แผ่นที่ ๗๘

การปฏิบัติ ต้องทำตลอดเวลา
ทำแล้วก็หยุด นานๆ มาทำอีก ไม่ได้ผลหรอก
ต้องสะสมความรู้ถูก ความเข้าใจถูก
ถ้าเราไม่เจริญสติ
ไม่มีสมาธิ หรือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว
ไม่เจริญปัญญา
เราก็จะสมสมความรู้ผิด ความเข้าใจผิด
ที่เราเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้จักเลิก
ก็เพราะสะสมความรู้ผิด ความเข้าใจผิด

เพราะฉะนั้น การจะมาฝึกจิตตัวเอง
ให้เกิดความรู้ ให้เกิดความฉลาดขึ้นมา หยุดไม่ได้
ถ้าหยุดเมื่อไร จิตจะพลิกไปเรียนรู้สิ่งที่ผิดขึ้นมาอีก
พอขี้เกียจขึ้นมา ขี้เกียจแล้วไม่ดู
พอไม่ดู มันก็หลง ว่าตัวเราของเรา มีจริงๆ
แต่ถ้าอดทน ดูแล้วดูอีกลงไป
ตัวเราไม่มี ตัวเราไม่มี
ถึงจุดหนึ่ง จิตก็จะยอมรับความจริง
เราต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้จิตยอมรับความจริง

มันไม่ใช่เรื่องสะกดจิต
การสะกดจิต ใช้การโน้มนำบังคับ
ครอบงำ เพื่อให้เชื่อตาม
อันนี้เราเป็นตัวของตัวเอง
เรียนรู้กาย เรียนรู้ใจ ตามความเป็นจริง
ไม่ได้ถูกสะกดจิต แล้วก็ไม่ได้สะกดจิตตัวเองด้วย
ดูของจริงไป จนกระทั่งใจมันยอมรับความจริง
ยอมรับเมื่อไร ตัณหาจะไม่เกิดอีก

สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน
ทุกข์ ให้รู้ สมุทัย คือตัวตัณหา ให้ละ
ตราบใดที่เราไม่สามารถละตัณหาได้ ใจก็ยังทุกข์อยู่
เพราะฉะนั้น เวลาจะดับทุกข์
ทุกข์ดับ ตรงที่ตัณหาดับ
ตัณหาจะดับ ก็ตรงที่อวิชชา คือความไม่รู้ดับ
ความไม่รู้จะดับได้ ก็ต้องเกิดความรู้ถูก ความเข้าใจถูก
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ถูก ความเข้าใจถูก
เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน

แล้วทำอย่างไรจึงจะรู้ถูก เข้าใจถูก
รู้กายอย่างที่กายเป็น รู้ใจอย่างที่ใจเป็น
ดูอย่างที่เขาเป็น
ไม่ใช่บังคับมัน แล้วก็ไม่ได้ลืมมัน
อย่างเราไปกินข้าว แล้วเราก็เพลิดเพลิน
อย่างนี้ลืมกาย ลืมใจ เราไม่ได้ปฏิบัติ
ระหว่างที่ลืมกาย ลืมใจ
เราสะสมความรู้ผิด ความเข้าใจผิดเข้ามาอีก

คล้ายๆ เราจะไล่น้ำเน่าออกจากคลอง
เอาน้ำดีมาใส่ไปเรื่อยๆ
เสร็จแล้ว เราก็ไปเปิดประตูน้ำให้น้ำเน่าเข้ามาอีก
มันเป็นงานที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น
เพราะอย่างนั้น มีสติ รักษาจิตไปเรื่อยๆ
เหมือนทำนบกั้นน้ำ
มีสติ คุ้มครองจิตของเราไปเรื่อย
มีสมาธิ คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว
ไม่ใช่ว่า สมาธิแปลว่าสงบ สงบเป็นของตื้น
สมาธิที่สำคัญ คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเอง
รู้เนื้อรู้ตัว เป็นตัวของตัวเอง
ตัวนี้ยากมาก ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอน
โอกาสที่เราจะเจอสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองนั้นหายาก

