แผ่นที่ ๗๕

พวกเราอยากจะเข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อเข้าใจ แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ ไม่มีวันเข้าใจหรอก
คนที่จะเข้าใจได้จริงๆ มีน้อย น้อยมากๆ เลย หลายปีมานี้หลวงพ่อไม่เคยเจอเลย

พวกเราอยากได้ของดีของวิเศษ แต่ศีลไม่รักษา สมาธิไม่ฝึกฝน ปัญญาไม่เจริญ ไม่มีวันได้อะไรดีๆ หรอก
ได้แต่ร้องขอ อย่างเอาผ้าไตรมาถวายหลวงพ่อชิ้นหนึ่ง แล้วก็อธิษฐาน "ธรรมใดที่หลวงพ่อรู้แล้ว ขอให้รู้ด้วย"

หลวงพ่อจะตอบทันทีเลย "ธรรมใดที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้ว ขอให้ปฏิบัติด้วย"
ผ้าไตรเอามาแลกธรรมะไม่ได้ ไม่มีอะไรเอามาแลกธรรมะได้
ต้องเอากำลังกาย กำลังใจของเรานี่ มาแลกธรรมะ มาเรียนรู้เข้าไป รู้ความจริงของกาย รู้ความจริงของใจ ปฏิบัติให้ถูก แล้วปฏิบัติให้พอ

--

ไม้ตายสุดท้ายคืออดทน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610218B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

FileAction
ใจรู้ไม่ใช่เรารู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๑ (610414B)Download 
กระทบแล้วกระเทือน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๑ (610414A)Download 
กราบที่คุณธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๑ (610413B)Download 
โลกไม่มีอะไรด้านเดียว : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๑ (610413A)Download 
พร้อมจะตาย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ (610408B)Download 
ติดอยู่ในภพ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ (610408A)Download 
ความเหมือนในความต่าง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ เม.ย. ๒๕๖๑ (610407B)Download 
รู้สึกตัวทั่วพร้อม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ เม.ย. ๒๕๖๑ (610407A)Download 
ขันติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ (610401B)Download 
เรียนรู้ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ (610401A)Download 
วิสุทธิเทพ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (610331B)Download 
ถ้าจิตถูก กรรมฐานอะไรก็ถูกหมด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (610331A)Download 
ความคิดปิดบังความจริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑ (610325B)Download 
ใจเราเองที่ให้ค่า : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑ (610325A)Download 
ปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๑ (610324B)Download 
ต้องเห็นสภาวะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๑ (610324A)Download 
กถาวัตถุ ๑๐ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ (610318)Download 
เรียนส่วนน้อย รู้ทั้งหมด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (610311B)Download 
จิตทำหน้าที่เกินรู้ จะทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (610311A)Download 
บริกรรมเป็น จะก้าวหน้า : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ (610310B)Download 
ปลุกตัวเองให้ตื่น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ (610310A)Download 
ไม่เกินกรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๔ มี.ค. ๒๕๖๑ (610304B)Download 
ไม่เรียนเรื่องจิต ไม่ได้สมาธิที่ถูกต้อง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๔ มี.ค. ๒๕๖๑ (610304A)Download 
เดินด้วยตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓ มี.ค. ๒๕๖๑ (610303B)Download 
หนีความจริง ไม่มีวันสำเร็จ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓ มี.ค. ๒๕๖๑ (610303A)Download 
ต้องสู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (610301C)Download 
บุญมีหลายระดับ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (610301B)Download 
กรรมฐาน 2-in-1 : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (610301A)Download 
เป้าหมายของการปฏิบัติธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ (610226)Download 
ธรรมดาคือธรรมะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑ (610225B)Download 
ธรรมะไม่ยาก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑ (610225A)Download 
ฟังธรรมด้วยความเคารพ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ (610224B)Download 
ฝึกเล็กนิดเดียว : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ (610224A)Download 
ไม้ตายสุดท้ายคืออดทน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑ (610218B)Download 
อินทรีย์แก่กล้า : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑ (610218A)Download 
แยกธาตุแยกขันธ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑ (610217B)Download 
อย่าเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑ (610217A)Download