แผ่นที่ ๖๑

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา แผ่นที่ ๖๑

คลิกขวาที่ปุ่ม download และเลือก save linked file หรือ save file as.. เพื่อเก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง หรือกดที่ปุ่มฟัง (เครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านข้าง) เพื่อฟังเสียงเทศน์


FileAction
๒๕๕๘0918B สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘ BDownload 
๒๕๕๘0918A สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘ ADownload 
๒๕๕๘0913B สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘ BDownload 
๒๕๕๘0913A สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘ ADownload 
๒๕๕๘0912B สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘ BDownload 
๒๕๕๘0912A สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘ ADownload 
๒๕๕๘0911B สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘ BDownload 
๒๕๕๘0911A สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘ ADownload 
๒๕๕๘0905 สวนสันติธรรม ๖๑ ๕ ก.ย. ๒๕๕๘Download 
๒๕๕๘0904 สวนสันติธรรม ๖๑ ๔ ก.ย. ๒๕๕๘Download 
๒๕๕๘0829B สวนสันติธรรม ๖๑ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
๒๕๕๘0829A สวนสันติธรรม ๖๑ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘ ADownload 
๒๕๕๘0828B สวนสันติธรรม ๖๑ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
๒๕๕๘0828A สวนสันติธรรม ๖๑ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘ ADownload 
๒๕๕๘0821 สวนสันติธรรม ๖๑ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘Download 
๒๕๕๘0816 สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๘Download 
๒๕๕๘0815 สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๘Download 
๒๕๕๘0812 สวนสันติธรรม ๖๑ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๘Download 
๒๕๕๘0809 สวนสันติธรรม ๖๑ ๙ ส.ค. ๒๕๕๘Download 
๒๕๕๘0808B สวนสันติธรรม ๖๑ ๘ ส.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
๒๕๕๘0808A สวนสันติธรรม ๖๑ ๘ ส.ค. ๒๕๕๘ ADownload 
๒๕๕๘0807B สวนสันติธรรม ๖๑ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
๒๕๕๘0807A สวนสันติธรรม ๖๑ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘ ADownload