หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ มีไม่มากหรอก จำหลักสั้นๆ ไว้นิดเดียว
ให้เรามีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
หลวงพ่อไปรวบรวมหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ย่อลงมาเหลือเท่านี้เอง
ถ้าพูดให้ถูกๆ ก็มีสติรู้รูป รู้นาม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
รูปธรรม นามธรรมนั่นเอง
เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ ไฟล์ 531010A

ธรรมะมีหลายระดับ

ธรรมะมีหลายระดับ

ธรรมะมีหลายระดับ ระดับต้นๆ ทำให้เราอยู่กับโลกอย่างมีความสุข ระดับสูงขึ้นไปเป็นเรื่องธรรมะเพื่อการพ้นจากโลก เพราะฉะนั้นเราตั้งอกตั้งใจ มีทาน มีศีล มีภาวนา ทำไว้สำหรับฆราวาส สำหรับฆราวาสและพระที่ต้องการพ้นทุกข์ ก็มีศีล มีสมาธิ และเจริญปัญญาด้วย เจริญปั ... อ่านต่อ
วิธีฝึกสติปัฏฐาน

วิธีฝึกสติปัฏฐาน

เราต้องพยายามฝึกตัวเอง มีวินัยในตัวเอง แล้วก็พยายามฝึกสติปัฏฐาน ทุกวันๆ ต้องฝึก วิธีฝึกสติปัฏฐานก็คือ ต้องมีฐานที่ตั้งของสติเสียก่อน ฐานที่จะทำให้เกิดสติปัฏฐาน พระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้ให้แล้ว คือกาย เวทนา จิต ธรรม พวกเราต้องมีสติไว้ แต่สตินั้นเป็นสติป ... อ่านต่อ
การภาวนาไม่ยาก

การภาวนาไม่ยาก

การภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอะไร ที่มันยากก็เพราะพวกเราคิดมากเกินไป เราคิดว่าการปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ ซึ่งมันเกินความจำเป็น เกินธรรมดา คิดว่าปฏิบัติไปแล้วจะได้อะไร สิ่งที่ได้ต้องวิเศษวิโส ผิดมนุษย์มนาเกินธรรมดา คือมันวาดภาพผิดมาตั้งแต่เ ... อ่านต่อ
อุบายของครูบาอาจารย์

อุบายของครูบาอาจารย์

บางคนภาวนาแล้วก็เห็นโลกพระนิพพาน อันนั้นเป็นนิมิต บางท่านท่านเข้าใจความจริง อย่างบางองค์ท่านภาวนาดี แต่ท่านชอบพูดถึงโลกนิพพาน อันนั้นเป็นอุบาย เป็นอุบายให้เราอยากได้นิพพานไปก่อน แล้วพอเราเจริญสติปัฏฐานมากๆ เราไม่ยึดรูป ไม่ยึดนาม ก็รู้จักนิพพานตัวจริง ... อ่านต่อ
ความอยากเป็นเจ้านายตัวร้ายกาจ

ความอยากเป็นเจ้านายตัวร้ายกาจ

ความอยากมันเป็นเจ้านายที่มองไม่เห็นตัว มันบงการให้จิตใจของเราวิ่งพล่านๆ ไปตลอดเวลา เป็นตัวร้ายกาจมาก จิตใจของเรานั้นตกเป็นทาสของตัณหามาแต่ไหนแต่ไร คือตกเป็นทาสความอยาก แต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น บางคนถึงขนาดอหังการ บอกว่าฉันนี่ไม่มีใครมาสั่งฉันได้เลย ... อ่านต่อ
งานพัฒนาจิต

งานพัฒนาจิต

การที่เราทำจิตตสิกขา คือการทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง แล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป แล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา จิตที่ตั้งมั่นมีทั้งสมาธิที่ถูกต้อง มีทั้งสติที่ถูกต้อง จิตดวงนี้พร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้ว บางคนพอมีจิตที่ตั้งมั่นแล้ว ไม่ไปต่อก็ตั้งอยู่อย่างนั้ ... อ่านต่อ
ดับทุกข์ที่ตัวเหตุ

ดับทุกข์ที่ตัวเหตุ

ชาวพุทธเราเอาชนะความอยากด้วยปัญญา พระพุทธเจ้าท่านมองลงไปต่อว่าความอยากมันมาจากอะไร หลักของเราชาวพุทธ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะมองไปว่า ต้นตอ ต้นเหตุของปัญหาคืออะไร แล้วเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุ นี่เป็นวิธีการของชาวพุทธ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาเป็นผล มั ... อ่านต่อ
เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์จึงปล่อยวางจิต

เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์จึงปล่อยวางจิต

เราจะปล่อยวางจิตได้ ก็ต้องเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ ถ้าเราไม่ได้เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ มันไม่วางหรอก มันเหมือนที่เราปล่อยวางกาย เราเห็นกายมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มันก็วาง จิตนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ... อ่านต่อ
รู้จักคำว่าหยุดเสียบ้าง

รู้จักคำว่าหยุดเสียบ้าง

มาถึงวันนี้พวกเราจะได้ยินคำว่าไม่มีเวลาบ่อย เวลาเราก็เท่าๆ กับคนโบราณ แต่ทำไมเรารู้สึกมันไม่พอทั้งๆ ที่เราพยายามทำทุกอย่างให้เร็วขึ้นๆ เวลากลับรู้สึกว่าสั้นลงเรื่อยๆ ไม่พอ มันไม่พอใจที่มันดิ้นรน ใจที่มันหิว ใจที่มันอยาก การที่ต้องเคลื่อนที่เร็วตลอดเว ... อ่านต่อ

 

การปฏิบัติธรรมมี ๓ อัน อันแรก เราต้องรักษาศีล ๕ ข้อไว้ อันที่สอง คือการทำในรูปแบบ อันที่สาม คือการทำในชีวิตประจำวัน ต้องทำ

ครูบาอาจารย์ท่านสอน หัวใจของการปฏิบัติ คือ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ธรรมดานี่เอง เราไม่ได้นั่งเข้าฌานอยู่ที่ไหนเมื่อไร วันๆ หนึ่งจะทำสมาธิ เดินจงกรมได้สักเท่าไร โดยเฉพาะฆราวาส ทำได้ไม่มาก ชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกธรรมดานี่เอง

ถ้าเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตธรรมดาของเรานี้ได้ เราก็จะไปได้เร็วมาก ไม่แพ้พระ ในขั้นต้นๆ โสดาฯ สกาทาคาฯ ฆราวาสไม่แพ้พระหรอกในเรื่องของความเร็ว ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติ แล้วตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อาจจะเร็วกว่าพระด้วยซ้ำไป”

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๗๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611007A)

 

ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ช่วงส่งการบ้าน

 

บริกรรมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า พยายามรู้กายรู้ใจ ขอทางสายกลางเฉพาะตัวที่ทำให้เป็นที่พึ่งของตนได้

คำถาม: ตั้งใจรักษาศีลและฝึกสติ บริกรรมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ออกกำลังกายไป ทำงานบ้านไป ก็พยายามรู้กายรู้ใจ ขอทางสายกลางเฉพาะตัวที่ทำให้เป็นที่พึ่งของตนได้ค่ะ หลวงพ่อ: ตนเป็นที่พึ่งของตน รู้สึกกาย รู้สึกใจไป อย่าปล่อยให้ความเศร้าโศกครอบงำใจ บางทีภาวนาสลดสังเวชอะไรขึ้นมา ก็รู้ทัน ไม่ปล่อยให้มันครอบใจ ถ้ามันครอบใจ ใจก็จะอ่อนแอท้อแท้ลงไป ไม่ได้เร่งเร้าตัวเองให้ต่อสู้ ไม่ต้อง ไม่ต้องไปเร่งเร้ามัน แต่ไม่ปล่อยให้มันจมอยู่ในความเศร้าโศก เวลาจิตมันมีความเศร้าโศกเกิดขึ้น ให้รู้เข้าไปตรงๆ รู้ว่าจิตกำลังเศร้า ... อ่านต่อ

ต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท ไม่ขี้เกียจ เห็นถึงจิตที่คอยสั่งการคิดโน้นคิดนี้ ขอแนะแนวทางเพื่อความเจริญในธรรมค่ะ

คำถาม: ภาวนาทุกวัน สวดมนต์ตอนเช้า สายๆ เดินจงกรม 1 ชั่วโมง ต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองในเดือนหน้า ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ ไม่ขี้เกียจ เห็นถึงจิตที่คอยสั่งการคิดโน้นคิดนี้ คอยตามรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นช่วงๆ ขอหลวงพ่อแนะแนวทางเพื่อความเจริญในธรรมค่ะ หลวงพ่อ: เวลาชีวิตเรามีปัญหาอย่างนี้มันจะภาวนาเข้มแข็ง เวลาสบายเราก็เผลอๆ เพลินๆ ได้ แต่เวลามันจวนตัว จิตใจมันก็จะเข้มแข็งขึ้นมา อย่างพอรู้ว่าจะต้องผ่าสมองอย่างนี้ หรือบางคนเป็นมะเร็ง จะอยู่หรือจะไป ไม่ ... อ่านต่อ

