แผ่นที่ ๘๗

รู้กิเลสอย่างที่มันเป็น เรียกว่าการดูจิต จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

รู้กิเลสอย่างที่มันเป็น ไม่ต่อต้านแล้วก็ไม่คล้อยตาม ราคะเกิดขึ้นชวนเราไปกินเหล้ากับเพื่อน เราไม่คล้อยตาม ไม่ไปกิน เราไม่ต่อต้าน คือราคะเกิดขึ้นแล้ว ราคะไม่ดี จงหายไปๆๆ ทำอย่างนั้นอึดอัดตายเลย ไม่ต้องไปต่อต้านมัน แค่ไม่ตามใจมันเท่านั้น โทสะเกิดก็ไม่ตามมัน มันบอกให้ไปตีกับเขาก็ไม่ไปตี และก็ไม่เกลียดมัน หาทางละโทสะ ยิ่งไม่ชอบโทสะ โทสะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะยิ่งโมโหซ้อนโมโหไปเรื่อยๆ

(2)
ใจเราเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้น รู้ซื่อๆ รู้แล้วไม่คล้อยตาม รู้แล้วไม่ต่อต้าน แต่ถ้าสมควรคล้อยตาม เราคล้อยตาม สมควรต่อต้าน มีไหม มี

อย่างใจเราอยากจะฟังธรรมอย่างนี้ อุเบกขาไม่ไปมันหรอก ไม่ลงทะเบียน อุเบกขา อย่างนี้โง่ ที่เราไม่คล้อยตาม ไม่ต่อต้าน อันนั้นเราพูดถึงกิเลส แต่กุศลนี่ต้องคล้อยตาม แล้วถ้ากุศลจะเสื่อมสลายไปต้องสู้ ไม่ยอมแพ้ ปล่อยกุศลเราหายไปก็ไม่เป็นไร อุเบกขา ใจจะฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไร อุเบกขา ปัญญาไม่เกิดก็ไม่เป็นไร อุเบกขา มันก็อยู่ขาแค่นั้นล่ะ ไม่พ้นขาขึ้นมาได้หรอก

เพราะฉะนั้นที่ไม่คล้อยตามไม่ต่อต้าน อันนี้พูดถึงกิเลส จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะ จิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มี ตรงนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้กับกิเลส จิตเป็นกุศล กุศลท่านให้เจริญ ท่านไม่ให้ละ กุศลนี่ทำให้เจริญ สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง ท่านบอกอย่างนี้ ไม่ทำบาปทั้งปวง กุสะลัสสูปะสัมปะทา ทำกุศลให้ถึงพร้อม

--
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
18 ตุลาคม 2563 ไฟล์ 631018 ซีดีแผ่นที่ 87


FileAction
เริ่มต้นถึงรู้แจ้ง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ (631031)Download 
ยึดถือมากก็ทุกข์มาก : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓ (631025)Download 
สังขารุเปกขาญาณ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๓ (631024)Download 
คอยรู้ทันที่ใจไม่ใช่ที่ตัวอารมณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๓ (631023)Download 
รู้กิเลสอย่างที่มันเป็น : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๓ (631018)Download 
ไม่แทรกแซงแต่งจิตให้ผิดธรรมชาติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๓ (631017)Download 
อยู่บ้านให้เหมือนอยู่วัด : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓ (631013)Download 
ดูจิตดูใจของเราเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓ (631011)Download 
แยกจิตออกจากขันธ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๓ (631010)Download 
บุญที่ประกอบด้วยปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๔ ต.ค. ๒๕๖๓ (631004)Download 
จิตผู้รู้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๓ ต.ค. ๒๕๖๓ (631003)Download 
วิเสสและสามัญญลักษณะ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๓ (630927)Download 
ไม่เผลอ ไม่เพ่ง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๓ (630926)Download 
ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๓ (630920)Download 
มีลมหายใจเป็นเพื่อนจนวันตาย : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓ (630919)Download 
วิธีแยกขันธ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๓ (630913)Download 
เห็นทุกข์จึงละได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๓ (630912)Download 
สู้กับตัณหาด้วยสติและปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๖ ก.ย. ๒๕๖๓ (630906)Download 
ขันธ์ ๕ ทั้งหมดไม่เที่ยง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๕ ก.ย. ๒๕๖๓ (630905)Download 
ทางสายกลางคือรู้อย่างที่มันเป็น : หลวงพ่อปราโมทย์ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๓ (630830)Download 
สติ คือสิ่งจำเป็นตลอดสายของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๓ (630829)Download 
รู้ทุกข์แจ่มแจ้ง คือถึงที่สุดแห่งทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๓ (630823)Download 
ธรรมะของพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มแจ้ง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๓ (630822)Download 
สร้าง New Normal ที่จะรู้สึกตัว :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๓ (630816)Download 
ถ้าปฏิบัติถูก ตัวกูจะเล็กลง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๓ (630815)Download 
ชาวพุทธที่แท้จริง ต้องดูจากของจริง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๙ ส.ค. ๒๕๖๓ (630809)Download