แผ่นที่ ๙๐ **ซีดียังไม่ออก


FileAction
สู่ความหลุดพ้นด้วยโพชฌงค์ ๗ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ (640526)Download 
ถ้าทิ้งรูปแบบ จิตจะไม่มีแรง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๔ (640523)Download 
มีสติรักษาจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๔ (640522)Download