แผ่นที่ ๖๒

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา แผ่นที่ ๖๒

ธรรมะสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผล เหตุผลทั้งสองด้านนะ
ทางโลกียะ มีตัณหาเป็นเหตุ มีทุกข์เป็นผล
ทางโลกุตระ มีมรรคเป็นเหตุ มีอริยผลเป็นผล
มีเหตุมีผล เป็นโลกุตระเหตุ โลกุตระผล อันหนึ่งเป็นโลกียะเหตุ โลกียะผล
ในอริยสัจคลุมทั้งโลกียะ ทั้งโลกุตระ
อริยสัจเลยเป็นธรรมะที่เป็นแม่บท ครอบคลุมธรรมะทั้งหมดไว้

คลิกขวาที่ปุ่ม download และเลือก save linked file หรือ save file as.. เพื่อเก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง หรือกดที่ปุ่มฟัง (เครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านข้าง) เพื่อฟังเสียงเทศน์


FileAction
581211B สวนสันติธรรม ๖๒ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
581211A สวนสันติธรรม ๖๒ ๑๑ ธ.ค.​ ๒๕๕๘ ADownload 
581205B สวนสันติธรรม ๖๒ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
581205A สวนสันติธรรม ๖๒ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ ADownload 
581204 สวนสันติธรรม ๖๒ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘Download 
581129A สวนสันติธรรม ๖๒ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ ADownload 
581129B สวนสันติธรรม ๖๒ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ BDownload 
581128B สวนสันติธรรม ๖๒ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๘ BDownload 
581128A สวนสันติธรรม ๖๒ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๘ ADownload 
581114 สวนสันติธรรม ๖๒ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๘Download 
581113B สวนสันติธรรม ๖๒ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ BDownload 
581113A สวนสันติธรรม ๖๒ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ ADownload 
581108B สวนสันติธรรม ๖๒ ๘ พ.ย. ๒๕๕๘ B (วันทอดกฐิน)Download 
581108A สวนสันติธรรม ๖๒ ๘ พ.ย. ๒๕๕๘ A (วันทอดกฐิน)Download 
581107 สวนสันติธรรม ๖๒ ๗ พ.ย. ๒๕๕๘Download 
581106 สวนสันติธรรม ๖๒ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘Download 
581031 สวนสันติธรรม ๖๒ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘Download 
581030B สวนสันติธรรม ๖๒ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
581030A สวนสันติธรรม ๖๒ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘ ADownload 
581017 สวนสันติธรรม ๖๒ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๘Download 
581016 สวนสันติธรรม ๖๒ ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘Download 
581011 สวนสันติธรรม ๖๒ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๘Download 
581010 สวนสันติธรรม ๖๒ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘Download 
581002 สวนสันติธรรม ๖๒ ๒ ต.ค. ๒๕๕๘Download 
580926 สวนสันติธรรม ๖๒ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘Download 
580919 สวนสันติธรรม ๖๒ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๘Download