ต้องค่อย ๆ ฝึก
วิธีให้ใจอยู่กับตัวเอง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง
แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปที่อื่น หัดรู้ไป
หลงแล้วรู้ หลงแล้วรู้ไป อันนี้เราจะได้สมาธิ
แล้วหัดรู้สภาวะไป
อย่างสภาวะที่เกิดทั้งวัน เช่น ความอยาก เกิดทั้งวัน
อยากแล้วรู้ อยากแล้วรู้
ต่อไปพออยากแล้ว สติจะเกิดเอง

สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่น
เราจึงต้องมีเครื่องมี ๒ ตัวนี้ มีสติ กับมีสมาธิที่ถูกต้อง

-- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610901B ซีดีแผ่นที่ ๗๘


FileAction
การรู้ทุกข์ คือเรื่องสำคัญที่สุด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๑ (611028)Download 
ยากที่สุด ตรงทำจิตให้ถูก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๑ (611027B)Download 
ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๑ (611027A)Download 
เรียนธรรมะ ต้องหัดรู้จักสภาวะ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (611021B)Download 
หัดทำสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (611021A)Download 
รู้ของจริง ดูจนรู้แจ้ง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ (611020B)Download 
วิธีพ้นกิเลส : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ (611020A)Download 
การปฏิบัติไม่เบียดบังการทำงาน : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑ (611015)Download 
มิจฉาสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๑ B (611014B)Download 
ดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๑ (611014A)Download 
ใจที่ฝึกแล้ว ไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑ (611013B)Download 
ปฏิบัติธรรม จนใจยอมรับความจริง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑ (611013A)Download 
หลักของวิปัสสนา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ ต.ค. ๒๕๖๑ (611007B)Download 
หัวใจของการปฏิบัติ อยู่ในชีวิตประจำวัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ ต.ค. ๒๕๖๑ (611007A)Download 
ทำกรรมฐาน ไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตสงบ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ ต.ค. ๒๕๖๑ (611006B)Download 
ธรรมะเรียนแล้วต้องเอาไปทำ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ ต.ค. ๒๕๖๑ (611006A)Download 
ชีวิตนี้แตกดับง่าย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ (610930B)Download 
สติทำให้อินทรีย์สมดุล : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ (610930A)Download 
บุญใหญ่ หรือว่าบุญเล็กน้อย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๑ (610929B)Download 
พายเรือทวนน้ำ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๑ (610929A)Download 
ฝึกจิตให้ถูก แล้วกรรมฐานจะง่าย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๑ (610923)Download 
วิหารธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑ (610916B)Download 
ภาวนาไม่เลิกไม่ละ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑ (610916A)Download 
จิตผู้รู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑ (610915B)Download 
จิตออกนอก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑ (6109015A)Download 
ไม่ทำ ไม่มีวันเข้าใจ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ ก.ย. ๒๕๖๑ (610909B)Download 
เหตุกับผลต้องตรงกัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ ก.ย. ๒๕๖๑ (610909A)Download 
สู้เอา ในยุคพระพุทธเจ้าองค์นี้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ก.ย. ๒๕๖๑ (610908B)Download 
ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ๘ ก.ย. ๒๕๖๑ (610908A)Download 
การปฏิบัติคือการเรียนรู้ตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ ก.ย. ๒๕๖๑ (610902B)Download 
เตรียมใจให้พร้อมเจริญปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ ก.ย. ๒๕๖๑ (610902A)Download 
หยุดเมื่อไร จิตจะพลิกไปเรียนสิ่งที่ผิดอีก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ (610901B)Download 
ทุกข์ให้รู้ สมุทัยให้ละ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ (610901A)Download 
ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑ (610826)Download 
พื้นจิตกับจิตปัจจุบัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑ (610825B)Download 
ภาพรวมของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑ (610825A)Download