เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด

การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ

ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…

หนทางยังมีอยู่
ผู้เดินทางยังไม่ขาดสาย
ลงมือเสียแต่วันนี้
ก่อนที่กระแสลมแห่งกาลเวลา
จะพัดพารอยพระบาทของท่านหายไป
เพราะถึงเวลานั้น
พวกเราก็จะต้องระหกระเหินไร้ทิศทาง
ไปอีกแสนนาน…

— อุบาสกนิรนาม (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในปัจจุบัน)

หนังสือที่หลวงพ่อเขียนเองนั้น ทางผู้จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานทุกเล่ม และหลวงพ่อไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับการจัดทำหนังสือเหล่านั้นทั้งสิ้น หลวงพ่อมีเจตนาเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ให้นานที่สุดเท่านั้น หนังสือที่มีการนำไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ หลวงพ่อมอบเป็นธรรมทานเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ การจัดทำทุกกระบวนการเป็นไปตามความเข้าใจของผู้จัดพิมพ์เองทั้งหมด หลวงพ่อไม่สามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งในภาษาที่มีการแปลเหล่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบข้อความภาษาที่มีการแปลเหล่านั้นได้

หนังสือธรรมะ และประมวลธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

FileAction
วิถีแห่งความรู้แจ้ง ๑-๒ ฉบับสมบูรณ์Download 
แด่เธอผู้มาใหม่Download 
รถ 7 ผลัดDownload 
มิจฉาทิฎฐิDownload 
สมถกรรมฐานDownload 
สัมมาสมาธิDownload 
มรรคมีองค์ 8Download 
เหตุแห่งความเนิ่นช้าDownload 
สติและสมาธิที่ถูกต้องDownload 
แนวทางการปฏิบัติธรรมของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)Download 
ธรรมดาของโลกDownload 
สุดยอดกรรมฐานDownload 
กถาวัตถุ ๑๐Download 
รักษาใจยามเจ็บไข้Download 
ศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ ไม่ใช่ชวนให้เชื่อDownload 
เรื่องธรรมดาDownload 
หลักการปฏิบัติธรรม (ทำอะไร เพื่ออะไร ทำอย่างไร)Download 
เรียนธรรมคู่ เพื่อรู้ธรรมหนึ่งDownload 
อริยสัจDownload 
ธรรมะโดนใจ 4Download 
ธรรมะโดนใจ 3Download 
ธรรมะโดนใจ 2Download 
ธรรมะโดนใจ 1Download 
กุญแจสู่ความรู้แจ้งDownload 
วิธีการปฏิบัติธรรมDownload 
ประมวลธรรมเทศนาDownload 
โรดแม็พธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตรธรรมDownload 
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาDownload 
คู่มือการปฏิบัติธรรมDownload 
ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไรDownload 
จิตตสิกขาและอริยสัจ ความจริงที่ต้องเรียน กิจที่ต้องทำDownload 
จิตตั้งมั่นDownload 
แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (ฉบับเพิ่มเติมสองพระธรรมเทศนา)Download 
นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 4Download 
นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 3Download 
นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 2Download 
นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 1Download 
อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์Download 
ธรรมเทศนา ๔ วันในวัดสวนสันติธรรมDownload 

ติดต่อขอรับสื่อธรรมในรูปแบบซีดีและหนังสือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หนังสือและซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ แจกจ่ายให้กับผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สนใจสามารถรับสื่อธรรมได้ที่วัดสวนสันติธรรม ในวันที่มีการแสดงธรรม หรือจุดแจกสื่อธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ หรือหากไม่สะดวกไปรับตามจุดแจกต่างๆ สามารถขอรับทางไปรษณีย์ได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช