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • มรรคมีองค์แปด - อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาล 20 M Academy 21 ม.ค. 61 (psn610121A)
  "อริยมรรคมีองค์แปดมีอะไรบ้าง ตอนที่ยังไม่เกิดอริยมรรค มันก็เป็นบุพภาคมรรค เราก็มีหน้าที่พัฒนาให้ทุกตัวให้มันงอกงามไป มันวุ่นวายนักก็ เริ่มต้นจากการมี"สติ"ก่อนก็ได้ พอมีสติเกิดกิเลสก็ดับ กิเลสดับก็ไม่ชั่ว ก็ไม่ผิดศีล พอมีสติแล้ว นานๆเข้า ถ้ามีสติถูกต้องก็จะได้สมาธิที่ถูกต้องด้วย มันก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา มีสติ มีสมาธิ มีศีล มีปัญญา ค่อยๆ ฉลาดขึ้น […]
 • คุณมาลี - บ้านจิตสบาย 6 ส.ค. 60 (mle600806A)
  "นักภาวนาอย่าติดดี ติดดีรู้ว่าติดดีไว้ก่อน อยากดีรู้ว่าอยากดี ไม่ใช่ห้ามอยากดี แต่เรารู้ทันใจเรา เพราะตัวนี้คือตัวที่สร้างทั้งหมด ที่ทำให้เราเนิ่นช้า ถ้าเรายังติดดีอยู่" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • เส้นทางของคนเข้มแข็ง - คุณนิติยา คอร์สจีน 8 (nit610105) 5 ม.ค. 61
  "มีสิ่งหนึ่ง ที่ผ่านมาได้จนวันนี้ คือมีความมุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์ ความอดทนและเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว ทุกวันที่มีการเทศน์ของหลวงพ่อ จะเดินทางมาฟังธรรมอยู่เสมอๆ แต่ก่อนที่ร่างกายแข็งแรง จะขับรถมาเอง... แต่พอช่วงหลังจากตัวเองเกิดอุบัติเหตุ หมอก็ไม่ให้ขับรถทางไกล ก็อาศัยญาติธรรม น้องๆหลายๆคนที่มาวัด เดี๋ยวขอมากับคนนั้นบ้าง ขอมากับคนนี้บ้าง อดทนที่จะลดทิฐิของตัวเ […]
 • ถามตอบ - อ.ประสาน คอร์สจีน 8 (psn610105) 5 ม.ค. 61
  "ภาวนาได้หรือไม่ได้ตัวชี้ขาด ก็อยู่ที่ว่าเห็นสภาวะได้ไหม เพราะว่าเรียนธรรมะด้วยการเห็นสภาวะ ถ้าไม่เห็นสภาวะแปลว่ายังเรียนไม่ได้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
 • บุญใดประกอบด้วยสติด้วยปัญญา บุญนั้นเป็นบุญใหญ่ - อ.ประสาน คอร์สจีน ๘ 3 ม.ค. 61 (psn610103)
  "บุญประกอบด้วยสติ ประกอบด้วยปัญญา เป็นบุญใหญ่ คนๆนึงทำบุญ 100 บาท ทำบุญแล้วหวังได้บุญ ก็ได้บุญเหมือนกัน แต่เป็นบุญไม่มาก เพราะทำแล้ว หวังเพื่อเอาบุญ แต่อีกคน ทำเพราะว่า เห็นประโยชน์ว่า เงินของเราจะสร้างประโยชน์ อย่างนี้มีสติ มีปัญญา มีเหตุผลกำกับ ได้บุญมากกว่า อีกคนบริจาคร้อยนึง มีเงินก็ไม่มากเท่าไหร่ แต่เห็นว่าจิตมันหวงเงิน ต้องการขัดเกลากิเลสตัวเอง ขั […]
 • ถามตอบ - อ.ประสาน คอร์สจีน ๘ 2 ม.ค. 61 (psn610102C)
  "แผ่เมตตาจิตมันต้องมีเมตตาก่อน เวลาแผ่เมตตาไม่ใช่ว่าเจตนาต้องดันพลังอะไร หรือส่งพลังอะไรจากใจเรา แล้วก็ไม่ต้องเจตนาสร้างความรู้สึกเมตตาขึ้นมา เวลาที่เจตนาสร้างความเมตตา อันนี้ไม่ใช่เมตตาจริง มันแต่งเอา เวลาแต่งใจ จริงๆใจมีภาระ ตัวใจเองไม่มีความสุขอยู่แล้ว เพราะว่าพอไปบังคับมัน ไปแต่งมัน ตัวใจเครียด ไม่สบาย" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที […]
 • สองสิ่งที่ต้องเรียน - อ.ประสาน - คอร์สจีน ๘ 2 ม.ค. 61 (psn610102B)