คุณพ่อเพิ่งเสียชีวิต รู้สึกว่ามีก้อนทุกข์แน่นอยู่ที่กลางอก เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากกิเลส พยายามพิจารณาทุกสิ่งเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ ขอคำแนะนำไปปฏิบัติต่อค่ะ

คำถาม: สวดมนต์เดินจงกรมเช้า-เย็น คุณพ่อเพิ่งเสียชีวิต รู้สึกว่ามีก้อนทุกข์แน่นอยู่ที่กลางอก เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากกิเลส ที่อยากให้คุณพ่อยังอยู่ เพื่อจะได้ฟังธรรมะด้วยกันเหมือนเดิม พยายามพิจารณาทุกสิ่งเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ ตั้งใจว่าจะปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา ขอคำแนะนำไปปฏิบัติต่อค่ะ หลวงพ่อ: เวลาคนที่เรารักตายไป หรือสูญเสียไป ทิ้งเราไป มันก็เป็นธรรมะ ความจริงกำลังสอนเราอยู่ เป็นความจริงที่เผ็ดร้อน เป็นบทเรียนที่แรง เราก็จะดูใจของเราไป ใจเราเศร้าหมอง ถ้าพ่อเราไม่ตายจริงๆ เราจะกลุ้มใจ ถ้ ... อ่านต่อ

เห็นความหลงคิด ความโกรธ ความหดหู่ แต่ยังมีความไม่เป็นกลาง เมื่อโกรธอาจจะมีผิดศีลทางวาจาออกไปบ้าง

คำถาม: พอจะเห็นความหลงคิด ความโกรธ ความหดหู่ได้อยู่บ้าง เมื่อเห็นแล้วแต่ยังมีความไม่เป็นกลาง เช่น เมื่อโกรธอาจจะมีผิดศีลทางวาจาออกไปบ้างเวลาขับรถ อยากจะขอแนวทางเพิ่มเติมครับ หลวงพ่อ: เราห้ามมันไม่ได้ ความโกรธอะไร กิเลสอะไรห้ามมันไม่ได้หรอก มันเกิดก็เห็น มันตั้งอยู่ก็เห็น มันดับไปก็เห็น แค่นี้พอแล้ว โดยเฉพาะเวลาขับรถ เป็นเวลาปราบเซียน หลวงพ่อตอนเป็นโยมขับรถ เป็นเหมือนกัน บางทีขับๆ อยู่ มันปาดเรา ก็ด่ามันๆ ไม่ได้พูดออกมาหรอก แต่ด่าอยู่ในใจๆ คนโน้นมันไม่ได้ยิน เราได้ยินๆ เอง มันด่าตัวเองนี่ เพราะเข ... อ่านต่อ

ตอนนี้การเงินมีเสถียรภาพดีแล้ว อยากถามว่าถึงเวลาออกมาเป็นอาสาสมัคร และปฏิบัติธรรมเต็มที่หรือยัง

คำถาม: ทำในรูปแบบด้วยการไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุกวัน 15 นาที – 1 ชั่วโมง ในชีวิตประจำวันสังเกตจิตใจและร่างกาย เห็นความแยกของกายและใจ ตอนนี้การเงินมีเสถียรภาพดีแล้ว อยากถามว่าถึงเวลาออกมาเป็นอาสาสมัคร และปฏิบัติธรรมเต็มที่หรือยังครับ หลวงพ่อ: ปฏิบัติธรรมมันต้องเต็มที่ทุกๆ เวลา ไม่ใช่รอการเงินดีแล้วถึงจะปฏิบัติได้ ไม่ใช่นะ ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ทำไปเลย มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลาง รู้ไป ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่ ทำตลอ ... อ่านต่อ

เป็นโรคซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัวตาย อยากเลิกกินยา ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรม แล้วดูกายเคลื่อนไหว ควรปฏิบัติอย่างไร

