ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด

การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ

ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”

ทางลัด คลิกที่ภาพ

อ่านธรรมะ

อ่านธรรมะโดนใจจากหน้าเว็บหรือ download หนังสือ

ฟังธรรม

ฟังพระธรรมเทศนาหลวงพ่อล่าสุด หรือค้นหาไฟล์เสียงเรียงลำดับตามแผ่นซีดี

วัดสวนสันติธรรม

แผนที่เดินทางไปวัดสวนสันติธรรม พร้อมปฏิทินแสดงธรรม

คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดต่างๆ เช่น ตั้งแต่การขอมาพักที่วัด ถวายสังฆทาน พระภิกษุขอมาพักที่วัด

“หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ มีไม่มากหรอก จำหลักสั้นๆ ไว้นิดเดียว
ให้เรามีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

หลวงพ่อไปรวบรวมหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ย่อลงมาเหลือเท่านี้เอง ถ้าพูดให้ถูกๆ ก็มีสติรู้รูป รู้นาม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง รูปธรรมนามธรรมนั่นเอง เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา”

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ ไฟล์ 531010A

พระธรรมเทศนาล่าสุด

 • คิดเอาไม่ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 6 พ.ค. 61 B (610506B)
  "วิปัสสนาคิดเอาไม่ได้ วิปัสสนามาจากคำว่า วิ กับ ปัสสนะ ปัสสนะ แปลว่าการเห็น วิ แปลว่าแจ้ง เห็นแจ้ง ก็คือเห็นไตรลักษณ์ ต้องเห็นความจริง เราอยากเห็นความจริงของร่างกาย เราก็ต้องไม่ดัดแปลงร่างกาย เราอยากเห็นความจริงของจิตใจ เราก็ต้องไม่ดัดแปลงจิตใจ ร่างกายเป็นอย่างไร ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น จิตใจเป็นอย่างไร ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องคิดมาก" -- พระธรรม […]
 • อยู่ที่ตั้งใจเอาจริงแค่ไหน : หลวงพ่อปราโมทย์​ 6 พ.ค. 61 A (610506A)
  "อยู่ที่ตัวเอง ว่าตั้งใจจะเอาจริงแค่ไหน ถ้าเอาจริง ก็ไม่ปล่อยให้จิตใจสะเปะสะปะไป วันหนึ่งๆ ให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้เยอะ มีความอ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แข็งกระด้าง ใจที่แข็งกระด้าง รับธรรมะไม่ได้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610506A ซีดีแผ่นที่ ๗๖
 • รู้สึกตัวได้แล้ว ดูไตรลักษณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 5 พ.ค. 61 B (610505B)
  "ตรงที่มันเห็นเอง เห็นไตรลักษณ์เอง โดยไม่ต้องคิดนำนั้น ตรงนั้นเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ถ้ายังต้องคิดนำ โน้มนำให้เห็นอยู่ ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา แต่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆ ใช้ไม่ได้ แค่ดีกว่าคนไม่รู้สึกตัวเท่านั้น แต่ไม่บรรลุมรรคผลหรอก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610505B ซีดีแผ่นที่ ๗๖
 • ยืมโลกมาใช้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 5 พ.ค. 61 A (610505A)
  "เรายืมร่างกายมาจากโลก มีร่างกาย เราก็เอาไว้ใช้ทำประโยชน์ ประโยชน์ของตัวเอง กับประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์สูงสุดก็คือ เรียนกรรมฐาน สร้างความฉลาดให้กับตัวเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ ​พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610505A ซีดีแผ่นที่ ๗๖
 • วิธีเรียนธรรมะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 29 เม.ย. 61 (610429)
  "ธรรมะนั้น เราเรียนรู้กันด้วยใจ เรียนรู้ด้วยจิตใจของเราเอง ลำพังมีร่างกาย มันเรียนธรรมะไม่ได้ ต้องอาศัยจิตใจมาเรียนธรรมะ วิธีที่จะเรียนธรรมะก็คือ รู้ลงไปที่ใจของเรา ใช้ใจของเรานี้ ไปรู้ใจของเราเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610429 ซีดีแผ่นที่ ๗๖

“ธรรมะของพระพุทธเจ้างดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในที่สุด ไพเราะจับอกจับใจ ยิ่งเราศึกษาปฏิบัติจะพบว่า ความทุกข์กระเด็นหายไปจากใจเราอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยท่านสอนให้เราช่วยตัวเอง ไม่ต้องร้องขอให้ใครมาช่วย ไม่ได้สอนให้พึ่งพาผู้อื่นสิ่งอื่น ท่านให้เรามีสรณะคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แต่ที่พึ่งไม่ใช่แปลว่าท่านจะมาช่วย เราให้พ้นทุกข์ แต่ท่านเป็นแบบอย่างของผู้พ้นทุกข์
ท่านสอนทางพ้นทุกข์ที่ท่านเดินมาแล้ว ท่านทําได้แค่นั้นเอง ที่เหลือเราต้องทํา ต้องปฏิบัติเอาเอง
ทางที่ท่านสอนนั้นชัดเจน ไม่มีอะไรที่คลุมเครือ ไม่มีอะไรที่ จะต้องสงสัยเลย ขอให้ลงมือทําให้ถูกเท่านั้นเอง ซึ่งมีสองอย่าง อย่างแรกทําให้ถูกทาง อย่างที่สองทําให้สมควรกับธรรม ไม่ใช่ทํา นิดๆ หน่อยๆ หลายคนใจร้อน สะสมกิเลสมานับเวลาไม่ถ้วน พอมาภาวนา ๓ เดือน อยากบรรลุธรรมแล้ว
ธรรมะนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกทาง เมื่อถูกแล้วก็ต้องขยัน ทำบ้างเล่นบ้างมันก็ได้แต่ธรรมะถูๆ ไถๆ ไปวันหนึ่งๆ ถ้าอยากฝึกจนจิตใจเราเข้าถึงฝั่ง พ้นทุกข์ แล้วไม่ต้องตะเกียกตะกายต่อไป จะต้องสู้ตาย มันไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาๆ อย่างพวกเราจะทําได้ มันเหลือวิสัยเฉพาะคนที่ไม่รู้ทาง ดิ้นรนแทบตายเหนื่อยแทบตายก็ ได้แค่นั้นแหละ”

หนังสืออริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์  เรื่อง “มรรค คือ ทางสายเดียวเพื่อความพ้นทุกข์”
จากพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๓ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ (550107)

X