แผ่นที่ ๗๓

“ลมหายใจของเรานี่แหละเป็นวัตถุมงคลที่วิเศษที่สุดเลย
ลองหายใจสิ รับรองไม่ตาย
หยุดเมื่อไร ไม่มีมงคล อัปมงคลแล้ว เข้าโลง

ถ้าเราสามารถเจริญสติ
หายใจออก รู้สึกตัว
หายใจเข้า รู้สึกตัว
ลมหายใจนั้นเป็นมงคลสำหรับเราแล้ว
เรามีสติ มีสมาธิ ต่อไปก็เกิดปัญญาเห็นความจริง
ร่างกายที่หายใจอยู่ ไม่ใช่ตัวเรา

วัตถุมงคลอื่นๆ ทำให้หนังเหนียว อยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาด เมตตามหานิยม
อะไรต่ออะไร สู้เราไม่ได้หรอก เราหายใจไปเรื่อย"

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ (601008B)

FileAction
เรียนรู้สภาวธรรม รู้ทันความรู้สึก : หลวงพ่อปราโมทย์ 10 ธ.ค. 60 (601210B)Download 
ความจริงของชีวิต : หลวงพ่อปราโมทย์ 10 ธ.ค. 60 (601210A)Download 
สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นก็ดับ : หลวงพ่อปราโมทย์ 9 ธ.ค. 60 (601209B)Download 
กรรมฐาน : หลวงพ่อปราโมทย์ 9 ธ.ค. 60 (601209A)Download 
มายาแห่งวัฏฏะ : หลวงพ่อปราโมทย์ 3 ธ.ค. 60 (601203)Download 
อัตตาตัวตน : หลวงพ่อปราโมทย์ 2 ธ.ค. 60 (601202B)Download 
อริยสัจแห่งจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ 2 ธ.ค. 60 (601202A)Download 
หน้าที่ชาวพุทธ : หลวงพ่อปราโมทย์ 26 พ.ย. 60 (601126B)Download 
จิตนี้พร่องตลอดเวลา :หลวงพ่อปราโมทย์ 26 พ.ย. 60 (601126A)Download 
ธรรมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ 25 พ.ย. 60 (601125B)Download 
ธรรมะแสดงตัวตลอดเวลา : หลวงพ่อปราโมทย์ 25 พ.ย. 60 (601125A)Download 
ทางสายกลาง : หลวงพ่อปราโมทย์ 19 พ.ย. 60 (601119B)Download 
สังขารุเปกขาญาณ : หลวงพ่อปราโมทย์ 19 พ.ย. 60 (601119A)Download 
เป้าหมายของการปฏิบัติคือลดละกิเลส : หลวงพ่อปราโมทย์ 18 พ.ย. 60 (601118B) Download 
สมถกรรมฐาน : หลวงพ่อปราโมทย์ 18 พ.ย. 60 (601118A)Download 
สัมมาสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์ 12 พ.ย. 60 (601112B)Download 
รู้รูป รู้นาม : หลวงพ่อปราโมทย์ 12 พ.ย. 60 (601112A)Download 
ภาระและกิจที่ควรทำ : หลวงพ่อปราโมทย์ 11 พ.ย. 60 (601111B)Download 
ปปัญจธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ 11 พ.ย. 60 (601111A)Download 
601105B สวนสันติธรรม ๗๓ 5 พ.ย. 60 BDownload 
601105A สวนสันติธรรม ๗๓ 5 พ.ย. 60 ADownload 
601104B สวนสันติธรรม ๗๓ 4 พ.ย. 60 BDownload 
601104A สวนสันติธรรม ๗๓ 4 พ.ย. 60 ADownload 
601029B สวนสันติธรรม ๗๓ 29 ต.ค. 60 BDownload 
601029A สวนสันติธรรม ๗๓ 29 ต.ค. 60 ADownload 
601028B สวนสันติธรรม ๗๓ 28 ต.ค. 60 BDownload 
601028A สวนสันติธรรม ๗๓ 28 ต.ค. 60 ADownload 
601022 สวนสันติธรรม ๗๓ 22 ต.ค. 60Download 
601021 สวนสันติธรรม ๗๓ 21 ต.ค. 60Download 
601015B สวนสันติธรรม ๗๓ 15 ต.ค. 60 BDownload 
601015A สวนสันติธรรม ๗๓ 15 ต.ค. 60 ADownload 
601014B สวนสันติธรรม ๗๓ 14 ต.ค. 60 BDownload 
601014A สวนสันติธรรม ๗๓ 14 ต.ค. 60 ADownload 
601008B สวนสันติธรรม ๗๓ 8 ต.ค. 60 B (วันทอดกฐิน)Download 
601008A สวนสันติธรรม ๗๓ 8 ต.ค. 60 A (วันทอดกฐิน)Download 
601007B สวนสันติธรรม ๗๓ 7 ต.ค. 60 BDownload 
601007A สวนสันติธรรม ๗๓ 7 ต.ค. 60 ADownload