แผ่นที่ ๙๔

เราปฏิบัติธรรมเราก็จะมีความสุข
เราถือศีลเราก็มีความสุข
เราทำสมาธิเราก็มีความสุข
เราเจริญปัญญาเราก็มีความสุข
แต่ความสุขมันของศีล ของสมาธิ ของปัญญา
มันก็ยังไม่เหมือนกันทีเดียว
อย่างเรารักษาศีลไว้ได้ดี
พอเรานึกถึงเรารักษาศีลมาอย่างดี พยายามจะไม่ทำผิดศีล
เราจะเกิดความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมา มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง
ถ้าเราฝึกสมาธิมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่ง จิตมันสงบ
บางทีรู้สึกตัวอยู่เฉยๆ ความสุขผุดขึ้นมาเอง

ถ้าเข้าฌานมันยิ่งสุขมหาศาล มันสุขแบบมันฉ่ำ มันเย็น
ความสุขของปัญญามันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
เวลาที่มันเกิดความรู้ถูก ความเข้าใจถูกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา
เข้าใจธรรมะเป็นเรื่องๆ ไป
ตรงที่มันเข้าใจมันจะมีความสุขเกิดขึ้นด้วย
ความสุขของสมาธิมันเป็นคล้ายๆ ความสุขแบบเด็กๆ
ส่วนความสุขของการเจริญปัญญานั้น
มันคล้ายๆ ความสุขของผู้ใหญ่ที่ทำงานที่ยากๆ สำเร็จ
จิตมันก็เบิกบานขึ้นมา
มันมีความสุขที่สูงกว่านั้นอีก 2 อัน
ความสุขตอนที่เกิดอริยผล
ตอนที่เกิดอริยผลจิตมันเบิกบานมหาศาล
แล้วก็ความสุขตอนที่เราสัมผัสพระนิพพาน
มันมีความสุขที่ไม่รู้จะบอกอย่างไร
ความสุขของพระนิพพาน
คือความสุขจากการพ้นทุกข์
ไม่ใช่ความสุขจากการสร้างภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมา
ความสุขจากการถือศีล
ความสุขจากการทำสมาธิ
ความสุขที่เราเกิดปัญญาแต่ละเรื่องๆ
เป็นความสุขที่ยังเกิดในภพ อยู่ในภพ
มันเป็นความสุขมหาศาลถ้าเทียบกับชาวโลก
ความสุขของศีล ของสมาธิ ของปัญญาเหนือกว่า
แต่ยังเป็นโลกียะอยู่
ความสุขของมรรคผลนิพพานเป็นโลกุตตระ
โดยเฉพาะความสุขของพระนิพพานนั้นไม่มีอะไรเหมือน

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
18 มิถุนายน 2565


FileAction
สติ สมาธิ ปัญญาอัตโนมัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
จิตไม่ใช่เรา : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
โยนิโสมนสิการสำคัญมาก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
ความสุขในโลกเป็นน้ำตาลเคลือบยาพิษ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
เดินจิตในทางสายกลาง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๙ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
มงคลชีวิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
รู้อะไรไม่สู้รู้จักจิตตนเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
กายมีแต่ทุกข์ จิตมีแต่ภาระ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๕Download 
การมีสติในชีวิตประจำวัน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕Download 
พัฒนาจิตให้เป็นผู้เห็น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๕Download 
ความสุขจากการปฏิบัติธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕Download 
การพัฒนาองค์มรรค : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๕Download 
เราไม่วุ่นวายไปกับโลก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕Download 
พัฒนาเครื่องมือให้ดี : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕Download 
เรียนลงที่กายที่ใจ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ มิ.ย. ๒๕๖๕Download 
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่องใหญ่ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕Download 
จิตเป็นผู้สัมผัสธรรมะ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕Download 
ธรรมะช่วยเราได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕Download 
ศีล ๕ มีประโยชน์มาก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕Download 
อริยสัจเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕Download 
จิตที่พ้นจากอุปาทานขันธ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕Download 
บวชใจให้ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๘ พ.ค. ๒๕๖๕Download 
มีศีลเป็นเครื่องป้องกันตัว : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๗ พ.ค. ๒๕๖๕Download 
กถาวัตถุ ๑๐ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑ พ.ค. ๒๕๖๕Download