นอกจากการ download ไฟล์เสียงธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเว็บ หรือผ่านทาง podcast แล้ว ไฟล์เสียงต่างๆ ยังมีการแจกจ่ายในรูปแบบซีดี MP3 เกือบทุกแผ่น ผู้ที่สนใจสามารถขอรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากที่วัดสวนสันติธรรมทุกวันที่มีการแสดงธรรม จากงานเทศน์นอกสถานที่ต่างๆ จากจุดแจกสื่อธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และจากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิฯ ทาง Facebook

ไฟล์เสียงล่าสุด

 • การรู้ทุกข์ คือเรื่องสำคัญที่สุด : หลวงพ่อปราโมทย์​ 28 ต.ค. 61 (611028)
  "อวิชชา คือความไม่รู้อริยสัจ ๔ ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้สมุทัย ไม่รู้นิโรธ ไม่รู้มรรค ถ้าเมื่อไรรู้ทุกข์ เมื่อนั้นละสมุทัย เมื่อไรละสมุทัย เมื่อนั้นแจ้งนิโรธ เมื่อไรแจ้งนิโรธ เมื่อนั้นเกิดอริยมรรค เพราะอย่างนั้น สำคัญอยู่ที่ตัวรู้ทุกข์ รู้ทุกข์ก็คือ รู้กายอย่างที่กายเป็น รู้ใจอย่างที่ใจเป็น อันนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ นี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทุกองค์ ผ่ […]
 • ยากที่สุด ตรงทำจิตให้ถูก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 27 ต.ค. 61 B (611027B)
  "ยากที่สุดตรงทำจิตให้ถูก ฝึกจิตให้ถูกต้อง พอจิตถูกแล้ว การทำวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องยาก ใช้จิตที่ถูกต้องแล้ว ไปรู้ มีสติระลึกรู้ ความเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจ จิตเป็นคนรู้คนดู เป็นผู้เห็น แล้วถึงทำวิปัสสนาได้ วิปัสสนาไม่ใช่คิดเอา วิปัสสนาไม่ใช่วิตก ไม่ใช่การตรึก ไม่ใช่การคิด วิปัสสนาไม่ใช่การสะกดจิตตัวเอง ไม่ใช่คิด ไม่ใช่สะกดจิต แต่เป็นการรู้กายอย่างที่กายเ […]
 • ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ 27 ต.ค. 61 A (611027A)
  "เราต้องฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริงขึ้นมา จนเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มีความเบา มีความอ่อนโยน นุ่มนวล มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความเหมาะสมที่จะทำกรรมฐาน ที่จะเรียนรู้กาย ที่จะเรียนรู้ใจ ถ้าสงบแล้วก็นิ่งเฉย ขี้เกียจขี้คร้าน ที่จะเรียนรู้กายรู้ใจ ก็ยังไม่ใช่" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611027A ซีดีแผ่นที่ ๗๘ […]
 • เรียนธรรมะ ต้องหัดรู้จักสภาวะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 21 ต.ค. 61 B (611021B)
  "สภาวธรรม คือสิ่งที่เราจะเอาไว้ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐาน หัดรู้จักสภาวะ อย่างเราจำธรรมะได้ แต่ไม่เคยเห็นสภาวะของจริง ใช้ไม่ได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611021B ซีดี ๗๘
 • หัดทำสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 21 ต.ค. 61 A (611021A)
  "พวกเราไปเลือกเอา อารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ที่อยู่แล้วมีความสุข แล้วเราก็ไปรู้อารมณ์อันนั้น อย่างมีความสุข สงบก็ช่าง ไม่สงบก็ช่าง ถ้าอยากสงบจะไม่มีความสุข ความอยากเกิดเมื่อไร ความทุกข์เกิดเมื่อนั้น ตัณหาเป็นตัวสมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เพราะอย่างนั้น อย่าอยากสงบ ... ไปหัดนะ เราเป็นฆราวาสก็ต้องหัด เพราะว่าชีวิตเราเคร่งเครียดมาก ดีไม่ดีบ้า เหน็ดเหนื่อ […]

download ไฟล์ mp3 เรียงลำดับตามซีดี

ซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แจกจ่ายแก่ผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอรับสื่อธรรมะทั้งหนังสือและซีดีได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยตรง ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิฯ (ต้องมี Facebook Account) หรือส่งอีเมล์ไปที่ media @ lptf.org หรือ โทร 02-012-6999 ในเวลาทำการ

ฟังธรรมะจากครูอาจารย์ท่านอื่นๆ

รายการไฟล์ mp3 ล่าสุดจาก podcast ฆราวาสธรรม