แผ่นที่ ๖๙

"อะไรที่เป็นหน้าที่ต้องทำนะ ไม่เช่นนั้นเราจะตำหนิตัวเองทีหลัง การที่เราทำหน้าที่ มันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมา มันจะได้สมาธิง่ายด้วย และการที่เราต้องทำหน้าที่ทั้งๆ ที่ฝืนใจอยู่นี่นะ อย่างเลี้ยงครอบครัว เลื้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรนี่นะ มันจะอื่มใจนะ มันจะภูมิใจตัวเอง จิตใจมันจะมีความสุข ถ้าทิ้งหน้าที่ไปจะไม่มีความสุข ใจฟุ้งซ่าน สมาธิไม่เกิด"

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


FileAction
600305B สวนสันติธรรม ๖๙ ๕ มี.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600305A สวนสันติธรรม ๖๙ ๕ มี.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600304B สวนสันติธรรม ๖๙ ๔ มี.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600304A สวนสันติธรรม ๖๙ ๔ มี.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600226B สวนสันติธรรม ๖๙ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๐ BDownload 
600226A สวนสันติธรรม ๖๙ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๐ ADownload 
600225B สวนสันติธรรม ๖๙ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐ BDownload 
600225A สวนสันติธรรม ๖๙ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐ ADownload 
600219B สวนสันติธรรม ๖๙ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๐ BDownload 
600219A สวนสันติธรรม ๖๙ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๐ ADownload 
600218B สวนสันติธรรม ๖๙ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐ BDownload 
600218A สวนสันติธรรม ๖๙ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐ ADownload 
600212B สวนสันติธรรม ๖๙ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๐ BDownload 
600212A สวนสันติธรรม ๖๙ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๐ ADownload 
600211C สวนสันติธรรม ๖๙ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ CDownload 
600211B สวนสันติธรรม ๖๙ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ BDownload 
600211A สวนสันติธรรม ๖๙ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ ADownload 
600205 สวนสันติธรรม ๖๙ ๕ ก.พ. ๒๕๖๐Download 
600204 สวนสันติธรรม ๖๙ ๔ ก.พ. ๒๕๖๐Download