แผ่นที่ ๘๐

การปฏิบัติไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติทำอะไรบ้าง ทำสมถะกับวิปัสสนา

ทำวิปัสสนาอย่างเดียวได้ไหม - ได้ แต่แห้งแล้ง ปฏิบัติไปแบบแห้งแล้ง ล้มลุกคลุกคลาน
ทำสมถะอย่างเดียวได้ไหม - ไม่ได้ 

ทำวิปัสสนาอย่างเดียว ยังได้ แต่ได้อย่างลำบาก ได้มรรคได้ผลอย่างลำบาก ถ้าทำสมถะอย่างเดียว ไม่ได้มรรคได้ผล คนละเรื่องกันเลย ทำสมาธิ จิตสงบสบาย จะไปได้มรรคผลได้ยังไง ไม่มีปัญญา แต่ตอนที่เราเจริญปัญญาไป จิตมันจะทำสมถะเอง สมมุติเราทำสมาธิไม่เป็นเลย เราดูจิตเกิดดับ ๆ ไปเรื่อย ๆ ถึงจุดหนึ่งที่จิตมันเหนื่อย จิตมันจะพลิกตัวเองเข้าหาสมาธิเอง

ตอนที่หลวงพ่อภาวนา แล้วขึ้นไปหาหลวงปู่ครั้งที่ ๓ ไปบอกหลวงปู่ บอกผมดูจิตอยู่ แล้วจิตมันเคลิ้ม ๆ ลงไป ท่านบอก "จิตมันเข้าสมาธิ" หลวงพ่อก็กราบเรียนหลวงปู่ "ผมเจริญปัญญาอยู่ ดูจิตเกิดดับอยู่ แล้วทำไมหลวงปู่ว่าเป็นสมาธิ" ท่านบอก "ถ้าดูจิต ได้สมาธิอัตโนมัติ"

เวลาเราเดินปัญญา แล้วจิตมันหมดแรง มันจะพลิกเข้าหาสมาธิของมันเอง แต่สมาธิแบบนี้ กะพร่องกะแพร่ง คล้าย ๆ เรายากจน เหมือนเรามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่ง เราเติมน้ำมันทีละ ๑๐-๒๐ บาท มันวิ่งได้ไหม ก็วิ่งได้ แต่วิ่งได้สั้น ๆ วิ่งได้ไม่นาน ไม่เหมือนคนรวย เติมทีเต็มถัง วิ่งได้เป็นร้อย ๆ โล

ถ้าเราไม่ทำสมถะเลย เหมือนเราเติมน้ำมันทีหนึ่ง ๑๐ บาท ๕ บาท วิ่งได้ไม่กี่กิโลหมดแรงอีกแล้ว การปฏิบัติมันจะลำบากยากเย็น เดี๋ยวก็ต้องลงเข็นรถแล้วไป หาปั๊มต่อ หาไม่เจอก็เข็นกันนาน เหนื่อย เพราะอย่างนั้น การปฏิบัติ ถ้าเราทำได้ ๒ อย่าง ทั้งสมถะและวิปัสสนาดีที่สุด ถ้าทำได้อันเดียว ทำวิปัสสนา ดูจิตมันเกิดดับไป

-- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620101A ซีดีแผ่นที่ ๘๐


FileAction
ก่อนจะเป็นพระอริยะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓ มี.ค. ๒๕๖๒ (620303B)Download 
ทางสายกลาง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓ มี.ค. ๒๕๖๒ (620303A)Download 
พระวินัยช่วยให้พระมีสติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ มี.ค. ๒๕๖๒ (620302B)Download 
ไม่อดทน ไม่ได้ของดี : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ มี.ค. ๒๕๖๒ (620302A)Download 
มรรคผลในชีวิตนี้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๒ (620224)Download 
อยากเป็นพระโสดาบัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๒ (620223B)Download 
ปฏิบัติไม่ได้ เพราะไม่ปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๒ (620223A)Download 
ฝึกตัวเองดีแล้ว ค่อยฝึกผู้อื่น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ (620219C)Download 
รู้อย่างที่มันเป็น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ (620219B)Download 
ภาวนายากหรือง่าย ได้ผลช้าหรือเร็ว : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ (620219A)Download 
ชำระล้างกิเลสออกจากใจเรา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๒ (620217)Download 
อยากเมื่อไร ทุกข์เมื่อนั้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (620216)Download 
คำบริกรรมไม่ทำให้แน่น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๒ (620210B)Download 
เรากำลังตายอยู่ตลอดเวลา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๒ (620210A)Download 
ทำอย่างไรจะไม่ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ ก.พ. ๒๕๖๒ (620209B)Download 
เรียนรู้โลก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ ก.พ. ๒๕๖๒ (620209A)Download 
จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓ ก.พ. ๒๕๖๒ (620203)Download 
จิตดวงสุดท้าย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ ก.พ. ๒๕๖๒ (620202B)Download 
กรรมฐานในสภาวะที่ย่ำแย่ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ ก.พ. ๒๕๖๒ (620202A)Download 
ดูกายเพื่อให้เห็นจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๒ (620127)Download 
ใจที่รองรับธรรมะได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒ (620120B)Download 
พุทโธ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒ (620120A)Download 
คุณสมบัติของจิตผู้รู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ (620119B)Download 
การเรียนรู้กายใจตัวเอง ไม่ใช่เรื่องยาก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ (620119A)Download 
หลักสูตรเฉพาะของพระพุทธศาสนา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒ (620113)Download 
เรายังมีกิเลส เราไม่ใช่คนดี : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ (620112B)Download 
พระนิพพาน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ (620112A)Download 
เห็นตามความเป็นจริง จึงเบื่อหน่าย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ ม.ค. ๒๕๖๒ (620106B)Download 
สมาธิไม่พอ เดินปัญญาไม่ได้ผล : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ ม.ค. ๒๕๖๒ (620106A)Download 
ฝึกให้ได้จิตมา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ ม.ค. ๒๕๖๒ (620105B)Download 
ทำกรรมฐานเพื่อรู้ทันจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ ม.ค. ๒๕๖๒ (620105A)Download 
จิตเคลื่อนแล้วรู้ทัน การปฏิบัติสบาย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ม.ค. ๒๕๖๒ (620101B)Download 
การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ ม.ค. ๒๕๖๒ (620101A)Download 
สร้างพรให้ตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611231B)Download 
ชีวิตเป็นของที่เราไม่รู้จัก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611231A)Download 
ธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๕ (550219)Download