แผ่นที่ ๔๙ – ๕๗

FileAction
580101B สวนสันติธรรม ๕๗ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘ BDownload 
580101A สวนสันติธรรม ๕๗ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘ ADownload 
571231 สวนสันติธรรม ๕๗ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๗Download 
571214 สวนสันติธรรม ๕๗ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๗Download 
571213 สวนสันติธรรม ๕๗ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๗Download 
571212 สวนสันติธรรม ๕๗ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗Download 
571207B สวนสันติธรรม ๕๗ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
571207A สวนสันติธรรม ๕๗ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
571206B สวนสันติธรรม ๕๗ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
571206A สวนสันติธรรม ๕๗ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
571205B สวนสันติธรรม ๕๗ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
571205A สวนสันติธรรม ๕๗ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
571130B สวนสันติธรรม ๕๗ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
571130A สวนสันติธรรม ๕๗ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
571129B สวนสันติธรรม ๕๗ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
571129A สวนสันติธรรม ๕๗ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
571128B สวนสันติธรรม ๕๗ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
571128A สวนสันติธรรม ๕๗ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
571115 สวนสันติธรรม ๕๗ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๗Download 
571114B สวนสันติธรรม ๕๗ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
571114A สวนสันติธรรม ๕๗ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
571031 สวนสันติธรรม ๕๗ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗Download 
571026 สวนสันติธรรม ๕๗ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๗Download 
571012 สวนสันติธรรม ๕๗ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗Download 
571011B สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
571011A สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
571010B สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
571010A สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
571003B สวนสันติธรรม ๕๖ ๓ ต.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
571003A สวนสันติธรรม ๕๖ ๓ ต.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570927B สวนสันติธรรม ๕๖ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570927A สวนสันติธรรม ๕๖ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570914B สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570914A สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570913B สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570913A สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570912B สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570912A สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570830 สวนสันติธรรม ๕๖ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๗Download 
570816 วัดสวนสันติธรรม ๕๖ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๗Download 
570810B สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570810A สวนสันติธรรม ๕๖ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570809B สวนสันติธรรม ๕๖ ๙ ส.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570809A สวนสันติธรรม ๕๖ ๙ ส.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570808B สวนสันติธรรม ๕๕ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570808A สวนสันติธรรม ๕๕ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570725 สวนสันติธรรม ๕๕ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗Download 
570719B สวนสันติธรรม ๕๕ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570719A สวนสันติธรรม ๕๕ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570718B สวนสันติธรรม ๕๕ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570718A สวนสันติธรรม ๕๕ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570713B สวนสันติธรรม ๕๕ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570713A สวนสันติธรรม ๕๕ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570712B สวนสันติธรรม ๕๕ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570712A สวนสันติธรรม ๕๕ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570711B สวนสันติธรรม ๕๕ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570711A สวนสันติธรรม ๕๕ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570629B สวนสันติธรรม ๕๕ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570629A สวนสันติธรรม ๕๕ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570628B สวนสันติธรรม ๕๕ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570628A สวนสันติธรรม ๕๕ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570627B สวนสันติธรรม ๕๕ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570627A สวนสันติธรรม ๕๕ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570525B สวนสันติธรรม ๕๕ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570725 สวนสันติธรรม ๕๕ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗Download 
570524B สวนสันติธรรม ๕๔ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570524A สวนสันติธรรม ๕๔ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570511B สวนสันติธรรม ๕๔ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570511A สวนสันติธรรม ๕๔ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570510B สวนสันติธรรม ๕๔ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570510A สวนสันติธรรม ๕๔ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570509B สวนสันติธรรม ๕๔ ๙ พ.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570509A สวนสันติธรรม ๕๔ ๙ พ.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570427B สวนสันติธรรม ๕๔ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570427A สวนสันติธรรม ๕๔ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570426B สวนสันติธรรม ๕๔ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570426A สวนสันติธรรม ๕๔ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570425B สวนสันติธรรม ๕๔ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570425A สวนสันติธรรม ๕๔ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570419B สวนสันติธรรม ๕๔ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570419A สวนสันติธรรม ๕๔ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570418B สวนสันติธรรม ๕๔ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570418A สวนสันติธรรม ๕๔ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570412 สวนสันติธรรม ๕๔ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๗Download 
570404B สวนสันติธรรม ๕๔ ๔ เม.ย. ๒๕๕๗ BDownload 
570404A สวนสันติธรรม ๕๔ ๔ เม.ย. ๒๕๕๗ ADownload 
570308B สวนสันติธรรม ๕๓ ๘ มี.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570308A สวนสันติธรรม ๕๓ ๘ มี.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570307B สวนสันติธรรม ๕๓ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570307A สวนสันติธรรม ๕๓ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570223B สวนสันติธรรม ๕๓ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๗ BDownload 
570223A สวนสันติธรรม ๕๓ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๗ ADownload 
570222B สวนสันติธรรม ๕๓ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๗ BDownload 
570222A สวนสันติธรรม ๕๓ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๗ ADownload 
570221B สวนสันติธรรม ๕๓ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๗ BDownload 
