หนังสือธรรมะและคำสอน พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หนทางยังมีอยู่ ผู้เดินทางยังไม่ขาดสาย
ลงมือเสียแต่วันนี้
ก่อนที่กระแสลมแห่งกาลเวลา
จะพัดพารอยพระบาทของท่านหายไป
เพราะถึงเวลานั้น
พวกเราก็จะต้องระหกระเหินไร้ทิศทาง
ไปอีกแสนนาน…

 

หนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์ แบ่งได้เป็น ๑) หนังสือที่หลวงพ่อเป็นผู้เขียน ลักษณะเป็นตำรา เป็นสาระที่เป็นหลักในการปฏิบัติครอบคลุมเพื่อให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติโดยภาพรวม และ ๒) หนังสือที่มาจากการถอดเสียงเป็นหนังสือจากเทศนาธรรม ดังต่อไปนี้

หนังสือธรรมะ ตำราที่เขียนโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หนังสือที่ถอดความมาจากพระธรรมเทศนา

หนังสือประมวลธรรม

หนังสือที่หลวงพ่อเขียนเองนั้น ทางผู้จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานทุกเล่ม และหลวงพ่อไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับการจัดทำหนังสือเหล่านั้นทั้งสิ้น หลวงพ่อมีเจตนาเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ให้นานที่สุดเท่านั้น หนังสือที่มีการนำไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ หลวงพ่อมอบเป็นธรรมทานเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ การจัดทำทุกกระบวนการเป็นไปตามความเข้าใจของผู้จัดพิมพ์เองทั้งหมด หลวงพ่อไม่สามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งในภาษาที่มีการแปลเหล่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบข้อความภาษาที่มีการแปลเหล่านั้นได้
X