ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ มีไม่มากหรอก จำหลักสั้นๆ ไว้นิดเดียว
ให้เรามีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
หลวงพ่อไปรวบรวมหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ย่อลงมาเหลือเท่านี้เอง
ถ้าพูดให้ถูกๆ ก็มีสติรู้รูป รู้นาม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
รูปธรรม นามธรรมนั่นเอง
เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา”

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ ไฟล์ 531010A

พระธรรมคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หมาจรจัด

หมาจรจัด

โยม: ปกติแล้ว จะดูแลหมาจรจัดอะไรอย่างนี้ค่ะ มีที่จะโดนฆ่า ก็เอามาเลี้ยงด้วย ก็เลยกังวลว่า ถ้าตอนสุดท้าย สมมุติว่าก่อนตายแล้วจิตเราไปคิด… ถึงแม้ว่าจะเป็นกุศลที่เราทำกับเค้า เราจะไปเกิดเป็น… หลวงพ่อ: (๑) เป็นกุศล เราก็ไปเป็นเปรต ... อ่านต่อ
รู้ทันใจ กับโรคซึมเศร้า

รู้ทันใจ กับโรคซึมเศร้า

โยม: ตอนนี้เป็น panic และซึมเศร้าเจ้าค่ะ และเป็นเยอะ พอทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ ทำไมมันไม่หยุดทุกข์เจ้าคะ หลวงพ่อ: ยังดูไม่ครบ ทุกข์รู้ว่าทุกข์ แล้วอยากจะหาย อยากจะพ้น รู้ว่าอยาก รู้ตรงนี้ จุดสำคัญ ... อ่านต่อ
ลูกศิษย์หลวงพ่อ

ลูกศิษย์หลวงพ่อ

พวกเรามักจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ มันต้องมีลวดลายเแบบหลวงพ่อบ้าง หลวงพ่อรักษาสติตั้งแต่เป็นโยม จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จะเผลอจะหลงก็ชั่วแวบเดียว ไม่นาน แวบเดียวก็รู้สึกแล้ว ถ้าวันๆ เราตามใจกิเลสเรื่อยๆ แล้วบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ น่าอับอายขายหน้า เป็นการแอบอ้าง ทำทานตามโอกาส ... อ่านต่อ
กถาวัตถุ ๑๐

กถาวัตถุ ๑๐

มีคำถาม พวกเราลองตอบแทนหลวงพ่อดู ข้อที่หนึ่ง “มีธรรมะอันไหนที่เมื่อเราทำมากๆ แล้วจะทำให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม” ข้อที่สอง “มีธรรมะอะไรที่ทำมากๆ แล้ว จะเสื่อมทั้งทางโลกและทางธรรม” ข้อที่สาม “มีธรรมะอะไรที่ทำมากๆ แล้ว ทางโลกจะเสื่อมแต่ทางธรรมเจริญ” แล้วข้อสุดท้าย “มีธรรมะอะไรที่ทำแล้ว ... อ่านต่อ
ฝึกเล็กนิดเดียว

ฝึกเล็กนิดเดียว

มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ฝึกแล้วเราจะได้ของดี พอเรามีสติ มีสมาธิที่ถูกต้อง รู้เป้าหมายว่าทำไป ไม่ใช่เพื่อภพภูมิที่ดี ไม่ใช่เพื่อจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหม แต่ทำไปเพื่อลดละกิเลส เพื่อเจริญกุศล รู้เป้าหมาย ภาวนาไปเรื่อย เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจด้วยสติ ... อ่านต่อ
รักษาใจยามเจ็บไข้

รักษาใจยามเจ็บไข้

เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย มันไม่เจ็บป่วยเฉพาะร่างกาย จิตใจมันจะหงุดหงิดไปด้วย หรือจิตใจมันจะมีโทสะ อย่างพอได้ยินทีแรกว่าเป็นมะเร็ง โทสะอันแรกเลย ตกใจ บางคนกลัว ตกใจ กังวล นี่กิเลสตระกูลโทสะทั้งหมดเลย ถามว่าตกใจแล้วหายจากการเป็นมะเร็งไหม ไม่หาย เห็นไหม กลัว ... อ่านต่อ
แก้กรรม

แก้กรรม

เมื่อมีโยมทุกข์มากมาขอให้หลวงพ่อช่วย หลวงพ่อ: "ช่วยได้จริงๆ นะ ท่องไว้เลยว่า 'ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นของชั่วคราว' ไปท่องบ่อยๆ คาถานี้ขลังนะ 'เดี๋ยวมันก็ผ่านไป' นั่นแหละช่วยได้จริงๆ นอกนั้นช่วยแบบกำลังใจหลอกๆ ไม่มีอะไรเกินกรรมนะ ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมได้" โยม: "มันเยอะเหลือเกิน" ... อ่านต่อ
ศีล สมาธิ ปัญญา

