แผ่นที่ ๙๕

ธรรมะมีหลายระดับ
ระดับต้นๆ ทำให้เราอยู่กับโลกอย่างมีความสุข
ระดับสูงขึ้นไปเป็นเรื่องธรรมะเพื่อการพ้นจากโลก
พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะพ้นโลกได้
ส่วนใหญ่เราก็ยังเวียนว่ายอยู่ในโลกิยะ
โลกของกาม หาความสุขความเจริญ
ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอย่างนั้น น้อยคนที่คิดจะพ้นโลกจริงๆ
พระพุทธเจ้าท่านก็เข้าใจเรื่องเหล่านี้ดี
ท่านก็สอนธรรมะให้เราอยู่กับโลกอย่างมีความสุข มีความเจริญ
อย่างธรรมะที่ท่านสอนฆราวาส
ท่านจะสอนเรื่องการทำทาน การรักษาศีลอะไรพวกนี้
อยู่ในกลุ่มหมวดของธรรมะชื่ออนุปุพพิกถา
เรื่องรู้จักทำทาน รักษาศีล
ถัดจากนั้นก็มี คือเรื่องของสวรรค์
สวรรค์ก็คือเรามีความสุขมีความเจริญในทางโลกนั้นล่ะ
ยังเป็นๆ อยู่ก็ขึ้นสวรรค์ได้ จิตใจมันมีความสุข มองอีกมุมหนึ่ง
ทำไมท่านสอนอย่างนี้
อันแรกก็คือคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้อยากพ้นโลก
แต่อยากมีความสุข ท่านก็สอนธรรมะให้
ให้รู้จักทำทาน ให้รักษาศีล
เพราะฉะนั้นเราตั้งอกตั้งใจ
มีทาน มีศีล มีภาวนา ทำไว้สำหรับฆราวาส
สำหรับฆราวาสและพระที่ต้องการพ้นทุกข์
ก็มีศีล มีสมาธิ และเจริญปัญญาด้วย
เจริญปัญญาคือการเห็นกายอย่างที่กายเป็น เห็นจิตอย่างที่จิตเป็น
มันเป็นอย่างไร มันเป็นไตรลักษณ์ นี่เรียกว่าเจริญปัญญา
ไปเลือกเอา ชีวิตเรา
อยากสุข อยากสบาย ก็ทาน ศีล ภาวนา
อยากพ้นทุกข์ก็ ศีล สมาธิ ปัญญา
ตัวที่ทำให้พ้นทุกข์ คือปัญญา

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
25 กันยายน 2565


FileAction
สะสมการเห็นถูก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕Download 
วิธีพ้นจากความปรุงแต่ง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕Download 
ธรรมะมีหลายระดับ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕Download 
วิธีฝึกสติปัฏฐาน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕Download 
การภาวนาไม่ยาก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕Download 
อุบายของครูบาอาจารย์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕Download 
ความอยากเป็นเจ้านายตัวร้ายกาจ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕Download 
งานพัฒนาจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕Download 
ดับทุกข์ที่ตัวเหตุ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ กันยายน ๒๕๖๕Download 
เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์จึงปล่อยวางจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ กันยายน ๒๕๖๕Download 
รู้จักคำว่าหยุดเสียบ้าง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
การสุ่มตัวอย่างมาเรียน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
รู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
กรรมวาที กิริยวาที วิริยวาที : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
ใจที่อยากพ้นโลกจะมีความพากเพียร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
อยากได้ความสุขหรืออยากพ้นทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
ขาดสติเมื่อไรก็คือประมาทเมื่อนั้น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๗ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
ผู้มีปัญญามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ ส.ค. ๒๕๖๕Download 
ทำหน้าที่ทางโลกดีจะหนุนทางธรรมให้เจริญ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
โลกเหมือนงูพิษ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
จิตคือละครโรงใหญ่ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕Download 
มีปัญญารู้ทุกข์จะละกามได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๕Download