คำถาม: เป็นโรคซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัวตาย อยากเลิกกินยา ตอนนี้มีหดหู่บ้าง ปฏิบัติธรรมมา 1 ปีกว่า ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรม ทำในรูปแบบก่อนนอน ระหว่างนั่ง ฟุ้งนาน แล้วกลับมาพุทโธบ้าง แล้วดูกายเคลื่อนไหว เพราะชอบจับเส้นผม เห็นชอบไม่ชอบ ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ หลวงพ่อ: ต้องกินยา อย่าเลิก ถ้าหมอให้กินต้องกิน โรคซึมเศร้าบางทีมันเกิดจากสมอง ไม่ใช่เกิดจากจิต ถ้าเกิดจากสมอง สารเคมีในสมองเราไม่สมดุล ก็ต้องกินยา ส่วนจิตใจเป็นเรื่องของเรา ไม่มีใครรักษาแทนเราได้ ภาวนาอย่าให้เครียด ภาวนาไป เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหว ... อ่านต่อ

มีโรคปวดหัวข้างเดียวมาเป็น 10 ปี ทำให้จิตไปคลุกกับทุกข์ แยกธาตุออกมาเป็นคนดูไม่ได้ กลัวตายแล้วไปทุคติภูมิ

คำถาม: จิตเคยเห็นจิตไม่ใช่เรา 2 ครั้ง ตอนนี้มีอุปสรรค 2 อย่าง คือสวดมนต์ไม่ได้ เพราะจะมีเรื่องเดือดร้อนในทางโลกทุกครั้ง พอหยุดสวดมาเป็นเดือน ชีวิตกลับดีขึ้น รวมถึงได้ส่งการบ้าน มีโรคปวดหัวข้างเดียวมาเป็น 10 ปี ทำให้จิตไปคลุกกับทุกข์ แยกธาตุออกมาเป็นคนดูไม่ได้ ซึ่งตอนไม่ปวดหัว แยกได้ กลัวตายแล้วไปทุคติภูมิค่ะ หลวงพ่อ: ที่ฝึกอยู่ก็โอเค มันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ล่ะ ทำไปสม่ำเสมอ ทุคติจะไปหรือไม่ไป สังเกตง่ายๆ มันไปไม่ไปก็เพราะจิตเรานี่ล่ะ จิตเศร้าหมองก็มีทุคติเป็นที่ไป หวังได้ว่าจะไปทุคติ จิตผ่องใสก็หวั ... อ่านต่อ

ยังพอใจไม่พอใจกับสภาวะที่เกิด ระหว่างวันรู้ร่างกายเคลื่อนไหว เห็นความหงุดหงิด กังวลกับสิ่งที่มากระทบ ไม่แน่ใจว่าแยกขันธ์ได้ไหม

คำถาม: ทำในรูปแบบทุกวัน รู้ร่างกายหายใจ ตรงจมูกบ้าง ท้องบ้าง ทั้งตัวบ้าง ยังพอใจไม่พอใจกับสภาวะที่เกิด ระหว่างวันรู้ร่างกายเคลื่อนไหว เห็นความหงุดหงิด กังวลกับสิ่งที่มากระทบ รักสุข เกลียดทุกข์มาก ไม่แน่ใจว่าแยกขันธ์ได้ไหม หรือแค่คิดเข้าข้างตัวเอง ขอหลวงพ่อชี้ข้อบกพร่องด้วยค่ะ หลวงพ่อ: แยกได้แล้ว ขันธ์มันก็ไม่ยากหรอกที่จะแยก มันแยกแล้วเราก็คอยรู้คอยดูไป กายมันทำงาน ใจมันทำงาน เวลามีข่าววุ่นวาย ไม่ดี เศรษฐกิจไม่ดี ข้าวของแพง ข้าวไม่ค่อยจะมีจะกินแล้ว รู้สึกลำบาก ใจกังวล รู้ว่ากังวล เฝ้ารู้เฝ้าดูไป ... อ่านต่อ

ชีวิตติดกับความหดหู่ ​เพราะแมวที่เลี้ยงไว้ป่วย จิตคอยสงสารสัตว์​ไปทั่ว​ กลัวความเจ็บป่วยพลัดพราก กลัวภาระ

คำถาม: ชีวิตติดกับความหดหู่ ​เพราะแมวที่เลี้ยงไว้ป่วย จนหายป่วยแต่ก็ยังทุกข์​ จิตคอยสงสารสัตว์​ไปทั่ว​ กลัวความเจ็บป่วยพลัดพราก กลัวภาระ​ เช้าตื่นมาหดหู่รุนแรง เย็นเริ่มลดลง​ ทำในรูปแบบได้น้อยลง​ เช้านั่ง 15 นาที​ค่ำนั่งสลับเดินรวม 35 นาที กลางวันท่องพุทโธ​หลงแล้วรู้ ขอคำแนะนำให้ความทุกข์ลดลงบ้างครับ หลวงพ่อ: ดูเข้าไปตรงๆ เลย มันห่วงแมวดูเข้าไปที่ความรู้สึกห่วงเลย พอจิตมันมีกำลังมันจะถอนตัวออกมา มันจะเห็นว่าความห่วง ความกังวล ความเศร้าหมอง เป็นของถูกรู้ถูกดู จิตเป็นคนรู้คนดู เลี้ยงสัตว์เมตตาสัตว ... อ่านต่อ

