แผ่นที่ ๗๗

(๑)
ภาวนา ต้องทำ
เรียนแล้วไม่ทำ ไม่ได้อะไร
จะได้ความหลงผิดไป
สะสมกิเลสมากกว่าเก่าอีก

คนเข้าวัดไม่ใช่กิเลสเบาบาง
ถ้าไม่ได้ภาวนา ยิ่งเข้าวัด กิเลสยิ่งหนา
จะไปดูถูกคนที่ไม่เข้าวัด นึกว่าฉันเป็นคนดี
เพราะภาวนาไม่เป็น นึกว่าฉันดีกว่าคนอื่น
การเดินเข้ามาในวัด กิเลสไม่ได้กระทบกระเทือนเลย
กิเลสจะกระทบกระเทือน เมื่อเราฝึกตัวเอง
มีสติ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา
กิเลสถึงจะกระทบกระเทือน

(๒)
การที่เราได้ยิน ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า
หรือที่ครูบาอาจารย์สอน
มันคือการเรียนปริยัติ
เรียนปริยัติ เพื่อจะรู้ว่า
เราจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไร
จะปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติแล้วมีผลอย่างไร
เราจะเรียนสิ่งเหล่านี้

พระพุทธเจ้าท่านจะชี้เป้า ในภาคการฝึกจิตฝึกใจ
มีองค์มรรคอยู่ ๓ องค์
หนึ่งคือ สัมมาวายามะ เป็นการชี้เป้า
ว่าเราภาวนาเพื่อลด ละ กิเลส เพื่อเจริญกุศล
สัมมาวายามะ เพียรละอกุศลที่มีอยู่
เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ ไม่ให้เกิด
เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิด ให้เกิด
เพียรพัฒนากุศลที่เกิดแล้วให้งอกงามไพบูลย์ขึ้น

เพราะฉะนั้น เรามีเป้าหมาย
สู้กับกิเลสเราเอง ไม่ได้สู้กับใครหรอก
และเครื่องมืออีก ๒ ตัว ที่จะมาสู้กับกิเลสตัวเอง
คือพัฒนาสัมมาสติขึ้นมา
กับพัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมา

--
เรียนแล้วไม่ภาวนา กิเลสไม่กระเทือน
พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610617A ซีดีแผ่นที่ ๗๗


FileAction
เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑ (610819B)Download 
สติเป็นแกนกลางของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑ (610819A)Download 
ปฏิบัติถูก เมื่อไม่จงใจปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ (610818B)Download 
สิ่งที่หลวงพ่อสอน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ (610818A)Download 
จิตที่ฝึกดีแล้วมีความสุข : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑ (610812B)Download 
การฝึกซ้อมในรูปแบบ สำคัญกับการปฏิบัติในชีวิตจริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑ (610812A)Download 
ตัวชี้ขาดคือกรรมใหม่ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑ (610811B)Download 
ออกจากโลกของความฝัน เรียนความจริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑ (610811A)Download 
เคล็ดวิชากรรมฐาน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ ส.ค. ๒๕๖๑ (610805B)Download 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ ส.ค. ๒๕๖๑ (610805A)Download 
จุดตั้งต้นของการเจริญปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๔ ส.ค. ๒๕๖๑ (610804B)Download 
งานฝึกจิตใจ ๒ งาน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๔ ส.ค. ๒๕๖๑ (610804A)Download 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๑ (610729B)Download 
ขั้นตอนการภาวนา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๑ (610729A)Download 
บุญฤทธิ์ สัจจกิริยา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (610728B)Download 
จิตเคลื่อนแล้วรู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (610728A)Download 
ปรุงดี ปรุงชั่ว ปรุงว่าง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (610727C)Download 
เจ็บป่วยที่กาย ใจไม่เจ็บ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (610727B)Download 
งานหลักชาวพุทธ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (610727A)Download 
ต้องฝึกเอาทั้งสิ้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๑ (610715B)Download 
สติปัฏฐาน ๔ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๑ (610715A)Download 
รู้ทันจิตผ่านความรู้สึก กับพฤติกรรมของจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (610714B)Download 
อริยมรรค : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (610714A)Download 
พลังงานของจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (610708B)Download 
ภาวนาไม่ยาก แต่ต้องทน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (610708A)Download 
นักปฏิบัติต้องมีความเมตตา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (610707B)Download 
สังเกตตัวเอง ดูของจริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (610707A)Download 
ใส่ใจการภาวนา หาเครื่องอยู่ให้จิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ (610701B)Download 
ดูจิตผ่านความรู้สึก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ (610701A)Download 
รู้อย่างที่มันเป็น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610630B)Download 
อย่ากลัวผิด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610630A)Download 
อย่าหายใจทิ้งเปล่า : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610624B)Download 
ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610624A)Download 
ฝึกสติอัตโนมัติ เรียนธรรมคู่จนรู้ความจริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610623B)Download 
น้ำขึ้นให้รีบตัก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610623A)Download 
พระธรรมวินัยงดงาม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610617B)Download 
เรียนแล้วไม่ภาวนา กิเลสไม่กระเทือน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ (610617A)Download