แผ่นที่ ๖๕

กว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ ไม่ใช่ง่าย ยากเย็นแสนเข็ญ เราอ่านพุทธประวัติ มันก็ไม่ซาบซื้งเท่าไหร่ ถ้าลงมือภาวนาแล้วซาบซึ้งมากเลย ยากเหลือเกิน ขนาดท่านตรัสรู้แล้ว ท่านเอาทางมาบอกเรา ให้เราเดินตาม คนจำนวนน้อยที่เดินตามได้ คนส่วนใหญ่ไม่เดินตาม ไม่ใช่ว่าเดินตามไม่ได้นะ แต่ไม่เดินตาม เพราะคนส่วนใหญ่สู้กิเลสไม่ไหว จึงจมอยู่กับโลก วนเวียนอยู่กับโลก วัฏฏะมันถึงยาวมาก

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๕๙ (590401A)


FileAction
590513B สวนสันติธรรม ๖๕ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590513A สวนสันติธรรม ๖๕ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590508B สวนสันติธรรม ๖๕ ๘ พ.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590508A สวนสันติธรรม ๖๕ ๘ พ.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590507B สวนสันติธรรม ๖๕ ๗ พ.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590507A สวนสันติธรรม ๖๕ ๗ พ.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590506B สวนสันติธรรม ๖๕ ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590506A สวนสันติธรรม ๖๕ ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590430 สวนสันติธรรม ๖๕ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙Download 
590423 สวนสันติธรรม ๖๕ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๙Download 
590422  สวนสันติธรรม ๖๕ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙Download 
590416B สวนสันติธรรม ๖๕ ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๙ BDownload 
590416A สวนสันติธรรม ๖๕ ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๙ ADownload 
590414B สวนสันติธรรม ๖๕ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๙ BDownload 
590414A สวนสันติธรรม ๖๕ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๙ ADownload 
590408B สวนสันติธรรม ๖๕ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙ BDownload 
590408A สวนสันติธรรม ๖๕ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ADownload 
590403B สวนสันติธรรม ๖๕ ๓ เม.ย. ๒๕๕๙ BDownload 
590403A สวนสันติธรรม ๖๕ ๓ เม.ย. ๒๕๕๙ ADownload 
590402B สวนสันติธรรม ๖๕ ๒ เม.ย. ๒๕๕๙ BDownload 
590402A สวนสันติธรรม ๖๕ ๒ เม.ย. ๒๕๕๙ ADownload 
590401B สวนสันติธรรม ๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ BDownload 
590401A สวนสันติธรรม ๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ ADownload