ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ มีไม่มากหรอก จำหลักสั้นๆ ไว้นิดเดียว
ให้เรามีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
หลวงพ่อไปรวบรวมหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ย่อลงมาเหลือเท่านี้เอง
ถ้าพูดให้ถูกๆ ก็มีสติรู้รูป รู้นาม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
รูปธรรม นามธรรมนั่นเอง
เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา”

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ ไฟล์ 531010A

พระธรรมคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

บุญใหญ่ หรือว่าบุญเล็กน้อย

บุญใหญ่ หรือว่าบุญเล็กน้อย

บุญแบบข้ามภพข้ามชาติ หาคำอธิบายยาก เป็นเรื่องอจินไตย แต่บุญที่เราเห็นปัจจุบันนั้นมี ใจที่เสียสละ ใจที่ให้ มีความสุข ใจที่อยากได้ของคนอื่น ไม่มีความสุข ... อ่านต่อ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สัมมาสติ กับสัมมาสมาธิ: เครื่องมือในการเจริญปัญญา

(๑) เครื่องมือในการเจริญปัญญา มีตัวหลัก ๒ ตัว คือ สัมมาสติ กับสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ คือ สภาวะที่จิตตั้งมั่น อยู่กับเนื้อกับตัว โดยที่เราไม่เจ ... อ่านต่อ
วัดผลด้วยตนเอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดผลด้วยตัวเอง

(๑) เรียนหลักของการปฏิบัติแล้ว พึ่งตัวเองให้มากที่สุด ไม่ต้องไปถามคนอื่นเยอะ ประโยคที่แย่มาก ไม่มีความรับผิดชอบในการถามก็คือ “จิตหนูเป็นยังไงคะ” จิตหน ... อ่านต่อ
ภาพรวมของการปฏิบัติ

ภาพรวมของการปฏิบัติ

(๑) ถ้าเรามองภาพรวมของการปฏิบัติ เราปฏิบัติธรรม เพื่ออบรมจิตใจให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจ เพราะถ้าจิตใจเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้ ... อ่านต่อ
กัลยาณมิตร

กัลยาณมิตร

(๑) อยู่กับโลกต้องรู้จักเลือกคบคน ถ้าเราไม่รู้จักเลือกคบคน เราจะไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม อย่างการอยู่ในโลกต้องทำมาหากิน คนจะทำมาหากินแล้วรวยขึ้นมา ... อ่านต่อ
หมาจรจัด

หมาจรจัด

โยม: ปกติแล้ว จะดูแลหมาจรจัดอะไรอย่างนี้ค่ะ มีที่จะโดนฆ่า ก็เอามาเลี้ยงด้วย ก็เลยกังวลว่า ถ้าตอนสุดท้าย สมมุติว่าก่อนตายแล้วจิตเราไปคิด… ถึงแม้ว่าจ ... อ่านต่อ
รู้ทันใจ กับโรคซึมเศร้า

รู้ทันใจ กับโรคซึมเศร้า

โยม: ตอนนี้เป็น panic และซึมเศร้าเจ้าค่ะ และเป็นเยอะ พอทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ ทำไมมันไม่หยุดทุกข์เจ้าคะ หลวงพ่อ: ยังดูไม่ครบ ทุกข์รู้ ... อ่านต่อ
ลูกศิษย์หลวงพ่อ

ลูกศิษย์หลวงพ่อ

พวกเรามักจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ มันต้องมีลวดลายเแบบหลวงพ่อบ้าง หลวงพ่อรักษาสติตั้งแต่เป็นโยม จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จะเผลอจะหลง ... อ่านต่อ
กถาวัตถุ ๑๐

กถาวัตถุ ๑๐

มีคำถาม พวกเราลองตอบแทนหลวงพ่อดู ข้อที่หนึ่ง “มีธรรมะอันไหนที่เมื่อเราทำมากๆ แล้วจะทำให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม” ข้อที่สอง “มีธรรมะอะไรที่ท ... อ่านต่อ
Loading...

“ธรรมะของพระพุทธเจ้างดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในที่สุด ไพเราะจับอกจับใจ ยิ่งเราศึกษาปฏิบัติจะพบว่า ความทุกข์กระเด็นหายไปจากใจเราอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยท่านสอนให้เราช่วยตัวเอง ไม่ต้องร้องขอให้ใครมาช่วย ไม่ได้สอนให้พึ่งพาผู้อื่นสิ่งอื่น ท่านให้เรามีสรณะคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แต่ที่พึ่งไม่ใช่แปลว่าท่านจะมาช่วย เราให้พ้นทุกข์ แต่ท่านเป็นแบบอย่างของผู้พ้นทุกข์
ท่านสอนทางพ้นทุกข์ที่ท่านเดินมาแล้ว ท่านทําได้แค่นั้นเอง ที่เหลือเราต้องทํา ต้องปฏิบัติเอาเอง
ทางที่ท่านสอนนั้นชัดเจน ไม่มีอะไรที่คลุมเครือ ไม่มีอะไรที่ จะต้องสงสัยเลย ขอให้ลงมือทําให้ถูกเท่านั้นเอง ซึ่งมีสองอย่าง อย่างแรกทําให้ถูกทาง อย่างที่สองทําให้สมควรกับธรรม ไม่ใช่ทํา นิดๆ หน่อยๆ หลายคนใจร้อน สะสมกิเลสมานับเวลาไม่ถ้วน พอมาภาวนา ๓ เดือน อยากบรรลุธรรมแล้ว
ธรรมะนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกทาง เมื่อถูกแล้วก็ต้องขยัน ทำบ้างเล่นบ้างมันก็ได้แต่ธรรมะถูๆ ไถๆ ไปวันหนึ่งๆ ถ้าอยากฝึกจนจิตใจเราเข้าถึงฝั่ง พ้นทุกข์ แล้วไม่ต้องตะเกียกตะกายต่อไป จะต้องสู้ตาย มันไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาๆ อย่างพวกเราจะทําได้ มันเหลือวิสัยเฉพาะคนที่ไม่รู้ทาง ดิ้นรนแทบตายเหนื่อยแทบตายก็ ได้แค่นั้นแหละ”

หนังสืออริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์  เรื่อง “มรรค คือ ทางสายเดียวเพื่อความพ้นทุกข์”
จากพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๓ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ (550107)

ติดต่อขอรับสื่อธรรมในรูปแบบซีดีและหนังสือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หนังสือและซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ แจกจ่ายให้กับผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สนใจสามารถรับสื่อธรรมได้ที่วัดสวนสันติธรรม ในวันที่มีการแสดงธรรม หรือจุดแจกสื่อธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ หรือหากไม่สะดวกไปรับตามจุดแจกต่างๆ สามารถขอรับทางไปรษณีย์ได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

อ่านธรรมะ

อ่านหนังสือธรรมะจากหน้าเว็บหรือ download เก็บไว้

ฟังธรรม

ฟังพระธรรมเทศนาหลวงพ่อล่าสุด หรือค้นหาไฟล์เสียงเรียงลำดับตามแผ่นซีดี

วัดสวนสันติธรรม

แผนที่เดินทางไปวัดสวนสันติธรรม พร้อมปฏิทินแสดงธรรม

คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดต่างๆ เช่น ตั้งแต่การขอมาพักที่วัด ถวายสังฆทาน พระภิกษุขอมาพักที่วัด