แผ่นที่ ๘๔ *ซีดียังไม่ออก

ภาวนาอย่าคิดมาก ความคิดจะปิดบังความจริง ดูความจริง
อย่างความรู้สึกทั้งหลายเป็นความจริงที่ผุดขึ้นมา เราบังคับไม่ได้ เลือกไม่ได้
อย่างเราไปเห็นดอกไม้สักดอก ใจเราจะสุข หรือใจเราจะเฉยๆ หรือใจเราจะไม่ชอบขึ้นมา เราสั่งไม่ได้

คอยรู้เท่าทันใจของตัวเองไป ไม่เห็นจะต้องถามใครเลย
ถ้าพวกไม่ได้หลักของการภาวนา จะสงสัยไปเรื่อย
การปฏิบัติจะทำยังไงดี ทำยังไงจะเก่งเร็วๆ ทำยังไงจะบรรลุมรรคผลเร็วๆ
ในใจมีแต่คำว่าทำ มันไม่มีคำว่าเห็นอย่างที่เป็น มันพลาดกันตรงนี้เอง

ยิ่งคิดมาก ยิ่งสงสัยมาก
ยิ่งสงสัยมาก ก็ยิ่งคิดมาก
ความสงสัยกับความคิดมันหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน
ยิ่งสงสัยก็ยิ่งคิด ยิ่งคิดยิ่งสงสัย

ดูเข้าไปตรงๆ ไม่เห็นมีอะไรต้องคิดเลย
อย่างความสุขเกิดขึ้น ต้องคิดไหม ไม่เห็นจะต้องคิดเลยว่านี่คือความสุขหรือเปล่า
ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้อย่างที่มันกำลังปรากฏเท่านั้น
แล้วมันจะสอนธรรมะเราว่ามีแต่ความไม่เที่ยง มีแต่ของที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลาย มีแต่ของที่ไม่ใช่ตัวเรา บังคับไม่ได้

ฉะนั้นเรียนธรรมะ ถามให้น้อย ดูให้มาก


FileAction
ทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒ (621013A)Download 
โยนิโสมนสิการสำคัญที่สุด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๒ (621012B)Download 
โจทย์คือต้องพ้นทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๒ (621012A)Download 
มิจฉาทิฏฐิมาจากการหมายรู้ผิด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (621006B)Download 
หลวงพ่อพาฝึกรู้ลมหายใจ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (621006A)Download 
หลักสูตรการปฏิบัติธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (621005B)Download 
การปฏิบัติภาคสนาม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (621005A)Download 
อ่านใจตัวเองบ่อยๆ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒ (620929B)Download 
วิธีฝึกสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒ (620929A)Download 
วิธีดูจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (620928B)Download 
ที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (620928A)Download 
ฉีกหน้ากากตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒ (620926)Download 
กรรมฐานเพื่อล้างความเห็นผิด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๒ (620922)Download 
ใจออกนอกตลอด จะเอาดีได้อย่างไร : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒ (620921B)Download 
แก่นอยู่ที่จิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒ (620921A)Download 
ถามให้น้อย ดูให้มาก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๒ (620915B)Download 
จุดสำคัญคือจิตต้องถูก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๒ (620915A)Download 
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๒ (620914B)Download 
นิพพาน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๒ (620914A)Download 
ความปรุงแต่งของจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ (620911)Download 
ทำสมาธิเนิ่นช้า คิดพิจารณามากฟุ้งซ่าน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (620908B)Download 
เรียนให้ใจยอมรับความจริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (620908A)Download