  "กรรมฐานมี ๒ ชนิด คือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมมฐานนี้ เป็นไปเพื่อให้ใจได้พักผ่อน ให้ใจมีความสุข สมถะ ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ไจดี แต่วิปัสสนาไม่ได้ทำ แต่ให้เห็นอย่างที่มันเป็น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑
 • กิเลส กรรม วิบาก - อ.ประสาน คอร์สจีน ๘ 30 ธ.ค. 60 (psn601230A)
  "จิตมีธรรมชาติอันหนึ่งคือฝึกได้ เราฝึกให้จิตเป็นอย่างไร นานๆเข้าจิตจะเป็นอย่างนั้น เช่นเราฝึกให้ใจเครียด นานๆเข้า จิตเครียดเองไม่ต้องฝึก เราสังเกตไหม คนบางคน เราอยู่ใกล้ๆเขา เรารู้สึกมีความสุข เรารู้สึกว่าเขามีเมตตา ขณะนั้นเขาไม่ได้ฝึกให้ใจเมตตา สังเกตไหมว่า เราอยู่ใกล้บางคน เขาไม่ได้ทำอะไร เขาอยู่เฉยๆของเขาแต่เราเครียด เพราะอะไร ก็คนนี้มันเครียดตลอดเวล […]
 • ฝึกใช้ประคำเจริญสติ - อ.ประสาน คอร์สจีน ๘ 2 ม.ค. 61 (psn610102A)
  "ขณะที่เราเจตนาภาวนา มันจะเพ่ง จิตเราก็จะแน่นกว่าความเป็นธรรมชาติ แน่นกว่าความเป็นธรรมดา ให้รู้ทันว่าเพ่ง เพ่งก็เป็นอาการของใจแบบหนึ่ง ในกรณีที่เราทำไปเรื่อยๆ บางทีเพ่งมากแล้ว เพ่งมากรู้สึกแน่นเกินไป ให้หยุดก่อน นั่งเล่นๆไปก่อนแล้วค่อยทำ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑
 • เป็นผู้รู้ ผู้ดู ผู้เห็น - อ.ประสาน คอร์สจีน ๘ 30 ธ.ค. 60(psn601230B)
  "เรียนไปว่า ทุกครั้งที่มีความอยาก จิตมันจะปรุงแต่ง เห็นว่ามันบังคับไม่ได้ จะห้ามไม่ให้มันอยากก็ทำไม่ได้ ไม่ให้มันปรุงก็ทำไม่ได้ ดูไปจนวันหนึ่งเข้าใจว่า ทุกสิ่งในกาย ในใจนี้ ล้วนแต่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับทั้งสิ้น เรียนไปเพื่อให้เห็นว่า ทุกสิ่งถูกรู้ถูกดู ร่างกายนี้ ก็ถูกรู้ถูกดู จิตใจ ความรู้สึกต่างๆก็ถูกรู้ถูกดู ความสุข ความทุกข์ ความเฉยๆ ถูกรู้ถูกดู ค […]
 • เปิดใจเรียนสิ่งใหม่ - อ.ประสาน คอร์สจีน ๘ 29 ธ.ค. 60 (psn601229)
  "ที่นี่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการสอนพวกเราว่า เริ่มต้นให้เดินจงกรม ให้ทำสมาธิ ที่จริง การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การขยับมือ การดูท้องพองยุบ เป็นเปลือกของวิธีการปฏิบัติเท่านั้นเอง คือเราไม่ได้เน้นสอนเปลือกนะ เปลือกนี้เหมาะสำหรับแต่ละบุคคล ในจริตนิสัยต่างๆกัน เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจแล้ว ในสำนักนี้ 20-30 คน ก็มีเปลือกในวิธีการปฏิบัติ ไม่เหมือนกัน" --อ.ประสาน […]
 • คุณมาลี - คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ1 กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต 24 ก.ย. 60 (mle600924)
  "ทุกคนอยากหมด แต่สำคัญคือเรารู้ว่าอยาก เมื่อเรารู้ว่าอยาก มันจะลดการกระทำหมด ความอยากมันสร้างสิ่งต่างๆมากมาย ทำให้เราช้า ถ้าเรารู้ไม่ทันตัวนี้" --คุณมาลี ปาละวงศ์ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ 1 ภูเก็ต วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

X