แผ่นที่ ๘๕

การพยายามปฏิบัติ ต้องอ่านใจตัวเองให้ออก
พยายามแล้วโลภ อยากรู้ อยากเห็น อยากเป็น อยากได้ อยากดี อันนั้นไม่ถูก
พยายาม คือพยายามทำเหตุ มีสติบ่อยๆ มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆ
ส่วนผลจะเป็นไง ก็แล้วแต่ผล

มุ่งทำที่เหตุ
ถ้ามุ่งที่ผล อยากดีอย่างนี้
อยากบรรลุอย่างนี้
จะไม่มีวันได้เลย

เหตุต้องขยันทำ ขยันทำเหตุที่ดี
เหตุที่ชั่ว ก็ต้องละ
เหตุที่ชั่ว คือตัวตัณหา ความอยาก
กระทั่งอยากได้มรรคผลก็ต้องละ ให้รู้ทัน ละด้วยการรู้ทัน
มันจะโลภแล้ว มีตัณหาแล้ว
ทำเหตุที่ดี คือพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญาขึ้นไป
พอปัญญาแก่รอบ วิมุตติก็จะเกิดเอง
ไม่มีใครทำวิมุตติให้เกิดได้
ต้องทำเหตุ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา


FileAction
ดำรงสติเฉพาะหน้า : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๓ (630125B)Download 
เจริญสติคือหัดอ่านสภาวธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๓ (630125A)Download 
อย่าเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆ จะไม่ได้หลัก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ (630124)Download 
การชักบังสุกุล : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (630121)Download 
หมาบ้างับไม้ค้อน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๓ (630119B)Download 
หลงแล้วรู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๓ (630119A)Download 
คำถามเดิมเวลาส่งการบ้าน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๓ (630118B)Download 
รูปธรรม นามธรรมสอนไตรลักษณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๓ (630118A)Download 
ฟุ้ง ซึม เพ่ง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๓ (630112B)Download 
วิธีดูกาย - เวทนา - จิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๓ (630112A)Download 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติของตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (630111B)Download 
ฝึกทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (630111A)Download 
สู้ไม่ถอย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ ม.ค. ๒๕๖๓ (630105B)Download 
รู้ทันความอยาก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ ม.ค. ๒๕๖๓ (630105A)Download 
ไม่มีคำว่าแก้ในวิปัสสนากรรมฐาน : หลวงพ่อปราโมทย์ ๔ ม.ค. ๒๕๖๓ (630104B)Download 
ละกิเลส เจริญกุศลให้มากๆ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๔ ม.ค. ๒๕๖๓ (630104A)Download 
จิตชอบคิด จะทำอย่างไร : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒ ม.ค. ๒๕๖๓ (630102)Download 
จะเรียนธรรมะให้เข้าใจจริงๆ ต้องลงมือปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (630101)Download 
วางแผน มีทิศทางในการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621231)Download 
สัมมาทิฏฐิคือตัวจริงของพระพุทธศาสนา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621229B)Download 
การเจริญสติเป็นเรื่องใหญ่ รูปแบบเป็นเรื่องรอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621229A)Download 
บุญที่สมบูรณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621228B)Download 
ทำเหตุถูกต้องแล้วมรรคผลเกิดเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621228A)Download 
ภาวนาไม่ใช่เพื่อจะเอา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621225)Download 
ทางออกจากทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621222)Download 
จะเป็นจะตาย ต้องปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621221B)Download 
สติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621221A)Download 
เรียนเข้ามาไม่ถึงใจ ไม่ได้สาระของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621219)Download 
เตรียมพร้อมที่จะอยู่คนเดียวให้ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621215B)Download 
ปัญหาอยู่ที่ละเลย ไม่สนใจจะรู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621215A)Download 
กรรมฐานใดที่ทำแล้วสติดี เอาอันนั้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621214B)Download 
วิธีพัฒนาจิตให้พร้อมเจริญปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621214A)Download 
เหตุกับผล : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621210)Download 
เดินรู้สึกตัว : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621208B)Download 
ทางแยก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621208A)Download 
ของขวัญให้หลวงพ่อ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621207B)Download 
ปรับตัวได้จะรอด ปรับใจได้จะไม่ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621207A)Download 
เหตุใกล้ให้กุศลทั้งหลายเกิด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621206)Download 
เด็ดเดี่ยวในการฝึกตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621205)Download 
เห็นทุกข์แล้วถึงจะวาง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621204)Download 
สร้างคุณงามความดีให้ตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621201B)Download 
วิธีเพิ่มพลังของสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (621201A)Download 
มุ่งทำที่เหตุ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ (621130B)Download 
สมาธิชั้นเลิศ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ (621130A)Download 
กรอบทั้งหมดของการปฏิบัติธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒ (621127)Download 
ถ้าภาวนาถูกหลัก จะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็ว : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๒ (621124)Download 
รู้ทันกิเลส ถึงจะพัฒนาได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๒ (621123B)Download 
พระเหนือพรหม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๒ (621123A)Download