แผ่นที่ ๖๘

“จิตนี่ก็เหมือนกันนะ เหมือนไก่ป่า
ทีแรกเปรียว หนีอุตลุด บินเก่ง
ค่อยๆ ฝึกทำกรรมฐานไป
เหมือนเอาอาหารมาล่อ เหมือนทำใจดีกับมัน
เดี๋ยวมันค่อยเชื่องขึ้นเรื่อยๆ ถึงวันนึงก็จับมาลูบหัวได้
เพราะฉะนั้นต้องฝึกทุกวัน แต่อย่าอยากสงบ
อย่าอยากให้ไก่ตัวนี้เชื่องเร็วๆ
ถึงเวลามันเชื่องของมันเอง
จิตนี้ถึงเวลา ก็เชื่องของจิตเอง
เรามีหน้าที่ทำกรรมฐานก็ทำไปเรื่อยๆ
ทุกวันๆ ฝึกไปเรื่อย
ในที่สุดจิตมีความสุข จิตมีความสงบ
พอจิตมีความสุข มีความสงบ
คราวนี้เราอยู่ในโลกได้สบายเลย
คนอื่นเค้าเครียดแทบตาย เราไม่เครียด”

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐


FileAction
600129 สวนสันติธรรม ๖๘ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๐Download 
600128 สวนสันติธรรม ๖๘ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๐Download 
600122 สวนสันติธรรม ๖๘ ๒๒ ม.ค.​ ๒๕๖๐Download 
600121 สวนสันติธรรม ๖๘ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๐Download 
600115 สวนสันติธรรม ๖๘ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๐Download 
600114 สวนสันติธรรม ๖๘ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๐Download 
600108 สวนสันติธรรม ๖๘ ๘ ม.ค. ๒๕๖๐Download 
600107 สวนสันติธรรม ๖๘ ๗ ม.ค.​ ๒๕๖๐Download 
600102 สวนสันติธรรม ๖๘ ๒ ม.ค. ๒๕๖๐Download 
600101 สวนสันติธรรม ๖๘ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐Download 
591231 สวนสันติธรรม ๖๘ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙Download 
591225 สวนสันติธรรม ๖๘ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๙Download 
591224 สวนสันติธรรม ๖๘ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙Download