หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ มีไม่มากหรอก จำหลักสั้นๆ ไว้นิดเดียว
ให้เรามีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
หลวงพ่อไปรวบรวมหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ย่อลงมาเหลือเท่านี้เอง
ถ้าพูดให้ถูกๆ ก็มีสติรู้รูป รู้นาม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
รูปธรรม นามธรรมนั่นเอง
เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ ไฟล์ 531010A

อย่าอ้างว่าไม่มีเวลา

อย่าอ้างว่าไม่มีเวลา

การทำสมาธิชนิดสงบนี่มีเวลาว่าง 5 นาทีก็ทำ 5 นาที
อย่างเวลาเช้าๆ เรามานี่ มารอครูบาอาจารย์อยู่
มานั่งจะฟังธรรมอย่างนี้ เรามีเวลา 5 นาที
ก่อนที ... อ่านต่อ
สมาธิชนิดสงบ สมาธิชนิดตั้งมั่น

สมาธิชนิดสงบ สมาธิชนิดตั้งมั่น

เมื่อวานหลวงพ่อสอนพวกเราเรื่องการพัฒนาตัวรู้ขึ้นมา ให้มีตัวรู้แล้วเราจะเดินปัญญาได้ การปฏิบัติต้องแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ สิ่งที่เรียกว ... อ่านต่อ
ฝึกให้ได้จิตผู้รู้ จึงพร้อมเดินปัญญา

ฝึกให้ได้จิตผู้รู้ จึงพร้อมเดินปัญญา

วันนี้มีการไลฟ์สดครั้งแรก หลวงพ่อไม่เคยเทศน์แบบนี้ เคยแต่ teleconference ไปเฉพาะที่ อันนี้มันกว้าง ได้ยินว่าในต่างประเทศเค้ามีถ่ายทอดไป แล้วก็แปลภาษาก ... อ่านต่อ
เรียนรู้จากงานศพ

เรียนรู้จากงานศพ

เรามาเจอกันวันนี้ เป็นโอกาสที่มีงานศพ หลวงพ่อไม่ได้ออกจากวัดมา 3 เดือนแล้ว แล้วก็ไม่ได้เปิดเทศน์ให้คนเข้าไปฟังตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม แต่สอนธรรมะนี่สอ ... อ่านต่อ
รู้ทุกข์แจ่มแจ้ง

รู้ทุกข์แจ่มแจ้ง

เราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้าง สุขบ้าง เราไม่ได้เห็นว่าร่างกายคือทุกข์ ทุกข์มาก กับทุกข์น้อย เราไม่เห็น แต่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้าง เป็นสุขบ้าง เ ... อ่านต่อ
กรอบทั้งหมดของการปฏิบัติธรรม

กรอบทั้งหมดของการปฏิบัติธรรม

เราปฏิบัติเพื่ออะไร? ต้องรู้ เพื่อพ้นทุกข์ จะพ้นทุกข์ได้ ต้องรู้ว่าทุกข์เกิดจากตัณหา ตัณหามันก็คือ อยากให้กายให้ใจเป็นสุข อยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ ตัณห ... อ่านต่อ
สมถกรรมฐาน

สมถกรรมฐาน

เราจะทำสมถกรรมฐาน ถ้าเราวางจิตให้ถูก ใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมด มันอยู่ที่จิตที่ไปทำกรรมฐานนั้นถูกไหม ถ้าเราอยากทำความสงบ เราจะใช้พุทโธ ใช้ลมห ... อ่านต่อ
ความสุดโต่งสองด้าน

เหตุแห่งความเนิ่นช้า

การทำวิปัสสนาเหมือนการทำวิจัยภาคสนาม เราต้องเข้าไปดูของจริง ของจริงก็คือกายกับใจ ไปดูให้เห็นความจริงของกายของใจ ความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ ถ้าเอา ... อ่านต่อ
พระเหนือพรหม

พระเหนือพรหม

ถ้าเราดูพระเหนือพรหมเป็น เราจะรู้เลย เป็นคำสอนอันหนึ่ง สอนให้ดูตัวเอง ถ้ามัวแต่ดูที่อื่น ก็จะหาพุทธะไม่เจอ หาจิตที่หลุดพ้นไม่เจอ เพราะฉะนั้น การที่จิต ... อ่านต่อ

การปฏิบัติธรรมมี ๓ อัน อันแรก เราต้องรักษาศีล ๕ ข้อไว้ อันที่สอง คือการทำในรูปแบบ อันที่สาม คือการทำในชีวิตประจำวัน ต้องทำ

ครูบาอาจารย์ท่านสอน หัวใจของการปฏิบัติ คือ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ธรรมดานี่เอง เราไม่ได้นั่งเข้าฌานอยู่ที่ไหนเมื่อไร วันๆ หนึ่งจะทำสมาธิ เดินจงกรมได้สักเท่าไร โดยเฉพาะฆราวาส ทำได้ไม่มาก ชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกธรรมดานี่เอง

ถ้าเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตธรรมดาของเรานี้ได้ เราก็จะไปได้เร็วมาก ไม่แพ้พระ ในขั้นต้นๆ โสดาฯ สกาทาคาฯ ฆราวาสไม่แพ้พระหรอกในเรื่องของความเร็ว ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติ แล้วตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อาจจะเร็วกว่าพระด้วยซ้ำไป”

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๗๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611007A)