ทำงานที่ต้องอยู่กับคน​ ​ระหว่างวันพยายามบริกรรม​ รู้กายเคลื่อนไหวเวลาไม่ได้อยู่หน้างาน​ แต่ยังหลงบ่อย​

คำถาม: ทำงานที่ต้องอยู่กับคน​ รับฟังเรื่องราวต่างๆ​ แก้ปัญหา ​ระหว่างวันพยายามบริกรรม​ รู้กายเคลื่อนไหวเวลาไม่ได้อยู่หน้างาน​ แต่ยังหลงบ่อย​ พอมาทำในรูปแบบ​ยิ่ง​ฟุ้งซ่านมีโทสะ​ มีความอยาก ขอหลวงพ่อชี้ แนะค่ะ หลวงพ่อ: อยู่กับคนก็ดีแล้ว ดีกว่าอยู่กับผี ทำงานอยู่กับคนก็ดีแล้ว อยู่กับคนเราก็คอยรู้ทันใจของเราไว้ พอเราเห็นเขาอย่างนี้ ใจเราเป็นอย่างนี้ เราได้ยินเขาพูดอย่างนี้ ใจเราเป็นอย่างนี้ รู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆ เราก็อยู่กับคนนั่นล่ะ กระทบทางตาบ้าง กระทบทางหูบ้าง กระทบทางจมูกบ้าง กระทบทางจมูกก็ ... อ่านต่อ

 

 

ประกาศวัดสวนสันติธรรม 17 มิถุนายน 2565

(วันที่ 17 มิถุนายน 2565)

ตามที่วัดสวนสันติธรรมได้ประกาศปิดวัดสวนสันติธรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อตอบสนองต่อมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของทางราชการนั้น
ขณะนี้สถานการณ์โรคระบาดได้ผ่อนคลายลงแล้ว วัดสวนสันติธรรมจึงขอแจ้งให้สาธุชนทั้งหลายทราบ ดังนี้

  1. เปิดให้สาธุชนเข้าวัดสวนสันติธรรมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 7.00 – 16.00 น.
  2. เปิดให้ทุกท่านเข้าฟังธรรมในศาลาใหญ่ได้ โดยใช้ระบบการจอง ซึ่งดำเนินการโดย มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จองจะต้องฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม ซึ่งทางมูลนิธิฯจะประกาศวิธีการลงชื่อขอเข้าฟังธรรมให้ทราบต่อไป
  3. ทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในวัดสวนสันติธรรม ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร
  4. ท่านที่ประสงค์จะรับประทานอาหารจากโรงอาหาร ขอให้จัดเตรียมกล่องบรรจุอาหารและช้อนของท่านไปเอง ให้รักษาระยะห่างในการตักอาหาร แยกย้ายกันรับประทาน และเมื่อรับประทานเสร็จแล้ว ขอให้นำภาชนะและช้อนกลับไปล้างที่บ้านของท่าน
  5. พระภิกษุสามเณรที่เดินทางไปฟังธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม นิมนต์ฉันภัตตาหารได้ที่โรงอาหาร 2 ในเวลาประมาณ 8.00 น. และนั่งฟังธรรม ณ ที่นั้นต่อไป ยกเว้นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษาตั้งแต่ 20 พรรษาขึ้นไป นิมนต์เข้าไปนั่งในศาลาใหญ่ได้ และเมื่อหลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมจบแล้ว จึงนิมนต์อาคันตุกะทุกรูป เข้าพบหลวงพ่อปราโมทย์ได้
  6. วัดสวนสันติธรรม ยังจัดให้มีการไลฟ์สดการแสดงธรรม ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ส่วนการส่งการบ้านกับหลวงพ่อปราโมทย์จะใช้ระบบ Zoom เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านทั่วโลกได้ส่งการบ้านอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับท่านที่ได้เข้าฟังธรรมในศาลาใหญ่ สามารถส่งการบ้านกับผู้ช่วยสอนที่อยู่ในศาลาใหญ่ได้ หลังจบการแสดงธรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป