แผ่นที่ ๙๗

ค่อยๆ ภาวนา ทำไปตามลำดับ
เราต้องทำมาตามขั้นตอนแล้วมันไม่ยาก
ถ้าทำข้ามขั้นตอนมันยาก
เรายังไม่ถึงขั้นจะข้ามภพข้ามชาติ
ภาวนาค่อยๆ ดูเท่าที่เราดูได้ ดูสิ่งที่เราดูเห็น
อะไรที่ยังไม่เห็นไม่ต้องคิดมาก
เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญาไป
เดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นเอง วันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไร

ตอนนี้สิ่งที่เราหัดเห็น หัดเห็นสภาวธรรม
สภาวะของรูปธรรม สภาวะของนามธรรม หัดรู้หัดเห็นตัวนี้
สภาวธรรมมีอีกอย่างหนึ่งคือพระนิพพาน
พวกเรายังไม่สามารถรู้เห็นได้
คนที่เห็นพระนิพพานได้ ต้องพระโสดาบันขึ้นไป
อย่างได้โสดาบัน บางทีจะให้จิตไปอยู่กับพระนิพพาน
ก็พิจารณาขันธ์ 5 ลงเป็นไตรลักษณ์
แล้วพอมันวางขันธ์ 5 มันจะทวนกระแสเข้ามาที่จิต
จะสัมผัสพระนิพพาน เพราะมันวางกระแสของโลกไป
แต่อย่างเราเป็นปุถุชน ยังไม่เห็นนิพพาน
เราก็แขวนเอาไว้ก่อน ไม่ต้องไปหา
หาเท่าไรก็ไม่เจอ มันไม่มีร่องรอยให้เห็นหรอก เราดูสิ่งที่เราดูได้

ฉะนั้นที่เราฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
เรามารู้สึกกาย รู้สึกจิตของเรา
เพื่อวันหนึ่งเราจะได้เห็น กายนี้คือทุกข์ จิตนี้คือทุกข์
ตอนนี้ยังไม่เห็น ตอนนี้เห็นว่ากายนี้คือทุกข์บ้างสุขบ้าง
จิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้าง ยังเห็นอย่างนี้อยู่
ไม่เป็นไร ไม่ต้องตกใจ เห็นอย่างที่มันเป็นเท่าที่รู้สึกได้นั่นล่ะ
แล้วมันจะค่อยๆ แก่กล้าขึ้น
ถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลย มันทุกข์อยู่เพราะเราไปหยิบฉวยจิตขึ้นมา
ถึงจุดที่แตกหักข้ามวัฏฏะ จะเหวี่ยงจิตทิ้งไป
กายเป็นธาตุรู้ขึ้นมา ไม่ใช่จิตที่เป็นตัวกูของกูอีกต่อไปแล้ว
จะเป็นธาตุรู้ เป็นธรรมธาตุ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
8 มกราคม 2566


FileAction
วันมาฆบูชา - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (660306B) ๖ มีนาคม ๒๕๖๖Download 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๕ มีนาคม ๒๕๖๖Download 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖Download 
กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ มีนาคม ๒๕๖๖Download 
สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์ ๕ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ มีนาคม ๒๕๖๖Download 
ความเพียรชอบ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖Download 
อุดมการณ์ของชาววัดสวนสันติธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖Download 
ทำสมาธิด้วยความมีสติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖Download 
อยากเป็นพระโสดาบัน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖Download 
จับหลักให้แม่น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖Download 
คอยรู้เท่าทันความคิดของตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖Download 
แม่บทใหญ่ของการปฏิบัติ: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๕ ก.พ. ๒๕๖๖Download 
GPS เส้นทางการปฏิบัติ: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ ก.พ. ๒๕๖๖Download 
เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๖Download 
ฝึกให้จิตมีแรงแล้วเดินปัญญา: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๖Download 
ถ้าจิตตั้งมั่นจะเห็นไตรลักษณ์: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๖Download 
ถนัดอะไรก็เอาอันนั้นก่อน: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๖Download 
ทาน ศีล ภาวนา: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖Download 
อุบายฝึกจิตให้สงบ: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖Download 
ภาวนาไปตามลำดับ: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๘ ม.ค. ๒๕๖๖Download 
ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๗ ม.ค. ๒๕๖๖Download 
ธรรมะช่วยเราได้สารพัด: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑ ม.ค. ๒๕๖๖Download 
ปัญญาทำหน้าที่ล้างความเห็นผิด: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕Download 
ความไม่ทุกข์คือรางวัลอันยิ่งใหญ่: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๕Download 
วิธีปฏิบัติ: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕Download