570221A สวนสันติธรรม ๕๓ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๗ ADownload 
570214 สวนสันติธรรม ๕๓ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๗Download 
570131 สวนสันติธรรม ๕๓ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๗Download 
570125 สวนสันติธรรม ๕๓ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๗Download 
570124 สวนสันติธรรม ๕๓ ๒๔ ม.ค.57Download 
570118B สวนสันติธรรม ๕๓ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570118A สวนสันติธรรม ๕๓ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570117 สวนสันติธรรม ๕๓ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๗Download 
570111B สวนสันติธรรม ๕๓ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570111A สวนสันติธรรม ๕๓ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
570101B สวนสันติธรรม ๕๓ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗ BDownload 
570101A สวนสันติธรรม ๕๓ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗ ADownload 
561231B สวนสันติธรรม ๕๓ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
561231A สวนสันติธรรม ๕๓ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
561208B สวนสันติธรรม ๕๒ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
561208A สวนสันติธรรม ๕๒ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
561207B สวนสันติธรรม ๕๒ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
561207A สวนสันติธรรม ๕๒ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
561206B สวนสันติธรรม ๕๒ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
561206A สวนสันติธรรม ๕๒ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
561116B สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๖ BDownload 
561116A สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๖ ADownload 
561115B สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖ BDownload 
561115A สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖ ADownload 
561110B สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖ BDownload 
561110A สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖ ADownload 
561109B สวนสันติธรรม ๕๒ ๙ พ.ย. ๒๕๕๖ BDownload 
561109A สวนสันติธรรม ๕๒ ๙ พ.ย. ๒๕๕๖ ADownload 
561108 สวนสันติธรรม ๕๒ ๘ พ.ย. ๒๕๕๖Download 
561026 สวนสันติธรรม ๕๒ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๖Download 
561013B สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
561013A สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
561012B สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
561012A สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
561011B สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
561011A สวนสันติธรรม ๕๒ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
561006B สวนสันติธรรม ๕๑ ๖ ต.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
561006A สวนสันติธรรม ๕๑ ๖ ต.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
561005B สวนสันติธรรม ๕๑ ๕ ต.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
561005A สวนสันติธรรม ๕๑ ๕ ต.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
560914 สวนสันติธรรม ๕๑ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๖Download 
560913 สวนสันติธรรม ๕๑ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖Download 
560908B สวนสันติธรรม ๕๑ ๘ ก.ย. ๒๕๕๖ BDownload 
560908A สวนสันติธรรม ๕๑ ๘ ก.ย. ๒๕๕๖ ADownload 
560907B สวนสันติธรรม ๕๑ ๗ ก.ย. ๒๕๕๖ BDownload 
560907A สวนสันติธรรม ๕๑ ๗ ก.ย. ๒๕๕๖ ADownload 
560906B สวนสันติธรรม ๕๑ ๖ ก.ย. ๒๕๕๖ BDownload 
560906A สวนสันติธรรม ๕๑ ๖ ก.ย. ๒๕๕๖ ADownload 
560831 สวนสันติธรรม ๕๑ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๖Download 
560830 สวนสันติธรรม ๕๑ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖Download 
560811 สวนสันติธรรม ๕๑ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖Download 
560810 สวนสันติธรรม ๕๑ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๖Download 
560809B สวนสันติธรรม ๕๑ ๙ ส.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
560809A สวนสันติธรรม ๕๑ ๙ ส.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
560723B สวนสันติธรรม ๕๑ ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
560723A สวนสันติธรรม ๕๑ ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
560707B สวนสันติธรรม ๕๑ ๗ ก.ค. ๒๕๕๖ BDownload 
560707A สวนสันติธรรม ๕๑ ๗ ก.ค. ๒๕๕๖ ADownload 
560722 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560712 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560706B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560706A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560526B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560526A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560524B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560524A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560512B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560512A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560511B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560511A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560504B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560504A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560428B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560428A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560427B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560427A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560426 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560421 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560420 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560414 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๐Download 
560406 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560405 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560329 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560323 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560215B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560215A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560310 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560309 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560308 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560301B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560301A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560225 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560216B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560216A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560215B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560215A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560210B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560210A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560209B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560209A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560208 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560127B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 
560127A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๙Download 

 

 

รวมพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๘
(รวมแผ่นที่ ๔๙ ถึง แผ่นที่ ๕๗)

กรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก คือการเรียนรู้ตัวเราเอง เครื่องมือสำคัญที่พวกเราต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้ คือคำว่าสติ สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกาย มีอะไรเกิดในจิตใจ เราฝึกตัวนี้ให้ได้แล้วกัน แล้วความดีอื่นๆ จะตามมา

พระธรรมเทศนาวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ (571012)