แผ่นที่ ๗๐

หัดรู้สึกบ่อยๆ แล้วเราจะรู้ความจริงของมัน
ความจริงก็คือ ตัวเราไม่มี
การค้นพบว่าตัวเราไม่มี เป็นประโยชน์มาก

บางคนตกใจ
อุตส่าห์ปฏิบัติเพื่อหาตัวตนที่แท้จริง อยากมีตัวตนที่แท้จริง
ถ้าปฏิบัติเป็น ดูกายดูใจ ตรงตามความเป็นจริง จะพบว่าตัวเราไม่มีหรอก
การที่ตัวเราไม่มี ไม่ใช่ความสูญเสีย
แต่มันเป็นความเป็นจริงซึ่งเป็นอยู่แล้ว

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (600311B)


FileAction
600510D สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๐ DDownload 
600510C สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๐ CDownload 
600510B สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600510A สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600507B สวนสันติธรรม ๗๐ ๗ พ.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600507A สวนสันติธรรม ๗๐ ๗ พ.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600506B สวนสันติธรรม ๗๐ ๖ พ.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600506A สวนสันติธรรม ๗๐ ๖ พ.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600430B สวนสันติธรรม ๗๐ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600430A สวนสันติธรรม ๗๐ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600429B สวนสันติธรรม ๗๐ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600429A สวนสันติธรรม ๗๐ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600423B สวนสันติธรรม ๗๐ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600423A สวนสันติธรรม ๗๐ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600422B สวนสันติธรรม ๗๐ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600422A สวนสันติธรรม ๗๐ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600416B สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600416A สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600415B สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600415A สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600413B สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600413A สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600409B สวนสันติธรรม ๗๐ ๙ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600409A สวนสันติธรรม ๗๐ ๙ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600408B สวนสันติธรรม ๗๐ ๘ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600408A สวนสันติธรรม ๗๐ ๘ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600402B สวนสันติธรรม ๗๐ ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600402A สวนสันติธรรม ๗๐ ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600401B สวนสันติธรรม ๗๐ ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600401A สวนสันติธรรม ๗๐ ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600326B สวนสันติธรรม ๗๐ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600326A สวนสันติธรรม ๗๐ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600325B สวนสันติธรรม ๗๐ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600325A สวนสันติธรรม ๗๐ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600319B สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600319A สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600318 โรงพยาบาลศิริราช ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐Download 
600312B สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600312A สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600311B สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600311A สวนสันติธรรม ๗๐ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ADownload