แผ่นที่ ๘๖

ถ้าเราทำกรรมฐานอื่นไม่เป็น แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ว่าจิตไหลไปคิด จิตไหลไปคิดแล้วรู้ๆ ทำได้แค่นี้
หลวงพ่อยืนยันเลยว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้
เพราะจิตไหลไปแล้วเรารู้ทัน กิเลสจะไม่ครอบงำจิต
ตรงที่จิตไหล เป็นจิตมีโมหะชนิดอุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน
โมหะเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวอื่น
จิตไหลไปแล้ว เราไม่รู้ทัน มันจะเกิดราคะเกิดโทสะขึ้น
ราคะ-โทสะนี้เป็นลูกของโมหะอีกทีหนึ่ง
ฉะนั้น ถ้าจิตเราไหล เรารู้ ราคะ-โทสะก็ไม่เกิด
แล้วตรงที่เรารู้ โมหะก็จะดับ เพราะโมหะมันแพ้สติ

สติเป็นตัวรู้ทัน รู้ทันว่าจิตไหล โมหะก็ดับ
ราคะ-โทสะถึงมีขึ้นมาก็ดับด้วย
ถ้ารู้ได้เร็ว ราคะ-โทสะยังไม่เกิด จิตเคลื่อนปุ๊บ รู้ปั๊บ
ยังไม่ได้ไปจับอารมณ์ได้ชัดเจน ถ้าจับอารมณ์แล้ว คราวนี้ราคะ โทสะ โมหะมันจะเกิดเกิดด้วยกันหมดเลย
ราคะก็เกิดกับโมหะ โทสะก็เกิดกับโมหะ
ถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ต้นทาง จิตหลงแล้วรู้ปั๊บ ราคะ-โทสะก็ไม่มี โมหะก็ดับ
เมื่อจิตไม่มีกิเลส ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้น
ที่ท่านบอกว่า ผู้ใดตามคุ้มครองรักษาจิต ซึ่งรักษาได้ยาก จะพ้นจากบ่วงแห่งมาร
การคุ้มครองรักษาจิตก็คือ อาศัยสติเป็นตัวรู้ทันจิต

คุ้มครองรักษาจิตได้ จะพ้นจากบ่วงแห่งมาร :: หลวงพ่อปราโมทย์ 1 ก.พ. 2563 (ไฟล์ 630201A ซีดี 86)

FileAction
ความขี้เกียจไม่เคยพาใครให้ได้ดี : หลวงพ่อปราโมทย์ ๘ ส.ค. ๒๕๖๓ (630808)Download 
คำสอนหลวงปู่ - อย่าส่งจิตออกนอก : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒ ส.ค. ๒๕๖๓ (630802)Download 
วิธีเรียนธรรมะทำอย่างไร : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ (630801)Download 
วิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ดูจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ (630726)Download 
มีต้นทุนแล้ว ต้องต่อยอดด้วยความพากเพียร : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓ (630725)Download 
สร้างตัวเองให้เป็นพระ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๕ ก.ค. ๒๕๖๓ (630705)Download 
ทำกรรมฐานที่เราทำได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ (630613)Download 
จุดตั้งต้นทั้งหมดมาจากสติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ (630607)Download 
ทำหน้าที่ไม่ครบ บรรลุไม่ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ (630606)Download 
โลกธรรม ๘ ประการ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ (630531)Download 
จิตหยิบฉวยจิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ (630530)Download 
สมาธิชนิดสงบ สมาธิชนิดตั้งมั่น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๓ (630524)Download 
ฝึกให้ได้จิตผู้รู้ จึงพร้อมเดินปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓ (630523)Download 
เรียนรู้จากงานศพ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ (630518)Download 
วิปัสสนากรรมฐาน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓ (630315)Download 
มีภพเมื่อไร มีทุกข์เมื่อนั้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๓ (630314)Download 
เห็นแก่ตัวภาวนาไม่ขึ้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ (630310)Download 
ให้เวลากับตัวเองให้มาก ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ มี.ค. ๒๕๖๓ (630308)Download 
คอยรู้ทันกิเลส ใจจะมีสมาธิดีขึ้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ มี.ค. ๒๕๖๓ (630307)Download 
การเจริญวิปัสสนาที่แท้จริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๔ มี.ค. ๒๕๖๓ (630304)Download 
ฝึกภาวนาตั้งแต่ชาตินี้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ มี.ค. ๒๕๖๓ (630301)Download 
คำถามที่จำเป็นในการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ (630226)Download 
การภาวนาต้องทุ่มเท : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (630223B)Download 
เลือกใช้สติปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (630223A)Download 
กวาดบ้านให้เป็นการปฏิบัติธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓ (630222B)Download 
หลักปฏิบัติขั้นต้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓ (630222A)Download 
ยากที่สุดคือการเจริญสติในชีวิตประจำวัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ (630219)Download 
วิธีจะออกจากวัฏฏะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓ (630216)Download 
อะไรๆ ก็สู้ปฏิบัติไม่ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (630215B)Download 
สภาวะจะสอนธรรมะเราเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (630215A)Download 
รู้สึกตัว : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๓ (630210)Download 
ฝึกความเคยชิน ให้รู้มากกว่าหลง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ ก.พ. ๒๕๖๓ (630209B)Download 
สงบสุขท่ามกลางความวุ่นวาย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ ก.พ. ๒๕๖๓ (630209A)Download 
พัฒนาการปฏิบัติของเราเป็นขั้นตอน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ก.พ. ๒๕๖๓ (630208A)Download 
ภาวนาต่อหน้าพระพุทธเจ้า : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ก.พ. ๒๕๖๓ (630208C)Download 
ไม่ได้จิต ไม่มีทางได้ศีล สมาธิ ปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ก.พ. ๒๕๖๓ (630208B)Download 
ตัวแตกหักในการปฏิบัติ คือสมาธิที่ถูกต้อง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ ก.พ. ๒๕๖๓ (630207)Download 
สอนตามใจผู้เรียน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ ก.พ. ๒๕๖๓ (630202B)Download 
ทนได้ ก็ได้แก่น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ ก.พ. ๒๕๖๓ (630202A)Download 
ต้องภาวนาทุกวัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (630201B)Download 
คุ้มครองรักษาจิตได้ จะพ้นจากบ่วงแห่งมาร : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (630201A)Download 
ฝึกจนกระทั่งใจไม่ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (630131)Download 
หัดดูจิตออกนอก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ (630128)Download 
วิธีอยู่เหนือโลก-เข้าถึงโลกุตระ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๓ (630126)Download