แผ่นที่ ๗๐

หัดรู้สึกบ่อยๆ แล้วเราจะรู้ความจริงของมัน
ความจริงก็คือ ตัวเราไม่มี
การค้นพบว่าตัวเราไม่มี เป็นประโยชน์มาก

บางคนตกใจ
อุตส่าห์ปฏิบัติเพื่อหาตัวตนที่แท้จริง อยากมีตัวตนที่แท้จริง
ถ้าปฏิบัติเป็น ดูกายดูใจ ตรงตามความเป็นจริง จะพบว่าตัวเราไม่มีหรอก
การที่ตัวเราไม่มี ไม่ใช่ความสูญเสีย
แต่มันเป็นความเป็นจริงซึ่งเป็นอยู่แล้ว

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (600311B)


FileAction
600510D สวนสันติธรรม ๗๐ 10 พ.ค. 60 DDownload 
600510C สวนสันติธรรม ๗๐ 10 พ.ค. 60 CDownload 
600510B สวนสันติธรรม ๗๐ 10 พ.ค. 60 BDownload 
600510A สวนสันติธรรม ๗๐ 10 พ.ค. 60 ADownload 
600507B สวนสันติธรรม ๗๐ 7 พ.ค. 60 BDownload 
600507A สวนสันติธรรม ๗๐ 7 พ.ค. 60 ADownload 
600506B สวนสันติธรรม ๗๐ 6 พ.ค. 60 BDownload 
600506A สวนสันติธรรม ๗๐ 6 พ.ค. 60 ADownload 
600430B สวนสันติธรรม ๗๐ 30 เม.ย. 60 BDownload 
600430A สวนสันติธรรม ๗๐ 30 เม.ย. 60 ADownload 
600429B สวนสันติธรรม ๗๐ 29 เม.ย. 60 BDownload 
600429A สวนสันติธรรม ๗๐ 29 เม.ย. 60 ADownload 
600423B สวนสันติธรรม ๗๐ 23 เม.ย. 60 BDownload 
600423A สวนสันติธรรม ๗๐ 23 เม.ย. 60 ADownload 
600422B สวนสันติธรรม ๗๐ 22 เม.ย. 60 BDownload 
600422A สวนสันติธรรม ๗๐ 22 เม.ย. 60 ADownload 
600416B สวนสันติธรรม ๗๐ 16 เม.ย. 60 BDownload 
600416A สวนสันติธรรม ๗๐ 16 เม.ย. 60 ADownload 
600415B สวนสันติธรรม ๗๐ 15 เม.ย. 60 BDownload 
600415A สวนสันติธรรม ๗๐ 15 เม.ย. 60 ADownload 
600413B สวนสันติธรรม ๗๐ 13 เม.ย. 60 BDownload 
600413A สวนสันติธรรม ๗๐ 13 เม.ย. 60 ADownload 
600409B สวนสันติธรรม ๗๐ 9 เม.ย. 60 BDownload 
600409A สวนสันติธรรม ๗๐ 9 เม.ย. 60 ADownload 
600408B สวนสันติธรรม ๗๐ 8 เม.ย. 60 BDownload 
600408A สวนสันติธรรม ๗๐ 8 เม.ย. 60 ADownload 
600402B สวนสันติธรรม ๗๐ 2 เม.ย. 60 BDownload 
600402A สวนสันติธรรม ๗๐ 2 เม.ย. 60 ADownload 
600401B สวนสันติธรรม ๗๐ 1 เม.ย. 60 BDownload 
600401A สวนสันติธรรม ๗๐ 1 เม.ย. 60 ADownload 
600326B สวนสันติธรรม ๗๐ 26 มี.ค.​60 BDownload 
600326A สวนสันติธรรม ๗๐ 26 มี.ค.​60 ADownload 
600325B สวนสันติธรรม ๗๐ 25 มี.ค.​60 BDownload 
600325A สวนสันติธรรม ๗๐ 25 มี.ค.​60 ADownload 
600319B สวนสันติธรรม ๗๐ 19 มี.ค.​60 BDownload 
600319A สวนสันติธรรม ๗๐ 19 มี.ค.​60 ADownload 
600318 โรงพยาบาลศิริราช 18 มี.ค. 60Download 
600312B สวนสันติธรรม ๗๐ 12 มี.ค.​60 BDownload 
600312A สวนสันติธรรม ๗๐ 12 มี.ค.​60 ADownload 
600311B สวนสันติธรรม ๗๐ 11 มี.ค.​60 BDownload 
600311A สวนสันติธรรม ๗๐ 11 มี.ค.​60 ADownload 
X