แผ่นที่ ๘๘

ทุกวันนี้ต้องเจริญเมตตาให้มาก ไม่อย่างนั้นเราอ่านข่าวขึ้นมา เราร้อน ทุกฝ่าย มีแต่เรื่องไม่ค่อยถูกใจ ฝ่ายที่เชียร์ฝั่งนี้อ่านข่าวฝั่งโน้นก็ไม่ถูกใจ พวกฝั่งโน้นมาอ่านข่าวฝั่งนี้ก็ไม่ถูกใจ มีแต่เรื่องร้อนๆ ทั้งนั้น เราไปห้ามความคิดคนอื่น ห้ามการกระทำคนอื่น มันทำไม่ได้ ห้ามคำพูดของคนอื่น ก็ห้ามไม่ได้

เรารักษาใจของเรา มองคนอื่น มองสัตว์อื่น มองฝ่ายตรงข้าม มองอย่างเพื่อนเรา แต่ละคนเขาก็มีความทุกข์ของเขา ทำไมเขาต้องออกมาดิ้นพล่านๆ เขามีทุกข์ เคยเห็นปลาถูกทุบหัวไหม ปลาช่อนดิ้นเร่าๆ บิดไปบิดมา มันมีความทุกข์ มนุษย์ทั้งหลายก็มีความทุกข์ ดิ้นเร่าๆ ไป น่าสงสาร ถ้าใจเราสงสารก็ไม่โกรธแล้ว ใจไม่โกรธใจก็ร่มเย็น ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับใคร เห็นคนบางคนเขามีมิจฉาทิฏฐิก็น่าสงสาร เขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรม เขายังมีมิจฉาทิฏฐิ ไม่เชื่อบุญเชื่อบาป ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ถ้าเราโกรธ เราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าท่านสอนถึงขนาดนี้ว่า ถ้าเราโกรธตอบคนอื่น เราเลวกว่าเขาอีก อย่างพวกเราไปอ่านข่าวโจมตีสถาบันฯ เราโกรธ หรือข่าวไม่รักชาติ เราโกรธ ข่าวดูถูกศาสนา เราก็โกรธ ถ้าเราว่าเราเป็นคนดี แต่พอถูกกระตุ้นเข้าหน่อย เราก็โกรธ คนที่เขาออกมาโจมตีสิ่งต่างๆ จิตเขามีโทสะ มีโมหะ เขามีกิเลสแต่เขาไม่เห็น ในขณะที่พวกเรารู้ว่าความโกรธไม่ดี แต่เราก็ยังโกรธ เรายังทำอีก

พระพุทธเจ้าถึงสอน คนที่โกรธตอบเขา ชั่ว ไม่ใช่ไม่ชั่ว ชั่วกว่าคนโกรธทีแรกเสียอีก เขาไร้เดียงสา เรารู้เรื่องแต่ว่าทำแบบเดียวกับเขา ไม่เหมาะแก่การเป็นนักปฏิบัติ

 

--

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
14 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631114 ซีดีแผ่นที่ 88


FileAction
ใช้กิเลสเป็นอุปกรณ์ทำกรรมฐาน : หลวงพ่อปราโมทย์ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๔ (640130)Download 
ฝึกลดละความเห็นแก่ตัว : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๔ (640124)Download 
มรรคมีองค์ ๘ คือทางสายกลาง : หลวงพ่อปราโมทย์ 23 ม.ค. ๒๕๖๔ (640123)Download 
หัดหมายรู้ให้ถูกต้อง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๔ (640116)Download 
มีฉันทะในการภาวนา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๔ (640110)Download 
วิเวก ๓ : หลวงพ่อปราโมทย์ 9 ม.ค. ๒๕๖๔ (640109)Download 
เราหลงโลกที่ว่างเปล่า : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ ม.ค. ๒๕๖๔ (640101)Download 
ภาวนาไปแล้วชีวิตจะไม่ขาดทุน : หลวงพ่อปราโมทย์ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631231)Download 
อยู่กับโลกแบบบัวไม่เปียกน้ำ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631227)Download 
จิตตั้งมั่นเป็นเครื่องมือ จิตสงบเป็นพลัง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631226)Download 
มันยากเพราะใจเราเหลาะแหละ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631220)Download 
สมาธิที่ใช้เดินปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631219)Download 
เรียนกรรมฐานเหมือนทำงานวิจัย : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631213)Download 
เตรียมตัวตาย : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631212)Download 
มีสติเป็นเครื่องป้องกันตัว : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631210)Download 
ให้ตั้งใจภาวนา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631207)Download 
รู้ทันใจเข้าไปตรงๆ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631206)Download 
สะสมอย่างไรก็ได้อย่างนั้น : หลวงพ่อปราโมทย์ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ (631205)Download 
โลกวุ่นวายไปตามธรรมดาของโลก : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓ (631129)Download 
อย่าไว้ใจกิเลส :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ (631128)Download 
ภาวนาจนพึ่งตัวเองได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ (ไฟล์ 631126)Download 
ยืนเดิน นั่งนอน กินดื่ม ทำ พูด คิด ให้มีสติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๓ (631122)Download 
จิตเป็นผู้รู้อารมณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๓ (ไฟล์ 631121)Download 
การเข้าสู่ความเป็นกลาง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓ (631115)Download 
เมตตาเป็น ชีวิตก็ร่มเย็นเป็นสุข : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๓ (631114)Download 
ขันธ์ 5 ไม่ใช่เรา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๘ พ.ย. ๒๕๖๓ (631108)Download 
ดูจิตจะได้สมาธิอัตโนมัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๗ พ.ย. ๒๕๖๓ (631107)Download 
ปัญญานำสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ พ.ย. ๒๕๖๓ (631101)Download