แผ่นที่ ๖๖

เมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีครูบาอาจารย์เยอะแยะ
ผ่านวันผ่านเวลาไป เหมือนต้นไม้ใหญ่ล้มไปทีละต้นสองต้น
รุ่นที่หลวงพ่อเคยเรียนด้วย ไม่เหลือแล้ว
วันข้างหน้า หลวงพ่อก็ล้มไปเหมือนกัน
เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา
พวกเราต้องเติบโตขึ้นมาทดแทน
ตั้งอกตั้งใจภาวนาเข้า ไม่ประมาท
เราไม่รู้หรอกว่า อะไรจะเกิดขึ้น
ใจเราต้องมีหลักยึดให้ได้ มีธรรมะ รู้วิธีปฏิบัติ
รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม
จนใจเรากับธรรมเข้าถึงกัน
ถ้าถึงขีดสุด จะรู้เลยว่า
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอันเดียวกัน

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590520A)


FileAction
590522B สวนสันติธรรม ๖๖ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590522A สวนสันติธรรม ๖๖ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590521B สวนสันติธรรม ๖๖ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590521A สวนสันติธรรม ๖๖ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590520B สวนสันติธรรม ๖๖ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590520A สวนสันติธรรม ๖๖ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590514B สวนสันติธรรม ๖๖ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๙ BDownload 
590514A สวนสันติธรรม ๖๖ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๙ ADownload 
590429B สวนสันติธรรม ๖๖ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ BDownload 
590429A สวนสันติธรรม ๖๖ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ ADownload 
590413B สวนสันติธรรม ๖๖ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๙ BDownload 
590413A สวนสันติธรรม ๖๖ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๙Download 
590410B สวนสันติธรรม ๖๖ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๙ BDownload 
590410A สวนสันติธรรม ๖๖ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๙ ADownload 
590409B สวนสันติธรรม ๖๖ ๙ เม.ย. ๒๕๕๙ BDownload 
590409A สวนสันติธรรม ๖๖ ๙ เม.ย. ๒๕๕๙ ADownload