แผ่นที่ ๘๗ **ซีดียังไม่ออก


FileAction
สร้าง New Normal ที่จะรู้สึกตัว :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๓ (630816)Download 
ถ้าปฏิบัติถูก ตัวกูจะเล็กลง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๓ (630815)Download 
ชาวพุทธที่แท้จริง ต้องดูจากของจริง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๙ ส.ค. ๒๕๖๓ (630809)Download