ศีล สมาธิ ปัญญา

รักษาศีลแล้วสมาธิจะเกิดง่าย ศีลไม่ดี สมาธิจะค่อยๆ เสื่อมไป ตัวอย่างที่เห็นได้คือเทวทัต เทวทัตสมาธิดี ดีขนาดจนถึงได้ฌาณจิต ได้อภิญญา ชำนาญถึงขนาดทำอภิญญาได้ ศีลไม่ดี คิดจะฆ่าพระพุทธเจ้า สมาธิก็เสื่อม ค่อยๆ เสื่อมไป สุดท้าย ... อ่านต่อ
ธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง

ธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง

มีกรรมฐาน ๒ อันที่เราต้องเรียน อันหนึ่งคือ สมถกรรมฐาน อันหนึ่งคือ วิปัสสนากรรมฐาน พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า มีธรรมะ ๒ อย่าง ๒ ประการที่เราควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน ๒ ... อ่านต่อ
Loading...

“ธรรมะของพระพุทธเจ้างดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในที่สุด ไพเราะจับอกจับใจ ยิ่งเราศึกษาปฏิบัติจะพบว่า ความทุกข์กระเด็นหายไปจากใจเราอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยท่านสอนให้เราช่วยตัวเอง ไม่ต้องร้องขอให้ใครมาช่วย ไม่ได้สอนให้พึ่งพาผู้อื่นสิ่งอื่น ท่านให้เรามีสรณะคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แต่ที่พึ่งไม่ใช่แปลว่าท่านจะมาช่วย เราให้พ้นทุกข์ แต่ท่านเป็นแบบอย่างของผู้พ้นทุกข์
ท่านสอนทางพ้นทุกข์ที่ท่านเดินมาแล้ว ท่านทําได้แค่นั้นเอง ที่เหลือเราต้องทํา ต้องปฏิบัติเอาเอง
ทางที่ท่านสอนนั้นชัดเจน ไม่มีอะไรที่คลุมเครือ ไม่มีอะไรที่ จะต้องสงสัยเลย ขอให้ลงมือทําให้ถูกเท่านั้นเอง ซึ่งมีสองอย่าง อย่างแรกทําให้ถูกทาง อย่างที่สองทําให้สมควรกับธรรม ไม่ใช่ทํา นิดๆ หน่อยๆ หลายคนใจร้อน สะสมกิเลสมานับเวลาไม่ถ้วน พอมาภาวนา ๓ เดือน อยากบรรลุธรรมแล้ว
ธรรมะนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกทาง เมื่อถูกแล้วก็ต้องขยัน ทำบ้างเล่นบ้างมันก็ได้แต่ธรรมะถูๆ ไถๆ ไปวันหนึ่งๆ ถ้าอยากฝึกจนจิตใจเราเข้าถึงฝั่ง พ้นทุกข์ แล้วไม่ต้องตะเกียกตะกายต่อไป จะต้องสู้ตาย มันไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาๆ อย่างพวกเราจะทําได้ มันเหลือวิสัยเฉพาะคนที่ไม่รู้ทาง ดิ้นรนแทบตายเหนื่อยแทบตายก็ ได้แค่นั้นแหละ”

หนังสืออริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์  เรื่อง “มรรค คือ ทางสายเดียวเพื่อความพ้นทุกข์”
จากพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๓ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ (550107)

ติดต่อขอรับสื่อธรรมในรูปแบบซีดีและหนังสือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หนังสือและซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ แจกจ่ายให้กับผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สนใจสามารถรับสื่อธรรมได้ที่วัดสวนสันติธรรม ในวันที่มีการแสดงธรรม หรือจุดแจกสื่อธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ หรือหากไม่สะดวกไปรับตามจุดแจกต่างๆ สามารถขอรับทางไปรษณีย์ได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

อ่านธรรมะ

อ่านหนังสือธรรมะจากหน้าเว็บหรือ download เก็บไว้

ฟังธรรม

ฟังพระธรรมเทศนาหลวงพ่อล่าสุด หรือค้นหาไฟล์เสียงเรียงลำดับตามแผ่นซีดี

วัดสวนสันติธรรม

แผนที่เดินทางไปวัดสวนสันติธรรม พร้อมปฏิทินแสดงธรรม

คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดต่างๆ เช่น ตั้งแต่การขอมาพักที่วัด ถวายสังฆทาน พระภิกษุขอมาพักที่วัด