แผ่นที่ ๗๖

พอสูญเสียถึงจะรู้ค่า นี่จุดอ่อนของมนุษย์
ดูมีสติมีปัญญามาก
แต่สูญเสียแล้วถึงจะรู้คุณค่าของสิ่งที่เสียไป
มีอยู่ไม่ค่อยเห็นคุณค่า
อย่างธรรมะเหมือนกัน ธรรมะเป็นของมีคุณค่า
แต่เอาไว้ก่อน ขอเอาเรื่องที่ไม่มีสาระก่อน
เวลาที่จะปฏิบัติธรรมมีน้อย
เรากลับเอาไว้ก่อนๆ ขอไปทำอย่างอื่นก่อน
เช่น ตระเวนทำบุญ ๙ วัด ไปกราบพระอรหันต์ที่โน่นที่นี่
เราก็แต่งเอาเองว่าใครเป็นพระอรหันต์
ทำไมเราทิ้งการเจริญสติในปัจจุบันของเราไป
ของสำคัญที่สุด
เรารักตัวเองที่สุด แต่เราละเลย
ลืมตัวเองตลอดเวลา เรียกว่าประมาท

ความประมาทของคน กับความประมาทของสัตว์นั้นไม่เท่ากัน
สัตว์ประมาทมันก็แค่เผลอ แล้วก็โดนกัดตาย โดนกิน
คนมีสติมีปัญญา แต่กลับประมาท
ละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำ
ไม่งดเว้นสิ่งที่ควรงดเว้น
อย่างนี้เรียกว่าประมาท น่าสังเวชยิ่งกว่าสัตว์อีก
เพราะสัตว์มันอยู่ในอบาย ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไร
มันยังพยายามรักษาตัวมัน บางทีมันก็พยายามรักษาลูกมัน
ปกป้องลูก ตัวมันตายก็มีแต่ยอมให้ลูกรอด
มันทำหน้าที่ของมันเท่าที่มันทำได้
เรามีหน้าที่สำคัญ คือพัฒนาตัวเอง
เรากลับละเลย วันๆ เที่ยวเล่นไปเรื่อยๆ
กระทั่งเที่ยววัด เข้าวัดโน้นออกวัดนี้
หาสาระอะไรไม่ได้
ไม่ได้หลัก ไม่ได้แก่นของการปฏิบัติสักที
ถ้าจะเรียนเรื่องปฏิบัติ ที่หลวงพ่อสอนให้นั้นพอเหลือเฟือแล้ว

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610421A "คนประมาท" ซีดีแผ่นที่ ๗๖

FileAction
เจริญเมตตาไว้ ศีลมาทุกข้อ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610616B)Download 
กุญแจไขความลับของจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610616A)Download 
วิธีเจริญปัญญาของนักดูจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610610)Download 
เส้นทางของคนต้องอดทน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610609B)Download 
ภาวนาให้เต็มฝีมือ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610609A)Download 
ไม่บรรลุมรรคผล เพราะเราไม่เอา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ B (610603B)Download 
ทำดี ละชั่ว พัฒนาจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610603A)Download 
ลักษณะของคนดี : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610602B)Download 
ข้อวัตรและพระวินัย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610602A)Download 
กายในกาย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑ (610529C)Download 
พระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑ (610529B)Download 
ฝึกให้เคยชินที่จะรู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑ (610529A)Download 
ชาวพุทธ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑ (610527B)Download 
ต่อยอดการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑ (610527A)Download 
กรรมฐานเป็นเพียงเครื่องสังเกตจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑ (610526B)Download 
การดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่ลัดสั้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑ (610526A)Download 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อกับการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๑ (610513B)Download 
รู้จักจิต รู้จักธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๑ (610513A)Download 
ขี้เกียจ เบื่อ เป็นทุกคน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ (610512B)Download 
โยนิโสนมนสิการ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ (610512A)Download 
การปฏิบัติไม่ยาก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ (610509)Download 
คิดเอาไม่ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ พ.ค. ๒๕๖๑ (610506B)Download 
อยู่ที่ตั้งใจเอาจริงแค่ไหน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ พ.ค. ๒๕๖๑ (610506A)Download 
รู้สึกตัวได้แล้ว ดูไตรลักษณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ พ.ค. ๒๕๖๑ (610505B)Download 
ยืมโลกมาใช้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ พ.ค. ๒๕๖๑ (610505A)Download 
วิธีเรียนธรรมะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑ (610429)Download 
เมตตา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ (610428B)Download 
ภาวนาเก็บเล็กเก็บน้อย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ (610428A)Download 
จิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ (610422)Download 
หนี้ต้องใช้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๑ (610421B)Download 
คนประมาท : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๑ (610421A)Download 
วัดใจทุกไตรมาส : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑ (610415B)Download 
เส้นทางเดินสู่พระนิพพาน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑ (610415A)Download