แผ่นที่ ๗๑

พวกเราต้องรีบขวนขวายเรียนนะ
เราฟังธรรมกันมากแล้ว แต่ทำไมบางคนมันภาวนาไม่ได้สักที
ก็ต้องไปดูตัวเอง
บางคนมีปัญหาค้างคาใจ
แต่ละคน ปัญหาทางโลกๆ นี่แหละ มันค้างคาใจอยู่
ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาที่ทำงาน บางคนก็มีปัญหากับพ่อกับแม่
ใจมันไปตกในหลุมของปัญหานี้อยู่ ขึ้นมาไม่ได้
ก็ต้องหาทาง ว่าทำไงถึงจะพ้นขึ้นมาได้
จะวางใจยังไง จะปฏิบัติยังไง

งั้น ไม่ใช่เรียนกรรมฐานอย่างเดียวแล้วจะภาวนาได้นะ
เราเป็นชาวโลกการใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ดีที่เหมาะสม
จะช่วยให้เราภาวนาไหว งั้นเราภาวนาไม่ไหว

การปฏิบัติธรรมจริงๆ ไม่ได้แยกออกจากชีวิตธรรมดา
การปฏิบัติจริงๆ เราเรียนอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เอง
เวลาปัญหาชีวิตเกิดขึ้น มันมีปัญหา ๒ ส่วน ซ้อนกันอยู่
อันหนึ่งเป็นปัญหาจริงๆในชีวิต
เช่น สามีมีกิ๊ก ภรรยามีกิ๊ก ลูกติดยา ตกงาน เป็นปัญหาจริงๆ
บางคนพ่อแก่แล้วเจ้าชู้ เป็นปัญหา
แต่ว่ามันมีปัญหาอีกส่วนหนึ่ง
คือ ปัญหาทางใจ ปัญหาความคิดของเราเอง
ถ้าแก้ปัญหาไม่ตก
งั้นใจเราก็หมกมุ่นอยู่กับปัญหาจริงๆ
ปัญหาจริงๆนะส่วนหนึ่ง หนีไม่พ้นหรอก
ชีวิตทุกคนต้องมีปัญหา
แต่ถ้ารู้จักการวางใจที่ถูกต้องนะ เราก็พ้นปัญหาได้
แล้วเราก็จะมีแรงภาวนา
งั้นเราภาวนาไม่ไหว

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (600520A)

FileAction
600715B สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600715A สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600709B สวนสันติธรรม ๗๑ ๙ ก.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600709A สวนสันติธรรม ๗๑ ๙ ก.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600708D สวนสันติธรรม ๗๑ ๘ ก.ค. ๒๕๖๐ DDownload 
600708C สวนสันติธรรม ๗๑ ๘ ก.ค. ๒๕๖๐ CDownload 
600708B สวนสันติธรรม ๗๑ ๘ ก.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600708A สวนสันติธรรม ๗๑ ๘ ก.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600702B สวนสันติธรรม ๗๑ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600702A สวนสันติธรรม ๗๑ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600701B สวนสันติธรรม ๗๑ ๑ ก.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600701A สวนสันติธรรม ๗๑ ๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600625B สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600625A สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600624B สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600624A สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600618B สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600618A สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600617B สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600617A สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600611B สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600611A สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600610B สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600610A สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600604B สวนสันติธรรม ๗๑ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600604A สวนสันติธรรม ๗๑ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600603B สวนสันติธรรม ๗๑ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ BDownload 
600603A สวนสันติธรรม ๗๑ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ ADownload 
600528B สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600528A สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600527B สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600527A สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600521B สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600521A สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600520B สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600520A สวนสันติธรรม ๗๑ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600514B สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600514A สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๐ ADownload 
600513B สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐ BDownload 
600513A สวนสันติธรรม ๗๑ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐ ADownload