แผ่นที่ ๙๖

ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 29 ตุลาคม 2565

งานสุดท้ายของพวกเรา คือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม
ตั้งอกตั้งใจเข้าไป วันหนึ่งเราก็จะได้ของดีของวิเศษ
เราจะรู้เลยสิ่งที่คนในโลกเขาแย่งชิงกันนั้น โง่ที่สุดเลย
อย่างสมมติว่าแย่งสาวงาม มันแย่งอะไร
มันแย่งหนังหุ้มกระดูก ข้างในเต็มไปด้วยของสกปรก
แย่งกันแทบเป็นแทบตาย
หรือพยายามหลอกลวงตัวเอง
หน้าเหี่ยวก็ไปฉีด Botox หนังหน้ายานไปก็ดึงให้ตึง
จมูกไม่โด่งก็ไปผ่าตัด ไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้
มันหลอกตัวเองได้ แต่มันหลอกความแก่ไม่ได้
รูปร่างยังดูเป็นสาวอยู่ แต่เครื่องในมันทรุดโทรม
หลอกไม่ได้จริง

ฉะนั้นคนในโลกเขาก็หลงๆ ไป
เราลูกหลานพระพุทธเจ้า อย่าไปหลงกับมัน
ทรัพย์สินเงินทองมีพออยู่พอกินได้ดีที่สุดแล้ว
วางแผนเผื่ออนาคตด้วย
ไม่ใช่บอกปล่อยวาง
อนาคตเป็นอย่างไรช่างมัน นั้นไม่ใช่
เป็นฆราวาสต้องรู้จัก
พระพุทธเจ้ายังสอนให้รู้จักอดออม รู้จักลงทุน
ฉะนั้นเราก็ทำตามหน้าที่ของเรา แล้วพัฒนาตัวเองไป
เราอยู่ในโลกนี้ชั่วคราว
เรามาอยู่ในโลกนี้เพื่อพัฒนาจิตใจตนเอง
ให้พ้นจากวงเวียนวัฏฏะของความทุกข์ทั้งหลาย
เรามีงานที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องทำ
เราผ่านความยากลำบากมามากมายแล้ว
จนกระทั่งได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีศรัทธา
ได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์ ได้ฟังธรรม
ทำชิ้นสุดท้ายของเราให้ดี
ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม
อย่างที่ว่ามาทั้งวันตั้งแต่เช้านี้ ฟังไม่ทันก็ไปดู YouTube เอา
สักประเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปขึ้นให้ฟังแล้ว ฟังแล้วฟังอีก
ปกติสิ่งที่หลวงพ่อสอนแต่ละครั้ง
เกือบทั้งหมด ธรรมะแต่ละกัณฑ์เกือบๆ ทุกๆ กัณฑ์
เกือบ ไม่ทั้งหมดหรอก
กัณฑ์เดียวเรื่องเดียว พอจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
เพราะสิ่งที่สอนไม่ได้มีการเก็บออม ซ่อนเร้น
ไม่ได้ซ่อนเคล็ดวิชาชั้นสูงเอาไว้ ให้หมดแล้ว
อยู่ที่เรารับได้แค่ไหนต่างหาก
ไปทำเอา ชีวิตจะได้ร่มเย็นเป็นสุข

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
29 ตุลาคม 2565


FileAction
ความเป็นปกติของจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕Download 
ล้างความเห็นผิด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕Download 
ฝึกจิตให้มีกำลังตั้งมั่น :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕Download 
สิ่งที่เราต้องทำ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕Download 
ความรู้สึกตัวสำคัญที่สุด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕Download 
คำสอนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕Download 
ฝึกจิตเพื่ออนาคตที่สดใส : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕Download 
เราต้องสู้กับตัณหาให้ได้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕Download 
การปฏิบัติทิ้งจิตไม่ได้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕Download 
จิตคือกุญแจไขตู้พระไตรปิฎก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕Download 
รู้สภาวะที่เรารู้ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕Download 
หลักของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕Download 
การปฏิบัติต้องลงมือทำ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕Download 
อย่าทิ้งการรู้ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕Download 
สันตติขาด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕Download 
ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕Download 
อดทนให้เด็ดเดี่ยวลงไป :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕Download 
แก่นของการปฏิบัติคือจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕Download 
ทำบุญให้เกิดกุศล : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕Download 
บุญกิริยาวัตถุ 10 : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕Download 
หลักสูตรสู่มรรคผลนิพพาน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕Download 
ขันธ์ 5 เป็นที่รองรับความทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕Download