แผ่นที่ ๘๑ * ซีดียังไม่ออก

ธรรมะที่มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้า

นิพพานคือความสงบ นิพพานคือสันติ
ลักษณะของนิพพาน คือความสงบ และนิพพานนั้นเป็นบรมสุข ถ้าเราสัมผัสพระนิพพาน เราจะได้รับความสงบสุข เราจะได้รับอิสรภาพด้วย ความสุขอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่น ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น ไม่ขึ้นอยู่กับว่า ต้องเห็นรูปอย่างนี้ ต้องได้ยินเสียงอย่างนี้ ต้องมีอารมณ์ทางใจอย่างนี้ หรือต้องไม่เห็นรูปอย่างนี้ ต้องไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้ ต้องไม่มีอารมณ์อย่างนี้ มันจะไม่ขึ้นกับอารมณ์ ไม่ขึ้นกับอะไรทั้งสิ้น จะเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริง

ธรรมะอย่างนี้ มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้า เราสามารถฝึกฝนตัวเอง จนกระทั่งวันหนึ่งเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้น และสิ่งที่ได้มา คือ ความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือน ความสุขที่อิสระอย่างแท้จริง

เส้นทางเดินที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเดินกัน

พยายามฝึกตัวเอง จนกระทั่งพึ่งตัวเองได้ เรามีความสุขอยู่ในตัวของตัวเอง ไม่ใช่ความสุขที่อาศัยคนอื่น อาศัยสิ่งอื่น
ความสุขอันนี้จะเกิดได้ เมื่อเรารู้ความจริง ของร่างกายจิตใจอย่างถ่องแท้แล้ว ความอยากจะไม่มี พอความอยากไม่มี ความดิ้นรนของใจก็ไม่เกิด เมื่อความดิ้นรนของใจไม่เกิด ใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริง

นี่คือเส้นทางเดินที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเดินกัน งานของเราที่ต้องทำมีไม่มาก งานของเราคือ เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจ การเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจ เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน

-- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 9 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620309A ซีดีแผ่นที่ 81


FileAction
ทิ้งปัจจุบันเมื่อไร พลาดทันที : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ (620313B)Download 
สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นต้องดับ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ (620313A)Download 
เจริญปัญญาไม่เป็น ยังภูมิใจไม่ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ (620310)Download 
เรียนธรรมคู่ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ (620309B)Download 
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ (620309A)Download