หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ มีไม่มากหรอก จำหลักสั้นๆ ไว้นิดเดียว
ให้เรามีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
หลวงพ่อไปรวบรวมหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ย่อลงมาเหลือเท่านี้เอง
ถ้าพูดให้ถูกๆ ก็มีสติรู้รูป รู้นาม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
รูปธรรม นามธรรมนั่นเอง
เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา”

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ ไฟล์ 531010A

อ่านธรรมะ
อ่านหนังสือธรรมะจากหน้าเว็บหรือ download เก็บไว้
ฟังธรรม
ฟังพระธรรมเทศนาหลวงพ่อล่าสุด หรือค้นหาไฟล์เสียงเรียงลำดับตามแผ่นซีดี
วัดสวนสันติธรรม
แผนที่เดินทางไปวัดสวนสันติธรรม และปฏิทินแสดงธรรม
คำถามที่พบบ่อย
รายละเอียดต่างๆ เช่น ตั้งแต่การขอมาพักที่วัด ถวายสังฆทาน พระภิกษุขอมาพักที่วัด

การปฏิบัติธรรมมี ๓ อัน อันแรก เราต้องรักษาศีล ๕ ข้อไว้ อันที่สอง คือการทำในรูปแบบ อันที่สาม คือการทำในชีวิตประจำวัน ต้องทำ

ครูบาอาจารย์ท่านสอน หัวใจของการปฏิบัติ คือ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ธรรมดานี่เอง เราไม่ได้นั่งเข้าฌานอยู่ที่ไหนเมื่อไร วันๆ หนึ่งจะทำสมาธิ เดินจงกรมได้สักเท่าไร โดยเฉพาะฆราวาส ทำได้ไม่มาก ชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกธรรมดานี่เอง

ถ้าเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตธรรมดาของเรานี้ได้ เราก็จะไปได้เร็วมาก ไม่แพ้พระ ในขั้นต้นๆ โสดาฯ สกาทาคาฯ ฆราวาสไม่แพ้พระหรอกในเรื่องของความเร็ว ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติ แล้วตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อาจจะเร็วกว่าพระด้วยซ้ำไป”

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๗๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611007A)

พระธรรมคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

รักษาพระพุทธศาสนาที่ใจ

พระพุทธศาสนา รักษาไว้ที่ใดก็ไม่ปลอดภัยเท่าที่ใจของเราเอง

ฆราวาสต้องช่วยกันรักษาศาสนา อุบาสก อุบาสิกาต้องเข้มแข็ง งานสำคัญขณะนี้ คือการสร้างชาวพุทธที่แท้จริง รับสืบต่อไม่ได้ ก็คือหมด ศาสนาพุทธจะอยู่ได้นานแค่ไ ... อ่านต่อ
ชั่วต้องละ ดีต้องเจริญ กุศลทำให้ถึงพร้อม

ชั่วต้องละ ดีต้องเจริญ กุศลทำให้ถึงพร้อม

ทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราครอบคลุม ท่านบอกให้ละบาป อกุศลทั้งปวง อย่าทำ
ทำกุศลให้ถึงพร้อม คือศีล สมาธิ ปัญญา มีศีล ... อ่านต่อ
สุดยอดกรรมฐาน

สุดยอดกรรมฐาน

“พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ พบจิตให้ทำลายจิต นี้เป็นสุดยอดของกรรมฐาน นี้เป็นจุดสูงสุดของกรรมฐาน” หลวงพ่อพุธท่านก็ขยายความให้ฟังว่าการทำลายผู้รู้ก็คือ การว ... อ่านต่อ
วิธีเตรียมตัวตาย

วิธีเตรียมตัวตาย

พวกเราพยายามฝึกตัวเองให้ได้ตั้งแต่ก่อนที่จะตาย ค่อยๆ ภาวนาไปทุกวันๆ จิตใจจะมั่นคงเด็ดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะ เวลาจะตายเราทำอย่างไรดี ... อ่านต่อ
สังเวชนียสถาน

สังเวชนียสถาน

โยมถามหลวงพ่อว่า ควรจะปฏิบัติภาวนาอย่างไรเมื่อเดินทางไปสังเวชนียสถาน:
“พอดีได้มีโอกาสจะได้เดินทาง ไปสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้าค่ะ
อยาก ... อ่านต่อ
มรรคผลในชีวิตนี้

มรรคผลในชีวิตนี้

คนในโลกมีแต่คนหลง หาคนรู้สึกตัวหายาก วันหนึ่ง ๆ จิตหลงตลอดเวลา หลงไปดู หลงไปฟัง หลงไปดมกลิ่น หลงไปรู้รส หลงไปรู้สัมผัสที่ร่างกาย หลงไปคิดทางใจ หลงกันท ... อ่านต่อ
ใบไม้หนึ่งกำมือ คืออริยสัจ 4

ใบไม้หนึ่งกำมือ คืออริยสัจ 4

ขอบเขตของพระพุทธศาสนา เป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ เราต้องเรียน เพื่อให้รู้ว่าหลักธรรมจริง ๆ เป็นยังไง
อันแรกเลยคือขอบเขตของพระพุทธศาสนา เป็นไปเ ... อ่านต่อ
ธรรมะจากเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก

ธรรมะจากเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก

พระเวสสันดรเมื่อก่อนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นงานบุญประจำปี ทางอีสานเรียกบุญผะเหวด มีทุกภาค ภาคกลางส่วนมากทำเดือน ๑๒ เวลาฟังเรื่องพระเวสสันดร ก็ได้ประโยชน์ต ... อ่านต่อ
การทำวิปัสสนา ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน

การทำวิปัสสนา ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน

การทำวิปัสสนา ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร ไม่มีอะไรซับซ้อน
อันแรก มีใจตั้งมั่นเป็นคนดู
เราจะเห็นรูปธรรม นามธรรม
เห็นกาย เห็นใจมันทำ ... อ่านต่อ
Loading...

ติดต่อขอรับสื่อธรรมในรูปแบบซีดีและหนังสือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หนังสือและซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ แจกจ่ายให้กับผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สนใจสามารถรับสื่อธรรมได้ที่วัดสวนสันติธรรม ในวันที่มีการแสดงธรรม หรือจุดแจกสื่อธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ หรือหากไม่สะดวกไปรับตามจุดแจกต่างๆ สามารถขอรับทางไปรษณีย์ได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช