นอกสถานที่ ๑-๑๐


FileAction
580118 ศาลาลุงชิน ๗๓ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๘Download 
580114 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๘Download 
580109 วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๘Download 
580107 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ๗ ม.ค. ๒๕๕๘Download 
571228 วัดสวนดอก เชียงใหม่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๗Download 
571227 หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๗Download 
571221 ศาลาลุงชิน ๗๒ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๗Download 
571217 การไฟฟ้าภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) ลพบุรี ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗Download 
571210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๗Download 
571123 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๗Download 
571122 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๗Download 
571119 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๗Download 
571116 ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๗๑ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๗Download 
571102 บ้านจิตสบาย ๒ พ.ย. ๒๕๕๗Download 
571101 พุทธมณฑล ๑ พ.ย. ๒๕๕๗Download 
571019 ดอกบัวคู่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๗Download 
571015 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗Download 
571014 โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗Download 
571005 ราชกรีฑาสโมสร ๕ ต.ค. ๒๕๕๗Download 
571001 กลุ่มบริษัทชัยรัชการ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗Download 
570928 สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๗Download 
570917 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗Download 
570907 บ้านสติ ขอนแก่น ๗ ก.ย. ๒๕๕๗Download 
570902 โรงพยาบาลพระราม ๙ ๒ ก.ย. ๒๕๕๗Download 
570829 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗Download 
570824 วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๗Download 
570823 บ้านกล้าธรรม ๑ ณ ลำพูน จ.ลำพูน ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๗Download 
570820 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘Download 
570813 เอไอเอ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗Download 
570803 บ้านจิตสบาย ๓ ส.ค. ๒๕๕๗Download 
570727 ชมรมกัลยาณธรรม ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๗Download 
570717 ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗Download 
570630 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗Download 
570608 วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ๘ มิ.ย. ๒๕๕๗Download 
570607 วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ๗ มิ.ย. ๒๕๕๗Download 
570601 วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗Download 
570531 วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗Download 
570521 บริษัทเอสโซ่ (ไทย) ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๗Download 
570506 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ๖ พ.ค. ๒๕๕๗Download 
570504 บ้านจิตสบาย ๔ พ.ค. ๒๕๕๗Download 
570502 โรงพยาบาลรามาธิบดี ๒ พ.ค. ๒๕๕๗Download 
570430 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗Download 
570423 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๗Download 
570420 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๗Download 
570406 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ๖ เม.ย. ๒๕๕๗Download 
570330 ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๗Download 
570323 วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๗Download 
570322 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๗Download 
570226 อาคารอามิโก สี่พระยา ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗Download 
570129 บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗Download 
570112 โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๗Download 
570105 โรงแรมอิมพีเรียลสกล จ.สกลนคร ๕ ม.ค. ๒๕๕๗Download 
561222 วัดสันป่าสักวรอุไร จ.เชียงใหม่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๖Download 
561202 หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖Download 
561201 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๑ ธ.ค. ๒๕๕๖Download 
561126 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๖Download 
561120 โรงเรียนรุ่งอรุณ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๖Download 
561103 บ้านจิตสบาย ๓ พ.ย. ๒๕๕๖Download 
561023 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๖Download 
561020 บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๖Download 
561017 วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๖Download 
561015 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๖Download 
561008 อาคารเล้าเป้งง้วน ๘ ต.ค. ๒๕๕๖Download 
561002 สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค ๒ ต.ค. ๒๕๕๖Download 
560929 วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๖Download 
560927 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๖Download 
560925 สวนธรรมศรีปทุม ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๖Download 
560922 สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๖Download 
560910 ทีมกรุ๊ป ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๖Download 
560901 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ ก.ย. ๒๕๕๖Download 
560825 ชมรมสารธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๖Download 
560823 โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖Download 
560814 AIA ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖Download 
560804 บ้านจิตสบาย ๔ ส.ค. ๒๕๕๖Download 
560728 ชมรมกัลยาณธรรม ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๖Download 
560630 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖Download 
560616 วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๖Download 
560615 วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๖Download 
560609 วัดมงคลรัตนาราม (วัดแทมป้า) รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ๙ มิ.ย. ๒๕๕๖Download 
560608 วัดมงคลรัตนาราม (วัดแทมป้า) รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ๘ มิ.ย. ๒๕๕๖Download 
560605 วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ๕ มิ.ย. ๒๕๕๖Download 
560602 วัดนิวยอร์คธัมมาราม นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ๒ มิ.ย. ๒๕๕๖Download 
560601 วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖Download 
560531B วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖Download 
560531A วัดป่าชิคาโก นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖Download 
560515 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖Download 
560508 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๘ พ.ค. ๒๕๕๖Download 
560505 บ้านจิตสบาย ๕ พ.ค. ๒๕๕๖Download 
560503 โรงพยาบาลรามาธิบดี ๓ พ.ค. ๒๕๕๖Download 
560430 บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖Download 
560425 อยุธยาพาร์ค ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖Download 
560407 ชมรมสุรัตนธรรม บางลำภู ๗ เม.ย. ๒๕๕๖Download 
560403 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ๓ เม.ย. ๒๕๕๖Download 
560324 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖Download 
560312 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๖Download 
560303 บ้านจิตสบาย ๓ มี.ค. ๒๕๕๖Download 
560302 บ้านคุณหญิงลมุลศรี โกศิน‏ ๒ มี.ค. ๒๕๕๖Download 
560224 ราชกรีฑาสโมสร ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๖Download 
560213 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๖Download 
560203 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๓ ก.พ. ๒๕๕๖Download 
560129 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๖Download 
560124 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๖Download 
560115 กลุ่มบริษัทชัยรัชการ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๖Download 
560108 กลุ่มบริษัท ซีดีจี ๘ ม.ค. ๒๕๕๖Download