แผ่นที่ ๖๓

จุดหลักอยู่ที่การตั้งเป้าหมายให้ถูก
เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เพื่อความดับสนิทของทุกข์
ไม่ได้ปฏิบัติเอาดี เอาสุข เอาสงบอะไรหรอก
เพราะความดีเป็นของไม่เที่ยง ความสุขก็ไม่เที่ยง ความสงบก็ไม่เที่ยง
แต่เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสัจจะ เข้าถึงความจริง

ความจริงเบื้องต้นก็จะเห็นว่า จริงๆ แล้ว ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา จิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรา
เป็นแค่ธรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง

ความจริงในเบื้องปลาย ก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ ทั้งกายและใจนี้เป็นตัวทุกข์ เมื่อมันเห็นทุกข์แจ่มแจ้ง
จิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจ

เมื่อจิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจแล้ว จิตหลุดพ้นแล้วมันจะมีความสุข ที่ไม่มีอะไรเหมือน
มันจะมีความไม่แปรปรวนต่อไปอีกแล้ว ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งมันได้อีกต่อไป
มันเป็นอิสระ มันจะเข้าถึงอิสระภาพอย่างแท้จริง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ (590123B)

 

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา แผ่นที่ ๖๓

ขอรับซีดีธรรมะได้ที่วัดสวนสันติธรรมหรือส่งข้อความถึงมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ทางเพจ Facebook ของมูลนิธิฯ

คลิกขวาที่ปุ่ม download และเลือก save linked file หรือ save file as.. เพื่อเก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง หรือกดที่ปุ่มฟัง (เครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านข้าง) เพื่อฟังเสียงเทศน์


FileAction
590205 สวนสันติธรรม ๖๓ ๕ ก.พ. ๒๕๕๙Download 
590129B สวนสันติธรรม ๖๓ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590129A สวนสันติธรรม ๖๓ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590124B สวนสันติธรรม ๖๓ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590124A สวนสันติธรรม ๖๓ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590123B สวนสันติธรรม ๖๓ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590123A สวนสันติธรรม ๖๓ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590122 สวนสันติธรรม ๖๓ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙Download 
590116B สวนสันติธรรม ๖๓ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590116A สวนสันติธรรม ๖๓ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590103B สวนสันติธรรม ๖๓ ๓ ม.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590103A สวนสันติธรรม ๖๓ ๓ ม.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590102B สวนสันติธรรม ๖๓ ๒ ม.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590102A สวนสันติธรรม ๖๓ ๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590101B สวนสันติธรรม ๖๓ ๑ ม.ค.​59 B (วันขึ้นปีใหม่)Download 
590101A สวนสันติธรรม ๖๓ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙ A (วันขึ้นปีใหม่)Download 
581231B สวนสันติธรรม ๖๓ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
581231A สวนสันติธรรม ๖๓ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ADownload 
581226B สวนสันติธรรม ๖๓ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
581226A สวนสันติธรรม ๖๓ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ ADownload 
581213B สวนสันติธรรม ๖๓ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
581213A สวนสันติธรรม ๖๓ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ADownload 
581212B สวนสันติธรรม ๖๓ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
581212A สวนสันติธรรม ๖๓ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ ADownload