แผ่นที่ ๙๕ ** ซีดียังไม่ออก


FileAction
ดับทุกข์ที่ตัวเหตุ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ กันยายน ๒๕๖๕Download 
เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์จึงปล่อยวางจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ กันยายน ๒๕๖๕Download 
รู้จักคำว่าหยุดเสียบ้าง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
การสุ่มตัวอย่างมาเรียน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
รู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
กรรมวาที กิริยวาที วิริยวาที : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
ใจที่อยากพ้นโลกจะมีความพากเพียร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
อยากได้ความสุขหรืออยากพ้นทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
ขาดสติเมื่อไรก็คือประมาทเมื่อนั้น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๗ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
ผู้มีปัญญามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
ทำหน้าที่ทางโลกดีจะหนุนทางธรรมให้เจริญ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
โลกเหมือนงูพิษ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
จิตคือละครโรงใหญ่ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
มีปัญญารู้ทุกข์จะละกามได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๕Download